Hlavní navigace

Zdeněk Hruška: Herecká asociace nesleví z požadavků na podmínky dabingu, odmítáme hodinové sazby

28. 4. 2015
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

U televize Barrandov jsme už docílili, že se nebrání spolupráci s herci zastoupenými agenturou Manpower, říká šéf dabingové sekce Herecké asociace.

Televize Prima nedávno zveřejnila svůj Kodex výroby dabingu, který má řešit krizi v dabingové výrobě po zveřejnění požadavků herců zastupovaných agenturou Manpower (MPG). Co tomuto Kodexu jako šéf dabingové sekce Herecké asociace říkáte?

Myslím, že Kodex není reakce na zveřejnění požadavků herců zastupovaných agenturou, protože to by měla televize Prima skoro rok zpoždění. Kodex stávající krizi rozhodně neřeší a myslím, že to ani nebylo úmyslem, protože to z daného Kodexu nevyplývá. Každopádně televize Prima alespoň nějakým způsobem reaguje a i když to v oficiálním prohlášení Herecké asociace nezaznělo, jsme rádi, že se tak děje, že se o tuto situaci vůbec zajímá.

Prima byla jedinou televizí, která reagovala?

Co se týče Kodexu a oficiálního vyjádření, tak ano. Ale co se týče konstruktivního jednání a řešení krize v dabingu, zatím nejvíce z komerčních televizí reagovala TV Barrandov. Na Barrandově a ve studiu Médea (které vyrábí pro tuto televizi dabing) došlo k dohodě a nedělají rozdíly mezi herci zastupovanými a nezastupovanými agenturou Manpower. Studio Médea je jedno z mála studií, kde herce neselektují. Nedá se říct, že by agenturní herci byli zváni na dabing nějak masově, ale rozdíly mezi herci skutečně nedělají. Hlavně ale dokazují, že spolupráce s agenturními herci a jejich podmínkami je možná, že při ní nedochází k nějakým problémům nebo rozporům.

Proč to jde se Studiem Médea a s jinými studii ne?

Toto studio existuje někdy od července minulého roku a nebylo zatíženo spory, které vznikly mezi herci a dabingovými studii ještě předtím. Ale není jen studio Médea, kde to jde, je tu samozřejmě i studio Virtual, které s MPG podepsalo i rámcovou smlouvu, a tam agenturní pracují běžně a bez problémů. Ale k otázce, těch důvodů proč se jiní brání spolupracovat, je více. Nedůvěra v agenturu, strach, že v případě spolupráce s agenturou se studia dostanou do nevýhody, a někteří odmítají už z principu, že si od nikoho nenechají nic diktovat. Častým argumentem studií bylo, že smlouvy s agenturou Manpower nemohou podepisovat z důvodu autorských práv, licence, že takové smlouvy právně neobstojí atd. Tak to bylo i u studií vyrábějících pro TV Prima, kdy tvrdila, že smlouvy s agenturou jsou právně nemožné a zadavatel (TV Prima) jim to neuzná ani nedovolí. Na základě těchto tvrzení jsme (dabingová sekce Herecké asociace) požádali vedení televize Prima o setkání. Chtěli jsme znát jejich názor na to, co se děje a proč studia, která pro ně vyrábí dabing, neobsazují agenturní herce a vlastně nás totálně bojkotují; a zda o tom televize Prima ví, protože studia nám tvrdila, že podobné smlouvy herců v zastoupení agentury jim Prima podepisovat nedovoluje. V srpnu jsme se sešli s vedením Primy a ti nám řekli, že to musí projednat jejich právní oddělení, což se stalo, a poté jsme se sešli znovu – i se zástupci agentury Manpower – kdy nám vedení právního oddělení Primy sdělilo, že neexistuje žádný právní rozpor a že v tomto směru nemají žádný problém. Strašně se nám tím ulevilo a čekali jsme, že v tom případě nastane určitý zlom a převrat.

A zlom nenastal?

Nedělo se vlastně nic. Herci zastupovaní agenturou dál nebyli obsazovaní a dál byli přeobsazovaní v již vyráběných seriálech. Tak jsme se znovu tázali zástupců Primy, proč nejsme obsazovaní, když tomu nic nebrání. Jenom proto, že jsme v zastoupení agentury? Na to nám řekli, že kdo bude obsazován výhradně rozhodují dabingová studia. A že do toho nebudou mluvit.

Ptali jste se dabingových studií, proč herce zastupované agenturou Manpower neobsazují?

Ano, ptali jsme se. Z jejich strany šlo o absolutní nechuť jakýmkoli způsobem – a to nemluvím jen o studiích, která pracovala pro televizi Prima – spolupracovat a vůbec jednat s agenturou Manpower.

A důvod? Byly to ceny, které si herci zastupovaní agenturou nárokovali?

Právě že ne, protože k tomuto odporu došlo ještě předtím, než se vůbec mohlo začít jednat o cenách. Tam šlo o nový, průhledný systém odměňování a pravidla, která se dají shrnout tak, že jsme už nechtěli být placení od hodiny. Myslím, že tomu se studia bránila nejvíc. Jinak o peníze jde samozřejmě vždycky a taky, když už se vyvrátily skoro všechny argumenty, proč nespolupracovat s agenturou, přišly na řadu peníze. Že jsme moc drahý. Nechali jsme si udělat rozbor v několika seriálech a zjistili jsme, že valná většina agenturních herců by se do stávajících rozpočtů určitě musela vejít. Otázkou je, jestli peníze určené od zadavatele na výrobu jdou opravdu na výrobu, anebo někam jinam. V případě dabingu pro televizi Nova za celý rok od května 2014 nepracoval ani jediný agenturní herec. To už není otázka peněz. Samozřejmě, že jsou i herci, kteří mají vyšší finanční nároky, ale cenu si určuje herec sám a ne agentura.

Když si vezmeme text Kodexu, které jeho body vám nejvíc vadí?

Určitě souhlasíme s bodem 1, který říká, že Prima chce vyrábět dabing kvalitně a trvale ve vyspělých dabingových studiích. To je snad samozřejmé. Bod 2 říká: Snažit se v dabingu zavádět nové hlasy ve všech věkových kategoriích, a zvyšovat tím pestrost a paletu dabérů k maximálnímu vystižení originálního znění, zvýšení kvality a maximální spokojenosti diváků. No tak ano, pestrost a bohatší paleta hlasů by určitě dabingu prospěla. O to jsme také vždycky usilovali a usilujeme, protože u nás je velký nešvar v tom, že se okruh dabingových herců neustále zužuje. Vzhledem k tomu, že je stále větší tlak na zrychlování práce, objevuje se čím dál méně herců, kteří jsou schopni zvládnout technicky i herecky danou roli tak, aby to bylo koukatelné a poslouchatelné. Naopak si tedy myslím, že tento bod je v pořádku, pestrost hlasů by se také určitě zvýšila, kdyby 180 herců, zastupovaných agenturou, nebylo tolik bojkotováno. Diváci by si to zasloužili.

Pojďme dál, k bodu 3. Ten říká: Snažit se rozvíjet a podporovat hledání talentů a dabingových studií ve všech regionech České republiky, všude tam, kde jsou i diváci naší televize. Necentralizovat výrobu jen na jedno místo, což by mohlo způsobit pokřivení trhu.

V tom už vidíme takový první rozpor. Hledání talentů samozřejmě podporujeme, to je v pořádku, ale hledání dabingových studií ve všech regionech, kde má Prima diváky? To je takové trošku legrační. Že bychom měli v Aši dabingové studio, nebo že by bylo v každém regionálním divadle? Myslím, že by měli vyrábět dabing tam, kde se dělá dobře. Nerozumím ani poznámce o pokřivení trhu a decentralizaci. Samozřejmě, dabing se léta vyráběl i v Brně, pak se odtamud stáhnul, ani nevím proč, ale rozhodně tu nebyla nikdy snaha pražských herců nebo Herecké asociace, abychom zůstali jen v Praze a dělali si na svém písečku.

On asi není problém v tom, aby mimopražští herci přijeli do Prahy a dabovali tam.

Samozřejmě, ono se to i děje. Vyvstává tu také otázka, zda-li opravdu jde v případě nových dabingových studií v regionech o zlepšení kvality, anebo spíše o ekonomický zájem, kdy se budou hledat stále levnější výrobci. V Praze to nepůjde, protože si budou chtít držet svoji cenu, tak budeme hledat jinde a tam jim ještě zkrouhneme peníze a budeme dělat ještě levněji.

Následuje bod 4: Přistupovat ke všem profesím, kterých se proces výroby dabingu týká, absolutně bez rozdílu, ať jsou někde organizováni nebo někým zastupováni či jednají sami za sebe.

No tak to je důležitý bod pro nás, co jsme zastupovaní agenturou Manpower. Protože tady nám dávají veřejně jasně najevo, že televize Prima nebude dělat rozdílu mezi těmi, co jsou zastupovaní agenturou, a nezastupovanými herci. Pro nás to je vlastně nejdůležitější bod celého Kodexu.

Pak jsou tam body pět a šest, s kterými se dá souhlasit, a pak je tam sedmička: Dabingové obsazení může čerpat z obecného castingu, toto hledisko však není stěžejní. FTV Prima vytváří originální kvalitu, a nikoliv kopii možných předchozích méně vhodných obsazení, navíc uznává individuální názor a kreativní přístup zvoleného režiséra a celého výrobního týmu. To je vlastně v pořádku, ale můžeme se obávat toho, že když bude někdo nepohodlný, vždycky se to dá svést na kreativitu. Že to je kreativní přístup režiséra, nebo zadavatele, když bude role přeobsazena. Bohužel, je to tak, ale na to má ten, kdo zadává práci, právo.

Příliš souhlasit asi nebudete ani s osmým bodem Kodexu: Finanční rozpočty a hospodaření jednotlivých společností a soukromých subjektů jsou výhradně jejich interní záležitostí. Jakékoli pokusy o vměšování se do těchto otázek pokládáme za neetické jednání.

To je právě to: opět se dostáváme do začarovaného kruhu. Souvisí to i s bodem devět, který říká: Odměny za výrobu dabingu a ostatní podmínky u všech profesí sjednává dabingové studio. Výše odměny by měla být výsledkem dobrovolné dohody obou stran a odrážet současnou tržní hodnotu a náročnost výkonu. Tomu nerozumím. Výše odměny by měla být výsledkem dobrovolné dohody obou stran a odrážet současnou tržní hodnotu a náročnost výkonu. Co to je ta „současná tržní hodnota“? Čeho je to tržní hodnota? Hereckého výkonu? Nebo tržní hodnota samotného projektu? Pokud bych bral tržní hodnotu velmi úspěšného projektu, budu dělat na seriálu, který se velmi často reprízuje, který jde v deseti televizích stále dokola, tak je to podle mě opravdu úspěšný projekt a tržní hodnota je najednou někde úplně jinde než třeba u jiného seriálu. A tady je přesně to, v čem je ten rozpor: protože zákonitě bych podle tržní hodnoty mohl trvat, třeba u nových dílů nebo u další řady takového seriálu, na mnohem vyšší odměně. Takhle se to děje ve vyspělých zemích, že když je něco úspěšného a přijde další řada, zákonitě a automaticky si herci mohou požádat o navýšení honorářů, protože se ten pořad dobře prodává a taky z toho chtějí něco mít.

U nás se ale často děje opak: přijde další řada a úspěšný seriál přejde do jiného dabingového studia a my, místo toho, abychom si žádali o vyšší honoráře, musíme žebrat, abychom vůbec dostali stejné peníze jako za předchozí řadu. A někdy ta cena naopak i klesá. A to je právě ten rozpor. To znamená, že když bych si žádal o navýšení peněz, tak to je už zase věc dabingového studia, a když v Kodexu výroby dabingu Primy máte, že jakékoli pokusy o vměšování se do těchto otázek pokládáme za neetické jednání, je v tom rozpor. A v desátém bodu máte napsáno, že Dlouhodobé projekty mají předem stanovené rozpočty. Pokud účastník výrobního procesu u dlouhodobých projektů vznese dodatečné finanční či jiné požadavky v neprospěch ostatních účastníků, tedy i výrobce a FTV Prima, bude v zájmu výrobce i FTV Prima ukončit s ním spolupráci z důvodu jeho neetického jednání a ztráty důvěry. Takže to je začarovaný kruh.

Takže když je seriál úspěšný a vy chcete za dabing přidat, je to podle Primy neetické jednání a dovoluje jim to dabéry přeobsadit.

Ano, a jsme zase na začátku. Je to úplně absurdní. Všechen ten Kodex je k tomu, že Prima může v jakékoli situaci udělat úplně všechno a může se přitom opřít o Kodex. Je ale definovaný dlouhodobý projekt? Není. Je to jedna řada seriálu? Nebo všechny řady? Nebo je to celý seriál, kdy se další řada bude v Americe točit až za 10 let? A pokud to je ten dlouhodobý projekt, já se jako dabér vlastně už v tu chvíli stávám jeho součástí, když přijde za pět let další řada, je to stále ještě dlouhodobý projekt? A já za něj musím dostat stejné peníze? Je to pořád dokola…

Takže to nereflektuje inflaci a zvyšování všech ostatních nákladů.

Ano. U desátého bodu je pro nás ještě zajímavé vysvětlit, že to, když někdo vznese dodatečné finanční či jiné požadavky v neprospěch ostatních účastníků, tedy i výrobce a FTV Prima, bude v zájmu výrobce i FTV Prima ukončit s ním spolupráci z důvodu jeho neetického jednání a ztráty důvěry. V jedenáctém bodu se píše: Pokud bude ze strany jednotlivce či organizace vyvíjen takový nátlak, který by mohl způsobit snížení kvality dabingu nebo jakékoliv zhoršení nebo omezení výroby, bude v našem zájmu takovou činnost netolerovat a v co nejkratší době omezit nebo ukončit další spolupráci. Já bych jenom chtěl vysvětlit ještě jednu věc, na kterou se pořád naráží. Hodně se říká, že jsme neeticky jednali tím, že jsme třeba v roztočených seriálech najednou chtěli měnit podmínky. Není to úplně pravda.

Agentura Manpower už půl roku předem začala jednat o tom, že by mohla nastat změna a že máme určitý počet herců, kteří chtějí jiné podmínky. Dohoda zněla tak, že pokud budeme konstruktivně jednat s dabingovými studii, herci samozřejmě dotočí roztočené věci za původních podmínek. Ale ve většině případů, tedy kromě Studia SDI, k jednání vůbec nedošlo, protože studia odmítla jednat. Takže nám nezbývalo nic jiného, byla to jediná možnost, tedy obrana – dobrá, vy nejednáte, tak agentura řekla, že za původních podmínek nebudou herci pracovat. Nehledě na to, že to nebylo tak, že by agentura odmítla pouštět herce do práce. Dabingová studia těmto hercům ani nezavolala. Nebo agentuře. Vůbec se nepokusili dohodnout. Řekli nám, že s námi žádné smlouvy měnit nebudou, že s agenturou jednat nebudou. Takže nám opravdu nic jiného nezbývalo.

A tam tedy šlo o to, že jste už nechtěli hodinovou sazbu?

Chtěli jsme přejít na způsob odměňování podle počtu replik. Což znamená, že každý film má určitý počet replik a každá figura nebo role má také určitý počet replik. Tento systém se používá v Německu, teď je zavedený kompletně v České televizi. Replika má určitou cenu a určitou délku.

Ne každá replika je ale stejná.

Ano, protože máte třeba jednoslovnou repliku a vedle toho například celou stránku monologu, měla by mít replika určený maximální počet znaků. V praxi tři nebo čtyři řádky textu. Ale je to pořád ten nejspravedlivější způsob odměňování. Neodvíjí se od rychlosti dabingu, což je podstatné. Já dabingová studia z obchodního hlediska chápu, že se jim to vyplatí. Když do jedné hodiny narvou tři díly seriálu a herec je placený od minuty, studio na tom vydělá víc. Ale za tu hodinu, když jsem byl jako dabér zvyklý dělat dva díly seriálu a najednou mi tam dají pět dílů, třeba to budu schopen nadabovat, ovšem už třeba bez zkoušky a třeba s vědomím, že bych to býval řekl lépe, že by se tam dala udělat jiná niance, ale na to už nezbývá čas. Protože ve studiu už čeká další dabér. Tím jde zákonitě kvalita dabingu dolů. Když bude celý systém odměňování postaven na replikách, časový tlak nebude prioritou. Protože produkce na tom zase tolik neušetří. Proto si myslíme, že systém odměňování nikoli podle času, ale podle počtu replik, je jediný možný, spravedlivý a průhledný. Nechápu, že sami zadavatelé a televize ho odmítají. Vždyť by se jim měl naopak líbit! Protože to je trošičku záruka kvality, nehledě na to, že mohou vidět, kam dávají peníze a kam tyto peníze mizí. Zda opravdu všechny peníze, které dají na výrobu, zůstanou ve výrobě, anebo jestli polovina těchto peněz jde do výroby a druhá polovina zůstává někomu v kapse.

Prima ale otázku cen za dabování nechává na dabingových studiích a která studia jí nabídnou výhodnější podmínky, ta osloví s nabídkou.

Ano, a nejenom Prima. My ale opravdu kvitujeme, že Prima přišla s nějakými pravidly a že se o to nějakým způsobem zajímá. Je znát, že by chtěli zachovat kvalitu dabingu. V našem oficiálním vyjádření HA jsme rozporovali konkrétní body Kodexu, protože samotnou krizi to pro nás neřeší. Ale na druhou stranu musím říct, že je tady i televize Nova, která totálně nereaguje. Když jsme jim posílali v létě dotazy, řekli nám, že se jich to vlastně vůbec netýká a že je to výhradně věc dabingových studií. Což je taky paradox, protože oni jsou televizí, která ty dabingy pak vysílá, oni vysílají Mentalistu a další seriály a je jim to vlastně jedno. Ani se tím nechtějí zabývat, opět se tím asi kryjí a háží to na dabingová studia, která pro ně vyrábí. Ta jsou postavená totálně proti nám. Asi to tak Nově vyhovuje, nevím… Smutné je, že jim hodně píší i diváci a nedovolají se nějaké jasné odpovědi. Často se ozývají hlasy, že jsme jako herci zastupovaní agenturou nenažraní, že chceme strašně moc peněz. Kdybychom ale byli tak nenažraní a šlo nám opravdu o peníze, tak bychom nikdy v životě nemohli rok vydržet skoro bez práce.

Výsledkem vašich požadavků na změnu systému odměňování je tedy fakt, že herci zastupovaní agenturou Manpower nejsou dabingovými studii obsazováni a nemají práci.

Výsledek je zatím takový, že ve většině dabingových studií nejsme obsazováni. Teď se tedy ukazuje, že to je možné, protože nás obsazuje Studio Médea. Ukazuje se, že se dá dabovat i ve Studiu SDI, kde se obnovila jednání a věřím, že budou úspěšná.

A to je možné za původních podmínek, tedy při zachování hodinových sazeb, nebo jste prosadili placení od repliky?

Jak už jsem řekl, trváme na replikách. Víte, o co jde? O to, že pakliže přijde nějaké studio a bude chtít vůbec přistoupit na spolupráci, na ten způsob práce, můžeme si sednout a začít se bavit, co je možné a co ne. Ale problém je v tom, že jsme doteď obhajovali vůbec smysl agentury Manpower, její právo na život, že to není nic protizákonného, že to je běžné a že to není nic zlého. Museli jsme dlouho dokazovat vůbec to, že to není subjekt, který se tady objevil, který se prostě rozhodl, že na tomhle by se mohl napakovat a tady máme nějaké herce, tak z toho pojďme něco vytěžit. Není to tak. Agentura Manower je nástrojem nás, herců, který jsme si zvolili sami, my jsme si vytvořili podmínky a používáme agenturu k jejich prosazení, protože jako Herecká asociace nebo jednotliví herci to nemůžeme coby osoby samostatně výdělečně činné dělat, protože bychom se dostali do kartelu. Proto vznikla agentura, není to tak, že přišla nějaká „třetí strana“ a chtěla by na tom vytěžit peníze a někoho zničit. Agentura si sama od sebe nemůže měnit podmínky, ty si určují samotní herci.

Upravovali jste nějak podmínky, s nimiž přišla agentura, když sám říkáte, že herci zastupovaní touto agenturou jsou už prakticky rok bez práce?

Ne, zůstáváme na těch základních podmínkách, které jsme sdělili prostřednictvím agentury. Tam jde opravdu spíš o technické věci, které, kdyby si spolu sedli zástupci dabingového studia, zástupci agentury a řekli si, co se jim nelíbí na smlouvě, kterou mají podepisovat, se mohou upravit podle jejich způsobu. Můžeme z něčeho ustoupit, ale základní věc je dohodnout se vůbec na ochotě spolupracovat. Proto třeba taky nikde není psáno, že tak a tak to musí prioritně být, je to vždy dohoda dvoustran, třeba Manpower, když jednal se Studiem Virtual a podepisovali rámcovou smlouvu, sešli se a rovněž Virtual měl své podmínky, které si dohodli a udělali určitý kompromis. Ale opakuji, ceny neurčuje agentura, cenu si určuje každý herec sám – za repliku.

A že byste se vzdali systému placení od repliky, přes to nejede vlak? Hodinové sazby prostě nadále odmítáte?

Hodinové sazby odmítáme rozhodně. Neřeší to zásadní problém. Pokud by měly být zachovány hodinové sazby, musel by být stanoven objem práce v jedné hodině. Čili například maximální počet sto replik do hodiny. A ne dvě stě. Tak to by ještě možná mohla být možnost úpravy současného systému, ale jinak ne, protože by se to odrazilo na kvalitě dabingu. Všichni režiséři stejně musejí spočítat repliky, každé studio vlastně podle replik pracuje, protože podle replik se počítá i doba, jak dlouho herec bude ve studiu. Takže to není o tom, že by to pro ně bylo technicky nějak náročné a složité. Vždyť v ČT to funguje, tam přešli ze smyček na repliky a jde to tam. Nepřešli na hodinovou sazbu. Nevidím v tom tedy problém. Myslím si, že jediným důvodem, proč to vadí, je průhlednost tohoto systému. Dabingovým studiím ale samozřejmě vyhovuje víc neprůhledný systém.

Vedla ta situace, kdy herci zastupovaní agenturou Manpower nebyli téměř rok obsazováni dabingovými studii, k tomu, že někteří z nich od agentury odešli?

Samozřejmě, tlak byl strašně silný. Odešlo tuším pět nebo šest herců, což je mimořádně málo. Nikdo asi nevěřil, že jich odejde tak malý počet. Obdivuji všechny, kteří tak dlouho vydrželi, protože spousta z nich jinou práci nemá. Na ty, co odešli, se nezlobím. Nemám jim to za zlé, protože chápu, že se dostali už do takové situace, kdy to ohrožovalo jejich rodiny, jejich sociální jistoty. Prostě neměli z čeho žít. Nemůžu se na nikoho zlobit, pokud už to nevydrží.

Ještě než agentura vznikla, ptali jsme se herců a těch, co přislíbili, že do agentury vstoupí, bylo daleko více, než jich nakonec skutečně vstoupilo. Bohužel se tak stalo opět na základě tlaku od dabingových studií, která jim řekla, že pokud vstoupí do agentury, nedají jim práci. Strach u těchto lidí je pochopitelný. Kdyby to ale vydrželi, myslím, že dnes už se budeme bavit o tom, jak nový systém funguje a kvalita jde nahoru.

Nemůže u nás dojít k situaci, jaká je v Polsku, kde jeden film dabuje jeden, maximálně dva herci?

Popravdě řečeno bych si docela přál, kdyby teď najednou dabing skončil. Protože by se z ničeho nic objevilo studio, které by řeklo televizím „pojďte, uděláme dobrý dabing“. Zkuste to. V tu chvíli, v tom okamžiku byste viděl, jak by nesmírně stoupla sledovanost takového dabovaného pořadu. Že by se najednou na ten dabing našly peníze. Výroba dabingu je totiž finančně úplně směšná. Jeho hodnota je v dnešní době mizivá. Vezměte si, za co my herci – a nejenom my, i režiséři, úpravci, překladatelé, zvukaři a další – prodáváme na věčné časy licenci a může si s ní dělat kdo chce co chce a my už z toho nic nemáme. Výroba dabingu má cenu deseti vteřin televizní reklamy. Z těch deseti vteřin máte zaplacenou celou výrobu dabingu pro jeden díl seriálu nebo film. Navždy. Když si vezmete takový film, který je prošpikovaný bloky reklamy, tak je to podle mě naprosto směšné, že se tady hádáme o pár korun navíc za dabing.

Když to porovnám, před dvaceti lety bylo na minutu výroby dabingu kolem 1200 korun a dnes se pohybujeme někde v řádu 450 korun. Vezměte si, jaké byly ceny všeho před dvaceti lety a jaké jsou dnes. Mně v zásadě nejvíc mrzí to, že jsem věřil, že ta slušnější dabingová studia pochopí, o co nám jde. Že to nebudou brát jako útok proti nim, ale že naopak do toho půjdeme společně a zbavíme se těch, kteří se opravdu dumpingově podhazují a nabízejí se pořád levněji, aby přebili jiná studia. Ano, je to obchod, ale obchod na úkor kvality.

Tím se ale roztáčí nebezpečná cenová spirála, která povede do pekel.

Ano, přesně tak.

Vidíte tedy nějaké světlo na konci tunelu? Zatím nezníte moc optimisticky.

Musíme neustále dokazovat, že systém, který prosazujeme, funguje. Pokud na to přijde televize Prima, která už začíná spolupracovat, a najednou se objevují herci zastupovaní agenturou, kteří dostávají práci od dabingových studií pracujících pro ni, tak si myslím, že nemůže být hluchá a slepá ani Nova, HBO a další. Že na to přeci musí nějakým způsobem reagovat a říci „tak to přeci nemůžeme dávat tady do toho studia jenom proto, že se do toho zakousli, zasekli a řekli, že ne. Tak to dáme tam, kde jim to nevadí, a naopak my tím budeme získávat“. Jednoduché by bylo, kdyby další herci přistoupili na tyto požadavky a vstoupili do agentury, anebo kdyby aspoň chtěli a měli tu sílu chtít ty podmínky, které máme my, co jsme agenturou zastupováni. Potom by ta změna mohla nastat, ale je to těžké, protože když neagenturní herci viděli, jak těch 180 agenturních herců nepracovalo celý rok, je pro ně takové rozhodnutí ještě daleko těžší.

Dá se říci, kolik procent z celkového počtu herců-dabérů v České republice tvoří těch 180 lidí zastupovaných agenturou Manpower?

Dnes už to nedokážu odhadnout. Ono je nám vytýkáno, že v agentuře nejsou jen dabéři. Nejčastěji se připomíná Simona Babčáková, která v dabingu možná nikdy nebyla, ale chápe, o co nám jde a chtěla nás podpořit. A já si myslím, že to je v pořádku, protože tento problém se netýká pouze dabingu, to je totiž celoplošný problém s tím, jak je s námi zacházeno, a není to jen o dabingu, ale ve všech jiných uměleckých sférách. Při natáčení českých seriálů i jinde, kde nějaké podmínky a pravidla vůbec nemáme. Když se podíváte na ten seznam skvělých herců (dabérů) musí vám být jasné, jak zákonitě musela bez nich celková kvalita klesnout.

Nemají ti herci, kteří se nechávají zastupovat agenturou a zároveň točí seriály pro komerční televize, problémy právě při natáčení seriálů? Nemstí se jim komerční televize?

Ne, o tom jsem neslyšel. Zaplať pánbůh, to by už bylo hodně zlé. Ale když se vrátím k hercům, kteří kvůli zastupování agenturou přišli o práci, ostatní kolegové mezi sebou vytvořili Konto Solidarita, které vymyslel Ivan Trojan a sám na něj poslal jako první peníze. Nasbíralo se mimořádně hodně peněz. Na druhou stranu to ukazuje, že jsme schopni u sebe držet a pomáhat si. Pravdou je, že herci, kteří jsou na tom hodně špatně, o pomoc z tohoto konta ani nežádají, protože jim je to až žinantní. Ale je to důkaz toho, že si jsme schopni pomáhat a držet při sobě.

Opravdu tak stojíte při sobě? V souvislosti s „dabingovou revolucí“ se mluví o tom, že jste se rozdělili na dva znepřátelené tábory.

To je uměle vytvořená fáma, žádné dva tábory herců tady nejsou. Tento dojem tady asi vytvářeli zástupci některých dabingových studií. Je to věc, kterou musíme dnes a denně vyvracet. A nejen ji. Dnes jsem se třeba dozvěděl, že mezi herci koluje fáma o tom, že Intergram bude posílat peníze lidem zastupovaným agenturou Manpower zvlášť z neidentifikovatelných položek. Takové nesmysly! Zbytečně to rozdmychává nepokoje a podrývá naši spolupráci. Je to hloupé.

Takže na podmínkách, které jste si stanovili, budete trvat i nadále.

MM socky3

Určitě ano. V základě na systému odměňování trváme. Myslím si, že mu nic nebrání, a určitě bychom v tomto směru chtěli trvat na tom, že odměňování od repliky je fungující moderní systém a je transparentní a průhledný. Tenhle systém rozhodně nemůžeme opustit, protože kvůli němu jsme to celé vlastně rozjeli. A je tam taky ještě jedna zásadní věc, že agentura každému ze zastupovaných herců zaručuje, že mu do měsíce pošle honorář. I kdyby dabingové studio agentuře nezaplatilo, tak agentura herci vyplatí smluvní honorář a pak ty peníze bude vymáhat po studiu – ne že to bude muset dělat samotný chudák herec, tak jako se to děje docela často neagenturním dabérům, kteří po třech nebo čtyřech měsících volají do studia, kdy jim už konečně pošlou peníze. Takže i to je asi jedna z možností, proč se to třeba některým studiím nelíbí, že by se měly dodržovat doby splatnosti.

Foto: Karel Choc, DigiZone.cz

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.