Hlavní navigace

Vydejte si vlastní knihu. Přes Internet

3. 12. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Sepsali jste své dílo a chcete je vytisknout pro sebe, pár kamarádů a celý národ na papír? Vydejte knihu levně, rychle a hlavně za své pomocí online služeb.

Dříme ve vás spisovatelské střevo, ale netroufáte si? Píšete již delší dobu do šuplíku? Vydavatelé vás odmítají? Nebojte se, i vy máte lepší možnost než nedělat nic.

Tištěné knihy. I přes různé apokalyptické vize o jejich konci a postupném vytlačení elektronickými publikacemi jsou stále s námi. Čteme je doma, v práci, ve škole, na cestách… čteme je všude. V České republice vychází nyní každoročně okolo osmnácti tisíc knižních titulů a jejich počet stoupá. Možná i vás už napadlo, zda by nestálo zato knihy nejenom číst, ale pokusit se nějakou i napsat. A možná jste už nějakou napsali. 

Pokud jste se již pokusili vydat vlastní publikaci, pravděpodobně znáte problémy, které jsou s tím spojeny. Pomineme ty s napsáním knihy, s vyřešením její koncepce, obsahu, i s tím, když po dvou stech stranách rukopisu zjistíte, že předpoklad, ze kterého jste vycházeli na začátku, je špatně. Ty opravdové problémy nastávají v okamžiku, kdy se budete snažit sehnat někoho, kdo vaše dílo vydá. 

I přesto, že u nás působí mnoho vydavatelství, je zvlášť pro začínajícího autora obrovským problémem dostat se k takovému, které je ochotno jeho práci publikovat, nemá-li jiné reference. Vydavatelé tím totiž jdou do podnikatelského rizika a ve svém chování jsou zvláště v poslední době konzervativní. 

I když má ale autor to štěstí a vydavatele sežene, je často konfrontován s tvrdou realitou knižního trhu; v rámci redakční přípravy své dílo musí přepracovávat, často dost podstatně, práce na knize nějakou dobu trvá, a roční cyklus není výjimka dokonce ani u odborné literatury, honoráře rozhodně nejsou takové, že autora uživí (nejste-li pochopitelně J.K Rowlingová) a konec konců ani dívčí živůtky se při poslechu slova „spisovatel“ nenatřásají ani zdaleka tak jako v 19. století. 

Mnoho problémů které zde byly popsány (ten s živůtky ne) je možné vyřešit jinou než standardní cestou. Totiž tak, že si svou knihu vydáme vlastním nákladem. Podívejme se nyní na to, jak takové vydání vypadá, a také na služby, které je umožňují.

Vanity Press

Chceme-li si vydat knihu a přitom nás nikdo nechce, případně nemůžeme akceptovat podmínky, které si vydavatelství klade, máme dvě možnosti. První z nich je zhostit se práce vydavatele sám. I když to není zrovna jednoduchá práce (musíme si zajistit sazbu, tvorbu obálky, tisk a vazbu, registraci ISBN identifikace knihy a z ní plynoucí povinnosti vůči státu, a hlavně distribuci), nemálo autorů se vydává touto cestou. 

Jste-li technicky nadaní lidé s talentem k managementu, dovedete všechny kroky od napsání rukopisu po slavnostní zahájení distribuce zvládnout sami a bez větších potíží (bude to stát jen velké množství času a podle nákladu i peněz). Tomuto procesu se říká self-publishing.

Mnoho autorů ale nemá potřebné znalosti, technické zázemí a čas se složitému vydavatelskému procesu věnovat. Právě pro ně je zde profesionální odvětví, kterému se říká Vanity Press  - česky bychom řekli asi „zakázkové vydavatelství“. 

Jsou to vydavatelství, která pracují stejně jako ta běžná, ale na podnikatelské riziko autora. Poskytují více, nebo méně komplexní služby v závislosti na tom, co autor požaduje, na konci jejich výrobního procesu je však v každém případě hotová a profesionálně vypadající kniha.

Vanity Press je v zahraničí tradiční a zcela seriózní obor, byť někteří lidé na něj pro servisní podstatu jeho práce pohlížejí trochu shora. Po dlouhou doby byla jedinou nevýhodou těchto služeb pro autory skutečnost, že vydání vlastní knihy nebylo právě nejlacinější. To platilo hlavně pro malonákladové publikace, které trpěly vysokou cenou za kus. 

Současné rozšíření digitálního tisku a dalších moderních metod knihařské práce ale způsobilo, že se služba „knih na objednávku“ stala daleko dostupnější. Dokonce i pro autory, kteří nebaží po tom, aby jejich obrýlený Harry stál v každé knihovničce, ale chtějí jen pár kusů své knihy pro radost nejbližších. Mnoho vydavatelství poskytujících profesionální služby se také přesunulo na Internet. Komunikace s nimi je tak jednodušší než kdykoli předtím. Právě jim se budeme věnovat.

Služby 

Jedinou věcí, kterou z autora nikdo nedokáže sejmout, je nutnost napsání rukopisu (i to je možné, například memoáry většiny herců, politiků a dalších známých osob nebývají jejich autorstvím, ale spoluprací s novináři, a jsou i další případy – ptejte se po ghostwriterech). Pokud jej máme, můžeme přemýšlet o využití některé z online služeb, která nám umožní vydání vlastní publikace. 

Důležitým faktorem při výběru služby, a ostatně i při sestavování rozpočtu, který hodláme do své knihy investovat, jsou dvě věci:

  • Jak rozsáhlou pomoc s jejím vydáním potřebujeme.
  • Zda chceme výsledné dílo prodávat, nebo zda je určeno jen pro nás a naše přátele, nebo pro jiný uzavřený okruh čtenářů (sem patří např. firemní publikace).

První faktor působí na množství vydavatelských služeb, které využijeme. Druhý pak na to, zda budeme chtít, aby nám profesionální vydavatel pomohl také s distribucí našeho díla. 

Podívejme se ale na služby. 

Nejjednodušší (a nejlevnější) možností profesionálního vydavatelství je, že nám knihu pouze vytiskne a sváže. To zvládne většina kopírovacích středisek ve městech, můžeme ale samozřejmě použít i online služby. Jsou vhodnější zejména když požadujeme větší náklad (desítek až stovek kusů). Vstupem v takovém případě je PDF soubor s kompletně připraveným rukopisem (vsuvka pro naivní laiky: napsat text ve Wordu a uložit jej jako PDF nestačí). 

Autor v takovém případě zodpovídá za vše ostatní, od gramatické korektury přes typografickou stránku po správnost knihy. V některých případech nabízejí vydavatelství vytvoření obálky, což je specifická záležitost; i tu si ale jinak musí autor připravit sám.

Pokročilejším řešením je využití vydavatelských služeb. Vydavatelství se může postarat o profesionální sazbu knihy z dodaných podkladů (text ve Wordu, ilustrace), vytvoření obsahu a rejstříku a o kompletaci knihy. To samozřejmě zvyšuje náklady (a ne všechna vydavatelství tyto služby poskytují), ale současně zvyšuje míru profesionality knihy. Je také možné zajistit jazykovou korekturu knihy – u textů nad cca dvacet stran se jedná o nezbytnost i u velmi kvalitních autorů, a případě redakční korekturu. Ta už vyžaduje zásahy do obsahu knihy, nicméně řeší problémy, na které začínající či amatérský autor nemá šanci přijít. V „nejvyšším“ stupni kniha projde prakticky stejným procesem, jakým by prošla, kdyby byla vydávána profesionálním nakladatelem – pouze na účet a na riziko autora.

S vydáním knihy souvisí i další služby. Vydavatelé mohou pomáhat s distribucí a prodejem, což autorovi vrací část nákladů. Běžně také registrují ISBN kódy knih a následně rozesílají povinné výtisky knihovnám. ISBN zvyšuje dohledatelnost knihy a je nezbytnou podmínkou pro její uvádění mezi publikacemi např. v rámci akademického životopisu. Někdy mohou profesionální vydavatelé pomoci také s doručením knih k odborným publicistům, recenzentům a podobně, ale to záleží již na konkrétní domluvě s nimi.

Vydavatelé 

V České republice působí celá řada online služeb, které zajišťují profesionální výrobu a vydávání vlastních knih. Ještě než se na některé z nich podíváme, ale doporučujeme server Jak vydat knihu. V případě, že vás Vanity Press neoslovuje, najdete právě zde zajímavé informace (a hlavně odkazy), které můžete potřebovat. Autorem webu je ředitel jednoho z profesionálních českých vydavatelství, nemusíte se tedy obávat, že by rady byly neprofesionální. 

Nyní již ale k službám. Jak již bylo řečeno, služeb, které nabízejí výrobu a vytištění malonákladové knihy je celá řada. Není v našich silách je zde uvést všechny (zejména máte-li zkušenosti s těmi, které uvedeme, i s dalšími, podělte se prosím v diskuzi).

Zajímavým projektem, který nepředstavuje klasický Vanity Press je společnost Nová Forma. Ta nabízí bezplatné malonákladové vytištění knihy a její distribuci (autor musí pouze sám koupit minimální počet výtisků) a dokonce i podíl na zisku, tedy autorský honorář. Společnost má za sebou poměrně hodně vydaných projektů a také kladné reference autorů, nenechte se zmást vzhledem webu, knihám rozumí podstatně lépe než webdesignu. Služba je pro ty, kteří jsou schopni si knihu kompletně připravit po technické stránce, chtějí ji vytisknout už od sedmi kusů, případně si ji nedovedou distribuovat.

VydejteKnihu.cz

VydejteKnihu.cz

Po stránce firemního webu podstatně zdařilejším, ale v tomto případě již „klasickým“ profesionálním vydavatelstvím je projekt Vydejteknihu, který patří společnosti Computer Press, respektive vydavatelství Albatros. Vzhledem k tomuto zázemí může nabídnout nejenom technickou realizaci, ale také redakční zpracování, vysázení knihy a další služby. Korunou mezi nimi je umístění knihy do vlastní distribuční sítě nakladatele, přičemž zisk se v takovém případě dělí mezi něj a autora rovným dílem (pro představu, při 500 kusech knihy velikosti B5 do distribuce bez redakčního zpracování zaplatíte asi 21 000 Kč). Požadujete-li zázemí skutečně velkého vydavatele, je tato služba řešením.

Čistě tiskovou službou je server Tiskový Express: jedná se o tiskárnu, která se specializuje na malonákladové knihy a publikace. Z toho vyplývá minimální možnost doplňujících vydavatelských služeb, naproti tomu nabízejí rychlou výrobu knihy. Tato tiskárna je nejspíše řešením pro self-publishery, kteří potřebují kvalitní a rychlou tiskovou službu. Jste-li autorem, jenž se poohlíží po vydavateli, není pro vás. 

Co by pro vás ale v takovém případě být mohlo, je server Šuplík.cz. Tato služba je přímo určena autorům, kteří prozatím píší právě tam – do šuplíku. Služba nabízí (relativně) nízké ceny za kus, které ale musí jako u ostatních klasických Vanity vydavatelství hradit autor. Šuplík nabízí nejenom vytištění knihy, ale také pomoc s její přípravou, podporu autora a distribuci. Knihy nejen tiskne, ale i prodává, autorům inzeruje svou spolupráci s vydavatelstvím Ringier (deník Blesk).

Podobným směrem, ale zřejmě mnohem více specificky k jednotlivým autorům se vydává společnost Jonathan Livingston (ta se chlubí spoluprací s knihkupectvím Neoluxor a především sítí Levné Knihy). Obdobně jako u šuplíku jde o vydavatelství, které se zaměřuje na autory, kteří doposud nepublikovali jinde a kterým nabízí plnohodnotné služby, jejich nákladem. 

Knihovnička.cz

Knihovnička.cz

Konečně poslední službou, kterou zde zmíníme, je Knihovnička. Nabízí výrobu knihy v malém nákladu, ale také doplňkové služby, typografické služby a podporu autorů. Zdá se však, že distribuce se zde omezuje jen na vlastní e-shop.

Vybírejte opatrně 

Pokud se chystáte využít služeb některého z profesionálních vydavatelství, vybírejte uvážlivě. Projděte si nejprve možnosti a nabídky co nejvíce firem, abyste se mohli rozhodnout, která nabízí přesně to, co potřebujete za ceny, které si můžete dovolit. Především realisticky uvažujte o svých schopnostech náklad knihy udat/prodat – to významně odlišuje jednotlivé firmy a pokud sami nemáte vlastní možnost distribuce, nepomůže vám ušetřit deset haléřů na knižní straně.  

Vydání knihy vlastním nákladem je dobrý první krok, pokud uvažujete do budoucna o dráze profesionálního spisovatele – právě touto knihou můžete argumentovat v tradičních nakladatelstvích. Stejně tak je to ale správná cesta ke knize, kterou potěšíte své nejbližší, obchodní partnery, studenty a samozřejmě sami sebe. 

Bonus na závěr: video, jak se tiskne kniha.

Marketing Meeting balicek

Z přehledu jsme záměrně vynechali služby věnované tisku fotoknih a také zahraniční služby jako Blurb nebo Lulu, které expedují i do Česka. 

Máte sami zkušenost s vlastním vydáním knihy? Pochlubte se v diskusi vlastními zkušenostmi – co pro vás byl největší problém při přípravě knihy a jaká služba vám proč vyhovovala?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).