Hlavní navigace

Proč významné servery opustily Mr.Linx?

4. 4. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V pátek odpoledne oznámili zástupci 8 významných serverů, že přestávají používat výměnný system Mr.Linx. Jejich stručné prohlášení jsme na Lupě zveřejnili už včera, dnes bychom rádi připojili komentář: jedná se jen o arogantní gesto, nebo mají servery skutečný důvod, proč Mr.Linx opustily?

Hned na úvod musím předeslat, stejně jako jsem tak učinil už včera, že v této věci nejsem objektivní: pod prohlášením je mimo jiné i můj podpis, také Lupa přestala začátkem minulého týdne točit bannery Mr.Linxe. Následující řádky jsou proto především určitým vysvětlením, jak celý problém vznikl a proč servery reagovaly tímto razantním vystoupením.

Mr.Linx je, jak známo, systém pro výměnnou reklamu. Různé servery zobrazují bannery jiných členů a na oplátku se zase jejich bannery zobrazují někde jinde. Podobný systém je však dosti náročný na technické vybavení i správu, takže by bylo iluzí, že by ho bylo možné dlouhodobě provozovat bez nějakého obchodního modelu, který přináší zisk. Mr.Linx, podobně jako většina ostatních výměnných systémů, řeší tento problém jednoduše: výměnný poměr je o něco horší než 1:1 (v krajním případě až 1:2) a imprese, které „zbydou“, se jednoduše prodávají. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že to je zcela v pořádku. Servery vstupují do systému s tím, že souhlasí s tím, že se část bannerů bude prodávat a tento prostor dávají za to, že mohou zdarma používat tuto službu. Pokud tedy Mr.Linx nebo Billboard nabízí reklamu s tím, že bude protáčena na serverech v jeho síti, nelze proti tomu říci ani popel.

Současná situace je však poněkud odlišná. Mr.Linx totiž od původního modelu „dej mi 200 Kč za 1000 impresí a já ti je zobrazím na nějakých stránkách v naší síti, kde se to zrovna bude hodit“ přešel k cílenějším variantám. Zprvu šlo jen o tématicky rozčleněné packy, jinými slovy můžete si objednat reklamu na určité skupině serverů v Linxu, které se věnují určitým oblastem. Například prodejce aut si tak může zadat prostřednictvím Linxe reklamu na serverech, které se věnují automobilům – nemá sice záruku, že se například na AUTO.CZ se zobrazí 10.000 impresí a na Autosalon.cz 5.000 impresí, ale může mít dobrý pocit, že celý jeho objednaný balík se protočí na stránkách, které se automobilům věnují. Tento způsob prodeje už v sobě skrývá určitou možnost kolize, protože Linx samozřejmě tuto reklamu prodává podstatně levnější, než třeba již zmíněné AUTO.CZ, ale stále ještě je možné ho tolerovat.

V poslední době však Mr.Linx patrně sáhl k ještě cílenějším zbraním. Inzerentům už totiž zřejmě nenabízí jen reklamu v Mr.Linxovi jako takovém, ale přímo na jednotlivých serverech. Toto tvrzení opírám o informace od několika našich klientů, zkušenosti dalších serverů a především o obšírný telefonický rozhovor, který jsem minulý týden vedl nejprve s obchodním zástupcem Computer Pressu Pavlem Illichmannem, který má prodej Mr.Linxe na starosti, a posléze přímo s předsedou představenstva Computer Pressu Jiřím Hlavenkou. Pokusím se přiblížit, oč jde. Zákazník si vybere servery, které ho zajímají (třeba Seznam, Mobil a Neviditelného psa), objedná si kampaň a v rámci Mr.Linxe jsou pak jeho bannery zobrazovány jen na těchto serverech. Fígl je v tom, že za podstatně nižší cenu, než kdyby si reklamu objednal přímo u těchto serverů. Computer Press se může bránit tím, že mu servery závidí schopné obchodníky (které bezesporu má, s tím nechci polemizovat), ale pokud někdo nabízí tentýž produkt za poloviční cenu, tolik obchodního talentu zase nepotřebuje. Podstatné je přitom to, že servery z těchto kampaní nevidí ani haléř, všechno zůstává Mr.Linxovi. Illichmann mi přitom minulý týden, coby potenciálnímu klientovi, tvrdil pravý opak a rozdíl v cenách např. oproti Internetovým reklamním agenturám vysvětloval tím, že Mr.Linx má se servery lepší smlouvy.

Mr.Linx však svým způsobem poškozuje i své klienty, kterým možnost inzerce na jednotlivých serverech nabízí. Je totiž důležité si uvědomit, že do výměnných systémů jde až zbytkový prostor, většinou například dolní pozice. Je logické, že reklama na těchto plochách má nižší účinnost než na plochách, které servery normálně k prodeji reklamy používají. Nižší cena je tedy vykoupena i nižší hodnotou, nicméně Mr.Linx tuto skutečnost svým klientům nijak zvlášť nezdůrazňuje. Důsledkem je ovšem i poškozování pověsti jednotlivých serverů, protože když inzerent zjistí, že na Seznamu je průměrná úspěšnost třeba 0,3 procenta, nepochybně bude zklamán a přitom už nezjistí, že jde o jakousi zastrčenou dolní pozici.

Když se pokusím podívat na páteční oznámení představitelů serverů z mírného nadhledu, musím přiznat, že je na můj vkus poněkud neučesané, trochu příliš emotivní a navíc příliš nevysvětluje, v čem je vlastně problém. Na druhou stranu tento krok musel přijít: příjem z reklamy všechny tyto servery živí a těžko mohou nečinně přihlížet tomu, jak jim odcházejí klienti jen kvůli tomu, že jim Mr.Linx nabízí cílenou reklamu na těchto serverech levněji (existují konkrétní případy).

Reakce Computer Pressu na oznámení serverů je přinejmenším velmi nedůtklivá, což je asi pochopitelné. Čekal jsem, že bude reagovat nějakým vlastním prohlášením, ale nestalo se tak, stejně tak včera Jiří Hlavenka odmítl moji žádost o vyjádření k pátečnímu prohlášení. Je jisté, že současná situace není pro Computer Press příliš příjemná a nemá tedy zájem na jejím dalším rozviřování. Reakce některých klientů, kteří očekávali, že se jejich kampaň objeví na předních serverech českého Internetu, což je nyní vyloučeno, asi nebude nejpříznivější. Podle mých výpočtů navíc objem protočené reklamy v Linxu odchodem velkých serverů poklesl zhruba o polovinu, což je výrazná změna.

UXD

Computer Press má nyní před sebou podle mého názoru dvě možná řešení. Buď bude i nadále pokračovat v prodeji reklamy v Mr.Linxovi „do své kapsy“, ale v tom případě je nutné počítat s tím, že v jeho síti nebudou servery, které se rovněž živí reklamou. Druhou možností je přechod na klasický agenturní model: Linx bude prodávat reklamu za ceny serverů a bude si strhávat provizi. Právě tato varianta je asi pravděpodobnější.

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.