Hlavní navigace

Změny frekvenčního spektra v důsledku chystané radiokomunikační konference WRC

8. 12. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Václav Udatný
UVNITŘ GALERIE – Seminář Forecast 2017, který proběhl v ženevském sídle Evropské vysílací unie, se zaměřil na změny mediální krajiny v důsledku prudkého vývoje distribučních technologií.

Během posledních deseti let se neustále navyšují požadavky na spektrum UHF, které se v současné době používá pro digitální zemskou televizi, a to zejména ze strany potenciálních provozovatelů vysokorychlostního internetu. Pásmo 700 MHz představuje poslední část spektra, která se má prodávat, přestože volně vysílaná zemská televize je nejrozšířenější televizní službou v mnoha nejen evropských zemích. 

Další vývoj zemské platformy

Zemská digitální televize se jako platforma dále rozvíjí a je doplňována novými  technologiemi, které zvyšují její atraktivitu. Diváci tak mohou ocenit interaktivní HbbTV nebo bránu DVB na IP, tedy zařízení umožňující domácí distribuci Wi-Fi signálu. Z technologického hlediska je založena na modulaci COFDM, která je použita v sítích 4G (LTE) a zřejmě bude použita i v sítích 5G. 

Z celosvětového pohledu jsou dnes standardy DVB-T a DVB-T2 nejrozšířenějšími distribučními systémy televizního vysílání. Využívá je 143 států, které reprezentují 61 procent světové populace. Samotné DVB-T2 je vysílacím systémem v 75 zemích s celkovým počtem obyvatel 3,2 miliardy, zaznělo mimo jiné během prezentací bloku spektrální krajina na konferenci Forecast 2017.


Autor: Václav Udatný

Pár faktů o pásmu 700 MHz.

Kromě dalších podrobných dat o rozšíření digitální zemské televize bylo na základě statistik Evropské vysílací unie (EBU) uvedeno, že za průměrné množství na jednu zemi je možno považovat čtyři multiplexy, dvanáct volných celoplošných programů, čtrnáct lokálních nebo regionálních a 37 placených stanic.

Revize pásma možná už v roce 2023

Principy kmitočtového přidělování různým radiokomunikačním službám obvykle řeší zasedání Světové radiokomunikační konference WRC, které se pořádá vždy jednou za čtyři roky. Poslední konference proběhla v roce 2015 a jedním z jejích závěrů bylo, že spektrum pod 700 MHz v ITU regionu 1 (v principu Evropa a Afrika) je pro využití televizními službami garantováno do roku 2030, ovšem s možností jeho revize na konferenci WRC konané v roce 2023. 

Některé země z regionu 2 (Amerika) a regionu 3 (Asie) už mají v poznámkách k definici jednotlivých pásem uvedeno, že 600 MHz pásmo je přidělováno pro účely iniciativy Mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT), kterou zastupuje Světová telekomunikační unie (ITU). Nejvýznamnějším trhem jsou Spojené státy, kde už proběhla motivační aukce, značně náročná na organizaci, složitá a trvající celkem devět let. 


Autor: Václav Udatný

Podrobnosti k americké aukci pásma 600 MHz.

Poptávka po těchto kmitočtech byla slabší, než se očekávalo, a dva hlavní mobilní operátoři se jí ani nezúčastnili. Výtěžnost z aukce proto byla nižší než u předchozích aukcí a zájemci pocházeli zejména z velkých měst. Nakonec toto rozhodnutí vede k povinnosti televizních stanic k souběžnému vysílání ve standardech ATSC 1.0 a ATSC 3.0, které je možné zahájit na dobrovolné bázi od listopadu tohoto roku.

Co bude s kanály 21 až 48?

Příští konference WRC-19 by měla proběhnou za dva roky, v listopadu roku 2019 v Egyptě. Jejím cílem je připravit agendu právě pro zasedání připravované na rok 2023. Mimo jiné má také uvolnit kmitočty 50–54 MHz z televizního pásma I pro amatérskou službu. 


Autor: Václav Udatný

Aktivity přípravné skupiny pro konferenci WRC-19.

Podstatné ale je, že jeden bod agendy říká: přezkoumat využití spektra a potřeby spektra stávajících služeb ve frekvenčním pásmu 470–960 MHz v Regionu 1 a zvážit možné regulační akce ve frekvenčním pásmu 470–694 MHz v Regionu 1

Zejména druhá část tohoto bodu se týká televizního vysílání na kanálech 21–48 a je v zájmu televizí v našem regionu ovlivnit budoucí regulační opatření žádoucím směrem.

Defragmentační dividenda

Na ženevském semináři EBU naznačil Marc Eschenburg z britské konzultační společnosti Aetha budoucí směr, kterým by se diskuze na toto téma mohly ubírat. Digitální dividenda III by měla být podle jeho názoru nahrazena defragmentační dividendou. Stávající praxe odnímání jedněm a přidělování druhým službám na principu „taktiky ukrajování salámu“ dílčích částí spektra je podle něj bezkoncepční. 

Jakékoli další škrty v televizních pásmech pod 700 MHz pravděpodobně povedou ve svém důsledku ke ztrátám všech zúčastněných, tedy i mobilních operátorů, a vytvoří ještě větší disproporce při efektivním využívání kmitočtového spektra. To ale neznamená, že by se požadavky na mobilní data měly odmítnout. 


Autor: Václav Udatný

Vývoj roztříštěnosti spektra pod 1 GHz od roku 2000 a pokračování současného způsobu dílčích přídělů až za roky 2030+.

Společnost Aetha se podívala na možnosti, jak v existujícím „mobilním“ pásmu 694–960 MHz vygenerovat více kapacity. Stávající roztříštěný plán pro mobilní širokopásmové připojení v pásmech 700, 800 a 900 MHz navrhují defragmentovat a zavést využívání širších pásem těchto kmitočtů buď na stávající technologii kmitočtově děleného duplexu (FDD), nebo využít pro potřeby mobilního internetu progresivnější časově dělený duplex (TDD). 

Ten nevyžaduje párově oddělené přidělení spektra a na vyšších kmitočtech začíná být používanou technologií, která je pro vysokorychlostní služby internetu navíc vhodnější. Návrh, přednesený na konferenci, spočívá ve změně v přístupu k rozdělování jednotlivých pásem vytvářením širších kmitočtových bloků vhodnějších pro použití.


Autor: Václav Udatný

Návrh na rekonfiguraci „mobilních pásem“ 694–960 MHz pro konferenci WRC-2023 v budoucích sítích 5. generace, podle tří různých scénářů uvedených na obrázku.

Metoda defragmentace dle prvního scénáře by přinesla zisk 25 % nové frekvenční kapacity, zatímco ambiciózní řešení podle scénáře 3 by představovalo nárůst kapacity o 70 %. Navíc by použití TDD zvýšilo kapacitu sestupného připojení tak, aby vyhovovalo aktivitám, jako je videostreamování případně dostatečně rychlé HbbTV. 

Prezentace společnosti Aetha, která byla podrobně popsána v jiném článku, v závěru zdůrazňuje, že klíčem k úspěchu je jen mezinárodní spolupráce v rámci zemí EU a její regionální telekomunikační organizace CEPTu.

Sjednotí se mezinárodní postup pro Region 1?

Odpověď na takto položenou otázku ženevská konference bohužel nenaznačila. Prezentovali se na ní také další zástupci z Regionu 1, mezi nimi třeba vysílací unie arabských států ASBU a jejich vládní poradní orgán ASMG pro management spektra. 

Na jejich vystoupení se projevily rozdílné názory ohledně budoucího využití 600MHz pásma. Devět arabských zemí, sdružených v unii ASBU, již používá standard DVB-T2 převážně s kodekem MPEG-4 a Omán dokonce i se standardem HEVC. Zachování kmitočtů pod 700 MHz pro televizní vysílání je pro tyto země životně důležité zejména jako podpora veřejnoprávní služby. 

Naproti tomu Tariq Al Awadhizastupující sdružení ASMG skládající se z dvaceti arabských států a řešící koordinaci vzájemné spolupráce v oblasti správy spektra, zastával názor, že je sledování televize v těchto zemích na ústupu a ve stávající formě skončí. Svá tvrzení dokladoval výzkumem o arabské digitální generaci z roku 2012, podle něhož 78 procent respondentů dává přednost internetu před televizí. 


Autor: Václav Udatný

Arabská digitální generace podle ASMG.

Pro představu je ale nutno doplnit, že penetrace internetu v jednotlivých zemích Středního východu a severní Afriky je rozdílná a nedosahuje sta procent, jako je tomu pouze v UAE (Spojené arabské emiráty). Podle Awadhiho vznikají další netelevizní požadavky na spektrum v současných televizních pásmech a vysílatelé a telekomunikační společnosti se budou muset transformovat na jiné platformy a byznys modely při šíření videoobsahu.

Francie jako IPTV velmoc

Tak tomu s největší pravděpodobností nebude ve Francii, kde dnes samotné IPTV vysílání tvoří téměř 32 procent příjmu v domácnostech. Převedení televizního vysílání do širokopásmových vysokorychlostních sítí, jak bylo původně zamýšleno, ale nebude snadno realizovatelné, protože pro něj nejsou vytvořeny legislativní předpoklady a finanční náklady na budování optických sítí ve venkovských oblastech (které obývá 45 procent obyvatel Francie) by byly neúměrně vysoké. 

Proto také Francie pro nejbližších deset let počítá s distribučním mixem zachovávajícím zemskou DTT platformu podle závěrů WRC konference z roku 2015.


Autor: Václav Udatný

Koncentrovanost televizního trhu
podle Herfindahl-Hirschmanova indexu.

Na úrovni EU není možno ani zanedbat vliv, který bude mít na další vývoj nový kodex elektronických komunikací, nahrazující nejspíš od poloviny příštího roku stávající čtyři směrnice. Jeho hlavním účelem je totiž podpořit přístup k vysokorychlostnímu internetu a vzájemnému propojení. 

PSALI JSME: Jaký bude chystaný evropský Kodex elektronických komunikací?

Současně stávající návrh umožňuje národním regulátorům uplatňovat podmínku must-carry pro určené televizní kanály a data podporující připojené televizní služby a EPG. I nadále by mělo platit, že televizní přístroje v Evropské unii splňují základní standardy a jsou schopny předat všechny relevantní prvky digitálního televizního signálu, včetně informací týkajících se interaktivních a podmíněně dostupných služeb.

Broadbandové tsunami na obzoru

Nástup vysokorychlostních širokopásmových služeb byl na ženevské konferenci přirovnán k tsunami. Ale ne všechna tsunami musí být nutně ničivá, ale je nutné zajistit, aby byl celý proces pod patřičnou kontrolou. 

Potřebu regulace ve svém vystoupení zdůraznil Francois Rancy z ITU. Vzpomněl na léta 1987 a 1992, která předznamenala úspěch GSM a následně 3G, právě díky uvážlivé regulaci v používaných kmitočtových pásmech. První ztráty kmitočtů v roce 2007 ve prospěch mobilů proběhly pro vojenské účely. 


Autor: Václav Udatný

Prezentace Francoise Rancyho.

Efektivita digitální technologie způsobila 1. digitální dividendu, následně muselo rozvíjejícím se širokopásmovým službám ustoupit i satelitní pásmo C-bandu (3,7 GHz downlink). 

Cloud 22 temata

Jaký směr bude nabere správa frekvenčního spektra na světové konferenci WRC19? Rancy ve svém vystoupení uvedl, že se konference zaměří na vyšší pásma (26, 42 a 66 GHz) a 10 GHz pro mobilní průmysl bez rušení jiných služeb. 

Samozřejmě nikdo dopředu neví, s čím dorazí jednotlivé delegace na egyptskou konferenci, plánovanou na podzim za dva roky. Na světové radiokomunikační konferenci v roce 2019 se tak může stát takřka cokoliv.

Autor článku

Je dlouhodobě činný v oblasti elektronických medií, působil dlouhá léta na zajišťování mezinárodních přenosů a šíření televizních programů telekomunikačními sítěmi.