Hlavní navigace

Telekomunikační koktejl aneb revoluce je před námi

4. 10. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Boom telekomunikačních služeb nejenže neoslabuje, ale naopak jej čeká další dynamický rozvoj. A to především díky pozvolné liberalizaci v oblasti hlasových služeb, která před sebou v některých případech tlačí datové služby, včetně Internetu. V České republice i nadále patří telekomunikace mezi jeden z nejperspektivnějších oborů vůbec.

Přes jednoznačný trend a předpovědi změn proporcí mezi datovými a hlasovými službami jsou finance generované hlasovými službami stále velmi významným objemem prostředků vynakládaných na telekomunikační služby. A podle všeho nedojde k tak rychlému a razantnímu snížení tohoto objemu, jak některé analytické společnosti předpovídaly ještě před několika lety. Naopak, díky mobilním operátorům došlo k razantnímu nárůstu „provolaných“ minut. Poskytování hlasových služeb je také nejsilněji regulovanou oblastí, kde i přes nástup nových subjektů míra konkurence bude poměrně nízká oproti poskytování služeb datových. Je totiž zásadní otázkou, nakolik tak malý trh bude atraktivní i pro další hráče, vyjma již známých, a především zdali vznikne dostatečně silná protiváha fyzické infrastruktuře Českého Telekomu, ať už v pevné nebo éterické podobě. Pokud se tak nestane, bude i nadále náš národní operátor hrát klíčovou roli při dalším rozvoji a poskytovaní hlasových telekomunikačních služeb. Je stále také nejasné do jaké míry dojde ke konvergenci pevných a mobilních hlasových služeb, ačkoli právě to může být dalším rozhodujícím faktorem při úspěchu na trhu. Obchodní model poskytování hlasových služeb se dá označit již za tradiční a relativně nekomplikovaný. Leč změny jsou na obzoru, a tou nejklíčovější je oddělené provozování fyzické infrastruktury od poskytování služeb.

Datovým službám bude dominovat Internet

Jednoznačně nejrychleji se rozvíjející telekomunikační oblastí, vedle mobilní telefonie, je poskytování připojení k Internetu, urychlené „vynálezem“ bezplatného připojení, které je nyní již provozováno v několika variantách. Především větší společnosti pak generují značný zájem o uzavřené datové okruhy, případně další datové služby, a současně díky tolik omílané globalizaci jsou mezinárodní datové linky, i přes podstatně levnější alternativu ve využívání bezpečných internetových technologií, stále žádány i mimo telekomunikač­ní sféru.

Právě poskytováním připojení na Internet si některé telekomunikační firmy budují předsunutou baštu pro poskytování hlasových služeb. Právě díky bariérám v hlasových službách se teprve dočkáme integrovaných telekomunikačních služeb od jednoho operátora. Jinými slovy, jednou ze zásadních změn, které bude doprovázet oddělování infrastruktury od poskytování služeb je koncentrace služeb do balíků. Na jednom místě tak dostaneme hlasové a datové služby, v některých případech i připojení na kabelovou televizi, a do budoucnosti i další služby.

Portály a další služby

Velká potencionální příležitost se před telekomunikačními společnostmi otevřela v podobě propojení vlastního připojení s poskytováním návazných služeb. Nejvíce se projevuje snaha o využívání této příležitosti u připojení k Internetu, vždyť například všichni vlci chystající se na hlas se již vyzbrojili portály, které mají přitáhnout pozornost budoucích uživatelů vlastních telekomunikačních služeb. Ale i u hlasových služeb jsme svědky nových typů služeb, zmiňme třeba SMS, hlasové schránky, asistenční služby apod. Většina těchto „klasicky“ orientovaných služeb je typicky zdarma, respektive za vygenerování patřičného počtu zpoplatňovaných impulsů. Tento model je zatím „kopírován“ i do poskytování Internetu zdarma. Tedy nic nového pod sluncem. Je ostatně zajímavé, že zatím žádný telekomunikační operátor „nepřispěchal“ se skutečně objevnými službami, spíše dochází k vyčkávání a využívání relativně úspěšných modelů. Ale právě schopnost zajistit velice robustní, rozsáhlé a inovativní služby bude klíčovým kamenem v dobývání nejzajímavějších částí trhu.

KL22 hlasovani

Podstatně revolučnější je využívání telekomunikačního „kanálu“ jako platebního mechanismu, což díky vysoké autenticitě tohoto kanálu nabízí skutečně zajímavé možnosti. Otázkou je, zda-li spotřebitelé budou v masovějším měřítku akceptovat fakt, že telefon již neslouží jen k telefonování.

Nové příležitosti a ztracené varty

Právě pomalá „přizpůsobivost“ spotřebitelů je největší překážkou dramatičtějšího rozvoje nových služeb. Obdobné je to i ve sféře informačních technologií, počítačová i telekomunikační technologie nabízí stále širší spektrum možností a funkcionalit, ale podstatně pomaleji se rozvíjející lidská bytost je prostě nestíhá akceptovat. Co z toho vyplývá? Že úspěšné modely budou takové, které veškerou sofistikovanost dokážou skrýt a budou se více přizpůsobovat uživateli a méně se snažit nás uzpůsobovat sobě. Příkladem mohou být snahy o hlasová ovládání telekomunikačních zařízení, již zmíněné asistenční služby apod. Skutečná telekomunikační revoluce je ještě před námi, a mám dojem, že dříve nebo později dojde k naplňování i těch nejfantasknějších představ a místo velkého bratra nás bude spíše doprovázet velké ucho.

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.