Hlavní navigace

50.000 korun na web už letos nedostanete!

21. 2. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Před rokem jsme na Lupě informovali, že díky osvícené politice českého státu může "malý a střední" podnikatel získat prostřednictvím programu Marketing provozovaného agenturou Czech Trade až 50.000 korun jako dotaci na výrobu svého webu. Existence programu má silnou odezvu. Po 70 milionech korun na tento rok se jen zaprášilo.
K programu Marketing: Jedná se o součást ucelené koncepce podpory malých a středních podniků. V jeho rámci může firma získat dotace na nejrůznější marketingové aktivity od výstavnictví přes průzkumy trhu až po vytvoření propagačního webu (ten musí mimo jiné sloužit podpoře exportu a být v cizím jazyce). To se samozřejmě neobejde bez několika byrokratických procedur, jejichž účelem je v prvé řadě prokázat, že se skutečně jedná o firmu malou či střední.

Za tím účelem musí žadatel například doložit, že nemá více než 250 zaměstnanců, že jeho tržby nepřekročily 1,45 miliardy korun a aktiva nepřesahují 180 milionů korun. Podrobný výčet požadavků zájemce o účast v programu Marketing nalezne v přehledném průvodci. Tyto procedury samozřejmě na část žadatelů o dotace působí nepříjemně. Na druhou stranu 70 milionů korun nelze rozdělovat formou vyhazování chomáčů bankovek z oken Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

I za těchto podmínek však spolehlivě působí syndrom Přemka Podlahy („A mám to zadarmo!“), a tak není divu, že poptávka daleko převyšuje nabídku. V roce 2001 o dotaci zažádalo 1.418 podnikatelů a firem, které splnily vstupní podmínky programu. Dotaci dostalo pouze 426 z nich. V porovnání s předchozím rokem 2000 jde o nárůst, tehdy dotaci obdrželo 374 žadatelů. Jak vyplývá z tiskové zprávy Czech Tradu, zvýšení počtu uspokojených žadatelů jde na vrub rozdělení dotací mezi větší počet subjektů, takže individuální firma si v průměru přišla na menší částku. Nejvíce jsou zastoupeny podniky z oboru strojírenské výroby, výroby nábytku a sportovních a textilních výrobků. Největší zájem přitom exportéři mají o podporu aktivit v zemích sousedících s Českou republikou (Německo, Slovensko, Polsko, Ukrajina).

Co se týče letošního roku, zvěst o programu se už mezi malými a středními firmami rozkřikla natolik, že 70milionová dotace na program Marketing je nyní už totálně „rozebrána“. Celkem bude letos uspokojeno 362 subjektů, které doručily svou žádost buďto poštou nebo osobně jako první.

Maximální objem financí, který lze v rámci programu získat, je 500.000 korun. Tato suma je však poskládána z určitých maximálních částek pro jednotlivé druhy marketingových aktivit. U vytvoření webové prezentace je konkrétně limit 50.000 korun resp. 60 procent výrobních nákladů (počítaje v to i grafický návrh). Samozřejmě platí povinnost zpětně prokázat, že přidělená dotace byla využita v souladu s jejím účelem. Vzhledem k odbornému potenciálu Czech Tradu, který mimo jiné významně podporuje internetové B2B aktivity českých exportérů, není možné, aby mohl podnikatel státního úředníka ukolébat amatérskou freewebovou prezentací a použít získanou sumu např. na výplaty zaměstnancům.

MIF22_Early

Internetové prezentace rozhodně v programu Marketing nejsou popelkou. Z hlediska objemu udělených dotací za rok 2001 mezi jednotlivými marketingovými aktivitami jsou na třetím místě za přímou propagací a výstavními prezentacemi. Celkem bylo na tvorbu firemních webů rozdáno 7.340.000 korun.

Ty malé a střední firmy, které přemýšlejí o účasti v programu Marketing, budou mít šanci minimálně ještě dva roky. Trvání programu je totiž garantováno na základě rozhodnutí vlády až do roku 2004. Informace o otevření programu pro rok 2003 bude k dispozici na internetových stránkách Czech Tradu a v Hospodářských novinách.

Co si myslíte o programu Marketing?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje publicistice zejména v oblasti interaktivní zábavy a multimédií. Kromě Lupy publikuje například v deníku Právo či online magazínu Bonusweb.