Hlavní navigace

Projekt FEDERICA

16. 10. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Evropa se rozhodla přidat další díl do mozaiky úvah o budoucnosti Internetu a počítačových sítí obecně. Projekt FEDERICA, který začal v letošním roce, má pro tyto účely poskytnout rozlehlé prostředí s vysokou úrovní virtualizace, které umožní experimenty s novými přístupy a protokoly.

Plný název projektu zní Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures. Rozeběhl se počátkem letošního roku a má trvat do poloviny roku 2010. Jeho koordinátorem je konsorcium GARR, provozovatel italské národní akademické sítě. Většina ze dvaceti účastníků projektu jsou organizace podobného typu – provozovatelé národních akademických sítí a jejich sdružení, mezi nimi i náš CESNET. Kromě nich je do řešení zapojeno několik výzkumných institucí a univerzit a dva výrobci síťových prvků (Juniper Networks a Siemens). Celkový rozpočet projektu přesahuje 5 milionů Euro, z toho 3,7 milionu tvoří dotace ze 7. rámcového programu EU.

Hlavní náplní projektu by mělo být vytvoření rozlehlé distribuované infrastruktury, zahrnující komunikační trasy a propojující prvky. Má sloužit jako prostředí pro řadu experimentů, které budou probíhat paralelně, mohou klást diametrálně odlišné požadavky na vlastnosti infrastruktury a mohou být i destruktivní. Klíčovou vlastností vytvářeného prostředí je proto vysoká míra virtualizace, která umožní izolovat probíhající experiment od základních prvků infrastruktury.

V dokumentech projektu se píše o plátcích (slices) infrastruktury, které budou navzájem nezávislé a případný karambol v jednom z nich neovlivní zbytek. Navíc mohou vykazovat různé vlastnosti a mohou v nich panovat zcela různorodá pravidla. Vytvoření takového prostředí se řádově komplikuje, pokud jsou využité technické prostředky různorodé, což je přesně případ projektu FEDERICA. Členské sítě jsou velmi pestré a vytvoření nástrojů pro řízení a monitoring paralelních virtuálních sítí ve vysoce heterogenním prostředí představuje nejvýznamnější úkol první fáze projektu.

Fyzická síť je navíc velmi rozlehlá. Letmý pohled na mapu ukáže, že zapojené sítě pokrývají celou Evropu – od Skandinávie a Irska až po Řecko, od Portugalska po Polsko. Jádro celé infrastruktury tvoří sítě GARR (Itálie), DFN (Německo), PIONIER (Polsko) a CESNET. Na ně jsou redundantními gigabitovými okruhy připojeni další členové. V současné době je (s mírným zpožděním) páteřní infrastruktura uváděna do provozu. Oficiální terminologií je označována za „centrálně spravovaný substrát“.

Uživatelé pak nad ní budou moci vytvářet virtuální směrovače a okruhy, jež je propojují, a modelovat síťové topologie a služby zcela podle vlastních potřeb. V první fázi by uživatelská volitelnost měla sahat od aplikační až po síťovou vrstvu, zatímco linkové služby budou realizovány výlučně Ethernetem. Později by měla přibýt i flexibilní a virtualizovaná linková vrstva. V rámci vytvořeného řezu by pak uživatel měl mít plnou kontrolu všech (virtuálních) prostředků.

FEDERICA má ambice vytvořit model počítačové sítě blízké budoucnosti. Předpokládá, že při úspěšném dokončení bude podobný přístup k síťové infrastruktuře uplatněn v národních akademických sítích a postupně by mohl pronikat i ke komerčním poskytovatelům. Tam samozřejmě nenajde využití pro výzkum nových přístupů, ale spíše jako zajímavá služba. Projekt také zahrnuje spolupráci s různými standardizačními institucemi (ITU-T, IETF a další), která přispěje k vývoji nových standardů.

Činnost projektu se odehrává v rámci tří základních oblastí:

Síťové aktivity

poněkud klamou tělem, protože se pod tímto názvem skrývají činnosti spíše organizačního a popularizačního charakteru. Spadá sem řízení projektu, vyhledávání potenciálních uživatelů a spolupráce s nimi, součinnost se standardizačními organizacemi a diseminační aktivity, jako jsou školení či propagace výsledků.

Služební aktivity

představují výkonnou páteř projektu. V jejich rámci bude navržena a vytvořena základní infrastruktura (substrát) a nástroje, jejichž prostřednictvím s ní budou pracovat uživatelé.

Tipy C

Výzkumné aktivity

se soustředí především na dva okruhy problémů. První je praktický a zahrnuje prostředky pro sledování a správu sítě. Druhý okruh se věnuje novým architekturám a paradigmatům pro virtuální infrastruktury.

Na stránkách projektu již najdete první výstupy, zatím spíše shrnující požadavky na vytvářený systém a záměry autorů. Dva příspěvky na toto téma zazněly i na nedávné CESNET Conference 2008. Jiří Navrátil se věnoval vlastnímu projektu (Universal Virtual Node as One of the Building Bricks For FEDERICA Network), zatímco Mauro Campanella hovořil obecněji o virtualizaci (The Network Factory, Real or Virtual?). Prezentace i videozáznamy obou vystoupení najdete na stránkách konference. Rozhodně stojí za pozornost.

Budete se v budoucnu zajímat o osudy projektu FEDERICA?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).