Hlavní navigace

Seznam - nic většího neznám?!

1. 11. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Portál Seznam.cz včera zveřejnil velmi zajímavé údaje: ze srovnání čísel v iAuditu za září a květen tohoto roku vychází, že jeho návštěvnost vzrostla o plných 36,7 procenta, zatímco ostatní portály rostly výrazně pomaleji. Nedalo mi to, abych nezkusil porovnat také jiná čísla - a výsledky nejsou úplně jednoznačné.

Tabulka, kterou Seznam připravil, je velmi jednoduchá a přehledná, proto si ji dovolím přetisknout v původní podobě s mírným zkrácením.

květen

červenec

září

nárůst květen-září

Portály

Atlas

717 347

700 937

769 066

7,2%

Centrum

451 110

350 731

450 045

-0,2%

Seznam

1 652 271

1 613 124

2 258 723

36,7%

Ostatní významé servery

Post

536 205

316 160

331 943

-38,1%

Email

545 780

363 989

451 525

-17,3%

Mujweb

816 659

773 741

661 928

-18,9%

Jak asi sami poznáte, čísla, se kterými tabulka pracuje, vyjadřují počet shlédnutých stránek za den. Ze srovnání vychází Seznam jako jednoznačný vítěz, menší růst zaznamenal také Atlas, ale Centrum v tomto období stagnovalo a další servery, které tabulka uvádí, dokonce výrazně poklesly. Z tabulky je také patrné, že zatímco první tři měsíce Seznam víceméně přešlapoval na místě, k výraznému oživení došlo v srpnu a v září – tyto dva měsíce mohou v podstatě za celý uvedený růst. Není bez zajímavosti, že právě v srpnu začala Seznamu „lavičková“ kampaň, ke které se v září přidaly i televizní spoty, ovšem neodvážil bych se tvrdit, že právě díky ní k tomuto nárůstu došlo.

Posílat do Seznamu blahopřejné zdravice by však bylo předčasné – Seznam si totiž zvolil vhodné období a veličinu, ovšem pokud se na jeho návštěvnost podíváme z jiného pohledu, můžeme dojít ke zcela odlišným závěrům. Stačilo by namísto shlédnutých stránek vzít za základ pro srovnávání počet unikátních hostů za den, které osobně považuji za mnohem vhodnější parametr (podobně se ostatně ve svém nedávném článku na Lupě vyjádřil i sám Ivo Lukačovič ze Seznamu). Seznam si sice i v tomto případě stále zachovává prvenství, ale pokud jde o růst, skončil by ze sledovaných portálů dokonce až na posledním místě: při srovnání září s květnem má největší nárůst Atlas (30 procent), následuje Centrum (24 procent) a teprve jako poslední Seznam (17 procent). Aby to však nebylo tak jednoduché, mohli bychom se vedle procent podívat i na absolutní přírůstky. Tady jsou pozice Atlasu a Seznamu prakticky vyrovnané, oba vzrostly zhruba o 7,5 tisíce unikátních hostů za den, zatímco Centrum jen asi o polovinu.

Jsou ale i další možnosti – není například zřejmé, proč brát výchozí čísla, se kterými se porovnává, právě z května. Logičtější by bylo meziroční srovnání, což ale na druhou stranu naráží na skutečnost, že Centrum bylo právě před rokem spuštěno, takže jeho čísla jsou značně zkreslená: pokud budeme počítat, o kolik procent vzrostlo z počáteční nuly, vyjdou nám samozřejmě velká čísla, ale budou postrádat smysl. S loňským rokem má proto smysl porovnávat pouze Atlas a Seznam a i z tohoto srovnání vychází procentuálně lépe Atlas, který dosáhl růstu 134 procent, zatímco Seznam jen 81 procent (řeč je stále o unikátních hostech za den). V absolutních číslech si však vedl naopak lépe Seznam, který se vyšvihl zhruba o 23 tisíc unikátních hostů na svých současných 50.573, zatímco Atlas „jen“ o 19 tisíc na nynějších 33.041.

KL22 hlasovani

Pokud vás šalebná hra čísel v tomto článku poněkud zmátla, omlouvám se – ale i pak svým způsobem splnil svůj účel. Jakékoliv porovnávání návštěvnosti je totiž svým způsobem nejednoznačné a na stejná čísla existuje celá řada pohledů. Každý server si samozřejmě zvolí ten, který je pro něj nejvýhodnější, což je naprosto pochopitelné, ale bez znalosti širších souvislostí je třeba brát tato prohlášení s rezervou.

V případě Seznamu však stále platí, že jde o jednoznačně největší tuzemský portál a přestože se jeho procentuální podíl stále zmenšuje v důsledku nástupu nové konkurence, jeho přírůstky v absolutních číslech jsou dost velké na to, aby se nemusel bát, že mu v nejbližší době jeho prvenství někdo vyfoukne.

Který portál bude podle vás do roka a do dne největší?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.