Hlavní navigace

Ultra HD: nový motor pro televizní technologie, nebo jen záležitost pro fanšmejkry?

23. 4. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Studie Big Broadcast Survey nepředpokládá, že start vysílání v rozlišení 4K spustí takovou revoluci jako přechod od standardního k vysokému rozlišení obrazu (HDTV).

Minule jsme se seznámili se základními tezemi studie společnosti Devoncroft Partners, jež proběhla v loňském roce a definovala několik nových trendů v televizním broadcastingu. Podívali se na lídry žebříčku v čele s multiplatformami, jež nám umožňují různými způsoby konzumovat videobsah. Dnes se vydáme k dalším trendům, které se umístily níže.

Ultra Hight Definition poprvé v žebříčku – a hned na 4. pozici

Trend, který se dostal na 4. příčku v globálním indexu BBS 2014, je „4K/UHD“.
Loni to bylo poprvé, co se technologie 4K/UHD objevila v seznamu trendů BBS, a stalo se tak na základě zpětné vazby od klientů Devoncroftu, čtenářů a dalších zúčastněných stran. Skutečnost, že se tato technologie zařadila hned v prvním roce mezi nejmarkantnější trendy, svědčí o tom, že to byl krok správným směrem.

Skeptická předpověď?

Přestože je 4K/UHD stále ještě v počátečních fázích nasazení do běžného provozu, mnozí odborníci na vysílací průmysl vidí tuto technologii jako hlavní hnací motor pro modernizaci vysílací infrastruktury – podobně, jako tomu bylo při přechodu na HDTV před deseti lety. I když není pochyb o tom, že 4K/UHD je velmi důležité pro vývoj televize, autoři výzkumu jsou skeptičtí k tomu, že by měla mít stejný dopad na výrobu pořadů jako přechod na HDTV, který odstartoval masivní vlnu výdajů do modernizace vysílacích technologií, jež trvala po dobu více než deseti let.

Problém pro sport a zprávy

Ačkoli se televizní seriály a dokumenty brzy budou převádět do kvality 4K/UHD a takto archivovány (protože to prodlouží jejich životnost a možnost využití), půjde o velmi dlouhodobý proces. Než se z 4K/UHD stane běžný standard pro klasické televizní vysílání, bude to ještě dlouho trvat. Největší problém nastane u živých přenosů sportovních událostí a televizního zpravodajství. Jedním z důvodů je fakt, že je stále složité a velmi nákladné vytvářet a přenášet tyto události ve 4K/UHD, tedy ve srovnání s nynější kvalitou HD. Nekomprimovaný obraz v rozlišení 4K/UHD vyžaduje zpracování v reálném čase rychlostí 12 Gb/s a k tomu dosud nejsou přizpůsobeny výrobní řetězce, a ani nejsou široce dostupná technická řešení.


Foto: Eurosport

Pro sportovní přenosy je zatím Ultra HD nepoužitelné

Dalším důležitým problémem je, že většina kamer schopných natáčet ve 4K/UHD používá velkoformátové jednotlivé senzory a cine-stylové PL-multiobjektivy. Malá hloubka ostrosti těchto systémů je perfektní pro divadelní a dramatickou produkci, ale způsobuje velké problémy u živých sportovních přenosů, kde je hloubka ostrosti důležitá, aby udržela v centru pozornost kritické akční scény.

Nicméně není pochyb o tom, že 4K/UHD se už dnes těší velkému zájmu technologického průmyslu. Ale to teprve uvidíme, zda se tato technologie stane motorem vývoje televizního broadcastingu, jako tomu bylo u HD, nebo zda půjde cestou 3DTV, která způsobila obrovský rozruch v roce 2010, ale o několik málo let později málem zanikla.

Cloud computing: pátý nejdůležitější trend

Cloud computing je termín, který se začal objevovat okolo přelomu tisíciletí a představuje využití počítačových zdrojů v televizním vysílání. Cloud computing představuje rozmístění skupin vzdálených serverů a softwarových sítí, které umožňují centralizované ukládání dat a on-line přístup k počítačovým službám či zdrojům. Cloudy mohou být veřejné, soukromé nebo hybridní. V žebříčku BBS se cloudové technologie ocitly na páté pozici, což bylo podobné umístění jako v roce 2013. V dnešní době se při veškerých zmínkách o vysílacích a dalších technologiích pojmu cloud už nevyhneme. Jak to, že něco, co je pro mnohé tak důležité, není v žebříčku BBS na vyšší pozici?

V posledních letech se ukázalo, že broadcasteři ne úplně chápali, jak by mohli využít cloudové technologie a jaké výhody by jim to mohlo přinést. Týkalo se to i loňského roku, ale letos se ukazuje, že zatímco vysílatelé byli ke cloudu stále skeptičtí, nemluvě o obavách o bezpečnost obsahu uloženého v cloudech, zájem o toto řešení v letošním roce silně roste. Studie Global Market Devoncroft 2014 ukazuje, že výdaje do cloudových řešení v roce 2014 zaznamenaly jeden z největších růstů v oblasti digitálního vysílání. A letos tomu není jinak, výdaje na cloudová řešení nadále rostou.

Přechod na HDTV klesl na šestou příčku

Přechod na HDTV byl obrovským motorem výdajů do vysílacích technologií po dobu více než deseti let, ale v indexu BBS za rok 2014 respondenti odpověděli, že do budoucna očekávají ústup této technologie. Odborníci jsou s HDTV již dobře srozuměni a nic nového jim nepřináší. Analytici Devoncroft Partners jsou ale přesvědčeni, že přechod na HDTV bude i v následujících letech jedním z nejdůležitějších motorů rozvoje vysílacích technologií a broadcastingu. Existuje pro to celá řada důvodů, ale nejdůležitějším faktem je, že z globálního hlediska není přechod na HDTV ještě zdaleka ukončen. Výzkum společnosti Devoncraft prokázal, že v roce 2014 se poprvé HDTV dostala do více než 50 procent světových domácností.

Přesto se nabízí se otázka, co bude dál – jaké vysílací technologie převládnou u koncových uživatelů na rozvinutých trzích, až bude přechod na HD dokončen? Odpověď spočívá v produktech a službách, které usnadní a zvýší provozní efektivitu, a nových zdrojích příjmů.


Foto: archiv DigiZone.cz

HDTV přestává být motorem růstu vysílacích technologií

Zlepšení efektivity komprese

Efektivita komprese je v souladu s přáním trhu celkově zvýšit efektivitu vysílání. S obsahem distribučních modelů, které se stěhovaly z jednotlivých lineárních vysílacích kanálů na multikanálové placené televize, kde je obsah výhradně na vyžádání, je komprese vysoké kvality rozhodujícím faktorem úspěchu pro vysílací společnosti a streamovací platformy.

Ještě kvalitnější obraz…

Nepřeberné množství nových kanálů a touha po úspoře šířky pásma a zvýšení kvality obrazu pro služby MPCD zvýšily zájem o systémy s vysokou kvalitou komprese. Za posledních několik let se to promítlo do lepší komprese MPEG-2 a H.264 pro primární distribuci, což bylo důležité i pro koncové spotřebitele. H.265 a kompresní technologie HEVC (High Efficiency Video Coding) slibují navíc další zmenšení šířky pásma potřebného pro poskytování obrazu ve vysokém rozlišení, a to zejména pro 4K/UHD kanály. Nicméně na nasazení HEVC je ještě brzy, ale přesto je jasné, že pro mnoho koncových uživatelů by toto řešení mohlo být hlavním důvodem ke změně. O HEVC se říká, že zdvojnásobuje kompresi dat ve srovnání s H.264/MPEG-4 AVC při stejné úrovni kvality obrazu. Proto může být alternativně použita pro podstatné zlepšení kvalitu obrazu ve stejném datovém toku a může tak podporovat 8K UHD a rozlišení až 8192 × 4320.

A zase obsah na vyžádání

Kromě stále větší efektivity hledají broadcasteři také způsoby, jak zvýšit své příjmy v prostředí, kde se ekonomický model průmyslu dramaticky mění. Například „video-on-demand“, obsah na vyžádání, který se ocitl v loňském roce na 8. příčce BBS Global Index Trend, bude i nadále silným podnětem pro majitele obsahu, mediální společnosti a provozovatele vysílání. Kombinace MPCD, lepší technologie komprese a stále se zvyšujícího počtu kanálů bude i nadále tlačit vysokou poptávku po obrazovém obsahu, ať už prostřednictvím tradičního vysílání a placených televizních platforem, nebo přes internet či mobilní sítě.

Přechod na automatizované platformy

Lepší kompresní technologie a nižší náklady na integrované přehrávací platformy (aka „channel-in-a-box“) umožní pokračující proliferaci nových televizních kanálů. To velmi ovlivní i zaměření se na vysoce automatizované operace na kanálech playout a hlavní řídící prostředí. Proto očekáváme během několika příštích let i nadále rostoucí zájem o „přechod na automatizované workflow“. Automatizované pracovní postupy jsou také vnímány jako jeden z motorů efektivity.

Na dolních příčkách grafu…

I když je efektivita pro koncové uživatele nepochybně velmi důležitá, vysílací společnosti se snaží vydělat peníze především na zpoplatnění nových on-line kanálů, které jsou populární díky „cílené reklamě". Tento trend se objevil na 10. příčce žebříčku BBS 2014. „Vzdálená produkce“, která je o příčku níž, se opět týká především efektivity. Díky vzdálené výrobě mohou subjekty televizního vysílání snížit své náklady na výrobu živých přenosů, ať jde o malé místní fotbalové zápasy, nebo rovnou mistrovství světa.

MMF23 tip3

Podobně by broadcasteři a mediální společnosti měli dosáhnout obrovských úspor nákladů díky trendu na 12. příčce, jímž jsou centralizované operace.
A i když jsme se dostali hluboko do dolních částí žebříčku, i vypínání analogového vysílání je velmi důležitým podnětem pro regiony, kde se tak dosud vysílá. Výzkum ukazuje, že analogový switch-off (v některých zemích nazývaný jako „přechod na digitální vysílání") startuje obrovské vlny investic na těch trzích, kde již k tomuto fenoménu došlo.

A stejně jako v předchozích letech i v loňském roce se na samotném dně žebříčku objevily stejné trendy: „přechod na 3 Gb/s“, „přechod na audio kanál 5.1“, „outsourcované operace“, „3D TV“ a „zelené iniciativy.“

Český pohled: Ivo Ferkl, technický ředitel České televize

Ivo Ferkl

Graf, který předkládá společnost Devencroft Partners, dle mého názoru nereflektuje reálný stav v našem regionu, a navíc se zde slučuje nelogicky několik tematických oblastí. Výsledky podobných průzkumů jsou velmi ovlivněny způsobem položení otázek, výběru respondentů apod., navíc vytržením jednoho grafu z rozsáhlého průzkumu určitě dochází k dalšímu zkreslení a chybnému pohledu na sledovanou tematiku.

Mám-li přesto vybrat nejzávažnější oblast, pak z pohledu technického zajištění provozu veřejnoprávního subjektu je podle mě nejdůležitější přechod na bezpáskovou výrobu a dokončení přechodu do HD rozlišení, a to jak v oblasti výroby, tak i v oblasti distribuce signálu.

Co je Big Broadcast Survey

Informace v tomto článku jsou založeny na výsledcích Big Broadcast Survey 2014 (BBS), globální studie vysílacích trendů v odvětvích technologie, nákupních plánů a srovnávacích studií. Studie BBS se v roce 2014 zúčastnilo téměř 10 000 odborníků z více než 100 zemí světa, což představuje zatím největší a nejkomplexnější studii trhu, která kdy byla v oblasti digitálního vysílání uskutečněna. BBS je publikována každoročně společností Devoncroft Partners a podrobná analýza těchto výsledků je k dispozici jako součást různých placených zpráv na stránkách společnosti. Pokud chcete vědět více, kontaktujte Devoncroft Partners.

Více informací najdete též na:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka se dlouhodobě zabývá médii, v minulosti působila mj. v redakcích odborných časopisů Strategie a Marketing&Media

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).