Hlavní navigace

Reklamy na přípravky jako Clavin nebo Arginmax se od 7. září přesunuly až za 22. hodinu

8. 9. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Včerejším dnem vstoupila v platnost novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Reklamy na sexuální výkonnost by se tak v televizi neměly objevit mezi 6. a 22. hodinou.

Začátkem září začala platit novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ta ukládá jeho provozovatelům povinnost nezařazovat obchodní sdělení, která se týkají humánních léčivých přípravků či doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti, do vysílání mezi 6. a 22. hodinou. V době, kdy je u televizních obrazovek předpokládána přítomnost dětí a mladistvých.

Novelou vyslyšeli zákonodárci požadavky některých diváků, kteří se rekrutovali zejména z řad rodičů a dlouhodobě vyjadřovali prostřednictvím stížností k Radě pro rozhlasové a televizní vysílán svůj nesouhlas s tím, aby podobné reklamy sledovaly také jejich děti. Jedná se hlavně o reklamy na výrobky typu Arginmax nebo Clavin a další podobné reklamní kampaně. 

Podle pracovnice Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vilmy Huškové nejsou tato dvě obchodní sdělení zdaleka jediná. Rada se v rámci průběžného monitoringu setkala i s dalšími podobnými případy, upřesnila Hušková.

Vilma Hušková z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Na dotaz serveru DigiZone Hušková dále upřesnila, že reklam komunikujících výrobky typu mastička na plísňovou infekci na vagínu se nová právní úprava netýká, protože podobné produkty nepodporují sexuální výkonnost. Tyto reklamy tedy ve vysílání zůstanou během celého dne.

K TÉMATU: Prima Max zahájila vysílání reklamou na Clavin, zařadily ji i některé internetové služby

Jak vysvětlit dětem erekci

Dosud bylo vysílání obchodních sdělení, ať už reklam, nebo sponzorských vzkazů, které propagovaly prostředky na podporu erekce, postižitelné Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pouze v případě, že obsahovaly prvky schopné „přímo ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých“. Takové obsahy ale podle Rady v obchodních sděleních zatím ještě nikdy zjištěny nebyly.

Přesto byly reklamy na Clavin a Arginmax předmětem řady stížností rodičů. Těm vadila už skutečnost, že se v nich hovořilo o sexuální výkonnosti či erekci a že obsahovaly narážky a dvojsmysly, které se týkaly sexuálního života. Mnozí z nich vnímali jako značně zneklidňující, když jejich děti požadovaly vysvětlení některých termínů a souvislostí naznačovaných v reklamě.

PSALI JSME: Česká televize už nebude při přenosech z MS v hokeji vysílat reklamu na produkt Clavin

MM socky3

Zákonodárci tak přistoupili ke změně zákona a zakázali, aby se nadále podobná obchodní sdělení vyskytovala ve vysílání v denním vysílacím čase, a to bez ohledu na to, jakou formou budou prostředky na podporu sexuální výkonnosti propagovány. Ty si ale určitě dokážou najít cestu, jak se do povědomí diváků dostat. Postava ďábla z reklamy na Clavin se například objevila jako jedna z postav v českém filmu Celebrity s.r.o.

Autor článku

Autor se dlouhodobě zajímá o film a televizní vysílání.