Hlavní navigace

NIX změnil provozní řád a přijal šest nových členů

26. 9. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zasedání valné hromady NIXu je vždy velkou událostí celého českého Internetu. Nejinak tomu bylo ve středu 20.9., kdy se sešli členové NIXu k pravidelnému jednání. Na pořadu dne bylo především přistoupení nových členů, jejichž počet byl nebývale vysoký. Nebyl to však jediný výsledek středečního zasedání.

V poslední době nebylo o zasedáních NIXu příliš slyšet. Je pravdou, že z NIXu se nikdy nevalila jedna tisková zpráva za druhou, přesto se však objevoval na webu NIXu alespoň zápis z jednání valné hromady. Od okamžiku, kdy se web server NIXu přestěhoval ke Contactelu, není bohužel zveřejňován již ani tento zápis, který sice nikdy neobsahoval nejzajímavější informace z jednání, přesto byl jediným informačním materiálem, jenž z NIXu vycházel oficiální cestou. NIX se tak znovu stává jakousi „černou skříňkou“. Informace na již zmiňovaném webu nejsou v mnoha případech aktuální a dosahují tak standardu, na který jsme si u NIXu bohužel zvykli.

Přestože se o zasedání valné hromady NIXu příliš nemluvilo, bylo tentokráte velmi ostře sledováno. Hlavním důvodem byl fakt, že se od posledního zasedaní zvětšil počet ISP s vlastním AS (autonomním systémem) a tím pádem také počet potencionálních adeptů na členství v NIXu. Správnost těchto odhadů se projevila nezvykle vysokým počtem přihlášek, který se vyšplhal až na téměř neuvěřitelných deset! Pro přistoupení některých nových členů byla velice důležitá změna v provozním řádu NIXu. Jednou z podmínek členství bylo totiž splnění následujícího bodu:

„Nezbytnou podmínkou pro připojení každého člena je zajištění cest z jeho AS podle bodu 6 tohoto řádu do 4 internetovských "root“ nameserverů, které neprocházejí do uzlu připojenými autonomními systémy žádného z členů NIX.CZ."

V době vzniku nepředstavoval tento bod žádný problém, jeho funkce byla jednoduchá – zabránit vstupu ISP bez zahraniční konektivity do NIXu. Se vstupem nadnárodních společností a velkých ISP se však začaly projevovat problémy, které tento bod přináší. Zabraňuje totiž v praxi vstupu nadnárodních ISP do NIXu (nebo využívání služeb těchto ISP českými poskytovateli), protože poté by si jejich zákazníci museli obstarat další „zahraniční“ konektivitu. V době, kdy je většina poskytovatelů připojena přes pražskou pobočku některé zahraniční firmy a část českých poskytovatelů prodává „zahraniční“ konektivitu jiným českým poskytovatelům, je tato situace téměř neúnosná. Tento bod proto doznal značné změny – již není nutné realizovat „zahraniční“ konektivitu (nebo alespoň její část) přes nečlena NIXu, stačí pouze pokud taková linka nevede přes NIX jako takový. V praxi to tedy znamená existenci jakékoli externí linky spojující daného poskytovatele s okolním Internetem.

Nejvíce pozornosti se však soustředilo na přijímání nových členů. Ačkoli by se zdálo, že vyplnění technických informací na přihlášce nemůže být problém, ukázalo se, že opak je pravdou, a to i u firem, kde by to nikdo nečekal. Jeden z adeptů na členství měl ve své přihlášce uvedeno špatné číslo AS, dokonce zcela nesmyslné… Z deseti kandidátů na členství nakonec vzešla šestice firem, které se po zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy. Jsou to Aliatel, BT Czech Republic, Radiomobil, Selfservis (síť Czechbone), Teleglobe a Tiscali. Nenajdeme mezi nimi žádné velké překvapení. Se vstupem všech těchto společností se víceméně dalo počítat, překvapením je spíše nepřítomnost některých dalších. Neúspěšně se o členství v NIXu pokoušely Casablanca INT, Datac a UUNET. Dattelkabel (UPC) zrušil svou přihlášku ještě před valnou hromadou, takže tato nebyla projednávána. Především nepřijetí Datacu a UUNETu je velkým překvapením. I přesto, že za branami NIXu zůstala hned trojice poskytovatelů, je počet nových členů velmi vysoký.

Vezmeme-li v potaz, že jde většinou o nové hráče na našem trhu, můžeme se nejspíše těšit na další boj o uživatele Internetu. U některých z nich se můžeme nechat překvapit, jak bude vypadat jejich nabídka služeb spojená s Internetem – jde o Aliatel, a především Radiomobil. Zajímavý bude také vstup společností s mezinárodním kapitálem – British Telecomu a Teleglobe – na český trh. Uvidíme, jak se projeví spojení Tiscali a World OnLine v Čechách. Tiscali by pravděpodobně nevstupovala do NIXu, pokud by bylo v České republice plánováno brzké spojení obou sítí. Hodně se však čekalo od UUNETu, který působí dojmem, že to myslí na českém trhu opravdu vážně. Nepřijetí je proto značným neúspěchem a bez členství v NIXu může UUNET pravděpodobně zapomenout na připojovaní velkých firem k Internetu. Je však nutno podotknout, že v přijímání nových členů došlo k výrazné změně. Napříště již budou podávat adepti na přijetí přihlášky výkonnému výboru, který poté zorganizuje emailové hlasování. Tento fakt umožní přijímat nové členy s co možná nejmenší prodlevou od podání přihlášky a také vyloučí skutečnost, že bude nutné projednávat např. devět přihlášek najednou. Kromě přijímání nových členů bylo na pořadu dne také vyloučení jednoho člena starého, a to konkrétní sítě PVT.NET, která kompletně přešla pod Nextru a jejíž členství v NIXu bylo tedy zbytečné.

Výkonný výbor byl také na návrh několika členů pověřen zpracováním metodiky na připojení pomocí linek o rychlosti 1 Gb/s. Otázkou zůstává, zda za touto skutečností stojí fakt, že některému z poskytovatelů nedostačuje nebo v blízké době bude nedostačovat linka o kapacitě 100Mb/s? Zbytek projednávaných informací lze považovat za interní, snad kromě změny adresy sdružení.

Středeční zasedání valné hromady NIXu tedy přineslo šest nových členů a zrušení členství jednoho ze zakládajících členů sdružení. Výrazně zjednodušilo přijímání nových členů, ať již po stránce administrační či technické a některé další méně podstatné skutečnosti.


Tisková oprava:
Pokud jde o formulaci, ze sit PVT.NET byla z NIXu vyloucena, neni to presne. Zaprve neslo o sit PVT.NET, ale spolecnost PVT a.s., zadruhe PVT a.s. sama pozadala o ukonceni clenstvi v NIXu… Chtel bych se tedy omluvit vsem, ktere jsem touto informaci uvedl v omyl.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.