Hlavní navigace

Václav Bartoň: Karneval jako značka v létě skončí

18. 1. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Logo kabelové společnosti Karneval Media Autor: 115393
Co čeká zákazníky kabelové společnosti Karneval po spojení s UPC? Změní se v lokalitách, kde nyní působí Karneval, programové nabídky a ceníky jednotlivých balíčků a jaký dopad bude mít fúze obou firem na služby vysokorychlostního internetu a telefonování po kabelu? Spustí letos UPC digitální kabelovou televizi a jak ji poznamenal nástup IPTV a konkurenčních satelitních platforem? Zeptali jsme se generálního ředitele UPC Česká republika Václava Bartoně.

Antimonopolní úřad koncem prosince schválil fúzi KarnevaluUPC, stanovil ale několik podmínek, které musíte do budoucna dodržovat. Můžete je jmenovat?

Schvalovací proces byl mimořádně dlouhou a náročnou záležitostí, věnovali jsme se mu celé čtyři měsíce. S trochou nadsázky říkám, že jedinou změnou, která v ten den nastala, byla skutečnost, že v Praze napadl sníh. Nic jiného se spojením UPC a Karnevalu nezměnilo. Podmínek máme celkem pět, jedna z nich nám zakazuje do roku 2010 zvyšovat ceny nad úroveň inflace. Dále nám Úřad nařídil zachovat oddělené účetnictví pro jednotlivé služby, musíme zajistit všem provozovatelům televizních sítí přístup k programům, k nimž má UPC a její majitel výhradní práva, zachovat současnou programovou nabídku v místech, kde se překrývají sítě UPC a Karnevalu a vyvarovat se zneužívání dominantního postavení na trhu při vyjednávání o zařazení nových programů do nabídky kabelové televize.

Václav Bartoň

Pro zákazníky Karnevalu se tedy spojením obou firem nic nemění?

Absolutně ne. Všechny služby zůstávají zachované v podobě, v jaké byly před oznámením fúze.

Nebudete sbližovat ani ceníky za jednotlivé programové nabídky obou firem?

Ony jsou si už tak blízké, že na nich není skoro co měnit.

Takže se nestane, že byste například upravili rozšířenou programovou nabídku Karnevalu podle toho, co nabízí UPC ve své službě Klasik?

Ne. Nás teď čeká postupné technologické slučování obou sítí tak, abychom mohli v dlouhodobější perspektivě nabízet stejné služby pod jednou značkou. A když říkám stejné služby, jde především o kvalitu těchto služeb, která musí být všude stejná. Čeká náš třeba úprava parametrů pro vysokorychlostní internet, protože Turbo od Karnevalu nabízí jiné rychlosti připojení než my. A televizní služby by se měly sjednotit až v přirozeném časovém horizontu a především cestou jejich rozšiřování. Musíte si také uvědomit, že existují uzavřené smlouvy s dodavateli a dokud tyto smlouvy neskončí, nelze nic dělat.

Od kdy očekáváte, že Karneval jako značka přestane existovat?

Stanovili jsme si lhůtu na začátek letošních prázdnin. Během letních měsíců bychom chtěli tuto změnu komunikovat na veřejnosti a potom budeme vystupovat pod jednotným názvem UPC. Je to méně nákladné, než když musíte propagovat dvě různé značky.

Do té doby chcete mít fúzi po technologické stránce hotovou?

Nepředpokládám, že bychom vše stihli. Podstatné práce chceme ukončit do konce letošního roku, ale pokračovat budeme i v roce příštím.

Karneval narozdíl od UPC nabízí i digitální kabelovou televizi. Koncem loňského roku měla 30 tisíc zákazníků. Co se s ní stane?

Digitální kabelovou televizi zachováme. Obecně nechceme a nebudeme rušit žádné služby, které se Karnevalu osvědčily, takže DVB-C bude pokračovat dál nejen pro stávající zákazníky, ale firma ji bude i nadále nabízet novým klientům.

Kdy se této služby dočkají zákazníci v dnešní síti UPC? Údajně na ní už pracujete, proběhly nějaké testy…

Asi tři roky se přemýšlíme jak připravit obchodní model pro spuštění digitální kabelové televize tak, aby se služba vyplatila – to je, aby byl o ni mezi lidmi zájem. A navíc – pokud spustíme digitální vysílání, chceme, aby nešlo o více méně jednostranný tok informací, ale o digitální vysílání se vším všudy včetně PVR, videa on demand a dalších výhod. Měla by to být služba, která se obchodně vyplatí, bude kvalitní a stabilní. Nechceme urychleně spustit něco, co bychom za rok zásadně měnili. Takže DVB-C stále zvažujeme a konzultujeme v rámci mezinárodní skupiny UPC. Navíc vstupuje do hry další proměnná – vysílání HDTV

Hudební televize Óčko už loni na podzim deklarovala ochotu nabídnout svůj program v HD kvalitě, pokud o ni budou mít kabeloví a IPTV operátoři zájem.

Pak je ale na místě se ptát, jestli bude Óčko tím správným programem, který masově přitáhne k HDTV diváky. Ve světě se HDTV ujala zatím jen v Japonsku a Spojených státech. V Evropě s ní ve větší míře experimentuje Británie, částečně Francie. Ale třeba v Německu už musela Premiere ukončit vysílání sportovního programu v HD kvalitě a sloučit ho s filmovým kanálem. Takových příkladů je více a opatrnost je zatím na místě. Tím spíše, že rozjezd HDTV na starém kontinentě je zatím víc než rozpačitý a všichni čekají, jak to v Británii dopadne. U nás přitom nastane v této souvislosti hned dvojí problém. Jednak neexistuje programová nabídka v příslušné kvalitě a jednak zde není příliš mnoho domácností, vybavených televizory pro příjem tohoto druhu televizního signálu. Podle našich průzkumů má plazmový nebo LCD televizor asi 8,5 procenta domácností, ale jen minimum z nich je skutečně HD ready. Přesvědčit se mimochodem může každý: pokud má jeho televizor vzadu výstup HDMI, měl by být schopný přijímat HDTV.

Když se vrátím k digitální kabelové televizi, UPC ji tedy letos ještě nezačne nabízet?

V síti UPC velmi pravděpodobně ne. V síti Karneval budeme samozřejmě pokračovat. Teď nás čeká hodně práce s fúzí obou společností. To je hlavní priorita.

Jak se postavíte k hlasovým službám?

Sjednotíme je. Telefonování přes kabel má v síti UPC vysokou kvalitu, kterou chceme garantovat všem našim klientům. Technické řešení, na kterém je založené, je unikátní a troufám si říci, že lepší než u jiných provozovatelů hlasových služeb po kabelu, včetně Karnevalu. A o tuto kvalitu nechceme ošidit žádného z našich zákazníků. Jsem pyšný, že naše společnost patří v tomto směru mezi průkopníky.

Vedení Karnevalu po schválení fúze z firmy postupně odešlo. Koho jste si z Karnevalu přivedl do UPC a dotkne se sloučení obou firem managementu UPC?

Přivedli jsme si spoustu kvalitních lidí na úrovni nižšího managementu a řadových zaměstnanců. Někteří z nich se oklikou vrací do UPC, ale myslím, že si z toho nedělají žádnou velkou hlavu. Jak jsem s nimi zatím mohl mluvit, je vidět, že chápou svoji situaci. Nikdo je nevyhazuje, naopak každá ruka je potřebná. A že budou místo čepice s logem Karnevalu nosit čepici s logem UPC? To už nikdo, na rozdíl od devadesátých let, kdy docházelo k prvním fúzím, moc neprožívá. Věci se mají tak, že například v Brně má Karneval zasíťovánu jednu polovinu města a tu druhou zase UPC. A brněnští zaměstnanci Karnevalu mohou být a jsou úplně klidní, protože po sloučení obou firem bude UPC stejně potřebovat technickou i zákaznickou podporu v obou částech a logicky k ní využije zkušeností původních zaměstnanců.

Pojďme k IPTV. Je to pět měsíců, co Telefónica O2 začala nabízet svoji O2 TV. Ke konci loňského roku hlásila 15 tisíc vyřízených objednávek. Je to podle vás hodně, nebo málo a jak velkou konkurencí je O2 TV pro UPC?

Já jsem si pro tyto účely vymyslel vlastní měřítko, jehož základem je poměr počtu zákazníků O2 TV a UPC Telefon. Čísla O2 TV by neměla překročit ta naše. A to se nám ke konci loňského roku podařilo dodržet.

Ale O2 TV startovala v září, kdežto telefon od UPC mnohem dřív.

Prakticky jsme začínali jsme o prázdninách. Měli jsme sice dva měsíce náskok, ale v době dovolených, takže šlo o minimální výhodu. Myslím si proto, že srovnání je férové.

Letos nabídnou IPTV také Radiokomunice a Volný. Obě firmy chtějí být dostupné pro 40 procent pevných telefonních linek v České republice. Ani je nepovažujete za konkurenci?

Konkurence se bude odvíjet od konečné ceny produktu, která je konkrétně u O2 TV pro nás příznivá. U ostatních to bude velmi pravděpodobně podobné, protože si budou muset pronajímat telefonní linky a navíc – s ohledem na zisk – započítat alespoň minimální marži. Služby IPTV proto nemusí být až tak lukrativní a spíše se budou rozvíjet tam, kde není k dispozici kabelová televize.

Něco jako IPTV začala nabízet i polská UPC. Zákazníkům s vysokorychlostním připojením k internetu poskytuje omezenou programovou nabídku přes web, včetně prémiového kanálu Playboy TV.

Tam nejde o IPTV, ale klasický stream přes internet, který není vyloženě vázaný na poskytovatele připojení k internetu. Je to jedna z cest, kterou by se dalo v budoucnu jít a UPC si ji v Polsku zkouší.

Čili UPC poskytne zákazníkovi login a heslo, a ten se přes ně dostane k vysílání?

Ano. Je to další forma, jak se dostat k divákovi a i určité upoutání jeho pozornosti směrem ke klasické kabelové televizi.

Nabídne něco podobného také česká UPC?

Stream zatím nechystáme, nebude na něj ze známých důvodů ani čas. Polsko je zkušebním teritoriem. Teprve podle výsledků zkušebního provozu se ukáže, jestli bude o tuto službu zájem.

Přejděme k satelitu. Od loňského srpna vám silně konkuruje další placená satelitní televize Digi TV. Jak se projevil vstup této služby na počtu zákazníků UPC Direct?

Nijak. Dělali jsme si ke konci roku propočty a zjistili jsme, že křivka počtu zákazníků u UPC Direct nezaznamenala vůbec žádný výkyv a má rostoucí tendenci.

Takže žádný odliv zákazníků?

Pokud došlo k nějakým přesunům, nebyly dramatické a ani jsme je nepostřehli. Myslím si, že pokud chce divák kvalitní vysílání a zjistí si základní informace, pak je jeho rozhodování snadné. Vezměte si třeba satelity, na kterých obě platformy vysílají. My využíváme satelity od Astry a máme garantované záložní kapacity. Otázkou je, zda je má i Digi TV na Intelsatu. Uživatelé satelitních služeb mají většinou o těchto věcech povědomí a volí rozumně.

Dobře, ale diváka spíš zajímá, že Digi TV stojí 260 korun měsíčně, kdežto UPC Direct skoro sedm set… Neuvažovali jste o snížení cen?

Ne. Popravdě řečeno, poděkuji každému, kdo mi spočte, jak byste mohl nabízet tuto službu za 260 korun měsíčně, pokrýt všechny náklady a ještě na tom vydělat. A zůstává velkou neznámou, co byste učinil, až lidem doběhnou smlouvy na vysílání zdarma nebo na slevy. Naši zákazníci vědí, že si se službou platí i určitou jistotu, kvalitu a služby klientského centra.

Mimochodem, už jste vyřešili problém pirátského odebírání signálu televize Nova z UPC Direct do platformy Digi TV?

Pořád zvažujeme právní kroky.

Odkud teď bere Digi TV signál televize Nova?

V zásadě existují dvě cesty, jak dostat signál Novy na uplink Digi TV v Rumunsku: jedna je po satelitu z UPC Direct a druhá je trasováním po zemi. Odborník si snadno dovodí, co je výhodnější. Jinak je to otázka pro Digi TV.

A vy jste si nimi nejednali, aby toho nechali?

Pokud vím, tak v České republice není žádný představitel Digi TV k zastižení.Ob­dobnou zkušenost mají provozovatelé některých televizí. Ti chtěli svého času jednat s Digi TV o zařazení svých programů, ale zjistili, že se není kam se obrátit…

Jak velkou konkurenci pro vás představuje třetí placená satelitní platforma CS Link, která vznikla z původního Czech Linku?

Žádnou. Je to naprosto jiný typ nabídky a obchodního modelu, který se od obdobných pravidel UPC Direct zásadně liší. To je také důvod, proč jsme se jako UPC stáhli z Czech Linku. Neodpovídalo to našim obchodním záměrům.

MMF24

V programové nabídce vás ostatní satelitní platformy postupně dohánějí, neuvažujete o tom, že byste nabídli něco navíc? UPC Direct už poskytuje hry, nechcete jako první spustit přes satelit HDTV?

To máte stejné jako u digitální kabelové televize. Pokud bude co vysílat, rádi HDTV pustíme. Jenže si to vezměte i tak, že jeden HDTV program zaplní místo, na kterém mohou vysílat hned dvě klasické televizní stanice. Je to finančně dost náročné a navíc uberete prostor pro jiné programy. Pro UPC Direct samozřejmě chystáme nějaké novinky, ale ty zatím zůstávají v rovině absolutního tajemství.

Jaká služba se Karnevalu povedla nejlépe?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).