Hlavní navigace

SPIR varuje před možnými dopady zavedení trestného činu pomluvy na média

22. 2. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Sdružení pro internetový rozvoj se domnívá, že rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob na trestný čin pomluvy povede k neúnosnému tlaku na autocenzuru novinářů i vydavatelů.

Za trestný čin pomluvy by podle poslaneckého návrhu bylo možno uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech i zrušit právnickou osobu. Podle SPIR povede hrozba drakonických trestů k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií.

SPIR upozorňuje, že podle článku 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je cenzura nepřípustná. Plánovaná změna zákona č. 418/2011 Sb. by však podle názoru SPIR vedla k jejímu faktickému zavedení. Stávající zákonná úprava podle citovaného vyjádření garantuje dotčené osobě dostatečně široké spektrum nástrojů soukromého práva k ochraně svých osobnostních či jiných práv, například omluvu a přiměřené finanční zadostiučinění.

PSALI JSME: SPIR lobuje u poslanců proti blokování nelegálních sázkových služeb

MM socky3

Sdružení se ve svém vyjádření opírá o právní rozbor, který konstatuje, že Ústavně právním výborem navrhovaná změna, připouštějící trestní odpovědnost právnických osob za pomluvu, je v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe vyjádřenou v § 12 odst. 2 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Vládní návrh novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (sněmovní tisk 304), obrací podle zmiňovaného rozboru logiku tohoto zákona tak, že zatímco dosud mohla být právnická osoba stíhána pouze pro trestné činy výslovně uvedené v jeho § 7, po přijetí novely ve vládou navrhovaném znění bude moci být právnická osoba stíhána za všechny trestné činy s výjimkou trestných činů uvedených v novelizovaném § 7. Počet trestných činů, které může spáchat právnická osoba, se tak velmi významným způsobem zvyšuje. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh Ústavně právního výboru k této novele, který vypouští slovo „pomluva“, byla by trestní odpovědnost právnických osob rozšířena i na trestný čin pomluvy. To by se týkalo všech médií provozovaných právnickými osobami.

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.