Hlavní navigace

SPIR varuje před možnými dopady zavedení trestného činu pomluvy na média

Jan Brychta

Sdružení pro internetový rozvoj se domnívá, že rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob na trestný čin pomluvy povede k neúnosnému tlaku na autocenzuru novinářů i vydavatelů.

Doba čtení: 2 minuty

Za trestný čin pomluvy by podle poslaneckého návrhu bylo možno uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech i zrušit právnickou osobu. Podle SPIR povede hrozba drakonických trestů k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií.

SPIR upozorňuje, že podle článku 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je cenzura nepřípustná. Plánovaná změna zákona č. 418/2011 Sb. by však podle názoru SPIR vedla k jejímu faktickému zavedení. Stávající zákonná úprava podle citovaného vyjádření garantuje dotčené osobě dostatečně široké spektrum nástrojů soukromého práva k ochraně svých osobnostních či jiných práv, například omluvu a přiměřené finanční zadostiučinění.

PSALI JSME: SPIR lobuje u poslanců proti blokování nelegálních sázkových služeb

Sdružení se ve svém vyjádření opírá o právní rozbor, který konstatuje, že Ústavně právním výborem navrhovaná změna, připouštějící trestní odpovědnost právnických osob za pomluvu, je v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe vyjádřenou v § 12 odst. 2 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Vládní návrh novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (sněmovní tisk 304), obrací podle zmiňovaného rozboru logiku tohoto zákona tak, že zatímco dosud mohla být právnická osoba stíhána pouze pro trestné činy výslovně uvedené v jeho § 7, po přijetí novely ve vládou navrhovaném znění bude moci být právnická osoba stíhána za všechny trestné činy s výjimkou trestných činů uvedených v novelizovaném § 7. Počet trestných činů, které může spáchat právnická osoba, se tak velmi významným způsobem zvyšuje. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh Ústavně právního výboru k této novele, který vypouští slovo „pomluva“, byla by trestní odpovědnost právnických osob rozšířena i na trestný čin pomluvy. To by se týkalo všech médií provozovaných právnickými osobami.

Našli jste v článku chybu?