Hlavní navigace

Soumrak internetových kouzelníků

11. 4. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Internet je jako vesmír. Tedy alespoň ta širokému publiku viditelná část Internetu. Jeho rozpínání doprovázel vznik mnoha supernov, jeho smršťování množí počty nových černých děr. Rozvoj Internetu byl nebývalou měrou také doprovázen zvyšováním počtu zvláštního typu homo sapiens - internetového konzultanta. Hrozí jim zánik?
Abych byl zcela upřímný, i já a někteří z mých kolegů zřejmě patří do této kategorie. Takže berte následující s patřičným odstupem neobjektivního pohledu.

Poradenství obecně má v našich zeměpisných šířkách mírně negativní nádech. Snad za to může plejáda „poradců“, která se vyrojila v devadesátých letech a která se pročistila až v pozdějších letech, snad za to může několik umných „tunelů“, jejichž provedení bylo doprovázeno fakturací ve výši, za kterou by se nemusely stydět ani největší poradenské firmy.

Tak či onak, Internet „oblékl“ do pomyslného černého saka a bíle košile (správný konzultant se samozřejmě příliš neliší od Mužů v černém) stovky nových poradců, a to poradců internetových a obecně e-ových. Dá se říci, že přicházeli ze základních čtyř světových stran. Podle směru příchodu novodobých věrozvěstů se dá částečně rozeznat, co lze od nich očekávat. Jako první přispěchali z Východu (užité světové strany nemají žádný podtext) Technomilové, ze Západu se rychle přidávali Grafomani. Jižní strana se zaplnila o něco málo později Peněžníky, a Sever ožil zástupy Řídících. V mezidobí se z ostatních světových stran plnila scéna méně vyhraněnými, občas ovšem o to hlasitějšími mesiáši.

Stejně jako přístup se postupem času měnil hlavní obsah práce, ale i nauky, která byla zástupům shromaždivších se při dnech všedních i svátečních vštěpována. „Nové trhy“, „Reklama“, „Prodej“, „Snižování nákladů“ zaznívalo postupně chrámy vědění, a věřící často nevěděli, které desatero vlastně platí, a které mají vzít za to své. Těm, kteří na apoštoly nahlíželi s úšklebkem, bylo velmi rychle vypalováno znamení Nevěřících, čímž se stali hodní leda zatracení. Vskutku, nemálo z těch, kteří dnes s pokorou na staré pořádky hledí, bylo svého času „omámeno“ věcmi novými a nezvyklými. Mnoho chyb páchali v té době mniši nových církví, mnoho z nich již navrátilo se ke světskému životu.

Vítězně nyní vycházejí především ti, kteří v době té byli zpátečníky a opět opanovávají svou již téměř ztracenou zemi. Vítězi jsou však také ti, kteří ze skutků svých minulých poučení nabyli, a nyní jej mohou zástupům opět sdělovati, a snažší cestu k nebi jim pomoci nastoupiti.

Svět se vrací do svých starých pořádků, však některé nové ty zvyky již příliš hluboko zakořenily, a tak ni Technomilové, ni Grafomani již nejsou, jací dříve bývali. A ti, co jsou? Již dlouho nebudou. To samé platí pro národ Pěněžníků a Řídících. Sladké omámení pominulo a veškeré to plémě lidské se vrací ke svému všednímu životu. Velké „E“ však prostupuje naukami snad veškerými, jako by tam vždy bylo. Mantra, která dříve sama mysl rozeznívala, se spojila s mantrami staršími v harmonickém sepětí.

No ano, kouzelníci zmizeli ze scény, jejich „triky“ ale ovládl lid obecný. Internetové aplikace se stávají „všední“ součástí podnikových informačních systémů, internetová média pronikla na mediální scénu, nákupy po Internetu patří mezi obvyklé činnosti části člověčenstva. Stejným způsobem se tato skutečnost projevuje i na straně poradenského hmyzu. Všechny čeledi – IT, HR, finanční a manažerské konzultanty nevyjímaje, zahrnují do svých rituálů věci dříve spjaté s tou čeledí zvláštní, s internetovými konzultanty. Znamená to tedy skutečně její zánik? Ne, ve skutečnosti to znamená její vetření se do téměř všech myslitelných oborů lidské činnosti v méně nápadném hávu.

Rád bych vám na závěr nabídl můj oblíbený „konzultantský“ bonmot:

UXD

„Ten, kdo to umí, ten to dělá, ten, kdo to neumí, ten to učí, a ten, kdo tomu nerozumí, ten to konzultuje.“

Pro ty, kteří se chystají konzultační služby v čemkoli poskytovat či využívat nebo tak dokonce již činí, nabízím jednu radu, kterou možná využijete. Daleko lépe než z úspěšných projektů se konzultant a poradenské firmy hodnotí podle těch neúspěšných. A věřte, že každý za sebou nějaký má. Ostatně představitelé firem, jejichž klienti se nyní klidí z burz, by mohli vyprávět.

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.