Hlavní navigace

Už v březnu bude Evropský parlament rozhodovat o normách regulujících televizní reklamu

1. 3. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Bohumil Herwig
UVNITŘ PREZENTACE – Asociace televizních organizací pozvala do Prahy Conora Murraye, ředitele pro oblast regulace a vnějších vztahů evropského sdružení televizních zadavatelů.

V první části své přednášky se Conor Murray věnoval popisu situace a trendů na trhu audiovizuálních médií v Evropě a ve světě. Zdůraznil, že proces mediální konvergence pokračuje, že klasická televize a ostatní mediatypy bojují o stejného diváka a že na trhu videí stále roste význam celosvětově provozovaných platforem, které, na rozdíl od televizí či on demand služeb, nejsou specificky regulovány, ačkoli jejich produkty z hlediska formy a obsahu lze s televizními pořady srovnávat. Otázka vyrovnání, nebo alespoň sblížení úrovně regulace tak dle Murrayho je otázkou přežití klasické televize. 

PREZENTACE: Přednáška o novele evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Druhá část přednášky se týkala přímo novely Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, jejímž hlavním cílem je právě reakce na změny, které na trhu probíhají. Murray uvedl, že 22. března 2017 má o novele jednat Kulturní výbor Evropského parlamentu, jehož stanovisko bude pro rozhodování Evropského parlamentu klíčové. Dále podotkl, že s ohledem na připravované změny je vhodné, aby členské země vyčkaly, jaká bude konečná podoba novely směrnice, a nepřijímaly předčasně národní úpravy.

ICTZ_2022_EARLY

Kromě toho upozornil na některé tendence a pozměňovací návrhy k novele směrnice, které by, byť vedeny dobrými úmysly, mohly evropský mediální trh a diváky ve výsledku výrazně poškodit. Takové nebezpečí hrozí zejména u snah zakonzervovat stávající reklamní limity klasických televizí, omezit obchodní sdělení propagující potraviny s vysokým obsahem tuků, cukrů či soli a ještě více omezit obchodní sdělení, která mohou mít dopad na dětské publikum, aniž by byl dán prostor pro samoregulaci nebo koregulaci. Tyto snahy by totiž mohly vést k ohrožení financování původní televizní tvorby zejména v komerčních televizích a odlivu diváků z televizí na neregulované platformy.

Vítáme každou příležitost, která přinese odborné veřejnosti a orgánům odpovědným za legislativu tolik potřebnou osvětu a aktuální informace z Evropské unie, řekl Petr Dvořák, generální ředitel ČT a prezident ATO. Doufáme, že tato přednáška nebyla poslední a že ČR bude na úrovni EU prosazovat taková řešení, která reálně zohlední změny na trhu a pomohou dalšímu rozvoji mediálního odvětví v Evropě a v ČR, doplnil Marek Singer, generální ředitel TV Prima. Ztotožňujeme se se stanoviskem Conora Murrayho z EGTA, aby Česká republika vyčkala s přijetím novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání na konečnou podobu evropské směrnice AVMS, uzavřel jednatel TV Nova Jan Vlček.

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.