Hlavní navigace

Platíte rozhlasový poplatek za set-top-box? Měli byste

10. 7. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Přijímáte zemskou digitální televizi, konkrétně pak přechodný multiplex A s programy České televize a televize Nova? Pak na stejném přijímači ze stejné digitální sítě naladíte také sedm programů Českého rozhlasu. Pokud nevlastníte klasické rádio a neplatíte koncesionářské poplatky Českému rozhlasu, měli byste zpozornět. Set-top-box totiž veřejnoprávní rozhlas považuje za rozhlasový přijímač a placení rozhlasového poplatku se tedy týká i vás.

Přijímačem může být ledasco

Pod pojmem rozhlasový přijímač si většina lidí představí klasické rádio, případně autorádio nebo walkman. Jenže digitalizací se podstatně rozšířily možnosti způsobu šíření rozhlasového vysílání, takže programy veřejnoprávního rozhlasu lze poslouchat přes satelit, kabelovou přípojku, IPTV nebo přes Internet. Ne všechny tyto způsoby příjmu spadají pod zákonnou definici příjmu prostřednictvím rozhlasového přijímače, ke kterému by se měla vázat povinnost platit rozhlasový poplatek. Konkrétně internetové vysílání se v zákoně neobjevuje a počítač bez tuneru pro pozemní příjem rozhlasu za takový přijímač považován není.

Vedle klasického rádia se ale za takový přijímač dají považovat všechny přístroje, přes které lze naladit vysílání Českého rozhlasu v pozemních digitálních sítích, na satelitu, v kabelových rozvodech a přes internetový protokol (IPTV), nikoli však přes samotný Internet. Zákon pak konkrétně říká, že rozhlasový poplatek, který činí 45 korun měsíčně, by měla platit každá domácnost, která odebírá elektrickou energii. Pokud taková domácnost nevlastní rozhlasový přijímač, může Českému rozhlasu zaslat čestné prohlášení, v němž tuto skutečnost uvede a od placení poplatku bude oproštěna. To však neznamená, že jí ČRo časem nemůže zaslat dopis a dotázat se, proč poplatek neplatí.

Výměny databází s dodavateli elektřiny

Český rozhlas může ze zákona požádat dodavatele elektrické energie o poskytnutí databáze odběratelů a porovnat ji se svým seznamem plátců koncesionářského poplatku. Rozhlas to už dokonce, stejně jako Česká televize, dělá. Lidem, kteří poplatek neplatí, pak zašle dopis s výzvou, aby se registrovali mezi koncesionáře, nebo dodali čestné prohlášení o tom, že rozhlasový přijímač nevlastní. Takové dotazy pak může rozhlas posílat opakovaně. Tím zatím možnosti ČRo končí, i když společně s ČT obě veřejnoprávní média dlouhodobě uvažují i o dalších formách kontroly přímo u koncesionářů. Ve hře je projekt měřicího vozu, který by přímo v ulicích zjišťoval, zda v dané domácnosti hraje televize nebo rádio.

Taková kontrola by ale byla nesmírně obtížná, protože přístrojů, které lze považovat za rozhlasový přijímač podle zákona, může být velmi mnoho. Český rozhlas je na svém webu vypočítává takto: Rozhlasový přijímač je každé zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání. Zejména se jedná o přenosná rádia, mini a micro věže s tunerem, autorádia, radiobudíky, mobilní telefony s rádiem, set-top-boxy (DVB-T) napojené k televizi, PC s nainstalovanou FM nebo DVB-T kartou. Konkrétně u set-top-boxu pro příjem zemské digitální televize pak ČRo podle Ondřeje Berana, vedoucího Útvaru rozhlasových poplatků, na povinnost hradit rozhlasový poplatek přímo upozorňoval v informačních kampaních.

Rádiem je někdy i televize

LCD televizor

Již v roce 2006 byl set-top-box zmíněn v informační kampani mezi přijímači, ze kterých se má poplatek platit. Rovněž na to upozorňujeme na našem webu, konstatuje Beran. Prověřování majitelů set-top-boxů, kteří jinak klasický rozhlasový přijímač nevlastní a rozhlasový poplatek neplatí, ale rozhlas podle Berana neplánuje. Tedy zatím. Situace je o to komplikovanější, že rozhlasovým přijímačem může být i televizor bez set-top-boxu. Stačí, abyste byli zákazníky kabelové společnosti a přijímali její analogovou nabídku, v níž musí být ze zákona i všechny programy Českého rozhlasu včetně nových digitálních stanic: ČRo D-dur, ČRo Leonardo a Rádia Česko.

Ano, v případě, že televizor nebo jiné zařízení reprodukuje vysílání rozhlasových stanic prostřednictvím připojení „kabelové“ televize, jedná se rozhlasový přijímač, ze kterého je povinné platit rozhlasový poplatek, potvrdil na dotaz serveru DigiZone.cz Ondřej Beran. Na rozdíl od dodavatelů elektrické energie ale zákon rozhlasu neumožňuje získávat od kabelových operátorů data o zákaznících, a tudíž nemůže nijak ověřit, že člověk, který podepsal čestné prohlášení, že nevlastní rozhlasový přijímač, může programy ČRo přijímat přes kabelovou televizi. Tudíž na tuto povinnost upozorňujeme uživatele kabelové televize pouze nepřímo, dodává Beran.

Ilustrační digitální rozhlasový přijímač

Kdy platit rozhlasový poplatek a za co

  • Za jakýkoli klasický rozhlasový přijímač nebo za možnost příjmu Českého rozhlasu přes set-top-box. Konkrétně pak:
  • DVB-T: pokud přes set-top-box přijímáte zemské digitální vysílání České televize a televize Nova v přechodném multiplexu A (ve stejném multiplexu vysílá sedm okruhů Českého rozhlasu)
  • DVB-S: pokud přijímáte službu CS Link nebo sledujete televize na satelitní pozici 23,5 stupně východně (na stejné pozici jsou volně dostupné všechny programy Českého rozhlasu)
  • IPTV: jste-li odběratelem jakékoli programové nabídky IPTV, protože Český rozhlas ve všech vysílá ze zákona
  • Kabelová televize (včetně DVB-C): platí totéž co u IPTV
  • Mobilní telefon: pokud obsahuje tuner pro příjem rozhlasového vysílání
  • MP3 přehrávač, walkman: pokud obsahuje tuner pro příjem rozhlasového vysílání
  • Počítač, notebook: máte-li kartu pro příjem DVB-T nebo analogový rozhlasový tuner (nikoli připojení k Internetu)

Rádio přes kabel

Největší tuzemská kabelová společnost UPC podle svého mluvčího Františka Maliny rozhlasové programy nabízí v rámci analogové i digitální kabelové televize. Naše kabelové zásuvky mají dvě zdířky a jedna slouží k poslechu rádia. Na ni lze kabelem napojit rozhlasový přijímač a poslouchat všechny programy Českého rozhlasu, jako kdyby vysílaly vzduchem, upřesnil Malina pro server DigiZone.cz. UPC sama od sebe zákazníky nevyzývá k placení koncesionářských poplatků, ani nedodává Českému rozhlasu seznamy svých abonentů. Je to na každém divákovi zvlášť, aby si tuto povinnost vyřídil. Jde vyloženě o individuální záležitost, říká Malina.

U satelitní služby UPC Direct však společnost ještě nedávno vyžadovala od každého nového zákazníka potvrzení o tom, že je plátcem koncesionářského poplatku za Českou televizi. Pokud takové potvrzení nedodal, nemohl službu využívat. Ani to však už podle mluvčího Maliny neplatí, neboť UPC už prodává jenom dekódovací karty a povinnost platit koncesionářský poplatek si podle něj musí vyřídit sám zákazník. Totožná situace je u satelitního příjmu programů Českého rozhlasu. Všechny stanice ČRo jsou dostupné na pozici 23,5 stupně východně, stejně jako televizní platforma CS Link. Vysílají zde volně, tedy nekódovaně a každý majitel satelitního kompletu by tedy měl, pokud neplatí za klasický rozhlasový přijímač, platit rozhlasový poplatek za možnost satelitního příjmu ČRo.

Platí se za možnost, nikoli za poslech

Rádio staré

Zákon je tak striktní, že udává povinnost platit za možnost příjmu rozhlasu, nikoli za jeho faktické využívání, tedy poslech. Platit by měl každý, kdo odebírá elektrickou energii a vlastní některý z rozhlasových přijímačů, jmenovaný zákonem a upřesněný Českým rozhlasem. U fyzických osob se platí jeden poplatek na domácnost, ať je v ní rozhlasových přijímačů, kolik chce. Právnická osoba, tedy firmy, by měly platit poplatek za každý jeden přijímač zvlášť. Tedy i za služební mobilní telefony s rozhlasovým tunerem, i kdyby zaměstnanci rádio přes mobil neposlouchali. Zákon pamatuje i na možnost, že by si někdo rozhlasový přijímač upravil a používal ho jinak než k poslechu rádia:

UXD

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu. Jinými slovy, pokud máte doma stařičké rádio z první republiky, které už zaručeně nefunguje a pouze ho vystavujete, i za to byste měli platit rozhlasový poplatek – pokud ho už neplatíte za jiný rozhlasový přijímač. O zmíněném mobilním telefonu se zabudovaným tunerem nemluvě.

Výjimkou může být situace, kdy v místě vašeho trvalého bydliště už rozhlasový poplatek platí někdo jiný, třeba vaši rodiče, a v místě přechodného bydliště ho hradí majitel bytu.

Posloucháte Český rozhlas prostřednictvím televizních přijímačů?