Hlavní navigace

Speciální žádosti po roce fungování

14. 4. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Sdružení CZ.NIC mělo malé výročí. 1. března uplynul rok od zavedení tzv. speciálních žádostí. Jejich pomocí může zájemce požádat o doménu, o kterou si už řekl někdo jiný, kdo ale nehodlá registraci dokončit uhrazením registračního poplatku. Podívejme se na několik čísel za 12 měsíců fungování tohoto nástroje.

Zavedením statutu speciální žádosti reagovalo CZ.NIC 1. března minulého roku na narůstající problém registrace doménových jmen spekulativním způsobem. Několik jedinců využívalo dosavadních pravidel a opakovaně registrovalo domény bez uhrazení registračního poplatku. Tehdejší proces registrace byl poměrně liberální, při splnění technických podmínek (existence záznamů na doménových serverech) bylo doménové jméno delegováno v zóně .cz do 24 hodin. Pak teprve nastala kolečka výzev k úhradě a následných upomínek. Po 78 dnech marných pokusů dokončit proces registrace přistoupilo CZ.NIC k jeho ukončení a doménové jméno uvolnilo. Jenže naprogramované automaty pracovaly a ve většině případů se jim podařilo totéž doménové jméno opět zaregistrovat pro stejného žadatele. V horším případě jméno získal automat konkurenta. A k čemu to celé sloužilo? Spekulanti si tak bezplatně udržovali zásobník doménových jmen, která se pokoušeli za úplatu převést na skutečného zájemce, který pod právě takovou doménou chtěl provozovat svůj server.

Aby mohl žadatel získat doménové jméno, které bezplatně obsadil spekulant, zavedlo CZ.NIC takzvané speciální žádosti. V minulosti se tazatel na www.nic.cz dozvěděl, zda jím napsané doménové jméno je volné, nebo už zaregistrované. Od 1. března loňského roku přibyl další stav, a to „doménové jméno je ve splatnosti registračního poplatku“. Toto je stav mezi přijetím žádosti na registraci a vlastní registrací, která následuje po obdržení úhrady. Ke každému doménovému jménu ve splatnosti může kdokoliv podat speciální žádost. Technika podání i formát jsou stejné jako u běžné žádosti. Přibyla pouze informace žadatele, kam má CZ.NIC vrátit zálohu, když speciální žádost nebude úspěšná. I u speciální žádosti eviduje CZ.NIC den a čas přijetí. V odpovědi žadateli uvede, s jakou identifikací má poslat zálohu na účet CZ.NIC. Pokud je původní běžná žádost uhrazena nejpozději v termínu druhé upomínky, je doménové jméno zaregistrováno dle běžné žádosti. Všechny speciální žádosti na toto jméno jsou odmítnuty a zálohy vráceny dle dispozic plátce. Když původní žádost není uhrazena, vyhodnotí CZ.NIC frontu speciálních žádostí k tomuto doménovému jménu a zaregistruje doménu ve prospěch té speciální žádosti, kterou přijal nejdříve a současně k ní obdržel zálohu. Všechny ostatní speciální žádosti odmítne a zálohy vrátí. Pokud není žádná speciální žádost ve frontě (nebo budou všechny neuhrazeny), doménové jméno je uvolněno.

1 Počet zaslaných speciálních žádostí na adresu CZ.NIC 57.258
2 Z toho počet přijatých speciálních žádostí (formálně správných) 46.307
3 Počet uhrazených záloh ke speciálním žádostem 4.423
4 Počet případů, kdy původní žádost o registraci nebyla uhrazena a k této doméně existovala alespoň jedna speciální žádost 37.683
5 Počet domén, zaregistrovaných na základě speciální žádosti 3.882
6 Počet vrácených záloh 380

(pozn.: rozdíly mezi údaji, kde by jinak měla fungovat logická vazba, znamenají rozpracovanost procesu)

Pouze jedna desetina podaných speciálních žádostí je myšlena vážně (a tudíž podložena zaplacením zálohy). Úspěšnost těchto podání je přes 87 procent. Což je, myslím, dobrá zpráva pro skutečné zájemce o volné doménové jméno.

Cloud 22 temata

A jak si vysvětlit ten veliký rozdíl mezi přijatými speciálními žádostmi (řádek 2) a počtem uhrazených záloh (řádek 3)? Několik spekulantů nepřestalo se svojí činností. Dál používají naprogramované automaty, které prakticky pouze mezi sebou bojují o podání příkazu k registraci právě uvolňovaného doménového jména. A protože výsledek tohoto souboje je pro ně nejistý, spustili pro jistotu souběžně i automat na podávání speciálních žádostí. Takže při vyhodnocení speciálních žádostí najdeme často frontu, kde jsou tikety od několika spekulantů seřazeny hezky pod sebou. Tento problém opravdovým žadatelům o doménové jméno nevadí, zatěžuje však zbytečně registrační systém. Analyzujeme jej a pokusíme se přijít s řešením v souvislosti se zavedením decentralizované správy domény .cz.

A na závěr perlička. Každé úhradě přiděluje CZ.NIC unikátní identifikaci – variabilní symbol. To platí i pro zálohu ke speciální žádosti. Ve třech případech byla touha žadatele o doménové jméno tak silná, že sice podal speciální žádost, získal k ní variabilní symbol, ale úhradu provedl pod variabilním symbolem, který byl vystaven k základní žádosti (lze jej najít na www.nic.cz ). A tak vlastně zaplatil spekulantovi jeho registraci domény.

Autor článku

Věk 52 let, absolvent VSE v Plzni, programátor na strojích EC, 1989 - 1997 ředitel odštěpného závodu PVT a.s., 1997 - 2000 ústředí PVT (Internet). PVT je zakládající člen CZ.NIC.