Hlavní navigace

Klíčový průzkum: Většina pražských domácností je připravena na vypnutí analogu

29. 4. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: 115393
29. 4. 2009

Společnost Mediaresearch dnes zveřejnila výsledky diváckého průzkumu připravenosti na vypnutí analogu v Praze, ze kterého vyplynulo, že jen tři procenta pražských domácností jsou ohrožena vypnutím analogového vysílání. Průzkum si objednala Asociace televizních organizací a komerční televize Nova a Prima podmínily konečné rozhodnutí ohledně vypnutí analogu právě tímto průzkumem.

MM socky3

Z první fáze průzkumu, který probíhal v období 13. 3. 2009 – 12. 4. 2009, vyplývá, že 8 procent televizních domácností v oblastech zasažených vypnutím vysílače přijímá pouze pozemní analogové vysílání. Těch, které zároveň zaznamenaly alespoň jeden z grafických prvků, nebo informačních spotů v televizním vysílání upozorňujících na příjem analogového vysílání z vypínaného vysílače, bylo v období dotazování necelých 5 procent. Většina z nich deklarovala znalost své situace a plán v blízké době si příjem televizního signálu zajistit, a to většinou pořízením set-top-boxu pro příjem digitálního terestrického vysílání, menšinově pak jinými způsoby včetně možného přeladění na jiný analogový vysílač.

Jen 43 procent zkoumané populace uvedlo spontánně, že chystanou změnou je vypnutí analogového vysílání v Praze. Výzkum potvrdil, že hlavním zdrojem informací o vypnutí analogového vysílání ze žižkovského vysílače byla televize (pro 64 procent domácností). Ve druhé vlně výzkumu, která proběhla 23. 4. 2009 – 26. 4. 2009 byly domácnosti „nepřipravené“ na vypnutí pozemního analogového vysílání dotazovány znovu. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že cca týden před vypnutím analogového terestrického vysílání z vysílače Praha – město (Žižkov) již jen necelá tři procenta televizních domácností v této oblasti neměla zajištěn jiný způsob příjmu vypínaných stanic. Většina těchto domácností zároveň uvedla, že počítají s nutností řešení situace přechodem na digitální vysílání.

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.