Hlavní navigace

Quo Vadis NIX.CZ

15. 1. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Peeringové středisko NIX.CZ vstupuje do letošního roku s několika významnými změnami a zlepšeními služeb jak pro členy, tak pro internetovou komunitu v České republice. Jde například o otevření sdružení zahraničním členům či plánovaný vstup do Euro-IX. Rekapitulaci novinek NIX.CZ za rok 2002 přináší ředitel sdružení Tomáš Maršálek.

Páteřní technologií NIX.CZ se staly přepínače gigabitového ethernetu (Cisco Catalyst 6006, 6500, 3550). Díky tomu se členové mohou připojit rychlostí 1 Gb/s. V průběhu roku 2002 bylo realizováno celkem 11 gigabitových přípojek. Vzhledem k dostupnosti možnosti pronájmu nenasvíceného vlákna (dark fiber) či vlnové délky (lambda služba) od většího množství telekomunikačních operátorů očekáváme další nárůst zájmu o gigabitové přípojky.

Propojovací technologie NIX.CZ nadále zůstává na úrovni linkové vrstvy. Sdružení nicméně předpokládá zprovoznění služeb pro lepší sledování provozu – route collector, looking glass. Začátkem roku 2003 patrně rovněž dojde ke zprovoznění platformy pro propojení na bázi na IPv6 – Evropská unie plánuje přechod k provoznímu nasazení tohoto protokolu k 1. lednu 2005.

NIX.CZ deklaruje zájem o rozšíření na další přístupové lokality. V průběhu roku 2002 se objevili tři zájemci – Pragonet, Redbus Interhouse a Sitel. Vzhledem k povodním v srpnu 2002 a následnému ukončení podnikatelských aktivit Redbus Interhouse, NIX.CZ předpokládá rozšíření pouze o lokality Pragonet a Sitel, a to nejpozději do konce února 2003. To umožní členům možnost výběru přístupu, realizaci záložních tras a v neposlední řadě možnost profitovat z konkurenčních nabídek různých operátorů.

Sdružení umožnilo internetové komunitě sledovat stav a vytížení datových přípojek na WWW serveru. Avšak pouze u těch členů, kteří zveřejnění povolili. Tato opatření umožní rychlejší lokalizaci případných problémů s konektivitou v rámci České republiky.

Členská základna

V průběhu roku 2002 přistoupilo do NIX.CZ celkem devět společností (Broadnet Czech, CE Com Czech, České Radiokomunikace, Český Mobil, Globe Internet, Internet CZ, TESmedia, TransgasNet, UTA Telekom). Zároveň k 31. prosinci členství ukončily KPNQwest a Teleglobe. Celkový počet členů sdružení k 1. lednu činí 35.

Roční členský poplatek za služby pro rok 2002 byl 105.000 korun, pro rok 2003 byl stanoven na 144.000 korun.

Organizační struktura

Ke dni 1. březnu se stal ředitelem Tomáš Maršálek. Na členské schůzi v listopadu 2002 byl zvolen nový Výkonný výbor s mandátem na tři roky. Jeho členy jsou Ondřej Filip, Michal Krsek a předseda Josef Chomyn.

Došlo ke změně stanov a provozního řádu, které nyní umožňují využívat služeb NIX.CZ i nečlenům sdružení. Tato změna představuje otevřené dveře především pro zahraniční subjekty, pro něž jsou podobná členství organizačním problémem, ale služeb propojovacího centra by chtěly využívat.

Členská schůze také schválila koncepci sdružení pro období do konce roku 2004.

Cloud 22 temata

Členská základna rozhodla o přistoupení NIX.CZ do asociace evropských peeringových uzlů Euro-IX. Přínos sdružení spatřuje především ve využití znalostí a zkušeností ostatních propojovacích center, standardizaci postupů a v neposlední řadě i v kompatibilitě po případném vstupu České republiky do Evropské unie.

Zástupce NIX.CZ byl delegován do Řídícího výboru Fóra pro nové modely dial-up Internetu. Rolí Fóra je připravit finální podklady pro rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu v otázce budoucího technického a ekonomického modelu dial-up přístupu.

Autor článku

Autor působí od 1994 jako jeden ze spoluzakladatelů SFMT, nyní GTS. V rámci GTS byl jedním ze zakladatelů sdružení NIX.CZ (v roce 2002 se stal ředitelem) a CZ.NIC – správce národní domény .