Hlavní navigace

Uzákoňte, že příjem televizního vysílání v DVB-T2 bude zadarmo, žádají kabeláři

31. 10. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

UVNITŘ DOKUMENT – Po satelitních operátorech se na ministerstvo průmyslu a obchodu obrací i poskytovatelé kabelové televize a IPTV s požadavkem, aby mohli mluvit do procesu přechodu na DVB-T2.

Nejen ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání v České republice, ale přímo v zákoně o elektronických komunikacích by mělo být uvedeno, že plánované vysílací sítě zemské digitální televize nové generace DVB-T2 budou obsahovat volně šířené a pro diváky nezpoplatněné programy. Po ministerstvu průmyslu a obchodu to požaduje Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK), spolek poskytovatelů kabelové televize, IPTV a dalších vysílacích platforem. V krátké době se tak na ministerstvo průmyslu a obchodu obrátila už druhá profesní organizace sdružující operátory neterestrických sítí pro televizní vysílání, která se obává zvýhodňování terestrické televizní platformy při přechodu na DVB-T2.

Strategie výslovně neuvádí, že televizní programy přenášené prostřednictvím platformy zemského digitálního televizního vysílání budou po přechodu skutečně poskytovány bezplatně. Předpokládáme však, že zajištění „bezplatného“ příjmu televizních programů prostřednictvím DVB-T2 pro širokou veřejnost je cílem Strategie a mělo by tedy dojít i k jeho legislativnímu zakotvení. Tato úvaha je relevantní také s ohledem na veřejnou podporu, jejíž dopad na daný trh bude hodnocen mimo jiné z pohledu ceny/dostupnosti poskytovaných služeb, píše v dopise adresovaném ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. Na fakt, že by finální sítě DVB-T2 mohly obsahovat i zakódované zpoplatněné programy, upozorňují už delší dobu provozovatelé satelitních televizních služeb.

Dopis ČAEK ministrovi průmyslu a obchodu by potucek793 on Scribd

Chceme analýzu dopadů na trh, píše ČAEK

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i budoucí provozovatelé tří přechodových sítí DVB-T2, jež by měly zahájit vysílání na začátku příštího roku, kategoricky vylučují, že by se v těchto přechodových sítích objevily zakódované programy. U finálních multiplexů DVB-T2, které zahájí vysílání v letech 2020/21, to však nevylučují. Dnešní provozovatelé placených televizních služeb ale namítají, že pokud přechod na DVB-T2 proběhne za státní podpory, došlo by k narušení rovné hospodářské soutěže, protože jeden typ televizního vysílání by byl zvýhodněn oproti jiným typům. Vedoucí Koordinační expertní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Dvořák ale namítá, že kompenzace operátorům terestrických sítí se budou týkat pouze přechodových multiplexů.

Finální sítě DVB-T2 si mají operátoři budovat ve vlastní režii bez spoluúčasti státu. Pokud se v nich následně objeví zakódované zpoplatněné programy, bude to vyloženě věcí operátorů těchto sítí, říká Pavel Dvořák. ČAEK však namítá, že ani finanční podpora budování přechodových sítí DVB-T2, i když by v nich vysílaly všechny televizní programy v režimu FTA, tedy volně, by nemusela být v pořádku. Vláda v bodě 2 Usnesení konstatovala, že poskytnutí veřejné podpory dle Strategie je možné až po schválení příslušných opatření Evropskou komisí. Tedy po ukončení notifikačního procesu, konstatuje ve svém dopise prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. Takzvaný notifikační proces však zatím nebyl zahájen, za Českou republiku zatím probíhají jen prenotifikační jednání, jež vede Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Podpora DVB-T2? Jedině po souhlasu Evropské komise

Povinnost notifikace vyplývá z čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, který mimo jiné stanoví, že: „Komise musí být včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat svá vyjádření… Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí, upozorňuje Vaníček. Z uvedeného je zřejmé, že proces legislativních změn může být zahájen teprve poté, co budou jednotlivá legislativní opatření notifikována Evropské komisi a Evropská komise dospěje k závěru ohledně jejich slučitelnosti se Smlouvou o fungování Evropské unie. ČAEK v této souvislosti upozornila na některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, že i opatření legislativní povahy může samo o sobě představovat veřejnou podporu.

ČAEK proto vyzvala ministra Mládka, aby jeho resort vyčkal rozhodnutí Evropské komise, jež má navázat na notifikační proces. A to před tím, než bude zpracována RIA 2 (hodnocení dopadu nové regulace na trh, pozn. red.) pro konkrétní legislativní změny a než bude jejich návrh rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Dotčené subjekty se mohou k návrhům legislativních změn kompetentně vyjádřit teprve poté, co bude znám jejich dopad, a poté, co bude vyloučeno, že se jedná o zakázanou (neslučitelnou) veřejnou podporu, píše Vaníček. Podle vedoucího Koordinační expertní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Dvořáka však v případě přechodu na DVB-T2 nebude RIA 2 nutná, neboť to konstatovala sama vláda.

Přizvěte nás ke konzultacím, píší kabeláři

Jakékoliv poskytnutí veřejné podpory může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací a dalších relevantních trzích spojených s televizním vysíláním a šířením televizních programů, čímž může tyto trhy vážně poškodit, varuje prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. S ohledem na technologický rozvoj, uživatelské preference a zahraniční zkušenosti podle něj není možné samostatně posuzovat trh šíření televizního vysílání prostřednictvím DVB-T a DVB-T2, protože i v České republice existují jiné, přímo konkurenční platformy, které představují pro zákazníky alternativu k DVB-T a DVB-T2. S ohledem na tuto skutečnost, proto apelujeme na to, aby byl způsob a výše podpory zvažována i z tohoto hlediska, dodává.

KL22_nominace

Nepřiměřené kompenzace prostřednictvím nových přídělů rádiových kmitočtů či jejich nízké zpoplatnění a/nebo nepřiměřená marketingová podpora poskytovaná de facto z veřejných zdrojů by nepochybně vedla k dalšímu zvýhodnění DVB-T/T2 platformy oproti ostatním a mohla by narušit hospodářskou soutěž na trhu šíření televizního vysílání. Zpracovaný dokument přitom naše obavy v této oblasti nerozptýlil, spíše naopak, komentuje Vaníček vládou schválenou Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, jež je základním dokumentem pro přechod na vysílání ve standardu DVB-T2. Asociace kabelových společností a IPTV rovněž vyjádřila přání se na celém procesu přechodu na DVB-T2 aktivně podílet jako účastník veřejných konzultací.

Mezi největší členy ČAEK patří kabelová společnost UPC, největší poskytovatel kabelové televize v České republice, a také O2, největší tuzemský operátor IPTV (poskytovatel služby O2TV). Obě společnosti se netají kritikou k připravované druhé vlně televizní digitalizace v České republice. U DVB-T, respektive DVB-T2 si diváci musí sami zajistit nový set-top-box nebo televizor – je to pro ně složitější a bude to stát peníze. Přechod na DVB-T2 je tak změnou, kterou nakonec zaplatí sami diváci, upozorňuje například mluvčí české a slovenské UPC Jaroslav Kolár.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.