Hlavní navigace

Virtuál ha-loo mobil: z VOIP na mobil za 1 Kč, z mobilu na mobil za 2 Kč

18. 6. 2013
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Ha-loo mobil je prvním virtuálním operátorem, který zkombinoval VoIP a klasické mobilní služby. Platí se z kreditu, jen to, co provoláte, plus poplatek za vedení SIM karty.

Zástupy virtuálních operátorů na našem mobilním trhu začínají pomalu ale jistě houstnout. A to i když počítáme jen ty, kteří již skutečně fungují a poskytují své služby, a nikoli ty, kteří je zatím jen avizují. Nicméně jedna kategorie dosud zastoupena nebyla: virtuálové, kteří by dokázali zkombinovat klasické mobilní služby se službami na bázi technologií VoIP. Což nabízí jak zajímavé technické možnosti (viz dále), tak i další prostor ke zlevňování.

Pomyslný souboj nakonec vyhrála společnost ha-vel, která svou novou službu ha-loo mobil představila právě včera. Další hráč, kterým je společnost Canistec se službou voocall, na svém webu inzeruje začátek poskytování mobilních služeb (včetně „mobilního VoIPu“) od 1.7.2013. Ještě další zájemce, Fayn, nedávno zveřejnil obdobné záměry formou tiskové zprávy. Podle dostupných informací se aktuálně nachází ve fázi uzavřeného beta testování, ze kterého hodlá v nejbližších dnech přejít na veřejné testování pro své stávající zákazníky.

Zpět ale ke včera představené službě ha-loo mobil: ta naznačuje ještě jeden zajímavý trend mezi tuzemskými virtuály. Sama totiž využívá velkoobchodní služby společnosti GTS, skrze které hostuje v síti T-Mobile. Stejně jako další virtuálové, kteří také již fungují, konkrétně 99mobile a GoMobil. Vedle nich pak skutečně fungují již jen značkoví přeprodejci (BLESKmobil a MOBIL.CZ), a společné podniky s operátory (Tesco mobile). To dává tušit, že dohodnout se s operátory s vlastní sítí není vůbec jednoduché – a že v relativně krátkém čase je to možné jen v podobě přeprodeje (kde přeprodávající má nejméně vlastního prostoru), nebo jen tam, kde na druhé straně vyjednávacího stolu je někdo dostatečně zkušený, silný a hlavně velký (jako je GTS). Asi proto to ostatním trvá „o něco déle“.

Za kolik se volá s ha-loo?

Nová služba ha-loo mobil už svým pojmenováním navazuje na dosavadní službu ha-loo, kterou společnost ha-vel (ha-vel internet, s.r.o.) provozuje již od srpna 2005 jako pevnou hlasovou službu na bázi VoIP a na předplaceném modelu. Od včerejšího dne s novým ceníkem, který vidíte na následujícím obrázku.

Jedinou, zato podstatnou změnu mezi starým a novým ceníkem jsem si dovolil vyznačit červeně: volání z pevné (VoIP) na mobil dříve stálo 2,26 Kč, a nyní přijde jen na rovnou 1 Kč. Navíc s tarifikací 1+1, jak bylo názorně demonstrováno i na včerejší tiskové konferenci (zdroj).

A teď to důležité: pokud budete využívat mobilní služby ha-loo mobil nikoli klasickým způsobem (tedy: z mobilu a skrze SIM kartu), ale pomocí VoIP, budete fakticky zpoplatněni podle tohoto „pevného“ ceníku. A je jedno, zda k tomu budete využívat SIP klienta, který aktuálně běží ve vašem smartphone, nebo ve vašem tabletu, na vašem stolním počítači, notebooku, nebo zda jde o SIP klienta zabudovaného do nějakého stolního VoIP telefonu apod.

Zpoplatnění takovéhoto volání stylem „jako z pevné“ má ostatně svou logiku: je to volání, které je originováno v IP síti, a pouze terminováno v síti mobilní. A od dosavadního volání „z pevné na mobil“ po VoIP-u se liší vlastně jen tím, že příjemce vidí jako číslo volajícího (skrze CLIP) mobilní číslo, a nikoli číslo patřící do pevné sítě. Takže pokud vám bude příjemce volat zpět, bude vám volat na váš mobil. I když ani toto nemusí nutně platit, jak si naznačíme dále.

Samozřejmě ale VoIP není podmínkou a mobilní služby nového virtuála ha-loo mobil můžete využívat i v případě, že vám zkratka VOIP nic neříká, natož pak nějaký VoIP klient. Pak budete volat zcela klasicky jen ze svého mobilu, a budete zpoplatněni podle „mobilního ceníku“. Podstatným rozdílem je to, že odchozí volání do pevné či mobilní sítě zde přijde na 2 Kč (a na 1 Kč přijde jen volání do vlastní sítě ha-loo, pevné či mobilní). Stále však s tarifikací 1+1.

Část mobilního ceníku vidíte na následujícím obrázku. Je na něm např. i cena 1 SMSky: za 1 Kč do vlastní sítě, a za 1,30 Kč do ostatních sítí v ČR.

Poplatek za vedení SIM karty

Služba ha-loo mobil je stejně jako původní služba ha-loo postavena na bázi předplatného: zákazník si nabije kredit a pak může volat, dokud svůj kredit nevyčerpá (či nedobije). Poskytovateli služby tak odpadá nákladná agenda s neplatiči a vymáháním nedoplatků – ale stále musí nějak pokrýt své náklady. Buďto je může rozpustit do hovorného, s očekáváním (či dokonce vynucováním) nějaké pravidelné minimální konzumace, nebo je jednoduše naúčtuje zákazníkovi samostatně – a už je nemusí promítat do cen hovorného, ani požadovat nějakou minimální konzumaci.

Poskytovatel služby ha-loo zvolil druhou možnost – a tak k cenám hovorného (s tarifikací 1+1) účtuje ještě měsíční poplatek za vedení každé jednotlivé SIM karty. Stanovuje jej ale způsobem, který je poměrně unikátní: říká totiž, že jej bude snižovat podle toho, kolik zákazníků (přesněji: aktivních SIM karet) bude mít. Což opět má svou logiku: jeho náklady jsou z větší části fixní, nezávislé na počtu zákazníků, a jen ze zbývající části závislé na jejich počtu. Proto čím více bude mít ha-loo mobil zákazníků, tím více se jich bude moci podílet na hrazení těchto nákladů, a tím na každého bude moci připadnout nižší podíl, resp. nižší poplatek za vedení SIM karty.

Včera na tiskové konferenci zazněla následující plánovaná „trajektorie“ snižování popisovaného poplatku za vedení každé jednotlivé SIM karty.

počet aktivních SIM karet

start služby

1000 aktivních SIM

3000 aktivních SIM

5000 aktivních SIM

výše měsíčního poplatku za vedení SIM karty

45 Kč

40 Kč

35 Kč

30 Kč

Dnes tedy, při startu nové služby, činí měsíční poplatek za vedení SIM karty 45 Kč (vše včetně DPH). Postupně může klesnout až na 30 Kč. Při následné diskusi, již po skončení tiskové konference, vyjádřili zástupci společnosti ha-loo názor, že tento poplatek by ideálně mohl klesnout až na nějakých 10 Kč, pokud bude mít jejich služba dostatek zákazníků. Ale to je teprve otázka času a dalšího vývoje.

Nicméně i tak je to šikovný marketingový tah: motivuje i stávající zákazníky k tomu, aby „naháněli“ další zákazníky, protože si tím i pro sebe zlevňují celou službu.

Bonus za příchozí hovory

Další zajímavostí, se kterou nová služba ha-loo mobil přichází, jsou bonusy za příchozí volání. Vlastně je to určitý podíl na ceně za terminaci, kterou poskytovatel služby inkasuje při příchodu hovoru z cizí sítě – a tak se o něj dělí s tím, komu hovor přichází. Byť jen částkou 5 haléřů za minutu, kterou dotyčnému zákazníkovi připisuje k jeho kreditu. S tarifikací „až za celé minuty“, a nikoli po sekundách.

Ačkoli to včera na tiskové konferenci bylo prezentováno jako něco úplně nového, není tomu tak – již v roce 2001 dával tehdejší Aliatel obdobným způsobem dokonce 15 haléřů na kreditu tomu, kdo hovor přijímal.

A co data?

I v oblasti mobilních dat přichází nová služba ha-loo mobil s inovací. Nabízí totiž tři různé modely „konzumace dat“:

  • pay-as-you-go: podle objemu skutečně přenesených dat
  • jednorázové balíčky: jde o měsíční balíčky bez automatického opakování (nového spuštění) další měsíc
  • měsíční (opakované) balíčky: automaticky se opakují každý měsíc

U prvního modelu, který je  nastaven implicitně, jsou účtovány jednotlivé kilobyty, s cenou 1 Kč za 1 MB. Velikost a cenu balíčků ukazuje následující tabulka.

50 MB

100 MB

200 MB

jednorázový balíček

45 Kč

85 Kč

160 Kč

měsíční (opakovaný) balíček

40 Kč

75 Kč

140 Kč

U jednorázových balíčků je důležitou informací to, že jsou také jen „měsíční“ – v tom smyslu, že když si takový balíček pořídíte někdy v rámci aktuálního měsíce, můžete jej čerpat jen do konce tohoto měsíce. Není tedy „plovoucí“ a nepřenáší se do dalšího měsíce.

Pokud jde o FUP, resp. o dění po vyčerpání objemu dat v balíčcích ještě před koncem měsíce, pak zde je možná největší „inovace“: místo poklesu rychlosti si zákazník může vybrat se dvou variant (nastavením v rámci svého účtu):

  • přechod na pay-as-you-go: 1 MB za 1 Kč, se zpoplatněním po 1 kB
  • dokoupení jednorázového balíčku

Celkově tedy lze konstatovat, že zcela chybí „větší“ datové balíčky pro uživatele, kteří je chtějí využívat intenzivněji. Mimochodem, pro ně prý ha-loo mobil chystá ve třetím kvartále neomezený datový tarif za cca 300 Kč měsíčně (jen pro USB modem) – ale nikoli v GSM síti, nýbrž přes CDMA od U:fona.

Pro zákazníky s nižší „spotřebou“ dat je zajímavou otázkou, co je pro ně výhodnější (po vyčerpání objemu měsíčního balíčku). Intuitivně mi přijde, že by to mohl být přechod na zpoplatnění po jednotlivých kilobajtech: pokud si nejprve „nahrubo“ odhadnou velikost základního balíčku, a pak už jen „doplňují“ zbytek, do konce měsíce. Ale i tak to bude záležet na konkrétním zákazníkovi a jeho individuálních potřebách.

Kredit, čerpání, pořízení

Zopakujme si znovu, že ha-loo mobil je předplacenou službou: uživatel si musí nejprve nabít, resp. dobít kredit, a pak jej může čerpat. Zatím platí, že co jedna SIM karta, to jeden zákaznický účet, a tedy i jeden kredit. Z něj se přednostně čerpá poplatek za vedení SIM karty (aktuálně 45 Kč měsíčně), a to na začátku měsíce. Pak se z kreditu čerpají další služby podle toho, jak je zákazník skutečné využívá: nejprve (datové) balíčky, a pak hovory, SMSky, MMSky, či data zpoplatněná po kilobajtech.

Vzhledem k předplacenému charakteru jde o službu bez závazků. Nechcete-li ji dále používat, jednoduše dočerpáte svůj kredit a už jej nedobijete. Platnost kreditu by měla být 6 měsíců, dalším dobitím se o 6 měsíců prodlužuje. Určitou výjimkou jsou služby roamingu, kde poskytovatel požaduje vratnou zálohu ve výši 1000 Kč (kterou vrací 3 měsíce po deaktivaci roamingových služeb). Prý kvůli tomu, že právě po ony 3 měsíce mu ještě mohou chodit požadavky od roamingových partnerů na vyúčtování.

S platností kreditu souvisí i to, že pokud zákazník službu déle než 6 měsíců nevyužívá, je služba ukončena, číslo odebráno a kredit propadá ve prospěch poskytovatele (viz Všeobecné obchodní podmínky).

Naopak, pokud si službu ha-loo mobil chcete pořídit a používat ji, můžete si ji objednat po Internetu či přes prodejní linku (840 841 840). Za 150 Kč získáte „úvodní sadu“ se SIM kartou velikosti NANO, s adaptéry na větší velikost. A také s kreditem ve stejné výši (150 Kč). Tato sada vám přijde poštou (poštovné zdarma), za případnou dobírku ale zaplatíte (48 Kč navíc). Následné dobíjení kreditu je možné kartou či převodem z účtu, na terminálech Sazky či pomocí EuroPay.

Služba ha-loo mobil ale nepodporuje WAP, GSM banking ani služby SIM Toolkit-u.

Samozřejmostí je naopak možnost přenosu mobilního čísla směrem ke službě ha-loo mobil, která je zdarma. Přitom již při objednávání nové SIM karty můžete uvést, že ji chcete pro převod čísla od jiného operátora (viz obrázek).

Hrátky s VoIPem

Pojďme již nyní ke slibovaným zajímavým možnostem, které vyplývají z kombinace mobilní hlasové služby s VoIPem. Podstatou všeho je možnost použít v zásadě libovolného VoIP klienta (konkrétně SIP klienta), a s ním se přihlásit se svým mobilním číslem. Když pak někomu voláte z takovéhoto klienta, ať již běží na čemkoli, z pohledu volaného je to stejné jako volání z vašeho mobilního čísla.

Takovouto možnost dosud nabízela služba voocall společnosti Canistec, ale bylo to omezeno tím, že příslušný SIP klient musel běžet na (vašem) mobilu či obdobném zařízení schopném telefonování (např. tabletu). Zde, u služby ha-loo, by takovéto omezení být nemělo. Stejně jako by nemělo být omezeno využití této možnosti v zahraničí.

V praxi to můžete využít například tak, že doma či v kanceláři voláte z pohodlného stolního SIP telefonu, zatímco mimo tyto lokality voláte ze svého mobilu. Z pohledu volaného v tom ale není rozdíl – v obou případech vidí jako volající číslo vaše mobilní číslo. Pro vás je ale zásadní rozdíl v tom, že v prvním případě voláte za 1 Kč, zatímco ve druhém za 2 Kč za minutu. Přitom pokud vám volaný bude volat zpět, hovor vám „přijde“ na váš mobil.

Zde je ale vhodné dodat, že podle vyjádření na včerejší tiskové konferenci pracuje ha-vel na tom, aby při dostupnosti SIP klienta bylo možné přijímat příchozí hovory na něm, místo na mobilu. Nebo, a to by z mého pohledu bylo lepší: aby si zákazník sám rozhodl o tom, kam má být směrován příchozí hovor.

MMF24

Dalším možným scénářem pro využití VoIPu v kombinaci s mobilními hlasovými službami je mít v jednom mobilu (s jednou SIM kartou) jeden či dokonce několik „virtuálních mobilů“. Tedy vlastně několik instancí SIP klientů, nastavených na různé účty, resp. jiná mobilní čísla. Pak můžete používat (zatím jen pro odchozí volání) kterýkoli z nich, podle vlastního uvážení a momentální potřeby. Například: v mobilu máte firemní SIM kartu, skrze kterou čerpáte mobilní datové služby. No a ty pak využíváte k tomu, abyste volali z toho virtuálního mobilu, ze kterého potřebujete. Třeba z některého soukromého.

Další možnosti a nápady již ponechám vaší fantazii. Případně se o ně podělte v diskuzi pod článkem.

Který virtuální operátor se vám (zatím) jeví jako nejvýhodnější, z hlediska vašich potřeb?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).