Hlavní navigace

Státní maturity odloženy. Z pohledu IT není divu

20. 6. 2007
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: 29
S dvouletým odkladem počítá v úterý přijatá novela školského zákona, kterou velkou většinou hlasů schválila poslanecká sněmovna. Po kritice, kterou vyvolala březnová generální zkouška Maturita Nanečisto 2007, se nemůžeme divit. Podívejme se s odstupem na didaktický test a praktickou úlohu Maturity Nanečisto 2007 z Informačně technologického základu a pokusme se zamyslet na nad nutnými změnami přístupu.

Přípravu státních maturit má na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), původně součást Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), které se osamostatnilo od 1. ledna 2006 jako organizační složka státu přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je ale stále známé pod původní zkratkou CERMAT. Státní maturity jsou jednou z mnoha součástí probíhající školské reformy. Legislativně vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky o maturitní zkoušce. Podle školského zákona se má společná část maturitní zkoušky skládat ze tří povinných zkoušek, a to z českého jazyka, z cizího jazyka a volitelné zkoušky, kterou žák volí z matematiky, občanského základu, přírodovědně technického základu nebo informačně technologického základu.

Generální zkouškou na nové státní maturity měla být letošní Maturita Nanečisto 2007. Loňská Maturita Nanečisto 2006 byla kritizována z mnoha hledisek, o její části z informačně technologického základu (ITZ) proběhla informace i na zdejším blogu. Pochybnosti byly v případě ITZ především o smyslu podobných didaktických testů i praktických úloh. Didaktické testy vloni i letos vycházely z takzvaného Katalogu požadavků k maturitní zkoušce [PDF, 382 kB], schváleného MŠMT po veřejné diskuzi v březnu 2006. Pojetí tohoto katalogu je dnes podle řady připomínek již překonané a neodpovídá ani letos na jaře dokončenému návrhu Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia a zřejmě se bude výrazně lišit i od postupně připravovaných Rámcových vzdělávacích programů pro odborné školy.

Vžijme se do postavení žáků středních škol, obsah výuky takzvané Informatiky se totiž ve školách liší. Na řadě škol dodnes kantoři bazírují na znalosti příkazů operačního systému MS-DOS či na encyklopedické znalosti příkazů programovacího jazyka Pascal. Jinde se klade důraz na uživatelské znalosti konkrétního kancelářského balíku a jinde na schopnostech přípravy typograficky vyhovujícího dokumentu. Pokud by měly být státní maturity z ITZ proběhnout již v příštím roce v duchu dosud známých Maturit Nanečisto či Katalogu požadavků k maturitní zkoušce na všech středních školách, neměly by smysl. Kromě jiného i proto, že by nešlo o získání znalostí z oboru, ale o získání schopnosti maturitou prolézt. Bohužel až příliš často slyšíme hodnocení úrovně vzdělávání ve smyslu, že nejde o znalosti, ale o schopnost projít přijímacími zkouškami na gymnázia či na střední nebo vysokou školu. Všimněme si rovněž dalšího rozporu probíhající školské reformy: státní maturita termínově i obsahově koliduje se změnou obsahu vzdělávání, která ještě není hotova. Podle Rámcových vzdělávacích programů si základní školy své školní vzdělávací programy teprve připravují a střední školy tato příprava teprve čeká po schválení jejich RVP.

Maturita Nanečisto 2007 z informačně technologického základu

K většině otázek z loňského didaktického testu volitelné zkoušky Maturita Nanečisto 2006 z informačně technologického základu byly připomínky k formulaci, nejednoznačnosti odpovědí a především k smysluplnosti podobných otázek. Letošní test i praktická úloha jsou opět připravené se spornou kvalitou a na první pohled vzbuzují otázku, jak je možné, že tolik chyb projde interní oponenturou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání .

Podívejme se podrobně především na letošní didaktický test z ITZ, který obsahuje 17 úloh, tučně jsou vyznačeny správné odpovědi podle CERMAT. Důraz kladu především na přesnost terminologie, logickou správnost otázek i odpovědí a samozřejmě i na jejich jednoznačnost. Samozřejmě je možné správnou odpověď hledat metodou výběru odpovědi co nejvíce pravdě podobné. Tento způsob je možná přijatelný v televizním či časopiseckém kvízu, nikoli ale u státní maturity.

Úloha 1 – 2 b.
K čemu zejména slouží metainformace?

 • A) k uchovávání informací ve formě metadisků
 • B) k rychlé orientaci a k popisu struktury informací
 • C) k rychlému přenosu velkého množství informací
 • D) ke zvyšování úložné kapacity při ukládání informací

Metainformace je podle publikace Miroslava Resslera Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví definována takto: Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Metainformace je nástrojem popisu vztažné informace. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.

Tvrzení, že metainformace slouží zejména k popisu struktury informací, tedy není správné. Obsah informace je něco jiného než struktura informace. Formulace k rychlé orientaci také není nejvhodnější.

Úloha 2 – 2 b.
Která odpověď obsahuje pouze kritéria, sloužící skutečně k posuzování kvality informačního zdroje?

 • A) odbornost autora, datování informací, jazyková úroveň
 • B) odbornost autora, množství informací, jazyková úroveň
 • C) grafická úroveň, množství informací, jazyková úroveň
 • D) množství informací, jazyková úroveň, cizojazyčné resumé

Výběr možných odpovědí je podle řady ohlasů sporný, ale považujme tuto úlohu za bezchybnou.

Úloha 3 – 1 b.
Co je to ASCII tabulka?

 • A) pomocná tabulka pro šifrování textů s vysokým stupněm bezpečnosti pro posílání po internetu
 • B) tabulka, která definuje kódy pro znaky latinské abecedy a jiné znaky používané v informatice
 • C) tabulka znaků používající čtyřbitový kód
 • D) tabulka pro převod z desítkové soustavy do dvojkové

Zde je sporné použití termínu latinská abeceda. Zajímavý je výklad tohoto termínu na Wikipedii , výše zmíněný výkladový slovník používá termín mezinárodní latinská abeceda, ale rozhodující je, že ASCII je zkratka pro American Standard Code for Information Interchange, tedy americký standardní kód pro výměnu informací, a jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice (citace z Wikipedie). Podívejte se pro srovnání i do slovníku na serveru Živě, a pro naprosté zmatení pojmů doporučuji ČSN ISO/IEC 6937:1998 Informační technologie. Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu. Latinská abeceda. Hezký výčet latinské abecedy pak naleznete v  dokumentu Standard ISVS pro národní prostředí 004/02.06 v Ta­bulce 6 .

Úloha 4 – 2 b.
Jak se zapíše číslo 485, zapsané v desítkové soustavě, v soustavě dvojkové?

 • A) 100100011
 • B) 11A1B111
 • C) 110110101
 • D) 111100101

Zde mám stejnou připomínku jako loni. Je tato úloha skutečně vhodná do maturitního testu za dva body, když jde o učivo ze základky?

Úloha 5 – 2 b.
Která charakteristika programu označeného Shareware je pravdivá?

 • A) Autorsky chráněný program. Každý má možnost ho zdarma vyzkoušet, zda mu vyhovuje, nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se řídit podle autorovy licence.
 • B) Autorsky nechráněný program, jehož šíření i používání je zdarma.
 • C) Autorsky nechráněný program, určený jen pro nekomerční (domácí) použití, v komerční sféře nelze použít.
 • D) Autorsky chráněný program, jehož šíření i používání je obvykle zdarma.

Shareware se s velkým počátečním písmenem nepíše a četl jsem řadu názorů, že všechny programy jsou dle našeho autorského zákona autorsky chráněné. Bohužel ale neexistuje žádná přesná definice shareware a výkladů je několik. Výhrady mám proto především k formulaci otázky.

Úloha 6 – 1 b.
Co ochrání uživatele proti ztrátě dat při havárii počítače?

 • A) pravidelné zálohování dat
 • B) pravidelná aktualizace operačního systému
 • C) pravidelně používaná brána Firewall
 • D) pravidelně aktualizovaný antivirový program

Opět mám výhradu k formulaci otázky. Pravidelné zálohování dat ochrání, nebo jen ochraňuje proti ztrátě dat?

Úloha 7 – 1 b.
Co slouží ke sledování a blokování nebezpečné komunikace přes síťová rozhraní?

 • A) antivirový program
 • B) funkce sledování systému
 • C) firewall
 • D) antispamový program

Zde byly připomínky především kvůli existenci komplexních balíků. Ale považujme úlohu za vyhovující.

Úloha 8 – 2 b.
Jaký převod provádí DNS server?

 • A) IP adresu na URL adresu
 • B) domény z jedné úrovně do jiné úrovně
 • C) URL na doménové jméno
 • D) doménové jméno na IP adresu

Bez připomínek.

Úloha 9 – 1 b.
Na které zadání najde vyhledávač nejméně odkazů?

 • A) Jan Amos Komenský
 • B) „Jan Amos Komenský“
 • C) Jan „Amos Komenský“
 • D) „Jan Amos“ Komenský

Fráze se vyhledávači může zadávat nejen výhradně těmito uvozovkami, někde je třeba zadat ", a někdy vyhledávač vůbec nemusí vyhledávání frází podporovat. Paradoxně výsledek hledání B) a C) dává u řady vyhledávačů prakticky stejný počet odkazů.

Úloha 10 – 1 b.
Jaký způsob by se v textu nikdy neměl použít pro vyznačení?

 • A) jiná barva písma
 • B) tučné písmo
 • C) kurzíva
 • D) jiný typ písma (font)

Opět připomínka k formulaci otázky. To nikdy totiž neplatí například u zdrojového kódu.

Úloha 11 – 1 b.
Co je to schránka (anglicky clipboard)?

 • A) část operační paměti, kde se uchovávají informace i po vypnutí počítače
 • B) část pevného disku, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými aplikacemi
 • C) část operační paměti, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými uživateli
 • D) část operační paměti, která slouží k vyměňování informací mezi jednotlivými aplikacemi

Odpověď D) platí podle jednoho pojetí jen v případě, že je schránka implementována v operačním systému, případně v balíku spolupracujících aplikací. Například v operačním systému MS-DOS schránka není a schránku měly implementovány jednotlivé aplikace, jako třeba textové procesory, kde se mohly přenášet části textu nejprve v rámci jednoho dokumentu, později i mezi dokumenty, ale ne vždy mezi aplikacemi. Další výklad může brát schránku jen jako obslužnou aplikaci. A pokud bychom vzali formulaci autorů testu ad absurdum, tak je každá aplikace také částí operační paměti. Tato úloha je tedy evidentně nevhodně formulovaná.

Úloha 12 – 2 b.
Proč se nedá naprostá většina obrázků dostupných na webových stránkách použít pro kvalitní tisk?

 • A) Mají malé rozlišení a vysokou kompresi.
 • B) Mají velké rozlišení a nízkou kompresi.
 • C) Mají malé rozlišení a nízkou kompresi.
 • D) Mají velké rozlišení a vysokou kompresi.

Naprostá většina obrázků má malé rozlišení, ale opravdu má vysokou kompresi? Je skutečně vysoká komprese překážkou kvalitního tisku? Tato úloha také není domyšlena.

Úloha 13 – 1 b.
Jakou výslednou barvu dostaneme, když smícháme stejné množství všech základních barev v prostoru RGB?

 • A) purpurovou
 • B) azurovou
 • C) bílou
 • D) černou

Tato úloha vyvolala největší polemiku, argumentem proti výběru správné odpovědi je nejčastěji tvrzení, že stejným smícháním mohu získat i šedou a v limitním případě nulového množství i černou. Opět jde o nevhodnou formulaci otázky.

Úloha 14 – 1 b.
Které tvrzení o formátu JPEG je pravdivé?

 • A) Nehodí se k ukládání fotografií.
 • B) Není komprimovaný.
 • C) Používá bezztrátovou kompresi.
 • D) Používá 16 777 216 barev a více.

Formát JPEG má různé varianty, bohužel žádná odpověď není pravdivá pro všechny tyto varianty. Je sice pravda, že se nejčastěji používá jen jedna varianta, ale opět formulace úlohy je nevyhovující.

Úloha 15 – 1 b.
Co je distribuovaná databáze?

 • A) každá databáze, ke které přistupuje více uživatelů
 • B) každá databáze, která poskytuje data v síti
 • C) databáze, která má svá data umístěna na různých serverech sítě
 • D) databáze je uložena na jednom serveru a při dotazu jsou přenášena jen ta data, která splňují podmínky dotazu

Úloha je vyhovující.

Další dvě úlohy obsahují jednoduché vývojové diagramy, u kterých mám stejnou připomínku jako u čtvrté úlohy, jde o úroveň základky.

Praktická úloha

Praktická úloha je poměrně přesným postupem úpravy dokumentu a zpracování hromadné korespondence. Připomínky se týkaly především časové náročnosti úlohy a absence jakékoli tvůrčí práce studenta.

Zadání úlohy:
Úloha řeší pozvánku starosty městské části. Pozvánka je určena seniorům, kteří slaví své životní jubileum.
Vaším úkolem je načíst a formátovat text, upravit rastrový obrázek, vybrat data z tabulky a vložit je do textu. Z výsledného dokumentu pak vytvořit pomocí hromadné korespondence pozvánky.

Úloha se skládá z jednotlivých dílčích úkolů (tzv. podúloh):
Vytvořte strukturu složek pro ukládání zpracovaných souborů zadané úlohy takto:

 1. Vytvořte složku, jejímž názvem bude váš kód.
 2. a) V ní pak tyto složky: TEXTY, TABULKY, OBRÁZKY. 1 b.
 3. Otevřete tabulku Seniori v tabulkovém procesoru a proveďte s ní následující operace:
 4. a) Vytvořte nový sloupec a nazvěte jej oslovení5. 1 b.
 5. b) Vytvořte nový sloupec a nazvěte jej oslovení1. 1 b.
 6. c) Do sloupců oslovení1 a oslovení5 zkopírujte obsah sloupce pohlaví. 1 b.
 7. d) Ve sloupci oslovení5 nahraďte všechny výskyty písmene m textem Vážený pane a výskyt písmene ž textem Vážená paní. 2 b.
 8. e) Ve sloupci oslovení1 nahraďte všechny výskyty písmene m textem Vážený pan a výskyt písmene ž textem Vážená paní. 2 b.
 9. f) Proveďte výběr seniorů pro tisk tak, abyste pozvali ty, kteří dosáhli věku 75 let v období od 1.7.2006 do 31.12.2006. 2 b.
 10. g) Vytvořte nový list ADRESY. 1 b.
 11. h) Zkopírujte výběr na list s názvem ADRESY a dále pokračujte pouze na tomto listu. 1 b.
 12. i) Smažte sloupec s nadpisem rod. číslo. 1 b.
 13. j) Seřaďte seniory podle abecedy vzestupně (nejdříve příjmení, pak jméno). 2 b.
 14. k) Vytvořte výsečový (koláčový) graf zobrazující kolik žen a mužů se setkání zúčastní. Poměr vyjádřete v procentech, doplňte také vhodně název celého grafu a graf vložte do aktuálního listu pod tabulku. max. 4 b.
 15. l) Soubor uložte do své složky TABULKY. 1 b.
 16. Otevřete rastrový obrázek Podpis v programu na úpravu rastrových obrázků a proveďte s ním následující operace:
 17. a) Obrázek otočte o 180 stupňů. 2 b.
 18. b) Obrázek uložte jako Podpis_opr do své složky OBRÁZKY. 1 b.
 19. c) Otevřete rastrový obrázek Klášter. 1 b.
 20. d) Obrázek zesvětlete. 2 b.
 21. e) Obrázek ořízněte tak, aby objekt kláštera byl na středu výřezu. 2 b.
 22. f) Výřez uložte jako klaster_vyrez do své složky OBRÁZKY. 1 b.
 23. Otevřete textový editor a proveďte s ním následující operace:
 24. a) Exportujte do něho textový soubor Pozvánka 2 b.
 25. b) Vytvořte strukturu dokumentu přiřazením stylů (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) podle vzoru v souboru Seniori.jpg. Změňte vlastnosti stránky (všechny okraje kromě horního jsou 2,5 cm, horní je 4,5 cm). Specifikace stylů: Nadpis 1: písmo antikva (např. Times New Roman) 18 b., tučné, zarovnání na střed, barva černá. Styl pro dlouhé odstavce: písmo antikva(např. Times New Roman) 14 b., normální, zarovnání do bloku, barva černá. max. 4 b.
 26. c) Vložte do dokumentu upravený obrázek Podpis_opr. (proveďte nejdříve body č. 3. a–b). Upravte jeho velikost na rozměr přibližně 60×40 mm. (Podle vzoru v souboru Seniori.jpg). max. 2 b.
 27. d) Vložte do dokumentu upravený obrázek klaster_vyrez (proveďte nejdříve body č. 3. c–f) tak, aby byl obrázek v dolní třetině stránky. (Podle vzoru v souboru Seniori.jpg). 1 b.
 28. e) Pomocí hromadné korespondence vytvořte pozvánky. Použijte pole Oslovení1, Jméno, Příjmení, Ulice, Čís.popisné do adresy, Oslovení5 a Příjmení5p do nadpisu. max. 7 b.
 29. f) Dokument Pozvanka uložte ve formátu vámi používaného textového editoru do své složky TEXTY. 1 b.
 30. g) Proveďte sloučení s vybranými adresami seniorů z listu ADRESY souboru Seniori do souboru Pozvanka_tisk a ten uložte ve formátu vámi používaného textového editoru do své složky TEXTY. max. 4b

To vše v praktické úloze mělo dospět ke vzoru:

Maturity nanecisto - prakticka uloha

Vzor na první pohled odporuje nejen typografickým zásadám, ale i normám pro korespondenci (jako například ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ). Výhrady můžeme mít například k oddělení hodin a minut dvojtečkou, k použití zkratek hod. a ZUŠ, ale i k psaní PSČ, které se píše s mezerou za třetí číslicí. Úloha je podle řady kritiků konstruována vysloveně pro cvičenou opici a přikláním se k závěru, že je nevyhovující.

Závěr

Připomínky k úlohám vycházejí z e-mailové konference učitelů informatiky i z hodnocení řady studentů, z nichž řada byla publikována i na Internetu. Mezi zajímavé názory patří i vyjádření informatika ze základní školy, který považuje úlohy didaktického testu Maturity Nanečisto 2007 za bez problémů zvládnutelné jeho žáky 9. třídy.

Tiskový mluvčí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Přemysl Rosůlek, na výhrady reagoval jen prohlášením, že se k nim CERMAT nebude vyjadřovat, protože jsou neobjektivní.

Největší kritika pojetí státních maturit ale přichází z odborných škol. Katalog požadavků k maturitní zkoušce z ITZ byl na přelomu roku předmětem jednání širší nezávislé pracovní skupiny složené ze zástupců škol, praxe a vysokého školství. Výstupem je Připomínková studie k ITZ, jejíž obsah je stručně shrnut v článku Proč jsme kritici státní maturity z ICT? a která byla zaslána MŠMT, CERMAT, VÚP a dalším institucím. Petr Fořt z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou se vyjadřuje jednoznačně:

WT100

Přišel rok 2006 a v odborném tisku se začínají objevovat zprávy o maturitním ITZ. Mělo by se podle slov autorů jednat o kvalitativní krok kupředu v rozvoji „povědomí o digitálním obsahu“ u našich absolventů. Již od počátku je všem jasné, že se jedná z hlediska ICT o naprosto odlišnou strategii. Ta je svázána s direktivním předpisem a jde požadavky proti všemu, co se v ICT v českém odborném školství patnáct let vytváří. Není divu, nikdo se tím při tvorbě ITZ prostě nezabýval. ITZ svým úsměvným předpisem v důsledku s destruktivním vlivem na výuku tvrdí, že je pro technika velmi důležité umět animovat postavičky v rastrové grafice a znalost produkčních aplikací je prakticky k ničemu.

Důsledky tohoto počínání na znalosti našich techniků a odborníků si musí zvážit každý sám. Buď budeme rozvojovou zemí a vrátíme školství na úroveň výuky před patnácti lety, nebo udržíme správný směr, odpovídající současnému stavu techniky a světovým trendům.

Oblast ITZ má v CERMAT na starosti Karel Pecka, další spolupracovníci jsou zřejmě externí. Podle nabídky nakladatelství Computer Media je Karel Pecka rovněž členem jeho autorského týmu nové řady učebnic pro ITZ. Karel Pecka rovněž doporučil v dubnu 2007 účast pracovníků nakladatelství Computer Media při jednání pracovní skupiny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze pro přípravu oblasti ITZ v RVP pro gymnázia. Účast aktérů z CERMAT považuje nakladatelství evidentně za konkurenční výhodu.

Situace v přípravě státních maturit vyžaduje nyní rychlé a efektivní řešení, je ale jasné, že CERMAT a jeho dosavadní pracovníci a spolupracovníci se svými výstupy v Maturitě Nanečisto v letech 2006 a 2007 zcela zdiskreditovali. Přichází tedy v úvahu jedině zrušení státní maturity z ITZ nebo veřejná soutěž.

letak maturity

Podaří se do dvou let dotáhnout státní maturity do konce v přiměřené kvalitě?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou. Od roku 1994. Spolupracoval s časopisy CHIP, Win, Computer a Connect!, od roku 1998. Pak publikoval převážně na serveru Svět Namodro.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).