Hlavní navigace

Vypínání DVB-T před rokem 2024? Nepřipadá v úvahu, slíbilo ministerstvo televizím

7. 7. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Oficiální postoj České republiky k uvolňování pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů bude nakonec zřejmě výhodnější pro televize, i když to tak dlouho nevypadalo.

Náměstkův dopis k nezaplacení

Bude muset Česká republika opustit část frekvencí pro zemské televizní digitální vysílání před vypršením platnosti kmitočtových přídělů pro stávající celoplošné multiplexy, jak prosazují někteří vrcholní politici Evropské unie, nebo si Češi vyjednají výjimku? Ze zprávy Pascala Lamyho o dlouhodobé politické strategii pro budoucí využívání pásma UHF pro Evropskou komisi vyplývá, že by EU chtěla uvolnit pásmo 700 MHz už okolo roku 2020. Ještě předtím by měly všechny sítě DVB-T migrovat na nový standard DVB-T2. Jenže celoplošné multiplexy DVB-T v Česku mají kmitočtové příděly do let 2021 až 2024. A veřejnoprávní Česká televize opakovaně deklarovala, že dříve než po roce 2024 se kmitočtů pro svůj veřejnoprávní multiplex 1 vzdát nehodlá.

Jenže rok 2024 jako nejbližší termín opouštění pásma 700 MHz českým televizím zatím nikdo veřejně negarantoval. I vládou nedávno schválená Strategie správy rádiového spektra ohledně uvolňování pásma 700 MHz praví, že: Termín uvolnění pásma 700 MHz by měl být stanoven na základě politického rozhodnutí, které bude reflektovat skutečnost, že toto rozhodnutí bude mít vliv na budoucí rozvoj pozemního televizního vysílání v České republice. Jenže osm měsíců před přijetím Strategie správy rádiového spektra dostaly největší české televizní stanice dopis od náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novnotného, který obsahuje konkrétní návrh pozice České republiky k mezinárodním jednáním o využití kmitočtového pásma UHF. Server DigiZone.cz má tento dopis k dispozici.


Foto: AČRA-MK

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný na letošní konferenci Digimedia 2015

Přišlo nám psaní, z ministerstva…

Náměstek Novotný v dopise ze 17. října 2014, v návaznosti na zářijové první a zatím jediné jednání ministerské pracovní komise pro rozvoj pozemního televizního vysílání v České republice, píše, že uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz je podmíněno výhradně rozhodnutím na národní úrovni. Uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz je dále bezpodmínečně limitováno migrací stávajících sítí DVB-T na sítě DVB-T2 a adekvátní obměnou televizních přijímačů v domácnostech České republiky, dodává náměstek. Uvolnění pásma 700 MHz pro bezdrátový širokopásmový přístup k internetu je podle dopisu asymetrický, rizikový krok, který podstatným způsobem omezí dostupnost bezplatného šíření televize veřejné služby a ve svých důsledcích může vést k dlouhodobé destrukci a likvidaci digitální terestrické televize.

Dopis rovněž zmiňuje podstatné omezení schopností technologické inovace a naplnění cílů Evropské unie v oblasti televizního vysílání, zejména pak vysílání televize veřejné služby, pokud by mělo být pásmo 700 MHz uvolněno před termínem vypršení kmitočtových přídělů pro sítě DVB-T v České republice. Uvolnění kmitočtů musí být na evropské i národní úrovni řádně zdůvodněno s přihlédnutím k rozdílnému a specifickému postavení digitální terestrické televize v jednotlivých zemích, píše dále náměstek Karel Novotný. Uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz před rokem 2024 považuje Česká republika za významný sociálně-politický rizikový krok a v případě časnějších termínů pro státy Evropské unie bude Česká republika pro sebe prosazovat výjimku a kompenzaci vzniklých nákladů na urychlení migrace sítí DVB-T na sítě DVB-T2, ujišťuje Novotný.


Zdroj: České Radiokomunikace

Takto by ohrozilo odejmutí pásma 700 MHz čtyři celoplošné multiplexy DVB-T v České republice

Stanovisko je závazné pro všechna jednání

Česká republika dále zastává názor, píše náměstek, že s případným rozhodnutím o uvolnění pásma 700 MHz musí být zároveň jednoznačně a závazně garantováno, že zbývající část pásma UHF bude pro televizní vysílání dlouhodobě garantována na období dalších 25 až 30 let po uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz. A jednoznačně konstatuje, že tato pozice zavazuje všechny účastníky k prosazování tohoto stanoviska na všech relevantních mezinárodních jednáních ITU, COCOM, CEPT, RSPG a dalších setkáních, která se týkají plánu využití pásma UHF, včetně přípravných a vlastních jednání mezinárodní radiokomunikační konference WRC-2015 letos na podzim v Ženevě. Tak jednoznačný postoj k otázce uvolňování pásma 700 MHz dosud žádný státní orgán v České republice nevyjádřil. Jenže české televize nyní netuší, zda tato pozice stále platí.

Náměstek Novotný ve svém říjnovém dopise požádal provozovatele televizních stanic, aby k jeho návrhu zaslali do 20. listopadu vlastní vyjádření. Pracovní komise pro rozvoj pozemního televizního vysílání v České republice při ministerstvu průmyslu a obchodu se ale poté už nesešla. Mezitím finišovaly přípravy vládní Strategie správy rádiového spektra, která byla schválena letos v červnu. Dokument ale žádnou z tezí Novotného dopisu neobsahuje, hovoří právě a jen o nutnosti „politického rozhodnutí“ v této věci. Server DigiZone.cz se pokoušel získat oficiální vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu, zda návrh pozice České republiky v otázce uvolňování pásma 700 MHz z loňského října nadále platí, na dotaz však nikdo nereagoval.

MM_SS3


Foto: Karel Choc, DigiZone.cz

Nejen Česká televize by ráda věděla, zda může počítat s kmitočty pro svůj veřejnoprávní multiplex až do roku 2024

Co když to ale nakonec bude jinak?

Mezitím se ukazuje, že ohledně pásma 700 MHz by mohlo padnout společné rozhodnutí v rámci celé Evropské unie, kterému by se musely jednotlivé členské státy přizpůsobit. To by znamenalo, že by se Česká republika mohla dostat do podobné situace jako při závádění digitálního televizního vysílání, kdy pro spuštění celoplošných multiplexů potřebovala analogové kmitočty, které dosud využívaly komerční televize i veřejnoprávní ČT. Komerční televize Nova a Prima, ale i regionální stanice, se musely předčasně vzdát svých kmitočtových přídělů a získaly za to náhradu v podobě kompenzačních licencí pro digitální vysílání, které je opravňovaly k dřívějšímu vstupu do DVB-T, včetně spuštění nových celostátních programů (Nova Cinema, Prima Cool a Prima love).

Pokud by se to samé opakovalo v případě kmitočtových přídělů pro DVB-T, musela by Česká republika vymyslet adekvátní náhradu pro operátory celoplošných multiplexů, tedy pro České Radiokomunikace a společnost Digital Broadcasting Radima Pařízka (regionálním sítím DVB-T končí kmitočtové příděly už na konci roku 2017). Jak naznačuje dopis náměstka Karla Novotného, za takovou kompenzaci by se daly považovat nové sítě DVB-T2. Operátoři stávajících multiplexů DVB-T navíc dodávají, že by požadovali i uhrazení veškerých nákladů spojených s migrací jejich nynějších sítí na standard DVB-T2. Podrobněji se k tématu vrátíme ve čtvrtečním velkém rozhovoru s generálním ředitelem Českých Radiokomunikací Martinem Gebauerem.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.