Hlavní navigace

Rada Českého rozhlasu zvolila Reného Zavorala generálním ředitelem

20. 1. 2016
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc
ON-LINE PŘENOS – Rada Českého rozhlasu začne dnes od 14 hodin vybírat nového generálního ředitele této instituce. Z veřejného zasedání vám přinášíme tradiční on-line přenos.

Do finálové pětice postoupilo pět uchazečů, kteří dnes představí své kandidátské projekty. Mezi největší favority volby patří současný programový ředitel veřejnoprávního rozhlasu René Zavoral a bývalý šéfredaktor ekonomického deníku E15 Tomáš Skřivánek. z původních dvaceti šesti kandidátů (několik dalších bylo vyřazeno pro nedostatky v přihlášce) dále postoupil děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík, právník a novinář Tomáš Němeček a bývalý finanční ředitel České televize Michael Kralert.

PSALI JSME: Analýza kandidátských projektů finalistů volby generálního ředitele ČRo

Každého kandidáta čeká čtvrthodinová prezentace jeho záměrů a dalších patnáct minut budou padat dotazy ze strany radních. Samotnému veřejnému zasedání má předcházet neveřejná schůze Rady ČRo, která projedná údajnou korespondenci mezi předsedou Rady Petrem Šafaříkem a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Mandát prozatímnímu řediteli Karlu Zýkovi vyprší 3. února.

PSALI JSME: Všechno při starém, tedy ve vší diskrétnosti

14:01 – Organizátoři prosí o klid v sále a zapojení zvukového nahrávání.

14:03 – K 31. březnu se Petr Šafařík vzdává funkce předsedy Rady ČRo z důvodu pracovního vytížení.

14:04 – Rada schválila program zasedání.

14:05 – Nominace do volební komise: Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka a Tomáš Kňourek.

14:05 – Hana Dohnálková přijala nominaci na předsedkyni volební komise.

14:06 – Volební komise byla odhlasována v navrženém složení.

14:07 – První vystoupí Jakub Končelík, druhý Michael Kralert, třetí Tomáš Němeček, čtvrtý Tomáš Skřivánek a pátý René Zavoral.

14:11 – Končelík: Většinou nebývám díky svému příjmení první v abecedě.

14:12 – Končelík: Během svého působení jsem jsem zvedl obrat FSV UK z 250 na 370 milionů korun.

14:13 – Končelík: Rozhlas se nemá bezhlavě hnát za pozorností posluchačů.

14:14 – Končelík: Přicházím zvenku a nejsem zatížen vnitřními vazbami. Chci se starat o transparentnost rozhlasu a jeho zaměstnance.

14:15 – Končelík: Rozhlas je vynikajícím médiem veřejné služby a má perfektní výchozí pozici pro další rozvoj.

14:16 – Končelík: Chci být součástí dějinných změn, proto se hlásím na pozici generálního ředitele.

14:17 – Končelík: Je životně důležité podpořit stanice pro mladé, protože vychovávají budoucnost.

14:18 – Končelík: Potřebujeme lepší profilaci stanic a více cross promotion mezi jednotlivými stanicemi.

14:19 – Končelík: Jedinou revoluční změnou je digitalizace, rozhlas je připraven, brzdí nás legislativa.

14:19 – Končelík: Změny v organizační struktuře musí být kontinuální.

14:20 – Končelík: Český rozhlas se musí naučit čerpat granty z dotačních programů, klidně v konsorciu s Českou televizí.

14:21 – Končelík: Nebojme se propouštění, rozhlas může zahubit spíše špatně placená práce.

14:22 – Končelík: Vysílání v DAB by mohlo ušetřit 60 milionů.

14:23 – Končelík: O kompetentnosti současných náměstků nepochybuji.

14:24 – Končelík: Preferovaná varianta je kontinuita řízení všude tam, kde to půjde.

14:25 – Končelík: Ředitel by měl rozhodovat v úrovni stanic, ne konkrétních pořadů.

14:26 – Končelík: Sledovanost má smysl sledovat u Radiožurnálu a Dvojky, u Vltavy a Plusu mě mnohem více zajímá citovanost.

14:27 – Končelík: Snaha o vyváženost nesmí zabít svobodu názorů.

14:30 – Končelík: Vratku DPH využijeme při procesu digitalizace.

14:32 – Končelík: Stávající profil Wave se mi zamlouvá.

14:35 – Končelík: Je potřeba promyslet finanční autonomii regionálních studií.

14:35 – Radní Badal se ptá, jak může veřejnoprávní instituce získat granty.

14:37 – Končelík: Dotační programy nemusí být nutně grantové, existuje jich spousta na rozvíjení kultury. Způsobů je mnoho, pojďme je hledat.

14:38 – Radní Vejvoda: Budete přijímat každého zaměstnance, co o to požádá, a bude to v přítomnosti nadřízeného?

14:39 – Končelík: Mohu vyzvat všechny zaměstnance, stejně všichni nepřijdou. Rozhovory by měly být soukromé a diskrétní.

14:40 – Připravuje se Michael Kralert, připravil si vlastní prezentaci Vize ČRo 2016–2021

14:42 – Kralert: Rozhlas je ve stádiu stagnace kvůli vysokému počtu stanic, komplikované organizační struktuře a neefektivnímu hospodaření.

14:43 – Kralert: Do konce roku 2016 je možné situaci stabilizovat.

14:44 – Kralert připravil desatero strategických priorit:

  1. lépe poznat posluchače, využívat big data
  2. zapojit posluchače do tvorby obsahu
  3. program prioritizovat a zpětně hodnotit, komerční témata nechat komerčním stanicím
  4. inovace dostat do DNA rozhlasu, inovovat kontinuálně, ne revoluce, ale zrychlená evoluce
  5. vytvořit skutečně moderní program a platformy pro mladé, mobilní aplikace a podcasty pro mladé chybí, vytvořme je klidně formou start-upu
  6. být lídrem digitalizace
  7. posílit značku a jednotnou identitu rozhlasu
  8. transformovat rozhlas v pružnou a síťovou organizaci, více spolupracovat s EBU a Českou televizí nebo ČTK
  9. zapojit zaměstnance do změn a inovací
  10. hospodařit efektivně, transparentně a dlouhodobě udržitelně

14:48 – Kralert: Mezi krátkodobé akutní výzvy patří probudit a rozhýbat organizaci, smysluplně profilovat jednotlivé stanice (Radiožurnál má bavit lidi 30 až 50 let, Dvojka bude stanice pro rodinu a starší posluchačky, Vltava bude nadále kulturní stanicí, Plus chci mít jako opravdovou zpravodajskou stanici a posílit regionální tvorbu), nový model ekonomického řízení plus finanční audit a jako poslední zjednodušení organizační struktury, zbytná linie jsou náměstci, chci jen pět sekcí – program, výroba, technika, regiony a ekonomika.

14:59 – Radní Vejvoda: Parlament schvaluje zprávu o hospodaření ČRo a vy tvrdíte, že je netransparentní. Jak to tedy je?

15:00 – Kralert: Rezervy určitě jsou, u platů nebo nákladů na telekomunikace. Deset let se nenavýšil rozhlasový poplatek a existuje řada neplátců, to jsou rezervy na příjmové straně. Z hlediska transparentnosti by pomohlo sledování nákladů na úrovni pořadů.

15:02 – Radní Stehlík: Co si myslíte o slučování rozhlasu a televize na Slovensku?

15:03 – Kralert: Když jsem to měl na starosti, byla jiná situace, slovenská televize byla v ekonomické i hodnotové krizi. Naopak slovenský rozhlas hospodařil efektivně, na spojení vydělala televize a prodělal rozhlas. Spojení v ČR by bylo spíše na škodu.

15:04 – Kralert: Z hlediska rozvoje značky si nepředstavuji generování ekonomické ztráty, na posilování značky si musíme vydělat. 

15:07 – Kralert: Wave vzniknul v jiném časoprostoru. Já bych chtěl založit novou stanici Z21 a nechci transformovat Wave v novou stanici, chtěl bych ji vytvořit na zelené louce, kterou si vytvoří mladí do 21 let pro sebe.

15:08 – Kralert: Obsah musí být vyvážený a diverzifikovaný.

15:10 – Kralert: Je potřeba podívat se na rozmístění zaměstnanců, udělat personální audit, já vidím prostor v podpůrných složkách, kde je možnost outsourcingu.

15:11 – Kralert: Nechci soutěžit s komerčními stanicemi, chci se prosadit veřejnoprávními formáty. Rozhlas měl podíl na trhu nad třicet procent, nyní má kolem dvaceti procent, to je parametr, který je relevantní pro veřejnoprávní poslání.

15:12 – Kralert: Poslouchám Radiožurnál a Plus. Jako třetí bych uvedl Wave.

15:14 – Připravuje se Tomáš Němeček, také přinesl prezentaci.

15:15 – Němeček: Můj poradenský tým ke kandidatuře se skládá z Jindřicha Šídla (Hospodářské noviny) pro zpravodajství, Ondřeje Štindla (kritik a scénárista) pro hudbu a Ondřej Vaculík (novinář a politik) pro regiony. Dále ekonom/auditor, právník a známá novinářka.

15:17 – Němeček: Kladu velký důraz na technologickou proměnu, digitalizace je jen jednou její částí.

15:18 – Němeček: Je potřeba využít specifika digitálního příjmu, prioritou jsou dálnice, navrhuji dva kanály, jeden pro řidiče s dětmi a druhý pro samotné řidiče.

15:19 – Němeček: Měl připravené video na téma, které předměty denní potřeby nahradil mobilní telefon – mimo jiné prý i cigarety. Video bohužel nejde spustit.

15:20 – Němeček: Projekt Rozhlas TV, proč kvalitní rozhovory nedoplnit i videem.

15:23 – Němeček: Rozhlas je pro mě symbolem trvání, měl by být i nadále svorníkem společnosti. Proto navrhuji rozhlasové kurzy češtiny pro cizince a šíření českých hodnot do světa pomocí dvou nových vysílání do zahraničí.

15:24 – Němeček: Z dědictví po Peteru Duhanovi se musíme zbavit zdvojení editorů, sto dvaceti vedoucích (každý desátý) a nejasných odpovědností.

15:25 – Němeček: Dobrou myšlenkou naopak je jednotný newsroom, propojenost ústředí a regionů a možnost dlouhodobých projektů.

15:26 – Němeček: Kodex není jen o bezprostřední vyváženosti každého pořadu, ale o dlouhodobé vyváženosti.

15:27 – Němeček: S výjimkou investigativní skupiny Janka Kroupy nevidím žádné novinářské úspěchy.

15:28 – Němeček: Baví mě Ozvěny dne na Radiožurnálu, Dvojka je pro mě rodinnou stanicí, na Vltavě poslouchám Mozaiku a na Plusu analytické pořady.

15:29 – Němeček: Chybí nový management, který nemá strach a není nikomu zavázán.

15:31 – Radní Kňourek: Trochu mi ve vašem projektu chybí ekonomická témata.

15:32 – Němeček: Ve vnitřním hospodaření je hodně vaty, na které se dá ušetřit, třeba platy vedoucích pracovníků.

15:35 – Němeček: Představuji si náměstky jako úderníky, přítomné v centru zpravodajství. Dává mi smysl náměstek pro regiony, dále náměstek, který ladí výrobu a zpravodajství, a náměstek pro správu. Spíš nechápu vrstvu ředitelů, přebujelé mi přijdou i některé sekretariáty.

15:53 – Nastupuje Tomáš Skřivánek, také s prezentací.

15:54 – Skřivánek upozorňuje, že ze Savovovy Mladé fronty v prosinci odešel.

15:55 – Skřivánek: Klesá byznys komerčních médií a dostávají se do područí oligarchů, jejichž jádro podnikání netvoří média. Proto roste úloha médií veřejné služby.

15:57 – Skřivánek: ČTK neoslovuje koncové klienty a Česká televize je audivizuální službou, jejíž poslání se aktuálně mění. Proto je rozhlas možná nejdůležitějším veřejnoprávním médiem.

15:58 – Skřivánek varuje před polskou cestou, ale tamní média si za to podle něj mohou sama, když nadržovala minulé vládě.

16:00 – Interní komunikační nástroje jsou podle Skřivánka příliš formalizované.

16:01 – Skřivánek: Přepisovat odvysílané zprávy na internet je nedůstojné 21. století.

16:02 – Skřivánek: Klíčový bod mého projektu je spolupráce mezi Radiožurnálem a stanicí Plus. Plusu chybí opravdová náplň, měl by být spíše pro střední věk a Radiožurnál pro mladší posluchače.

16:03 – Skřivánek: Stejně jako se naučila vedle sebe žít ČT 1 a ČT 24, musí se to naučit Radiožurnál a Plus.

16:04 – Skřivánek: Regiony nejsou schopny uživit komerční projekty. Tam je prostor pro veřejnoprávní média.

16:05 – Skřivánek: Každý region by měl mít vlastního ředitele, který je součástí lokálních elit.

16:06 – Skřivánek: Regionům je potřeba navýšit finance i sebevědomí.

16:07 – Skřivánek: Rozhlas by měl být nositelem know-how, odpovědnosti a kvality.

16:08 – Radní Tesař: Počet i kvalita účastníků výběrových řízení na regionální ředitele byly tristní. Kde je chcete brát?

16:09 – Skřivánek: V regionech působilo hodně mediálních projektů a na nedostatek zájemců si nestěžovaly.

16:10 – Skřivánek: Chtěl bych zeštíhlit management, dva náměstci – jeden pro ekonomiku, druhý pro program.

16:11 – Radní Stehlík: Škoda, že nehledáme ředitele zpravodajství, ale generálního ředitele.

16:11 – Skřivánek: Boj o veřejnoprávnost se povede u zpravodajství.

16:12 – Skřivánek: Rád poslouchám Classic FM, líbí se mi živější moderace, tím směrem by měla jít Dvojka a Vltava. Formátově bych na nich ale nic neměnil.

16:14 – Radní Vejvoda: Jste schopen čelit výtkám k poslechovosti a vysokému rozpočtu?

16:15 – Skřivánek: Rozhlas se musí naučit hospodařit s tím, co má. Vyšší poplatky by byly nejspíš vykompenzovány vyšší provázaností se státem a té bych chtěl zabránit. Poslechovost se daří navýšit a já jsem s aktuálními výkony spokojen. Ale není to hlavním argumentem, spíš bych sledoval kvalitativní kritéria poskytování veřejné služby.

16:17 – Nastupuje poslední kandidát René Zavoral, také s připravenou prezentací.

16:18 – Zavoral: Rozhlas musí zůstat médiem, které informuje, baví, vzdělává a spojuje.

16:20 – Zavoral: Tři kroky – za prvé ohlédnout se zpět a napravit neduhy, za druhé přidat na transparentnosti a za třetí neustále inovovat.

16:21 – Zavoral: Dílčí neduhy jsou podle mě to, že chybí dlouhodobý finanční plán, chybí koncept personální práce, centralizace je příliš ambiciózní a nefungují některé kontrolní mechanismy.

16:22 – Zavoral: Klíčové je vypracovat šestiletý finanční plán jak příjmů, tak výdajů.

16:23 – Zavoral: Potřebujeme kvalitní personální a kariérní řád.

16:24 – Zavoral: Chci se věnovat decentralizaci regionů.

16:24 – Zavoral: Vertikální organizační struktura není úplně vyhovující, chci vytvořit novou a pružnější, kdy generální ředitel má kolem sebe skupinu sedmi ředitelů.

16:25 – Zavoral: Musíme čelit dezinformacím a pokusům o manipulaci. Chceme být filtrem a interpretem informací. Nejde o prvenství, ale o kvalitu informací.

16:25 – Zavoral: Chci zveřejňovat nejen detailní rozpočet, ale i všechny smlouvy a více spolupracovat s kontrolními úřady.

16:26 – Zavoral: Aby Český rozhlas přežil, musí rozumět trendům a reagovat na ně. Konkurencí pro nás nejsou komerční stanice, ale noví, nemediální hráči.

16:27 – Zavoral: Musíme respektovat stávající posluchače, jsou naší nejsilnější cílovou skupinou.

16:28 – Zavoral: Digitalizace není samospásná, rozhlas musí obsadit všechny platformy, kde jsou posluchači.

16:29 – Zavoral: Zřídili jsme kreativní centrum, odpovědné za tvorbu unikátního obsahu. Potřebujeme dobře znát naše posluchače, ne jen jejich věk.

16:30 – Zavoral: Buď zůstaneme stát, a při velikosti rozhlasu je to možná cesta, nebo půjdeme s proudem a stále zůstaneme relevantním médiem. Já volím cestu, kdy rozhlas bude hybatelem veřejného života v komplikovaném světě kolem nás.

16:31 – Zavoral: Sedm ředitelů by mělo mít ve své gesci zpravodajství, program, výrobu, regiony, nová média, ekonomiku a techniku.

16:32 – Zavoral: Pro mě je určující šéfredaktor stanice. To, že peníze drží centrum výroby, není podle mě ideální. Měly by být alokovány u stanic.

16:34 – Zavoral: Více se musíme věnovat oblasti regionální tvorby.

16:35 – Zavoral: Jako největší chybu své rozhlasové minulosti vidím to, že se nám pro změny ne vždy povedlo získat samotné zaměstnance.

16:38 – Zavoral: Kdo porovná stav rozhlasu v roce 2011 a 2016, musí vidět dodržování vyrovnaného rozpočtu, navýšení poslechovosti, dvě nové stanice (Junior a Plus).

16:39 – Zavoral: Nepovedla se alokace financí na dodavatelská, a ne objednavatelská centra, nedaří se personální práce a ne vše se povedlo v sekci správy a majetku.

16:44 – Zavoral: Regionální tvůrčí skupiny by neměly vyrábět veškerý svůj program pouze pro centrální vysílání, nemělo by docházet k překryvům mezi regionálním vysíláním a tím, co vysílají celoplošné stanice v rámci vysílání z regionů.

16:47 – Skončily prezentace kandidátů.

16:49 – Radní Vejvoda: Ať bude zvolen kdokoliv, bude to generační obměna oproti minulému generálnímu řediteli.

17:06 – Začíná poslední fáze zasedání, ve které by měla proběhnout samotná volba.

17:08 – Radní kroužkují vybrané kandidáty, kdo získá šest hlasů, bude dalších šest let generálním ředitelem Českého rozhlasu.

17:14 – Předsedkyně Dohnálková sčítá hlasy první volby.

17:16 – Končelík 1 hlas, Kralert 1 hlas, Němeček 0 hlasů, Skřivánek 2 hlasy a Zavoral 5 hlasů. V prvním kole nebyl ředitel zvolen, do druhé volby postupují Zavoral a Skřivánek.

17:17 – Vyhlášena třicetiminutová pauza, pokračování v 17:47.

MMF23 tip3

17:49 – Začíná druhé kolo první volby.

17:56 – Skřivánek 2 hlasy, Zavoral 7 hlasů. Generálním ředitelem ČRo se stává dosavadní programový ředitel René Zavoral.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).