Hlavní navigace

Podvodný telemarketing už i v ČR

30. 11. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Během víkendu a pondělí směrovalo do ČR na 500.000 automaticky generovaných telemarketingových volání. Jejich příjemci uslyšeli předem připravenou nahrávku o údajné výhře, vyzývající k volání na číslo se zvýšenou tarifikací 70 korun za minutu. Příslušná čísla jsou již odpojena, ale podvody tohoto typu se mohou opakovat.

Jedno známé přísloví říká, že lidská hloupost je nezměrná. Podobně nezná mezí ani lidská vynalézavost – bohužel i tam, kde jde o to někoho oblafnout, přelstít, uvést v omyl či jinak podvést. Když si k tomu přidáme ještě existenci takových nástrojů, jakými jsou telefonní linky se zvýšenou tarifikací, pak je na problémy doslova zaděláno. Jako kdyby nestačily problémy s dialery, ohrožující uživatele počítačů s vytáčeným přístupem k Internetu. Co ale ostatní? Ti nejsou cílovou skupinou pro „lidi se špatnými úmysly“, kteří se snaží podvádět právě pomocí linek se zvýšenou tarifikací? Bohužel nikoli, i oni se stávají terčem nejrůznějších podvodných útoků.

Kromě dialerů jsou dalším oblíbeným způsobem, jak někoho přimět k volání na linku se zvýšenou tarifikací, různá oznámení o výhře. Když se dozvíte, že jste právě vyhráli třeba milion korun, tak už vás snad neubude, když si někam zavoláte o instrukce, kde a jak si výhru vyzvednout. Nebo snad ano?

Uživatelé Internetu na to již bývají zvyklí, protože podobná (falešná) oznámení o výhře dostávají co chvíli v podobě nejrůznějších spamů. Ale lidem, kteří s Internetem nepracují, nemusí hned dojít, že to není „doopravdy“, že nic nevyhráli a že jde vlastně o podvod na poměrně jednoduchém principu – někdo se je tím snaží přimět k vykonání takové činnosti, ze které má on (nikoli oni) nějaký zisk. A telefonní linky se zvýšenou tarifikací se k tomu hodí náramně.

Automated telemarketing

Až dosud se kromě dialerů využívala k podvodům uvedeného typu různá „papírová“ oznámení o výhře. Dva příklady vidíte na následujících obrázcích (pochází z tiskových materiálů Českého Telecomu, z jedné prezentace o zneužívání hlasových volání).

1447
1448

Proč ale nešetřit lesy (a poštovné) a nevyužít i pro prvotní „oslovení zákazníka“ nějaké vhodné technologické řešení? Taková řešení samozřejmě existují. Možná si ještě vzpomenete, jak před volbami v roce 2002 nechal Václav Klaus obtelefonovávat občany předem připravenou nahrávkou ve snaze získat jejich hlasy (podrobněji). Tak proč stejnou technologii nevyužít pro oznámení výhry a předání potřebných pokynů k zavolání na linku se zvýšenou tarifikací?

V zahraničí jsou takovéto služby označovány jako „automated telemarketing“ (automatizovaný telemarketing) a v mnoha zemích jsou pod hrozbou vysokých pokut zakázány. Jinde ale zakázány nejsou. Kdo by chtěl, může si potřebné řešení „postavit“ sám z komponent, které jsou běžně k dostání nebo které si nechá vyvinout na míru.

Už i v ČR

Bylo tedy asi jen otázkou, kdy se něco takového dostane ve větší míře i do české kotliny (pomineme-li telefonické volební extempore Václava Klause z roku 2002). To se zřejmě stalo právě přes tento víkend. Mnoha lidem zazvonil doma či v práci telefon a v něm se ozval ženský hlas s následující zprávou (MP3, 221 KB):

Ahoj, jsem Simona Tichá z Call Centra pro zákazníky v České republice. Jste výhercem týdenního losování cen v hodnotě šestnáct tisíc korun. Prosím poznamenejte si následující telefonní číslo a rychle zavolejte, nebo vaši cenu předáme jinému zákazníkovi. Číslo je 906 709 941, opakuji 906 709 941. Děkuji, nashledanou."

U některých hovorů se možná měnilo jméno volající a číslo, na které měl „výherce“ zavolat: druhým číslem bylo číslo 906 709 943. Obě tato čísla patří Aliatelu a jsou zpoplatněna sazbou 70 korun za minutu.

Podle neoficiálních údajů (od Českého Telecomu) směřovalo během víkendu a během včerejšího dne (pondělí 29. listopadu 2004) do ČR opravdu úctyhodné množství těchto automaticky generovaných hovorů – na půl milionu. Otázkou je, podle jakého systému byla volena čísla, na která volající systémy volaly – zda to byla úplně náhodná čísla, nebo zda v tom byl nějaký systém. Prý to ale způsobovalo problémy i se zahlcováním pobočkových telefonních ústředen u firemních zákazníků – což ukazuje spíše na náhodnou volbu volaných čísel.

Většina hovorů prý přicházela z USA, ale u některých nebylo možné určit místo jejich originace, protože nebyly k dispozici údaje identifikující volajícího. Při dnešní existenci různých řešení na bázi VOIP je ale docela dobře možné, že USA byly jen pouhou přestupní stanicí, kde hovory „přestoupily“ do klasické telefonní sítě a využily zdejších příznivých tarifů, zatímco zařízení, které automaticky generovalo jednotlivé hovory, se mohlo nalézat kdekoli v dosahu celosvětového Internetu. Tedy třeba i v ČR.

Kolik lidí na takovéto „automatické obvolávání“ (Český Telecom to označil jako „telefonický spam“) reagovalo a na uvedené linky se zvýšenou tarifikací skutečně zavolalo, není v tuto chvíli ještě známo. Snad ale již v průběhu dneška budou k dispozici alespoň nějaká orientační čísla.

Český Telecom blokuje, Aliatel odpojuje

Český Telecom vydal včera v podvečerních hodinách k celému případu tiskovou zprávu. V ní informoval o tom, že ještě v průběhu víkendu „částečně identifikoval zdroje volání a postupně výrazně omezuje příchozí hovory toho typu do České republiky“. Kromě toho měl již podniknout i určité právní kroky, mezi nimi také podání trestního oznámení u Státního zastupitelství na neznámého pachatele. Pro orgány činné v trestním řízení by již nemělo být problémem dozvědět se identitu toho subjektu, který si u Aliatelu nechal zřídit linky s oběma uvedenými čísly. I to ale může být jen nějaký nastrčený subjekt.

Sám Aliatel, kterému patří obě inkriminovaná čísla (906 709 943 a 906 709 941), je v průběhu včerejšího dne (pondělí 29. listopadu 2004) odpojil. Dospěl prý k závěru, že jeho zákazník, který si je nechal zřídit, porušuje při jejich provozu podmínky obsažené ve vzájemné smlouvě. Identitu tohoto zákazníka mi ovšem tiskový mluvčí nesdělil.

Vzhledem k tomu, jak snadné je zřídit si jinou linku se zvláštní tarifikací a automaticky generovat jednotlivé hovory, nelze vůbec vyloučit, že právě popsané aktivity nebudou pokračovat dále, i po zablokování obou uvedených linek a po blokacích příchozích hovorů v sítí Českého Telecomu. To, co by mohlo podvodníky asi nejúčinněji zastavit, je malá rentabilita jejich počínání. Čím méně lidí jim sedne na lep, tím menší budou mít výnosy. Naopak čím více hovorů budou muset generovat, tím vyšší budou jejich náklady, protože ty nejspíše nemají zdarma. Takže osvěta, osvěta a samozřejmě také myšlení vlastní hlavou.

Je to v ČR zakázáno?

Ať už to, co se právě stalo, nazveme „telefonickým spamem“ nebo „nevyžádaným automatickým obvoláváním“, „automatickým telemarketingem“ či jakkoli jinak, je jistě zajímavou otázkou, zda se jedná o aktivitu, která je v ČR zakázána, či nikoli. Například platný telekomunikační zákon (č. 151/200 Sb.) zná pojem „zlomyslných a obtěžujících volání“, ale chrání před nimi pouze linky tísňového volání. Pro ostatní linky pak ukládá provozovateli telefonní sítě následující povinnost:

Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen na žádost jeho účastníka na jeho náklady zajistit službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

Takovouto „službou identifikace volání“ ale nejspíše bude identifikace telefonního čísla, ze kterého hovor přišel. To se může všelijak měnit a obětem to moc nepomůže.

KL22 hlasovani

Zajímavé je v tomto ohledu také stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k novému zákonu č. 480/2004 (o některých službách informační společnosti). V něm se praví, že se

zákon č. 480/2004 Sb. vztahuje na telemarketing realizovaný například přímým hovorem se zákazníkem bez ukládání zprávy v koncovém zařízení uživatele.

Otázkou ovšem je, zda volání oznamující výhru a vyzývající k zavolání na linku se zvýšenou tarifikací lze kvalifikovat jako nevyžádané obchodní sdělení, či nikoli. Šance zeptat se na to přímo na ÚOOÚ bude již tuto středu, kdy se zde koná tisková konference mj. právě k problematice aplikování zákona č. 480/2004 Sb.

Také vám zavolali?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.