Hlavní navigace

HTML5 ve vývoji aplikací převažuje, vychází z průzkumu od Kendo UI

28. 2. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jak je tomu s využitím HTML5 k vývoji aplikací? Mluví se o tom více, než odpovídá skutečnosti?

Nakolik se skutečně vyvíjí v HTML5, to zajímalo tvůrce Kendo UI, kteří to už podruhé zjišťovali průzkumem.

Kendo UI je HTML5 framework — dá se tedy očekávat, že jeho tvůrci mají zájem na tom, aby se v HTML5 vyvíjelo co nejvíce; anebo to můžeme pochopit tak, že si udělali marketingový průzkum, a jeho zveřejněním se nadto zviditelňují.

Průzkum provedli v lednu 2013. Získali přes 5000 odpovědí z celého světa, nejvíce z Evropy (35 %), ze severní Ameriky (31 %) a z Asie a Tichomoří (23 %), ale i z Jižní Ameriky nebo z Afriky. Respondenti nebyli jen z řad těch, kteří si Kendo UI alespoň vyzkoušeli — průzkum byl otevřen všem, přesto se nabízí otázka, nakolik jsou výsledky přece jen zkresleny tím, že se respondent musil o průzkumu od Kendo aspoň dozvědět (a chtít odpovědět).

V průzkumu odpovídali převážně vývojáři (72 %), v menší míře odpovídali vedoucí pracovníci (20 %). Mírně převažovali respondenti z malých a středních podniků (51 %), přičemž dvaceti devíti procenty byly zastoupeny „startupy“; 20 % odpovědí přišlo z podniků velkých.

HTML5 převažuje


Autor: Kendo UI

Z průzkumu vyplývá, že v severní Americe vyvíjí alespoň dílem v HTML5 70 % respondentů, zatímco ve zbytku světa je to kolem 60 %, kromě Afriky s 50 %.

Pokud jde o to, jak vyvíjet mobilní aplikace pro více platforem, pak k vývoji čistě v HTML5 (tedy k vytvoření jen mobilního webu) se přiklání 36 % respondentů; 32 % by se rozhodlo pro přístup hybridní (pro vytvoření aplikace jako nativního kontejneru pro HTML5) a pouhých 15 % upřednostňuje vývoj čistě nativní, při kterém je nutno pro každou platformu vše napsat znovu; 17 % by nativní aplikaci pro vybranou cílovou platformu nebo platformy doplnilo o HTML řešení pro ostatní.

Content First 2022_tip temata

Pokud jde o snadnost/obtížnost vývoje pro určitou platformu, jako nejsnazší připadá vývojářům vývoj pro Windows 8, zhruba neutrálně vychází Android, zatímco vývoj pro iOS a BlackBerry shledává většina vývojářů obtížným.

Vývoj v HTML5 pro Windows 8 přitom má zájem vývojářů: 66 % z nich tvrdí, že tak určitě vyvíjet budou; 47 % chce určitě vyvíjet pro Chrome a 36 % pro Firefox. Tizen nebo BlackBerry 10 jsou na okraji zájmu. Šedesát procent respondentů se přitom dosud zaměřuje především na aplikace „stolní“, oproti 26 % s hlavním záměrem na mobily a 14 % s hlavním záměrem na tablety.