Hlavní navigace

Propojovací dohody: optimismus byl předčasný

11. 1. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Včera mělo pokračovat jednání o propojovací dohodě mezi Českým Telecomem a Aliatelem. Pokračovalo, ale bohužel neúspěšně, novým konstatováním nedohody. Nyní je zřejmě na řadě ČTÚ, který dal operátorům ultimátum do pátku, než rozhodne sám.

Dosavadní průběh jednání o propojovacích dohodách jsem popisoval v předchozích článcích, proto jen stručná rekapitulace: v prvním kole, kdy jednající strany nebyly vázány konkrétní metodikou výpočtu cen, k dohodě nedošlo. Důvodem byly vysoké ceny, které Český Telecom požadoval ve své referenční propojovací dohodě. Poté ČTÚ jako nezávislý regulátor vydal metodiku stanovení cen, které se operátoři musí držet ve druhém kole vzájemného vyjednávání. Toto „druhé kolo“ právě probíhá, a jak jsem psal minule, dostupné signály naznačovaly že k dohodě dojde – protože díky stanovené metodice si všichni účastníci mohou dopředu spočítat, jak by měl vypadat verdikt ČTÚ v případě jejich nedohody. Nebyl jsem určitě sám, kdo očekával že se operátoři raději dohodnou sami, než aby za sebe nechali rozhodnout nezávislého regulátora. Nicméně šedá je teorie a pestrý je život – nakonec to zřejmě bude jinak.

Jak se psaly dějiny

Nejdále jsou ve svém vzájemném jednání Český Telecom s Aliatelem. Minulý týden (ve čtvrtek) se dohodli, že tento týden, konkrétně včera (10.1.2001), budou pokračovat v dalším jednání, s využitím metodiky kterou jim předepsal ČTÚ (což jim ostatně ukládá přímo zákon). Dokonce na základě tohoto požádali regulátora, viz zde, aby ještě posečkal než jim ceny za propojení nadiktuje (což naznačovalo, že jim ČTÚ coby regulátor dal určitý časový limit k dohodě).

Počátkem týdne pak Aliatel vydává tiskovou zprávu, ve které píše:

Na zítřejší (ve středu 10. 1.) schůzce představitelů obou firem mají zástupci dominantního operátora předložit nový návrh cen za propojení, stanovený na základě metodiky Českého telekomunikačního úřadu vydané 27.12.2000. Budou-li tyto ceny pro Aliatel přijatelné, bude odstraněna zásadní překážka k uzavření dohody o propojení mezi oběma operátory.

a o kus dále

V případě, že nové ceny nebudou pro Aliatel akceptovatelné, obrátí se ihned společnost, již podruhé, na regulační orgán se žádostí o rozhodnutí

Včera dopoledne jednání skutečně proběhla, ale tisková zpráva kterou o výsledku Aliatel promptně vydal není potěšující. Má název:

Telecom ani dnes nepředložil přijatelné ceny za propojení

a píše se v ní:

Důvodem, proč se ani v prodloužené lhůtě obě společnosti neshodly na podepsání dohody o vzájemném propojení sítí, jsou stále vysoké, tedy nepřijatelné ceny navrhované Českým Telecomem.

Již na samém začátku vzájemných smluvních jednání jsme Českému Telecomu předložili naši cenovou nabídku, která je zcela srovnatelná s cenami na plně liberalizovaných konkurenčních trzích v EU. Telecom v průběhu několikaměsíčních jednání nebyl schopen předložit cenový návrh, který by byl pro nás přijatelný. Jsme si vědomi faktu, že akceptací navrhovaných cen bychom znemožnili stanovení levnějších tarifů pro koncového zákazníka. A to je důvod, proč nechceme na ceny Českého Telecomu přistoupit ", uvedl v tiskové zprávě Jiří Hubka, generální ředitel společnosti Aliatel.

Telecom tedy zřejmě předložil nějakou novou cenovou nabídku (její obsah samozřejmě nebyl zveřejněn), ale ani tato nabídka nebyla pro Aliatel akceptovatelná. Nyní tedy dojde na „lámání chleba“, neboli na třetí kolo, ve kterém ceny za propojení stanoví direktivně nezávislý regulátor, tedy ČTÚ.

Poněkud mne zde zaráží skutečnost, že Aliatel zřejmě sám nepředložil ve druhém kole žádnou novou nabídku (tisková zpráva zmiňuje jen původní nabídku pro „první kolo“, a potvrzují to i výroky tiskového mluvčího ČTc zde). Nová metodika, stanovená ČTÚ, je ale „ve druhém kole“ závazná pro všechny strany, ne pouze pro Telecom.

Jak reaguje ČTÚ?

Nezávislý regulátor (ČTÚ) na tento vývoj zareagoval velmi promptně, když jeho předseda David Stádník včera na tiskové konferenci prohlásil, že maximální ceny propojení telekomunikačních sítí společností Aliatel a Český Telecom by měl jeho úřad stanovit ještě do tohoto pátku! Vyjádřil se dokonce i k tomu, jak by měla vypadat cena za propojení, konkrétně za zakončení hovoru v síti Telecomu:

Cena za telefonní hovor do sítě Telecomu by se měla podle Stádníka pohybovat v rozpětí obvyklém v zahraničí, tedy například pro místní telefonát mezi 0,2 a 0,7 Kč za minutu.

To je podstatně méně než to co Telecom požadoval ve své referenční nabídce propojení (v „prvním kole“), ale stále je to ještě velké rozpětí a bude velmi záležet na konkrétních hodnotách a podmínkách.

Informace z tiskové konference mám ale pouze ze zpravodajství ČTK (konkrétně odsud), protože jsem o této tiskovce nevěděl ani já, ani nikdo z redakce Lupy (což správně interpretujete jako malé rýpnutí vůči ČTÚ :-).

Co Contactel?

Také Contactelu již vypršela 90-denní lhůta daná zákonem na uzavření propojovací dohody. Podobně jako Aliatel, i Contactel (spolu s Telecomem) požádal ČTÚ o posečkání. V oznámení pro tisk, které vydalo ČTÚ, se uvádí že 10.1. předá Telecom Contactelu novou cenovou nabídku, vypracovanou již podle závazné metodiky stanovené ČTÚ (tedy stejně jako v případě Aliatelu), a že

nejpozději 12. ledna 2001 by měla být připravena k podpisu smlouva o propojení sítí.

Takže i tato dvojice má od ČTÚ nůž na krku. Oficiální výsledek včerejšího jednání mezi Contactelem a Telecomem nebyl zveřejněn, podle neoficiálních informací, které se mi podařilo získat, Contactel neřekl hned na místě ani ano ani ne (jako to udělal Aliatel), ale nechal si den na prostudování nové nabídky.

Mezi sebou se alternativní operátoři dohodli

Včera kolem propojovacích dohod došlo ještě k jedné významné události – pět alternativních operátorů, konkrétně Aliatel, Contactel, Etel(Globix),GTS a UPC, se dohodlo na vzájemném propojení svých sítí. To samo o sobě není příliš překvapující, vzájemné dohodě zde nestálo nic významnějšího v cestě.

Zajímavý je spíše způsob stanovení ceny, který alternativní operátoři použili: jde o metodu vycházející ze zprůměrování cen typických pro EU, konkrétně o metodu nejlepšího standardu (best practice), kterou alternativní operátoři prosazovali již dříve jako vhodné řešení, které by i u nás mohlo eliminovat nebezpečí nadsazování nákladů ze strany Českého Telecomu. Bohužel ale tento přístup vylučuje platný telekomunikační zákon, který explicitně požaduje odvození cen za propojení z nákladů.

Konkrétní cena za propojení, ke které alternativní operátoři uvedeným způsobem dospěli, je

v průměru 31 haléřů za minutu v místní síti

Podrobnosti nebyly zveřejněny, jen zde zaznělo konstatování že je to zhruba pětinásobně méně než cena požadovaná v referenční nabídce na propojení Českého Telecomu. Alternativní operátoři se tím vlastně postarali o určitý precedent, a ve své tiskové zprávě vyzývají ČTÚ k jeho následování:

MM socky3

Alternativní operátoři očekávají, že Český telekomunikační úřad přijme účinná cenová opatření tak, aby ceny za propojení do sítě Českého Telecomu odpovídaly cenám za propojení do ostatních sítí.

Současně s tím alernativní operátoři ve své tiskové zprávě vyjadřují určité zklamání nad tím, jak vypadá metodika kterou stanovilo ČTÚ:

Vydané cenové opatření ČTÚ se sice snaží eliminovat část neoprávněně účtovaných nákladů, ale navržená metodika výpočtu je založena na nákladech Českého Telecomu bez objektivního srovnání s náklady efektivního operátora dle platných požadavků v Evropské unii. Rozhodnutí tedy nezaručuje, že nově stanovené ceny za propojení budou odpovídat skutečným nezbytným nákladům a že tak budou podporovat vznik konkurenčního prostředí v českých telekomunikacích.

Jak jsem již naznačoval v předchozím článku, uzavírání propojovacích dohod lze přirovnat ke hře, ve které se hraje opravdu vysoko a o nemalé peníze. Každý z hráčů si celkem pochopitelně snaží vybojovat pro sebe co možná nejvýhodnější pozici. Počkejme tedy ještě, jak se hra vyvine dál a co nám přinese – nejbližší pokračování lze očekávat již tento pátek.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.