Hlavní navigace

Nový zákon jde na ruku operátorům. Vypovězení smlouvy může být těžší

26. 9. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa
Poslanci hlasovali proti duchu evropské směrnice a ulehčili situaci operátorům. Zmírnili pravidla v zákoně o elektronických komunikacích, která mají chránit právě klienty. Vypustili odkaz na přesně stanovené podstatné náležitosti smlouvy.

Kvůli změně těchto náležitostí, které nyní zákon vyjmenovává, musí operátor klienta informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankcí, pokud se klientovi nové podmínky nelíbí. Nově má odkaz na tyto podmínky ze zákona zmizet.

Je to malý krok pro operátory, ale velký problém pro jejich zákazníky. Je to jen další důkaz toho, že operátoři jsou v parlamentu prostě slyšet víc než spotřebitelé," tvrdí odborník na telekomunikace Jiří Peterka, který už připravuje na pondělí tradiční analýzu. 

Pokud se norma protluče i zbytkem legislativního procesu,  tak by mělo platit, že pokud jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je operátor povinen ho prokazatelně informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankce, pokud na nové podmínky nepřistoupí. Otázkou je, co to je „podstatná změna“. Není totiž jasné, jestli to je cena, čas nebo třeba rozsah služeb. 

O zákoně se hovořilo dlouho a rojilo se kolem něj plno zajímavých návrhů. Před prázdninami třeba poslanci z Hospodářského výboru chtěli zredukovat ochranu zákazníků tak, aby se vztahovala jen na spotřebitele, a už nikoli na drobné podnikatele a živnostníky. 

Na to dnes v parlamentu upozornil i poslanec Leo Luzar. Podotkl, že pozice drobných živnostníků vůči operátorům je podle jeho názoru v rovině běžného spotřebitele. „Myslím si, že naši telekomunikační operátoři ještě nedospěli do stavu, kdy by přistupovali rovně k partnerům s podstatně menší silou vyjednávání, než jsou velké podniky,“ tvrdil podle ČTK Luzar.

Neuspěl ani návrh, který měl ochránit majitele předplacených karet. Ludvík Hovorka totiž neprosadil model, kdy by operátor nesměl podmiňovat čerpání kreditu, například požadavkem na jeho další dobití. Nesměl by ani omezit čerpání již zaplaceného kreditu.

Novinka je také podle některých výkladů v rozporu s tím, co stanovuje evropská směrnice. „Poslanci přijali návrh, který je v rozporu s právem Evropské unie a výrazně omezuje ochranu spotřebitele. Pokud zákon vstoupí v této podobě v platnost, český spotřebitel bude chráněn méně než německý, slovenský nebo polský. Česká republika má navíc povinnost transponovat právo EU a za nesplnění této povinnosti správné transpozice jí jednak hrozí řízení ze strany Evropské komise, a jednak bude odpovídat za škody, které tím spotřebiteli vzniknou,“ tvrdí předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. A zatweetoval si o tom i další radní regulátora Ondřej Malý

Content First 2022_tip temata

Směrnice totiž tvrdí, že: Členské státy zajistí, aby v případě, že podniky zajišťující sítě nebo poskytující služby elektronických komunikací navrhnou změny smluvních podmínek, měli účastníci po oznámení takových změn právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu. Nejpozději jeden měsíc před takovou změnou musí být účastníci odpovídajícím způsobem vyrozuměni a současně musí být informováni o svém právu odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu, pokud nové podmínky nepřijmou. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly určit formát těchto oznámení.

Vládní předloha slaďuje zákon s novým kontrolním řádem a zpřesňuje pravidla pro kontroly. Odstraňuje duplicity a do uvedeného zákona a také do zákona o poštovních službách doplňuje tresty za porušování některých povinností, které vyplývají z nového evropského nařízení o roamingu. 

Autor článku

Po klasickém desetiletém novinářském kolečku (on-line, papír, televize) se vrátil zase na web a je mu dobře. Více na LinkedIn.