Hlavní navigace

Ze zákulisí příprav HTML - W3C a WHATWG spojují síly

11. 5. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Začátkem března W3C znovu založilo pracovní skupinu pro HTML. Ačkoliv se o přípravách vědělo již několik měsíců, řadu lidí tento krok zaskočil. Znamenal odklon od dlouho sledované (ale i kritizované) cesty XHTML 2.0, webu založeném na XML. Co se v pracovní skupině od té doby událo?

Pracovní skupina pro HTML (HTML WG) je otevřená a kdokoliv se může přihlásit pod hlavičkou „pozvaný expert“. Dnes má skupina přibližně 400 členů a jejich počet stále roste. Je otázkou, zda se tento přístup časem nevymstí. V tak obrovském počtu bude obtížné nalézt společnou cestu. Nedávno se dokonce objevil článek hlásající, že členové HTML WG nemají rozum, a všichni, kdo s autorem článku souhlasí, nechť se do skupiny rychle přihlásí, aby to změnili. Kam se však HTML WG bude ubírat, pokud se do ní hlásí každý, kdo přečetl nějakou učebnici HTML?

Za předsedy byli vybráni Dan Connolly a Chris Wilson. Connolly pracuje pro W3C a podílel se již na HTML 2, Chris Wilson začínal jako vývojář prohlížeče Mosaic a dnes je architektem Internet Exploreru.

První měsíc HTML WG uběhl převážně v administračním duchu. Řešil se způsob společných setkání a telekonferencí. (Dokážete si představit 400 lidí pořádajících telekonferenci?) Se závažnými tématy se čekalo, až se do skupiny přihlásí dostatek členů, a to včetně předsedy Wilsona, který s přihlášením musel počkat na vyřízení právnických formalit u Microsoftu téměř měsíc.

Návrh spolupráce s WHATWG

Začátkem dubna Maciej Stachowiak, zaměstnanec Apple a člen WHATWG, zaslal návrh nechť:

  • HTML WG adoptuje specifikaci WHATWG jako svůj výchozí bod,
  • nová verze HTML vzešlá z HTML WG se pojmenuje HTML5 a
  • editor původní specifikace Ian Hickson bude jmenován i editorem specifikace HTML WG.

Jedná se o krok, který ovlivní vývoj webu na řadu let, zastavme se u něj.

Byla spolupráce skupin plánovaná?

WHATWG strávila tři roky přípravou specifikace HTML5 čítající dnes asi 300 stran (na Lupě se o specifikaci již psalo). Vše za spolupráce s výrobci prohlížečů (Opera, Apple, Mozilla) a jejich vyslovené ochoty tento standard implementovat. Jedná se o dar velké hodnoty, který WHATWG konsorciu W3 nabízí. Možnost nezačínat od nuly, ale stavět na pevných základech. Ian Hickson, který leží ve specifikaci dnes a denně, pomůže překlenout kritické období, než se se specifikací detailně seznámí členové HTML WG.

Pokud se nad těmito událostmi nebojíme trochu zaspekulovat, musíme přiznat, že W3C dostala ze vznikající specifikace HTML5 pod křídly WHATWG strach. Úspěch takové specifikace by snížil její autoritu a kdo ví, zda by někdy získala nad dalším vývojem webu opět kontrolu. Celé založení HTML WG mohla být naplánovaná akce, jak získat nad vznikající specifikací a členy WHATWG kontrolu způsobem, při kterém nikdo neztratí tvář. Adopce HTML5 mohla být dohodnuta předem s předsedy HTML WG a možná i Ianem Hicksonem. Jmenování Chrise Wilsona předsedou samo o sobě bylo pro WHATWG dostatečnou motivací pro spolupráci. Zástupce Microsoftu byl poslední článek, který jim chyběl.

Jak jinak si vysvětlit, že ještě dva měsíce před oficiálním termínem zveřejnění prvního návrhu specifikace nemá HTML WG sepsanou ani čárku, ani zvoleného editora a krom navrhnutých způsobů setkávání členů se jí nepodařilo dospět k žádnému rozhodnutí? A v takové atmosféře probíhá hlasování o přijetí specifikace, která má za sebou tři roky práce, a navržení editora, který specifikaci perfektně zná. Pokud události nebyly tímto směrem cíleny úmyslně, pak by se muselo jednat o organizační pochybení u W3C.

Hlasování

Zanechme spekulací a vraťme se k návrhu spolupráce. Jednou z hlavních výtek byla právě osoba Iana Hicksona coby editora. Ian, ač zkušený editor, je kontroverzní osoba a zcela jistě v otázkách specifikace nikoliv nestranný. Editor je prakticky jedinou osobou, která provádí změny specifikace na základě diskusí v pracovní skupině, a má tak nad podobou výsledné specifikace nemalou kontrolu. Předsedové přišli s kompromisem navrhnout editory dva. Jako druhý editor byl navržen Dave Hyatt. Následovalo hlasování celé skupiny o třech bodech, které Maciej přednesl, s tím, že na funkci editora byla navržena dvojice Hickson, Hyatt.

Hlasovalo asi 100 členů a na každý bod bylo okolo 80 hlasů pro a 1–4 hlasy proti. Názor většiny hlasujících je zřejmý, ale podle pravidel může být i jeden hlas proti s připojenou námitkou důvodem pro zamítnutí návrhu. Záleží pak na předsedech skupiny, zda se jim podaří oponenty přesvědčit, najít kompromis nebo – pokud uznají zapotřebí – námitky prostě přejít.

Jeden z odpůrců, John Boyer z IBM, předseda pracovní skupiny pro formuláře (Forms WG), požaduje spolupráci HTML WG a Forms WG v oblasti konzistence HTML formulářů s XForms a požaduje za třetího editora specifikace některého z členů Forms WG. Dan Connolly začal připravovat vytvoření Task Force pro spolupráci obou skupin, ale je otázkou, zda na roli třetího editora přistoupí.

Prakticky můžeme říci, že se adopce podařila, ač to dosud předsedové nevyhlásili. Zda bude zvolen třetí editor nebo vytvořena Task Force s Forms WG, je již minoritní záležitost.

Další vývoj specifikace

Jak se bude HTML5 dále vyvíjet? Stane se výchozím bodem pro další práci HTML WG, což neznamená, že některé části specifikace nemohou být přepsány nebo zcela vyškrtnuty. Již teď je velmi pravděpodobné, že z některých dogmat bude třeba ustoupit. HTML5 například odstranilo informaci o verzi značkovacího jazyka dokumentu dosud přítomnou v DOCTYPE. Cílem bylo udržet HTML navždy zpětně kompatibilní. To vyvolalo řadu protestů, např. Chris Wilson si bez možnosti označení verze nedovede představit implementaci nové specifikace v Internet Exploreru, který potřebuje odlišit verzi jazyka pravděpodobně pro zavedení dalšího zobrazovacího módu.

Následoval brainstorming, jakým způsobem nejlépe verzování zavést, zda se vrátit k DOCTYPE, nebo zvolit progresivnější metodu (použití DOCTYPE např. neumožňuje označit verzi HTML fragmentů vkládaných do stránky). Objevil se i nápad použít <html browser-engine-bugs-as-of="2007-04-12"> resp. <html tested-on="2008-02-10">, což je pochopitelně zcela přesné označení záměrů autora a nevyžaduje žádné verzování. Základní myšlenky této debaty shrnuje Karl Dubost na blogu W3C.

Otázka verzování je příklad jen jedné ze sporných částí specifikace, u které není jasné, kterým směrem se vyvine.

Co bude s WHATWG?

Pokud se bude vyvíjet jedno společné HTML5 pod křídly W3C, jaký bude další osud WHATWG? Stane se bezvýznamnou a zanikne? Nikoliv. Ian Hickson se nikdy nezmínil o zrušení WHATWG. Nikdy nehovořil o sloučení HTML WG a WHATWG, ale vždy jen o jejich spolupráci. Dokonce naznačoval, že při práci editora u HTML WG bude zároveň zastávat funkci editora specifikace WHATWG a zajistí, aby obě vzniklé specifikace byly totožné.

KL23 hlasovani

Co tím Ian Hickson sleduje, není zcela jasné. WHATWG si za tři roky vybudovala slušné postavení (byť zdaleka ne srovnatelné s W3C), kromě Microsoftu v ní jsou zastoupeny všichni hlavní výrobci webových prohlížečů. Pokud budou specifikace upravovány paralelně, je v budoucnu kdykoliv možné spolupráci při výskytu problémů ukončit a pokračovat ve vývoji nezávisle. WHATWG by tak mohla sloužit jako pojistka, pokud by HTML WG selhalo. Nikdo z členů WHATWG pochopitelně nic takového nenaznačil, ale zvídavému pozorovateli tato možnost neujde.

Kdy se dočkáme HTML5?

Podle plánů HTML WG bude finální specifikace hotova v druhé polovině roku 2010. Ian Hickson tomuto termínu dokončení HTML5 ani zdaleka nevěří. V často kladených otázkách HTML5 najdeme odhad 15 let. Otázkou je, čím je myšleno dokončení. WHATWG považuje za dokončení nejen vytvoření specifikace, ale její implementaci v prohlížečích, zpětnou vazbu a případné úpravy specifikace v závislosti na zkušenostech z implementace, aby se neopakovaly problémy HTML4. HTML WG se na toto téma detailně nevyjadřuje.

Podaří se opravdu udržet HTML navždy zpětně kompatibilní?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá webovými technologiemi a programováním. Několik let působil v projektu CZilla. Vystudoval biochemii a mezi jeho koníčky patří psaní a podpora open source.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).