Hlavní navigace

Týdenní revize: Centrum zamířilo na Jadran

28. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Podle účastníků konference OECD v Soulu je třeba posílit bezpečnost a důvěryhodnost Internetu. Je ale nutné jej regulovat? Stále více blogerů končí ve vězení. Francouzská vláda si chce posvítit na stahování nelegálního obsahu. Kam směřují klasické viry? Co stojí za úspěchem Firefoxu? Jak bude Internet ovlivňovat naše chování a vnímání světa? Centrum expanduje do jihovýchodní Evropy.

Internet jako zdroj informací se již dávno stal součástí vzdělávacích systémů. Existence elektronických on-line archivů umožňuje studentům vyhledat prameny a zdroje, které mohli získat dříve pouze prostřednictvím knihoven a některé ani tam ne. Samozřejmě i knihovny se trendu přizpůsobily a nabízí svým čtenářům on-line přístup do elektronických databází. S rozvojem používání Internetu jako pohodlného zdroje informací se u některých studentů však rozmáhá fenomén plagiátorství. A nutno dodat, že existence serverů se školními referáty tomu do určité míry nahrává.
Vojtěch Bednář: Filipika proti uživatelům referátů
Internet blog na Lupě: Filipika proti referátům (nikoliv jejich uživatelům)

Minulý týden proběhla v jihokorejském Soulu ministerská konference Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj(OECD) na téma budoucnosti internetové ekonomiky. Kromě zástupců členských zemí OECD se konference zúčastnili i představitelé dalších zemí a subjektů, a pochopitelně také řada velkých jmen z oblasti Internetu a internetového podnikání.
Účastníci se mimo jiné shodli na tom, že další rozvoj internetové ekonomiky nejvíce ohrožují různé formy kybernetické kriminality. Jedním z výstupů konference byla ministerská deklarace, která klade důraz na čtyři hlavní oblasti, v nichž považují politici za potřebné se angažovat. Jedná se o usnadnění konvergence digitálních sítí, zařízení, aplikací a služeb, podporu kreativity v nasazení, využití a vývoji Internetu, zajištění skutečně globálního charakteru internetové ekonomiky a v neposlední řadě posílení důvěry a již zmiňované bezpečnosti. V deklaraci se také objevuje část věnující se otázce digitálního pirátství, proti kterému navrhují politici bojovat pomocí inovativních přístupů, nikoliv pomocí restriktivních opatření. Na konferenci nechyběl ani Vint Cerf, ten se zabýval dlouhodobější perspektivou Internetu nebo eurokomisařka Viviane Redingová, která prohlásila síťovou neutralitu za politickou otázku.
Jiří Peterka: Stalo se: budoucnost internetové ekonomiky je ohrožena kybernetickou kriminalitou

Obliba blogů neustále roste. I na českém Internetu generují systémy na tvorbu blogů slušnou návštěvnost. Nedávno si uživatelskou bázi, založenou na blogerech a jejich blozích, koupil majitel televize Nova, aby pomohl managementu začít plnit ambice, které si na Internetu předsevzal. Blogy ovšem získávají na důležitosti také proto, že jsou vnímány jako jeden z kanálů pro šíření politických názorů. To je důležité zejména v zemích, kde svoboda tisku není oficiální mocí považována za nedotknutelný atribut společnosti. Právě v takových státech se ale mohou blogeři poměrně snadno ocitnout v situaci, kdy kvůli svým zápiskům riskují trestní stíhání a následně i vězení. Důvodem může být například odhalení korupce ve státní zprávě, upozornění na porušování lidských práv nebo kritika nedemokratického státního zřízení. Podle organizace World Information Access počet uvězněných blogerů neustále roste. Do konfliktu se zákonem se ale za poslední čtyři roky dostalo i několik blogerů ze západní Evropy.
Jan Handl: Blogeři mohou skončit i ve vězení

Centrum Holdings získal 75procentní podíl v nejnavštěvo­vanějším chorvatském portálu Net.hr. Dosavadní vlastník si ponechá čtvrtinový podíl a bude se nadále podílet na rozvoji portálu. Tato akvizice zapadá do plánu expandovat na další trhy, který avizovali zástupci Centrum Holdings na tiskové konferenci, u příležitosti představení nového názvu firmy, letos v květnu. Portál Net.hr navštíví měsíčně více než 725 tisíc návštěvníků, kteří shlédnou 135 milionů stránek měsíčně. Obě strany se dohodly, že cena transakce nebude zveřejněna.
Martin Vyleťal: Centrum Holdings koupilo nejnavštěvovanější chorvatský portál

Klasické počítačové viry provázejí osobní počítače téměř od dob jejich vzniku. Příchod Internetu urychlil proces šíření virů, pro který bylo dříve téměř výhradně používáno disket. Současně se viry postupem času proměňovaly a jejich tvůrci se zaměřili na jiné cíle. Ačkoli dnes se hovoří v souvislosti s bezpečnostními hrozbami hovoří spíše o spywaru nebo phishingu, klasické viry i nadále tvoří velkou část škodlivých kódů. Kam směřují a jak se proti nim bránit? Budou muset tvůrci antivirových řešení změnit napříště taktiku?
Ondřej Bitto: Počítačové viry včera, dnes a zítra: Kdo s koho?

Internet za poslední dvě desetiletí prošel opravdu impozantní proměnou od původně akademické a vojenské sítě ke globálnímu médiu. Stejně tak mobilní komunikační prostředky, dříve velké, těžké a náročné na obsluhu prošly vývojem na jehož konci jsou kompaktní zařízení, dostupná téměř pro každého a plná multimediálních technologií. Tento rozvoj komunikačních prostředků, který nemá v historii lidské společnosti obdoby nepochybně určitým způsobem proměnil naše chování. Jakým směrem se ale bude tento proces ubírat do budoucna?
Vojtěch Bednář: Jak Internet bude ovlivňovat naše chování

Ačkoli historie Internetu je poměrně mladá, to samé se rozhodně nedá říci o pramenech, které lze jeho prostřednictvím dohledat. S rozvojem skenovacích technologií se na Internetu objevuje stále více digitalizovaných historických dokumentů. Je to nejen praktické z pohledu badatelů a studentů, ale i z pohledu samotných institucí, které digitalizaci historických pramenů provádí. Právě převod do elektronické podoby totiž umožňuje zpřístupnit i takové prameny, jež jsou ve špatném stavu nebo jsou natolik cenné, že je není možné postoupit k nahlédnutí. Pokud se navíc takové dokumenty objeví na Internetu a jsou volně přístupné, může to vést k jisté popularizaci historie u široké veřejnosti. Ačkoli většina periodik přístup do svých elektronických archivů zpoplatňuje (existují i výjimky), je možné na Internetu najít opravdu zajímavé historické dokumenty, včetně map.
Jan Handl: Na Internetu je i spousta historie
Jan Handl: Elektronický archiv Times nabízí netradiční pohled do historie

Francouzská vláda se chystá zatočit s uživateli, kteří z Internetu stahují nelegální obsah. Ministři schválili a předložili Parlamentu návrh zákona, který zavádí vůči takovým uživatelům sankce ve formě odpojení internetové přípojky až na celý rok. V případě, že poslanci návrh podpoří, nový zákon by mohl začít platit již v příštím roce. Pro dohled nad stahováním nelegálního obsahu by vznikl nový speciální úřad, který by podezřelé uživatele dvakrát upozornil na porušování zákona a poté by přistoupil k odpojení od Internetu. Návrh samozřejmě vítají především „držitelé práv“ a nejrůznější distribuční společnosti. Kritici mezi něž patří i poslanci Evropského parlamentu ale poukazují na řadu negativních aspektů od rozporu se základními lidskými svobodami, přes neperspektivnost cíle, až po faktickou nefunkčnost navrhovaného řešení. Je represe a snaha vynutit si zachování ekonomických modelů z doby před nástupem Internetu tím správným řešením?
Jiří Peterka: Francie chce odpojovat uživatele porušující autorská práva

MM socky3

V Česku i v Evropské unii se objevují snahy o přesnější klasifikaci obsahu pro lepší orientaci uživatelů. V souvislosti se zajištěním vyšší bezpečnosti se také nabízí otázka, zda je lepší zkoušet Internet řídit a regulovat, nebo zda se lze spolehnout na autoregulační mechanismy.
Jan Rylich: Regulace jako budoucnost Internetu?

Podle měření monitorovací služby Navrcholu.cz se podíl dominantního prohlížeče Internet Explorer na monitorovaných webech od března 2004 snížil téměř o 37 procentních bodů. Ve stejném období naopak logicky rostla poptávka po alternativních prohlížečích, mezi nimiž co do počtu uživatelů vede Mozilla Firefox. Statistiky za minulý měsíc přisuzují Firefoxu více než třetinu českého trhu. Nabízí se tedy otázka, co stojí za úspěchem prohlížeče, který i ve celosvětovém měřítku nechává další alternativní prohlížeče daleko za sebou? Odborníci, kteří se věnují prohlížečům a open source, mají jasno: za úspěchem Firefoxu je aktivní komunita, dobrý marketing, uživatelská ergonomie, technologický náskok, podpora rozšíření.
Jiří Macich: Jaké je tajemství úspěchu Firefoxu? (doplněno)

Myslíte si, že máte počítač dostatečně zabezpečen?