Hlavní navigace

Reklama České televizi může i nemusí zůstat, má pro i proti

11. 8. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: 115393
11. 8. 2009

Měla by zůstat reklama na obrazovkách veřejnoprávní televize i po roce 2012? Podobnou otázku si kladou redaktoři týdeníku Strategie, odpověď na ní ale není jednoduchá. Pro zachování reklamy jsou pochopitelně zástupci českých reklamních agentur. Z pohledu reklamního trhu je jistě důležité mít možnost široké mediální nabídky, která optimalizuje tržní ceny, ze kterých profituje zadavatel. A za druhé z pohledu televizního diváka je důležité vědět, že příjmy z reklamy jsou v zájmu diváka investovány v procesu digitalizace a na podporu tvorby českých filmových projektů, říká prezident příslušné asociace Pavel Brabec

MM socky3

.

Jednoznačně odmítavý postoj k reklamě na ČT má publicista Štěpán Kotrba z Britských listů. V žádném případě, televize veřejné služby je jako nosič reklamy nevhodná. Být špatnou komerční televizí za peníze koncesionářů není umění. Být dobrou televizí veřejné služby umění je, uvedl. Na stejnou otázku se pokusil odpovědět i generální ředitel hudební televize Óčko Jiří Balvín. Ten ale tvrdí, že není možné odpovědět jednoznačně protože za tři roky se na mediálním trhu může stát ještě hodně věci, které ovlivní případné ponechání nebo zrušení reklamy v ČT.

Filmový producent Pavel Melounek říká, že reklama by České televizi mohla zůstat, ale jen pokud příjmy půjdou na podporu české kinematografie a na digitalizaci archivů, tedy tak jako je tomu dnes.

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.