Hlavní navigace

Jiří Vykydal: Analogové vysílání ze Žižkova bude možné obnovit

28. 4. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Bude čtvrteční vypínání analogového televizního vysílání z hlavního městského vysílače v Praze na Žižkově definitivní, nebo se televize mohou k analogu časem vrátit? „Záleží na tom, jakým způsobem nám formulují svůj požadavek na vypnutí signálu,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz Jiří Vykydal, manažer útvaru rozvoje a prodeje služeb Českých Radiokomunikací. Samotný pokyn k vypnutí analogového vysílání potřebuje firma nejpozději 24 hodin před termínem, kterým je půlnoc z 30. dubna na 1. května.

Vysílač lze vypnout i přes notebook

Jak bude prakticky vypadat vypínání žižkovského vysílače? Televize vám asi předají písemnou žádost o vypnutí, ale co se bude dít dál?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Jsme k našim zákazníkům vázáni smlouvami, takže všichni tito zákazníci – Česká televize, Nova a Prima – by nám měli oficiálně písemnou formou vypovědět smlouvu na šíření analogového vysílání z vysílače Praha-město. Vzhledem k tomu, že máme za ta léta velmi dobré vztahy, dohodli jsme se, že nám tento písemný pokyn stačí nejméně 24 hodin před termínem vypnutí, což je středa 29. dubna.

Jiří Vykydal - 1

Požadavek na vypnutí analogu má přijít formou doporučeného dopisu, nebo přímo osobně?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Osobně, kurýrem, doporučeným dopisem, to je jedno. Prostě tak, abychom měli právně závazný podklad k tomu, že můžeme vypnout vysílání a neporušujeme tím smlouvu, kterou s námi zákazníci uzavřeli.

Samotné vypínání Žižkova proběhne jak?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Vzhledem k tomu, že všechny vysílače, i ty analogové, jsou dohlíženy a ovládány elektronicky, jde v podstatě jenom o povel, který se dá prostřednictvím dohledového systému vysílací technologii a dojde k jejímu vypnutí.

K vypínání dojde z centrálního dispečinku Českých Radiokomunikací pod žižkovským vysílačem, nebo odněkud jinud?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Poslední pokyn bude dávat centrální dispečink, ale předpokládám, že fyzické vypnutí, čili povel přes počítač, dají kolegové, kteří mají na starost provoz žižkovského vysílače.

A ten můžou dát odkudkoli?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Teoreticky ano.

I z notebooku doma?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Za jistých okolností to je možné.

Máte to dobře zabezpečené, aby vám vysílače nepovypínal nějaký hacker?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Stoprocentně ano, k tomu se nedostane nikdo, kdo nemá přístup do naší ovládací sítě.

U samotného aktu vypínání tedy nebude nikdo z vedení Radiokomunikací nebo vypínaných televizí?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Doufám, že nebude důvod k žádné velké show a vše proběhne v klidu a podle plánu. Zatím neplánujeme žádnou doprovodnou akci.

Budou se souběžně se Žižkovem vypínat i nějaké další menší vysílače, které jsou závislé na analogovém signálu právě ze Žižkova?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: U těch prostředků, u kterých naši zákazníci přistoupili na možnost přeladění na jiný zdroj primárního signálu, k vypnutí nedojde. U těch, kde si nepožádali, dojde automaticky k vypnutí signálu.

Česká televize si už nechala přeladit všechny analogové převaděče závislé na signálu ze Žižkova. Jak jsou na tom Nova s Primou?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Tam je to pořád ještě v procesu a není definitivně jasné, které převaděče se budou přelaďovat a které ne. Předpokládám, že alespoň některé se přelaďovat budou.

Kolik času zabere takové přeladění převaděče? Žižkovský vysílač se má vypínat už ve čtvrtek…

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Samotná fyzická procedura trvá řádově několik hodin. Záleží na tom, jaká se použije technologie, zda se hledá nějaký jiný alternativní zdroj analogového signálu, nebo jestli se přechází se zdrojem signálu, který napájí ten převaděč, na digitál. Ale řádově to je několik hodin.

Při přelaďování analogových dokrývačů České televize v Praze jste použili jako zdroj signálu jiný silný analogový vysílač?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Pro ČT jsme použili už digitální zdroj signálu.

To znamená, že na převaděči je set-top-box, který převede digitální signál ze Žižkova do analogové podoby a pak ho šíří dál k divákům?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Je tam profesionální přijímač, signál se převede do analogové podoby a jako takový se potom vysílá.

Použili jste u některých analogových převaděčů jako nový zdroj signálu satelit?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Teoreticky to možné je. Satelitní příjem primárního signálu je ale obecně dražší a toto řešení je komplikovanější, takže dáváme přednost vysílání zemskému.

Případné obnovení analogu záleží na formulaci požadavku na jeho vypnutí

Jiří Vykydal - 2

Po vypnutí analogového vysílání ze žižkovského vysílače by se na kanálech, které využívala analogová ČT 1, Nova a Prima, měl objevit informační text, že toto vysílání bylo ukončeno a jak si má divák naladit digitální signál. Je to tak?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Jsme připraveni k této alternativě, technicky to je možné, ale záleží na našich zákaznících, jestli si zvolí tuto formu informovanosti diváků. Za ČT víme, že tuto službu chce, u Novy a Primy o tom zatím hovoříme, ale není rozhodnuto.

Karel Moulík, Česká televize: ČT už Radiokomunikacím zaslala dopis, ve kterém žádá o vypnutí analogového vysílání programu ČT 1 z vysílače Žižkov. V okamžiku, kdy jsme začali vysílat běžící informační lištu v obraze analogové ČT 1 ze Žižkova, jsme už měli přeladěné všechny převaděče, aby diváci nebyli touto lištou dezinformováni. Pokud jde o text, který se objeví na obrazovce po vypnutí ČT 1 ze Žižkova, jde o zhruba stejné informace, jako teď běží na informační liště.

Máte představu, jak dlouho budete tento text ze Žižkova analogově vysílat?

Karel Moulík, Česká televize: Mělo by jít o jeden až dva týdny.

Jak je finančně náročné vysílat takový text místo normálního televizního programu? Je to stejné?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Co se týče samotného provozu vysílací techniky, je to stejné. Vysílač nepozná, jestli dostává signál z nějakého vkladače nebo jiného zdroje či z distribuční trasy. Je to plus mínus stejné.

Takže když by všechny tři televize vysílaly dva týdny po vypnutí textovou informaci, zaplatí vám za to stejné peníze, jako kdyby pokračovaly v klasickém analogovém vysílání.

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Dá se to tak říct, ale to je všechno ještě předmětem jednání.

Co se bude dít potom, až vypnete informační texty? Budete demontovat antény, ze kterých se vysílalo analogově?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Určitě ne. Anténa zůstane na místě. Jestli budou vysílače fyzicky demontovány, nebo ne, záleží potom na dalším rozhodnutí, co s těmi prostory uděláme.

Existuje nějaký záložní plán pro případ, že by se ukázalo být vypnutí analogového vysílání ze Žižkova problematické? Dalo by se obnovit analogové vysílání a jak rychle by takové obnovení mohlo přijít od chvíle, kdy by o něj požádaly televize?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Pravděpodobně tu technologii nebudeme demontovat hned druhý den po vypnutí. Po tu dobu, co tam bude tato technologie stát, byť vypnutá, jsme de facto schopni během několika málo hodin analogové vysílání obnovit. Ale toto rozhodnutí nezáleží na nás, nýbrž na našich zákaznících. Technicky to možné je.

Takže se na vás televize mohou znovu písemně obrátit, že chtějí už jednou vypnuté analogové vysílání obnovit?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Ano, mohou.

Nepotřebovali byste k tomu třeba souhlas Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Pokud nebude na pokyn zákazníků vráceno nebo ve správním řízení odebráno individuální oprávnění pro využívání vysílacích kmitočtů, na kterých toto vysílání probíhalo, tak by to mělo být legislativně možné. Totéž platí o tzv. listech technických parametrů, které jsou v držení zákazníků.

Jiří Vykydal, Karel Moulík

Jakým způsobem se tedy odebírá toto oprávnění pro využívání analogových kmitočtů? Televize vás musí požádat, abyste vrátili kmitočty státu, nebo jak to je?

Karel Moulík, Česká televize: V případě analogového vysílání máme list technických parametrů a České Radiokomunikace mají individuální oprávnění k využívání kmitočtů. Takže individuální oprávnění je čistě v režii ČRa s tím, že pokud ho nebudou potřebovat, vrátí ho ČTÚ. Na to konto pak stát vrátí ČRa poplatek, který ony platí za využívání těchto kmitočtů do státního rozpočtu.

Takže Radiokomunikace budou vracet kmitočty ČTÚ? Chápu to správně?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: My budeme vracet individuální oprávnění k využívání kmitočtů. Ale samozřejmě to uděláme v návaznosti na jednání a definitivní vyjádření našich zákazníků. Pokud se zákazník vyjádří v tom smyslu, že ukončuje analogové vysílání a už ho nikdy nebude chtít zapnout, nemáme jediný důvod toto individuální oprávnění nevrátit.

Záleží tedy na formulaci písemné žádosti televizí o vypnutí analogového vysílání ze žižkovského vysílače. Když vám napíší, ať to vypnete 30. dubna, ale oprávnění nemáte vracet, protože co kdyby se ukázalo, že nastane problém, budete moci analogové vysílání na jejich žádost znovu obnovit.

Karel Moulík, Česká televize: Jde v podstatě o právo na vysílání na daném kmitočtu. My nepředpokládáme, že bychom analogové vysílání znovu zapínali.

Ale i kdyby si ČRa ponechaly individuální oprávnění pro používání kmitočtů na Žižkově, případné obnovení analogového vysílání by šlo proti Technickému plánu přechodu (TPP). Ten je pro televize závazný, protože se pod něj podepsaly a na základě toho Nova s Primou získaly bonusové licence pro programy Nova Cinema a Prima Cool.

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: To si samozřejmě musí zvážit sami zákazníci a projít všechny okolnosti. Jde o závazky, kterými jsou vázáni vůči TPP.

Výluka Cukráku nebyla zkouškou na Žižkov

Minulý týden měl totální výluku analogového i digitálního vysílání další silný pražský vysílač Cukrák. Souvisela nějak s vypínáním Žižkova, byla to zkouška nanečisto?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Určitě ne, v podstatě to nemá žádnou souvislost. Na Cukráku probíhaly standardní údržbové práce na technologii, které se dělají pravidelně a jsou plánovány jenom jednou ročně do časů přes den.

Využili jste výluku Cukráku k měření pokrytí Prahy digitálním a analogovým signálem ze žižkovského vysílače, který se bude vypínat?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Pokrytí obou vysílačů i rozdíl jejich pokrytí jsme měřili v době, kdy se zapínalo digitální vysílání. Cukrák a Žižkov se zapínaly postupně, takže bylo možné zaznamenat rozdíl.

S čím se podle vás budou diváci po vypnutí analogového vysílání ze Žižkova potýkat nejvíce? Budou to špatně nastavené antény?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Z poraden a z reakcí diváků, tak jak je kontinuálně sledujeme, se opravdu největší množství dotazů týká nevhodně zapojených antén. Hlavní problém bývá u antén a anténních zesilovačů. Nicméně časem se ukázalo, že většina těchto problémů je řešitelná a že, ať už sami, nebo za pomoci odborníků, jsou tito diváci schopni vyřešit svůj příjem televize tak, aby ho měli bez problémů.

Asi nejzásadnější změnou oproti analogovému vysílání ze Žižkova je fakt, že zatímco analogově se odtud vysílá v horizontální polarizaci, digitální vysílání má polarizaci vertikální, což znamená, že si diváci musí pootočit anténou o 90 stupňů… Bylo to podle vás dostatečně jasně řečeno v informační kampani, která v Praze probíhá?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Nemůžu a ani nechci hodnotit kampaň, kterou vede Národní koordinační skupina pro digitální vysílání. My jsme se snažili o této skutečnosti informovat jak na našich seminářích s odborníky, tak i na našem webu a prostřednictvím dalších informačních kanálů, které přímo ovlivňujeme. A tam jsme to zmínili mnohokrát.

Divák, který má nyní nasměrovanou anténu na Žižkov v horizontální polarizaci, po vypnutí analogu nebude vůbec schopen přijímat digitální signál?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: To je individuální. Divák, který má set-top-box, u něhož se neprojevuje problém zvaný „pre-echo“ a je v takové úrovňové blízkosti vysílače, že má dostatečnou sílu signálu, a kde polarizační faktor nehraje takovou roli, může být schopen přijímat digitální signál i na horizontálně polarizovanou anténu. Samozřejmě se mohou vyskytnout případy, že se divák buď vlivem otočení antény dostane pod úroveň kvality signálu, nebo pootočením antény vznikne onen problém „pre-echa“ a jeho set-top-box není schopen signál zpracovat. V těchto ojedinělých případech by to mohl být problém, ale pootočením antény do vertikální polohy se s velkou pravděpodobností vyřeší.

Karel Moulík, Česká televize: Některé problémy příjmu by naopak měly pominout. Vypnutím analogu se může situace jedině zlepšit. Ubudou silné analogové signály, které jsou silnější než digitální vysílání a které mohou způsobovat přebuzení aktivních částí anténních rozvodů nebo vstupní obvody digitálních přijímačů.

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Jsou ale případy, kdy někdo zatím úplně rezignoval na digitální signál a má jen analog. A teprve dubnové vypínání Žižkova ho fyzicky donutí, aby udělal tento krok a na digitál přešel.

Česká televize je spokojená, jakým způsobem se informuje o změně polarizace vysílání ze žižkovského vysílače?

Karel Moulík, Česká televize: To je už poměrně stará věc, tento problém se řešil především po zapnutí digitálního vysílání ze Žižkova.

Ale jde o ty diváky, kteří dosud na digitální příjem televize nepřešli a teď je to čeká.

Karel Moulík, Česká televize: Ale digitálně se ze Žižkova v současné podobě vysílá už od loňského října a to byla doba, aby diváci přešli na digitální příjem. Teď už nás čeká v podstatě jenom vypnutí analogového signálu. Pokud to diváci do teď neřešili, budou to bohužel muset řešit na poslední chvíli.. Vzhledem k tomu, že program ČT2 už se od října analogově v Praze v podstatě nevysílá, a jeho sledovanost prakticky nepoklesla, nelze předpokládat, že jde o nějaké významné procento diváků.

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Ze všech průzkumů vyplývá, a bude to týkat i Prahy, že existuje určitá skupina „analogových fandů“, kteří přechod na digitální příjem televize nechávají až na chvíli, kdy už není jiné cesty. Dá se očekávat, že okolo 1. května tato skupina teprve začne něco podnikat a že od ní nějaké reakce budou. Začnou řešit situace, které si ostatní diváci vyřešili už před týdny a měsíci. Ale vzhledem k tomu, že ve většině případů se ví, kde je problém, tak by to snad mělo být bez komplikací.

Analogoví fandové nechávají přechod na poslední chvíli

Karel Moulík

České Radiokomunikace vědí, kolika lidí se to bude týkat, tedy kolik jich v Praze stále ještě přijímá televizi pozemně analogovou cestou ze žižkovského vysílače?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Průzkum primárně neděláme, protože se domníváme, že by si je měli dělat naši zákazníci. Je to pro ně důležité kvůli rozhodnutí, zda vypnout analog. Podle informací, které mám, by se měly během tohoto týdne zveřejňovat výsledky průzkumů, které si naši zákazníci zadali.

ČT, Nova a Prima si zadaly společný průzkum, jak jsou na tom pražské domácnosti s přechodem na digitální příjem televize.

Karel Moulík, Česká televize: Průzkum stále probíhá a jeho výsledky budeme mít těsně před termínem vypnutí žižkovského vysílače.

Na základě tohoto průzkumu se Nova s Primou rozhodnou, zda vypnou analogové vysílání na Žižkově?

Karel Moulík, Česká televize: V případě Česká televize to tak není . My postupujeme podle TPP, pro jehož realizaci jsme dali k dispozici kmitočty ČT2. Teď už to jenom realizujeme. Význam tohoto průzkumu je také především v tom, že se dozvíme rozsah problémů a případně nám to umožní hledat vhodná řešení.

Jak jste spokojeni s diginovinami, které měli dostat všichni Pražani do svých schránek?

Karel Moulík, Česká televize: Ještě jsem je bohužel neviděl, nepřišly mi, takže k nim teď nemohu zaujmout žádný postoj. První vydání mi přišlo, druhé ne. To asi ještě dostanu.

To už asi ne.

Karel Moulík, Česká televize: Je to další způsob informování o přechodu na digitální vysílání. ČT se ve svojí vlastní kampani soustřeďuje hlavně na informování o vypínání analogového vysílání ČT 2. Gró informování o vypínání ostatních programů je v gesci NKS a státní informační kampaně.

V diginovinách se píše, že k vypnutí analogu na Žižkově dojde ve čtvrtek ve 23:59 hod. Opravdu vypnete minutu před půlnocí?

Jiří Vykydal, České Radiokomunikace: Minimálně v případě ČT ano, protože nás o to požádala a chtěla čas 23:59.

MKT nástroje 2 tip

Karel Moulík, Česká televize: Čas 23:59 jsme zvolili záměrně, aby bylo jasné, o který den jde. Kdyby se vypínalo o půlnoci, nevědělo by se, jestli to bude ve čtvrtek nebo v pátek.

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Anketa

Nechají si televize otevřenou cestu k případnému obnovení analogového vysílání z pražského vysílače na Žižkově?