Hlavní navigace

Pavel Dvořák: Stížnosti na majitele domů kvůli STA adresujte ČTÚ

4. 11. 2008
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Konec přechodné digitální sítě A a vznik samostatných multiplexů 1 a 2 proběhl z pohledu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bez větších problémů. Chybějící EPG u programů Novy a Primy nebo špatnou identifikaci kanálů České televize je sice třeba dořešit, ale ČTÚ kvůli nim nechystá žádné sankce. V rozhovoru pro DigiZone.cz to říká předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Českým Radiokomunikacím ale brzy dorazí oficiální oznámení o uložení pokuty za zářijové změny v digitálním vysílání v Praze, kvůli kterým přišla řada diváků o televizní signál.

Takže kolik zaplatí České Radiokomunikace na pokutě?

To je předmětem správního řízení, které není ukončeno.

Ale v jaké výšce se takové pokuty pohybují?

Pohybují se nikoli v řádech jednotlivých korun, ale statisíců korun.

I v případě jednoho vysílače?

V případě jedné skutkové podstaty.

Čili České Radiokomunikace dostanou pokutu v řádu statisíců korun? Nebude to méně?

Nebude to méně.

Pavel Dvořák - 1

Dobře. Koncem minulého týdne proběhla největší operace v dějinách české digitalizace. Podařilo se ji z pohledu ČTÚ zvládnout bez problémů?

Na ČTÚ jsme tuto operaci probírali v pondělí ráno. Z našeho hlediska to proběhlo bezproblémově, ani reakce z dotčených oblastí zatím nesignalizují vážný problém. Samozřejmě si myslíme, že se lidé ještě pořádně neprobudili a že teprve začnou zjišťovat, co ve skutečnosti udělat. Ale z hlediska koordinace kmitočtů a dodržení termínů jsme rádi, že se podařilo dohnat termíny v Technickém plánu přechodu.Tato náročná operace proběhla, žádná helikoptéra nespadla a všechno se umístilo tak, jak se má. Jsme taky rádi, že jsme našli relativně operativní způsob komunikace s dotčenými subjekty, hlavně s Českými Radiokomunikacemi. Ty po tom určitém vstupním zaváhání, kterého se týkala vaše první otázka, komunikují a spolupráce zase funguje.

Diváci ale přeci jenom o víkendu zaznamenali určité potíže. Veřejnoprávní multiplex měl špatně označené programy a multiplex 2 neobsahoval elektronického programového průvodce (EPG). Kvůli obojímu chodila řada stížností.

Tyto problémy jsme zaznamenali. Předpokládáme, že operátoři multiplexů a provozovatelé televizí si je také monitorují. Předpokládám, že se od nich dozvíme způsob a termíny řešení nejpozději na naší další koordinační schůzce, která bude příští týden. Pokud se tam vyskytne ještě něco, co by měl řešit ČTÚ, tak uvidíme.

Je vlastně povinností televizí vysílat EPG?

Je to povinností televizí.

A co by se stalo, kdyby některá z nich EPG nevysílala?

Může jim hrozit správní řízení s nějakou pokutou. Ale v této chvíli bych nechtěl předbíhat a hned všechno řešit pokutou.

Tak si trošku zapředbíhejme a řekněme si, jaká pokuta by televizím hrozila, kdyby EPG skutečně nezprovoznily.

To se přiznám, že bych v této chvíli nechtěl řešit.

Ale bavíme se hypoteticky.

Jsou to zase pokuty v řádu statisíců korun.

Rozdělení přechodné digitální sítě A na multiplexy 1 a 2 vedlo u řady diváků ke ztrátě signálu, zejména u společných televizních antén. Vyskytly se případy, že majitel domu nechal upravit STA pouze pro příjem veřejnoprávního multiplexu a tvrdil, že tím naplnil nařízení zákona. Má pravdu?

My to ještě pro jistotu zkoumáme, jak to ve skutečnosti je. Ale předběžně si myslíme, že povinnost zpřístupnit signál se týká všech televizí, které jsou volně vysílané vzduchem.

Na koho se mohou obracet takto postižení diváci?

Je to zákon o elektronických komunikacích, takže příslušným úřadem je ČTÚ. Měli by napsat stížnost k nám.

Vy potom zahájíte správní řízení s majitelem domu?

Proceduru zatím nemáme připravenou, takže to nemohu říci. Ale počítáme s něčím obdobným.

V Ostravě došlo k zajímavé situaci, kdy multiplex 3 musel v jediný den vyměnit vysílač, vysílací kanál i výkon. Náhradní kanál 32 z vysílače Hladnov vysílá sníženým výkonem 2 kW, zatímco ostatní dva multiplexy ze stejného stanoviště vysílají výkonem 10 kW. Proč?

To záleží na operátorovi digitální sítě. Bylo nám avizováno, že by toto provizorium nemělo trvat dlouho. Termín si z hlavy nepamatuji.

A v čem je tam tedy problém? Multiplex 3 by s vyšším výkonem rušil nějaký analogový vysílač v okolí?

Není to vyloučeno. Multiplex 3 vysílá na jiném stanovišti, než to bylo původně zkoordinováno.

Multiplex 3 má v prosinci zahájit vysílání z pražských lokalit Žižkov a Cukrák na kanále 59. Tato síť ale už vysílá v Praze na kanálu 46. Bude tedy moci vysílat na dvou kanálech najednou?

To je věc, která se řeší v rámci individuálních oprávnění k vysílání. Pracujeme na tom.

Společnost Czech Digital Group (CDG), která je provozovatelem multiplexu 3, prohlásila, že po spuštění vysílání ze Žižkova a Cukráku na kanále 59 si chtějí ponechat i kanál 46 a vysílat na něm ze Strahova, Ládví a Zeleného Pruhu, jako teď. Bude to možné?

To uvidíme.

Co to znamená? Že s CDG zahájíte správní řízení?

Už se vede, CDG si zažádala o využívání těchto kmitočtů.

Pavel Dvořák - 2

Pokud by jí kanál 46 v Praze zůstal, budou na něm moci vysílat stejný obsah jako na kanálu 59, nebo něco jiného?

Já si vůbec nejsem jist, že jim kanál 46 a tyto tři vysílače zůstanou. Musíme přihlédnout k hledisku efektivity využití kanálů, a to je skutečně ke zvážení. Nechtěl bych ale předbíhat správní rozhodnutí ČTÚ.

Ještě k Ostravě. V sobotu 1. listopadu tam měl odstartovat vysílání také multiplex 4. Jeho operátor, Telefónica O2, ale žádné vysílání nezahájil. Víte proč?

Nevím, ale já jsem se pochopitelně dotazoval a bylo mi přislíbeno, že v tomto týdnu dostanu komplexní informaci o tom, jak bude probíhat výstavba sítě 4.

Ale tu jste už dostali na konci září během vašeho workshopu. Promítali jsme tam tabulku s termíny od Telefóniky O2.

Ano, tu jsme dostali v srpnu. Teď bude aktualizovaná.

Ale už ta srpnová předvídala, že Telefónica nebude dodržovat termíny spouštění multiplexu 4 podle Technického plánu přechodu. Přitom multiplex 4 nepotřebuje uvolňovat kanály, jejich kmitočtový příděl je volný. Neuvažuje ČTÚ o nějaké sankci?

V tomto případě nemůžeme sankci uložit, protože maximální sankcí může být postih za zdržení Technického plánu přechodu.

A to je co?

To je správní pokuta.

Ve výši…?

To zdaleka nejsou žádné velké peníze.

Pokud by takový operátor multiplexu blokoval kmitočty a nezačal vysílat, tak s ním jako ČTÚ uděláte co?

Koho by to mohlo týkat?

Třeba právě Telefóniky. Její multiplex 4 stále vysílá jen experimentálně v Praze a Brně.

V této chvíli z hlediska zákona o elektronických komunikacích s tím nemůžeme udělat prakticky nic.

A když Telefónica nebude vysílat svůj multiplex 4 další dva tři roky, co stane?

Také nic, ale doufám, že pokud to bude trvat dva až tři roky, tak že do té doby přijata a nabude účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která už počítá s takovouto situací a možností odebírání, ať už analogových, nebo digitálních kmitočtů.

Po té novele byste takovému operátorovi kmitočty sebrali.

Po této novele bychom je mohli odebrat v případě, že operátor nedodržuje stanovený postup.

Bylo by možné multiplex 4 v případě, že by ho neprovozovala Telefónica O2, převést na vysílače Českých Radiokomunikací? On je totiž v harmonogramu digitalizace plánovaný na jiné lokality než sítě, které provozují ČRa.

Asi by se to muselo změnit. Zatím je psaný na stanoviště, která jsme dostali od Telefóniky O2. Jsou to vlastně jenom alotmenty pro dané území.

ČRa už naznačovaly, že by se klidně multiplexu 4 ujaly podobně jako multiplexů 1 a 3, pro které provozují hlavní vysílače.

To ponechme na dohodě těch operátorů. Ale osobně předpokládám, že Telefónica se do digitálního vysílání pustí.

Sdělila vám, s jakým obsahem?

Ne, to my ani nežádáme.

Pak existuje ještě jeden problém s multiplexem 3 a analogovou Primou v Praze. Od prosince, kdy multiplex 3 zahájí vysílání na kanále 59 ze Žižkova a Cukráku, zaruší analogové převaděče Primy na témže kanále ve Vokovicích, Břevnově, ale taky v Roztokách u Prahy.

Umístění televize Prima v digitální síti 2 je sice na rozhodnutí provozovatelů a operátorů, leč nicméně určité problémy z hlediska kmitočtů tu nastanou. Rozdělení kmitočtů pro sítě 2 a 3 bylo koncipováno úplně jinak a počítalo s povinností Primy umístit regionální vysílání. V tuto chvíli se počítají možnosti toho, zda-li je možné naplnit požadavky licence televize Primy i v síti 2.

Jinými slovy, teď Prima v multiplexu 2 vysílá bez regionálního vysílání v jeho době vysílá pražské zprávy po celé republice?

Obávám se, že to tak je. Nekontroloval jsem to.

Pavel Dvořák - 3

Čili Prima porušuje svoje licenční podmínky.

Ale to nejsou licenční podmínky, které by vydával ČTÚ, ty jsou v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Rada od nás měla stanovisko k digitální síti 3, jak je možné zajistit regionální vysílání. To se teď musí předělávat. Musíme to nejprve spočítat.

Na pondělním setkání s novináři jste řekl, že ČTÚ dostal kvůli zařazení Primy do multiplexu 2 a regionálnímu odpojování několik podnětů. Od koho?

Je to samozřejmě ze strany regionálních vysílatelů.

Takže od Regionální televizní agentury (RTA)? Protože druhou část regionálních televizí ovládá skrze společnost Regio Media sama Prima, a ta by na sebe asi nepodávala podnět.

Ano, je to RTA.

Vrátím se ale k původní otázce a rušení pražského multiplexu 3 na kanálu 59 ze Žižkova a Cukráku s analogovými převaděči Primy ve Vokovicích, Břevnově a Berouně. Od prosince tak nebude možné podle technického ředitele CDG Tomáše Vlčka analogovou Primu v těchto lokalitách naladit, protože nejsou žádné další volné analogové kanály. Znamená to předčasné vypínání analogové Primy v Praze?

To samozřejmě není vyloučeno. Až dostanu informaci od pražské a středočeské oblasti a odboru kmitočtového spektra, budu mít jasněji. Ale to je věc, kterou aštěstí nemusí hned řešit předseda Rady ČTÚ.

Prohlížel jsem si prezentaci Jana Kramosila z nedávné konference Radiokomunikace 2008 v Pardubicích a v té se uvádí, že u multiplexů 1 a 2 budou po spuštění všech 26 základních vysílačů tři hůře pokryté oblasti. Ty chce Kramosil pokrýt z vysílačů Barák u Klatov, Praha u Příbrami a Litovelský Chlum u Rychnova nad Kněžnou. Už si požádali operátoři multiplexů o kmitočtové příděly pro tyto vysílače, nebo jde čistě jen o úvahu pana Kramosila?

To je úvaha pana Kramosila. Nakolik se promítla do správního řízení a související koordinace kmitočtů v této chvíli nemám informace.

Mimochodem, kromě oněch 26 základních vysílačů, si operátoři multiplexů 1 a 2 požádali ještě o kmitočty na nějakých dokrývačích? Multiplex 2 jich plánoval okolo padesáti. Už je ČTÚ vydal?

Jsou tady nějaké žádosti na dokrývače, ano. V jakém to je rozsahu, uvidíme po jejich sumarizaci.

Kdy se budete těmito žádostmi zabývat?

Finalizace nebude dříve jak v prosinci. Budeme se zabývat celou kmitočtovou situací, abychom si připravili podklady k uveřejnění zprávy o stavu plnění Technického plánu přechodu na konec března.

K tomu budete mít zase velký workshop.

Ano, bude workshop. Tam také probereme výsledky mezinárodní koordinace kmitočtů, výsledky jednání se zahraničními partnery, která mají být uzavřena do dubna.

Na příští rok v dubnu je naplánované vypínání analogové ČT 1, Novy a Primy v Praze. Co se stane, když některá z televizí odmítne analogové vysílání vypnout?

Co se stane? Jak jistě dobře víte, je to stále stará ohraná písnička o dobrovolném přistoupení k Technickému plánu přechodu.

Takže co udělá ČTÚ ve chvíli, kdy nějaká televize analogové vysílání v Praze nevypne?

ČTÚ nebude moci udělat nic. Přestane vydávat další individuální oprávnění pro další rozvoj digitálních sítí, protože nebude mít kde brát kmitočty. To je vcelku jednoduché. Sankce na to neexistují, takže je nemůžeme dát. Jediné, co můžeme udělat, bude zastavení vydávání kmitočtů pro digitální vysílání.

Ale vy jste v minulosti několikrát řekl, že třeba analogové kmitočty Novy nejsou pro další rozšiřování digitálního vysílání potřeba.

Co se týče analogových kmitočtů Novy, to stále platí, nejsou potřeba.

Na druhou stranu, Pavel Hanuš z ČT mi říkal, že sice nejsou potřeba vypínat na vysílačích velkého výkonu, ale digitální signál by analogovou Novu rušil na menších vysílačích. A to by asi byl problém.

My máme identifikováno, kde by to rušilo. Dokonce to je součástí Technického plánu přechodu jako příloha, kde je celý seznam takto rušených vysílačů.

Co se stane ve chvíli, kdy televize Nova bude zarušena na některém svém malém analogovém vysílači některým z digitálních multiplexů? Po ČTÚ bude požadovat náhradní kmitočet pro analogové vysílání, ale ten třeba nebude možné vydat.

Z hlediska kmitočtů by to byla neřešitelná situace. Musel by se snížit výkon digitálního vysílání, které by Novu rušilo.

Takže byste museli Nově zachovat analogové vysílání, jinak by zažalovala stát.

No, to nevím, jestli by mohla zažalovat stát. Záleželo by na tom, v jakém rozsahu by byla rušená. Já předpokládám, že do této situace se nedostaneme, pokud všichni budou postupovat ukázněně.

Jak vypadá takový ukázněný postup?

Že dodržují termíny zapínání digitálního a vypínání analogového vysílání. Zejména tam, kde je potřeba vypnout kmitočty, které jsou potřebné někde jinde a kde je třeba nastavit parametry tak, aby se vysílání navzájem nerušilo.

No dobře, ale třeba generální ředitel Novy Petr Dvořák říká, že v Praze není možné vypínat analogové vysílání v dubnu 2009, protože tu není vyřešená otázka úpravy společných televizních antén a lidé nejsou informovaní. Vy sám jste přiznal, že po páteční změně vysílacích kanálů máte problém s příjmem digitálních programů přes STA na Zbraslavi, takže něco na tom bude. A státní informační kampaň stále ještě neprobíhá.

Informační kampaň má podle Technického plánu přechodu probíhat tři měsíce před vypnutím analogu. Já předpokládám, že ty tři měsíce informační kampaň realizována bude, v dostatečném a prokazatelném rozsahu. Jsem přesvědčen, že čekání na každého jednotlivého diváka až do chvíle, než se rozhodne přejít na digitální příjem televize, asi není ten správný postup. Nemluvě o čekání na úpravy STA nebo dostatečnou penetraci set-top-boxy, což je oblíbené téma, o kterém Technický plán přechodu vůbec nemluví. Dobrovolné přistoupení k harmonogramu digitalizace znamená dobrovolné přistoupení k textu tak, jak je. To není podmíněné úpravami STA a penetrací set-top-boxů.

Ale vy nemůžete třeba Novu sankcionovat, když analogové vysílání v dubnu v Praze nevypne. Můžete jim jednom sebrat bonusovou licenci, na kterou mají po souhlasu s Technickým plánem přechodu nárok, ale ani Nova, ani Prima, o její vydání ještě nepožádaly.

My je ani takto nemůžeme sankcionovat.

Ano, to by mohla udělat RRTV.

Ta ji nemusí udělit, nebo ji může odebrat.

Pokud o tyto bonusové licence ale dnešní komerční analogové televize požádají. Ony to zatím neučinily. Takže jim nic nehrozí za to, že by nevypnuly analog.

To je onen výsledek dobrovolného přistoupení k Technickému plánu přechodu. Já se stále domnívám, že to je ta lepší varianta.

ČTÚ by měl měřením zjišťovat reálné pokrytí digitálních sítí. Za jak dlouho po pátečním spuštění multiplexů 1 a 2 začnete měřit jejich pokrytí v jednotlivých regionech, a kdy byste měli mít hotovo?

S měřením jsme už začali. Vzhledem k tomu, že došlo k určitým změnám, dočasným změnám výkonů oproti plánovaným výkonům, zatím jsme toto měření přerušili. V této chvíli systematické měření znovu startuje. Náš postup bude takový, jak jsme ho deklarovali: nejdříve všude projede „péčko“.

Pavel Dvořák - 4

„Péčko“? Proboha, co to je?!

Aby nedošlo k omylu, nejedná se o žádné vysílání pornokanálu. „Péčko“ je náš monitorovací vůz, který je interně označen písmenem P, který proměřuje intenzitu analogového a digitálního televizního signálu za jízdy. Umožňuje nám poměrně rychle zjistit intenzitu signálu v ploše. V identifikovaných místech, která budou identifikována jak tímto „péčkem“, tak z hlediska výpočtů, které bude průběžně aktualizovat už v prosinci, budeme provádět měření přesně podle naší vyhlášky. Bodová měření proběhnou během listopadu a prosince. Zaměříme se na ta místa, kde se očekává nižší intenzita signálu a budou pro příjem televize kritická.

Tím měřicím vozem měříte signál v určité výšce.

Ano, a přes počítací koeficient se vypočítává intenzita signálu ve standardní výšce deseti metrů nad zemí.

Proč zrovna v deseti metrech? Pak se může stát, že někteří lidé mají anténu níž, ale podle vašeho měření by měli signál přijímat bez problémů.

Tak je nastavený standard, který byl zakomponován do vyhlášky. Kdybychom měli měřit ve všech možných výškách, tak by to nebylo proveditelné. Zvolila se ta výška, která je mezinárodně standardizovaná, tedy deset metrů.

Reálně tedy měříte v nějakých čtyřech nebo pěti metrech a pak to přepočítáváte na deset metrů?

Ten vůz měří myslím ve tři a půl až čtyřech metrech.

To je tedy mazec.

To je. Je to poměrně dost náročné, měření se už provádělo poměrně hodně, abychom měli možnost porovnat výsledky výpočtů a reálného měření. A aby to bylo proveditelné. Nikdo nemá tolik peněz, aby provedl měření v každém bytě a domě a za každé situace. Ono nejde jenom o výšku, my bychom taky měli měřit za mlhy, vánice, deště a slunce. Což samozřejmě není možné splnit.

Na závěr odběhnu ještě k jednomu typu pozemního digitálního vysílání, bezdrátové kabelovce MMDS. Společnost Self servis slibovala na září v Praze a dalších městech start nové mikrovlnné bezdrátové kabelovky Spray TV, ale dosud se tak nestalo. Můžete alespoň říct, zda má tato společnost vůbec oprávnění takto vysílat, tedy kmitočtové příděly?

Teď si vůbec nejsem jistý, zda se nacházejí vůbec v licencovaných pásmech. Ale pokud to je ve vysokých frekvencích, to jsou licencovaná pásma, a to oprávnění by asi měli mít předtím, než vypustí informaci, že něco takového chystají.

V případě, že mají licence na dané kmitočty a nebudou je využívat, tak o ně přijdou? Je to tam nějak ošetřené?

Tam je to ošetřené stejným zákonem o elektronických komunikacích, stejně jako u pozemních sítí DVB-T.

Takže se čeká na novelu.

Ano. O kmitočty se dá přijít jenom tím způsobem, že je někdo vrátí, i když to se zatím nestalo, anebo je může někomu prodat. Současný zákon to umožňuje. Ale tento zákon platí už nějakou dobu a teprve praktické situace, které nastávají s digitalizací, ukazují, kde jsou jeho limity. Nejsou tam dosud jasné pravomoci úřadu a procedury, jak postupovat v těchto praktických situacích.

Pamatuji si, že ohledně MMDS kdysi dávno vydávala prohlášení RRTV a podle něj se s tímto typem vysílání mělo úplně přestat. Překvapuje mě, že se s ním tedy znovu začíná. Má to smysl.

MMF23 tip3

Minimálně experimenty s MMDS smysl mají. Shodou okolností jsem viděl společně s předsedou RRTV Václavem Žákem v Portugalsku řešení distribuce jak širokopásmového přístupu k datům, tak digitální televize na bázi sítě MMDS vysílačů. Připadalo nám to na první pohled poměrně efektivní, v síti vysílalo 40 digitálních programů plus širokopásmový přístup k internetu plus normální hlasové služby. Ale samozřejmě je třeba si uvědomit, že to je technologicky mnohem náročnější a znamená to mít na obydleném území mnohem větší počet vysílačů. Je to mnohem větší zátěž na krajinu.

Fotografie: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Věříte, že Telefónica O2 ještě letos zprovozní svůj multiplex 4 mimo Prahu a Brno?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).