Hlavní navigace

Proč vládní koncepce neřeší digitální rozhlas?

2. 2. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

T-DAB Autor: 115393
Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání proklamuje, že neřeší digitální zemské rozhlasové vysílání T-DAB. Domníváme se, že tento ETSI standardizovaný systém je zachycen v české legislativě a existují reálné předpoklady pro jeho úspěšné zavedení v České republice. Vždyť platná právní úprava již řeší digitální rozhlasové vysílání Českého rozhlasu a Národní kmitočtová tabulka také přiděluje tomuto systému vlastní kmitočtová pásma!

T-DAB je vhodný i pro nevidomé

I když pro systém T-DAB se nejedná o nutnost přechodu z analogového na digitální systém, je nutné mít na paměti nesporné a známé výhody digitálního rozhlasového vysílání jak pro provozovatele vysílání, tak i pro posluchače. V koncepci zmiňované rozhlasové digitální vysílání prostřednictvím systému DVB-T není navrženo pro mobilní nebo přenosný příjem a už vůbec pro něj neexistují nikde na světě rozhlasové přijímače. Není zde prostor pro výčet všech nesporných výhod systému T-DAB pro posluchače. Zmíním proto pouze ty, o kterých se vůbec nemluví – jsou to také totiž např. doplňkové služby pro nevidomé (zvukový přepis EPG, názvů naladěných stanic, přesného času, atd.).

Zákony

Návrh Koncepce přechodu na digitální vysílání

Klíčový dokument pro další postup při zavádění zemského digitálního vysílání v České republice zveřejnilo ministerstvo informatiky 23. ledna. Podle ministryně Dany Bérové jde zatím o návrh, k němuž probíhá připomínkové řízení. Do konce února chce Dana Bérová koncepci předložit vládě. Nejdůležitější součástí koncepce je plán na vytvoření Národní koordinační skupiny, která bude mít na starost všechny záležitosti spojené s vypínáním analogových kmitočtů a jejich nahrazování kmitočty pro DVB-T. Dokument si můžete stáhnout zde [PDF, 111 kB].

Dle našich průzkumů, založených i na měsíčním provozu vysílání T-DAB v Praze na přelomu měsíců října a listopadu roku 2005, které se konalo ku příležitosti 11. výročního shromáždění World DAB Fóra, lze deklarovat silný zájem ze strany posluchačů – koncesionářů a daňových poplatníků České republiky o systém T-DAB. Systém T-DAB je implementován a úspěšně provozován již ve 40 zemích světa a zasahuje 500 milionů lidí (od Kanady po Austrálii, napříč Evropou a Dálným Východem). Testuje se již také v Číně, Indii a jižní Africe. Na světě je již v provozu takřka tisíc programů. Systém T-DAB nenabízí pouze audio služby, ale prostřednictvím DMB (Digital Multimedia Broadcasting) také obrazové informace.

Nesouhlasíme s tvrzením, že se se zahájením T-DAB vysílání musí počkat na definitivní uvolnění příslušné části kmitočtového spektra využívaného pro zemské analogové televizního vysílání! Blokované území kanálem 12 je minoritní vůči celoplošnému pokrytí a navíc v konfliktních oblastech lze i dočasně použít L-bandové kanály. Navrhujeme proto, aby se do koncepce zařadil další bod.

Zemské rozhlasové vysílání T-DAB

Prijimac Evoke I DAB

Systém digitálního zemského vysílání T-DAB je ukotven v normě ETSI 300 401. Mezi­národní dohoda Wiesbaden 1995, která byla revidována v roce 2002 v Maastrichtu, rozplánovala kmitočtová pásma (III. pásmo a L-band) pro Českou republiku.

Cíle zavedení zemského rozhlasového vysílání T-DAB jsou:

  • efektivně využít přidělená kmitočtová pásma,
  • nabídnout posluchačům nadstandardní audio i video služby a usnadnit příjem rozhlasového signálu,
  • přispět k ekologii rádiového záření,
  • zefektivnění nákladů pro broadcastery.

Zájem o tento systém musí být podpořen pestrou nabídkou nových žánrově čitelných programů.

V oblasti celoplošného pokrytí je potřeba nejprve zacílit na hustě osídlená centra a zajistit externí i vnitřní pokrytí těchto aglomerací s preferencí využití zkoordinovaných kanálů 12C a 12D daných konferencí Wiesbaden 1995. V oblastech, kde ještě bude blokováno využití těchto kanálů provozovanou analogovou televizí, bude nezbytné využití L-bandových kanálů.

KL24

Pro lokální a regionální vysílání budou preferenčně využity DAB kanály v III. pásmu, zkoordinované konferencí RRC 06. Vysílací kanály v L-bandu je možné přidělovat nebo vyhrazovat dle příchozích požadavků broadcasterů průběžně dle územních a kmitočtových možností.

Veřejnost musí být účinně seznámena s výhodami systému T-DAB.

ČRo Leonardo logo

Pražský experiment DAB Českého rozhlasu

Český rozhlas provozoval na přelomu letošního října a listopadu krátkodobé experimentální vysílání v systému T-DAB. Zkušební multiplex pokrýval Prahu a nejbližší okolí. Technicky vysílání zajišťovala příbramská společnost Teleko, vysílací technologii dodala firma Antonín Couf – E.M.U. Servis. Vysílání bylo možné zachytit na kanále 10A z vysílače Strahov. Programovou náplň multiplexu tvořilo pět stanic ČRo: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, Radio Česko, ČRo D-dur a ČRo Leonardo. Více o tomto experimentu v článku Zkušenosti s příjmem digitálního rozhlasu v Praze.

Chybí vám digitální rozhlasové vysílání v systému T-DAB?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).