Hlavní navigace

Spojování čísel v iAuditu

27. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Českému Internetu v současné době údajně chybí jednotná data, ze kterých by mohly pohodlně čerpat informace nejrůznější zájmové skupiny - od zadavatelů virtuální reklamy až po majitele webů, kteří chtějí znát účinnost svých prezentací a zhodnotit efektivitu prostředků vynaložených do internetové reklamy.

Existuje několik projektů, z nichž si zatím čelní postavení (v dobrém i zlém) vydobyl iAudit společnosti Taylor Nelson Sofres (TNS).

Přestože se v současné době stále více ukazuje potřeba přizpůsobit obsah sledování tuzemského Internetu nové „e-době“, jiný projekt světlo světa dosud nespatřil. Vášnivé diskuse na téma: „iAudit, a co dál?“ naposledy vyvolala inovace TNS – propojování výsledků sledovanosti webových stránek v iAuditu do takzvaných packů. Jak se k tomu staví zadavatelé internetové reklamy a je vůbec podobný tah nutnou změnou? Ukazuje se, že ano.

Packy vznikly takříkajíc samy

Spojování čísel iAuditu předcházel nekompromisní kalkul ze strany samotných majitelů serverů, který se dá demonstrovat na následujícím příkladu. Provozovatel portálu má server s vyhledávačem (katalogem), freemailem a chatem. Z iAuditu tedy dostává tři výsledky. Konkurent má server se stejnými službami, a navíc provozuje katalog map. Dostává tak čtyři výsledky. Ví, že vyhledávač konkurenta je větší (lepší, rychlejší…), ale chce ho předstihnout. Co udělá? Jednoduše začne data vyhodnocovat jako pack, kdy například sečte výsledky vyhledávače a map. Vydá zprávu, že je větší než konkurent. Ten zareagujete tím, že zavede „svůj“ pack, kde sloučí data z vyhledávače a freemailu. Dostane se tak před konkurenci, ovšem na druhou stranu ubude jednotlivých výsledků, až nakonec server reprezentuje jen jedno číslo. Následuje zařazení freemailu konkurence do packu atd. Číselný kolotoč končí zařazením chatu. V tuto chvíli se opravdu nedá říci, čí vyhledávač je navštěvovanější, dá se už jen hovořit o tom, kdo poskytuje více služeb a jak vypadají. Tuto teorii potvrzuje i zástupce TNS. „Důvodem vzniku takzvaných packů byl zájem ze strany serverů o tuto věc. Klasický portál v sobě spojuje celou řadu služeb, které běží na různých serverech, nicméně pro provozovatele je zajímavý celkový výsledek. Netýká se to pochopitelně jen portálů. Pack je totiž v podstatě termín pro soubor více serverů,“ říká Miroslav Kříž z TNS.

Dokonalý projekt neexistuje

Existuje však nějaký vztah mezi spojováním čísel do packů a množstvím zadané internetové reklamy? „Myslím, že ne, packy v současném pojetí na iAuditu nevypovídají téměř o ničem, je to jen shluk většinou nesourodých a tématicky velmi odlišných serverů, což bych dokumentoval například na propojení www.mujweb.cz a www.mapy.atlas.cz. Mediálně je tento "kolos“ neuchopitelný, protože nemá žádnou konkrétní cílovou skupinu a nelze ho nakoupit jako reklamní prostor," tvrdí David Matyáš z iMachina.cz.

ICTZ23

Není to ojedinělý názor. Přestože na nesourodost spojovaných čísel upozorňuje iAudit hodně lidí z internetové branže, výsledky nezůstávají stranou zájmu. Kritice se však TNS nebrání: „Zveřejňování výsledků packů je z pohledu TNS problematické, protože svádí k věcně nesmyslnému srovnávání jednotlivých packů. Ono srovnávání je problematické mnohdy i mezi jednotlivými servery, pokud nemají podobnou strukturu, natož mezi součty serverů naprosto odlišného typu,“ říká Kříž. Proč tedy neukončit život nechtěného novorozeněte? Nepříjemná otázka, která však vyžaduje odpověď. „Řešením situace s packy je přechod na standardy auditu podle ABC Interactive (viz celou řadu informací o smlouvě mezi TNS a ABC ČR). Zveřejňování informací za packy už nebude oficiální součástí iAuditu. Je to částečně i přímá reakce na kritiku, která dopadá neoprávněně na TNS. Problém je v tom, že jednotlivé packy nejsou mezi sebou srovnatelné, přesto však není neobvyklé, že jsou porovnávány. Takové interpretace TNS samozřejmě nedělá, ale protože jde o čísla z iAuditu, kritika směřuje místo na příslušné autory srovnání na nás,“ uzavírá Miroslav Kříž.

Hlavně jde o peníze

Není tajemstvím, že spojování čísel v iAuditu slouží především k získání atraktivní pozice pro zadavatele internetové reklamy. Princip snad není třeba objasňovat – větší návštěvnost znamená možnost vyšších cen za pronájem reklamního prostoru. „Dle mého názoru tyto packy spíše slouží ke vzájemnému "předhánění“ provozovatelů serverů, když se snaží demonstrovat velikost svého reklamního prostoru. „To může být pravda, jenže zadavatelé reklamy neplánují své investice jen podle měsíčních výsledků z iAuditu, i když je jistě pečlivě sledují,“ upozorňuje Ivan Horniak, manažer inzerce www.idnes.cz. „Podle mého názoru se klienti, respektive jejich mediální agentury, řídí čísly iAuditu ze dvou důvodů – za prvé čísla vypovídají o tom kolik procent si na serveru kupují, proto má spíše smysl vytvářet balíky či packy, které by kopírovaly reklamní prostor – např. pack Seznam Exklusive – zahrnuje jen hlavní stránku Seznamu či Centrum INFO má informace jen o www.centrum.cz. Druhým důvodem je to, že čísla zprůhledňují situaci na trhu, díky jednotné metodice lze čísla vzájemně srovnávat a vytvořit si tak představu o trendech trhu,“ dodává David Matyáš.

Autor článku

Autor je redaktorem rubriky Média časopisu Marketing & Media - týdeníku pro média, marketing a kreativitu.