Hlavní navigace

ADSL: další podpisy

26. 2. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Smlouvu o ADSL už podepsali Aliatel, Czech On Line a Nextra. Ani oni, ani GTS, však nevzdávají snahy o převod ADSL pod režim propojení, což by mohlo přinést změny podmínek. Ty dosud diktuje Český Telecom, včetně overbookingu či přidělování IP adres. Je overbooking 1:50 únosný, nebo nikoli? Svou nabídku představí ve středu.

Minulý týden byl poměrně bohatý na události kolem ADSL a tento týden určitě nezůstane pozadu. Například již na dnešek je ohlášena tisková konference Českého Telecomu, která bude věnována „zavádění širokopásmového přístupu k Internetu s využitím technologie ADSL v České republice a rozšíření nové služby Telekonto“. Předpokládám tedy, že zde Český Telecom a jeho Internet OnLine (IOL) představí svou verzi „Internetu via ADSL“ pro koncové zákazníky – a že zítra se o tom budete moci dočíst na Lupě. Podle dosud neoficiálních zpráv by IOL měl začít nabízet své ADSL služby od 3. března. Na čtvrtek je zase ohlášena tisková konference ČTÚ a také ona má na svém programu problematiku ADSL.

V pátek podepsal Aliatel

Ještě minulý týden se rozrostl počet operátorů a poskytovatelů, kteří již podepsali příslušnou smlouvu s Českým Telecomem. Sám Český Telecom ohlásil ještě v pátek večer podpis se dvěma ISP: SkyNetem a Dial Telecomem, a také s jedním alternativním operátorem: Aliatelem. Jak jsem již psal v předchozích článcích, o jeho podpisu se mluvilo již dříve, ale nakonec k němu došlo až v pátek. Přímo z Aliatelu mi k tomu napsali:

Vzhledem k vývoji situace v oblasti ‚ADSL‘ v posledních dnech a na základě urychlení probíhajících vyjednávání se společnost Aliatel a.s. rozhodla, po zapracování některých změn, podepsat se společností Český Telecom, a.s. navrženou smlouvu o poskytování služby širokopásmového přístupu k síti Internet.

‚Mezi důvody našeho rozhodnutí patří snaha zajistit konkurenceschopnost našeho produktového portfolia a současně umožnit alespoň v omezené míře poskytování širokopásmových služeb v České republice,‘ sdělil ředitel pro strategii společnosti Aliatel Petr Štajner.

Bude ADSL přes propojení?

Za důležité považuji následující:

Společnost Aliatel a.s. nadále zastává názor, že předložená nabídka je nabídkou služby širokopásmového přístupu k síti Internet, nikoli nabídka požadované varianty velkoobchodní služby ADSL. Aliatel trvá na požadavku uzavření smlouvy se společností Český Telecom, a.s. o propojení sítí, která umožní poskytování služby ADSL na vrstvě ATM, tj. plnohodnotného bitstreamu. ‚Z tohoto důvodu chápeme vyjednané podmínky pouze jako začátek budoucí nabídky širokopásmových služeb v České republice,‘ dodal Petr Štajner.

To naznačuje, že podpisem smlouvy „o přístupu“ Aliatel nehodlá skončit, ale chce usilovat o smlouvu na principu propojení sítí – což by mu dávalo rovnoprávnější postavení vůči Českému Telecomu, ale také možnost podstatně více ovlivnit technické řešení celé služby. Například přijít s jinými hodnotami overbookingu či způsobu práce s IP adresami (NAT, veřejné a privátní adresy atd.), než jaké zvolil Český Telecom.

Podobný signál o tom, že podpisem smlouvy o přístupu ještě vše nekončí a cílem je získat smlouvu o propojení, jsem zaznamenal i ze strany GTS. Konkrétní mechanismus, jakým by se alternativní operátoři mohli domoci ADSL smlouvy na principu propojení, jsem popisoval již v předchozích článcích: jakmile Český Telecom sám nabídne koncovým zákazníkům služby na bázi ADSL, je ze zákona povinen umožnit i ostatním operátorům propojení sítí za účelem poskytování stejných služeb. Alternativci o takovéto propojení nejspíše požádají, a pokud by jim Český Telecom nevyhověl, došlo by na postup definovaný v telekomunikačním zákoně – rozhodoval by regulátor.

V pátek podepsal také Czech on Line

Včera v průběhu dne rozesílala tiskovou zprávu společnost Czech On Line (COL) a v ní také oznamovala podpis smlouvy s Českým Telecomem (ovšem již v pátek 21. února).

Také tisková zpráva COL hovoří o tom, že podepsaná smlouva „na poskytování služeb na bázi technologie ADSL“ má spíše dočasnou podobu, která by časem měla být pozměněna:

Součástí podpisu smlouvy je dohoda, že se jedná pouze o omezenou verzi služby ADSL. Tato spolupráce bude během několika měsíců zhodnocena ze strany Czech On Line a bude podepsán nový kontrakt. Součástí nového kontraktu bude nabídka na propojení a další služby s přidanou hodnotou.

‚Naší prioritou bylo nabídnout ADSL zákazníkům co nejdříve a tak podpořit celoevropský trend. To je důvod, proč jsme podepsali smlouvu na službu, která zatím není kompletní.‘ uvádí Charles Peake, generální ředitel Czech On Line a dodává ‚S Českým Telecomem jsme se dohodli o následném zhodnocení služby ADSL a o společném rozšíření portfolia produktů na bázi ADSL.‘

Kompletní nabídku služby a ceník na ADSL chce COL představit na tiskové konferenci, kterou svolal na 4. března.

Včera podepsala i Nextra

Včera ohlásila podpis smlouvy (a začátek testování) také společnost Nextra. I její oznámení naznačuje stejný budoucí vývoj ke změně podmínek:

Uzavřená dohoda umožní společnosti Nextra nabízet svým současným i potenciálním zákazníkům z řad firem i jednotlivců rychlejší a kvalitnější přístup k Internetu. Nextra zároveň považuje dohodu mezi oběma společnostmi jako základ pro další vyjednávání o možnostech spolupráce v oblasti poskytování telekomunikačních služeb s využitím technologií ADSL.

‚Podpisem smlouvy o přístupu k síti využívající technologie ADSL dochází k nejdůležitějšímu kroku vedoucímu ke spuštění první generace nových služeb pro vysokorychlostní přístup k Internetu,‘ uvedl Tomáš Elbl, produktový manažer společnosti Nextra. ‚Přestože některé vlastnosti nových služeb ještě plně nevyužívají všeho, co může technologie ADSL nabídnout, věříme, že při dalších jednáních vedoucích k dohodě o propojení sítí dosáhneme takových podmínek, aby druhá generace ADSL služeb již byla plně srovnatelná s obdobnými službami v Evropě,‘ upřesnil Tomáš Elbl.

Overbooking, NAT a IP adresy

Za články o ADSL z minulého týdne se rozproudila bohatá diskuse, ve které zaznělo mnoho více i méně fundovaných názorů a informací. Mohu-li je nějak zhodnotit, pak z nich vyplynul jednoznačný závěr: pokud jde o technické detaily, typu přesné realizace overbookingu či konkrétního způsobu překladu IP adres skrze NAT (z čehož pak vyplývá použitelnost či nepoužitelnost pro různé aplikace služby), pak tyto jsou dosud plně v rukou Českého Telecomu a záleží na něm, jaké řešení zvolí. To je opět důsledek toho, že vše je řešeno jako „přístup“ k jeho síti. Kdyby se jednalo o propojení, nedošlo by k pravému opaku (že by o všem rozhodoval naopak alternativní operátor), ale přeci jen by alternativní operátor mohl podstatně více ovlivnit výslednou podobu služby.

V současné době nemám dostatek oficiálních informací o tom, jak přesně bude řešen NAT a overbooking. Proto si dovolím jen dvě obecnější poznámky k overbookingu.

Poměr 1:50, který Český Telecom nastavil u varianty Basic, není ve světě ojedinělý. Lze se s ním setkat poměrně často, ovšem u přípojek určených pro opravdu příležitostné uživatele, kteří generují nejméně intenzivní provoz. Proto zde není až tak na závadu. V České republice se ale obávám toho, že zejména z ekonomických důvodů si nejlacinější variantu přípojky budou pořizovat i uživatelé náročnější, generující intenzivnější provoz – a vysoký overbooking zde začne hrát roli podstatně více než v zahraničí. Samozřejmě, uživatel, který zjistí, že mu daná přípojka se svými vlastnostmi nevyhovuje, má vždy možnost upgradovat na kvalitnější (s nižším overbookingem, byť jen dvoustupňově) – ale také dražší. Zde pak vidím problém v tom, že v České republice nejenže jsou ceny ADSL služeb nehorázně vysoké, ale velmi vysoký je i rozdíl v ceně mezi méně a více kvalitní přípojkou – což bude dále odrazovat náročnější uživatele od přechodu.

Další zajímavou otázkou je také to, jakých skupin uživatelů se bude overbooking týkat. Budou společnou kapacitu sdílet v poměru 1:50 (či 1:20) všichni uživatelé konkrétního poskytovatele, nebo všichni uživatelé „vedení“ po určité přenosové trase, bez ohledu na to, ke kterému poskytovateli se připojují? Z dosavadních signálů to vypadá na první možnost, což má ale významné důsledky. Obecně totiž platí, že čím větší je počet uživatelů, kteří sdílí určitou přenosovou kapacitu v jistém poměru (zde 1:50, resp. 1:20), tím méně by se jim měly projevovat různé „excesy“ v chování jednotlivců, generujících mimořádně velkou zátěž, například při intenzivním stahování. Při pohledu z opačného zorného úhlu bohužel vychází to, že uživatelé menších poskytovatelů (přesněji: s menším počtem zákazníků na ADSL) budou vlivu těchto excesů vystaveni více.

Jak to bude s přihlašováním?

Za předchozími články o ADSL se často diskutovala také otázka přihlašování uživatelů přes tzv. dashboard (v zásadě přes portál, kde se uživatel musí přihlásit pod určitým jménem a heslem, a zde navolit některou z možností, které se mu nabízí). Řešení, které Český Telecom naplánoval a zapracoval i do své velkoobchodní nabídky, počítalo dokonce s dvoustupňovým přihlašováním. Důvodem byla souvislost s ekonomickým modelem poskytování služeb, kde jedna z variant kalkulovala s tím, že koncový zákazník by si sám platil za svou ADSL přípojku, a pak by si také sám objednával služby u jednoho či několika poskytovatelů současně. Pak by vše skutečně muselo fungovat tak, že uživatel se nejprve přihlásí k dashboardu (portálu) od Českého Telecomu, a teprve pak si vybere ze „svých“ poskytovatelů jednoho nebo několik, jejichž služeb bude právě využívat. Podle toho mu pak také bude přidělena „definitivní“ IP adresa a nastaveny event. další parametry.

ebf - tip - debata

Mám již potvrzeno od Českého Telecomu, že tento ekonomický model nebude používán a že zákazník si bude „pořizovat“ svou ADSL přípojku pouze nepřímo, skrze příslušného koncového ISP, v rámci jeho služeb. Dashboardy ale neodpadnou, alespoň ne u verzí Basic. Budou však moci mít alespoň design přizpůsobený konkrétnímu poskytovateli. :-)

Vlastnictví telefonní linky

V diskusi za předchozími články se objevila také otázka na závislost ADSL přípojky na pevné telefonní lince. Ke zřízení ADSL přípojky musí být použita existující (a tedy i řádně placená) pevná telefonní linka, ale ne nutně „ta vaše“. Subjekt, který má na sebe napsánu příslušnou pevnou telefonní linku, nemusí nutně být totožný s tím, kdo žádá o zřízení ADSL přípojky na této lince. Pokud nejde o stejné subjekty, je zapotřebí souhlas „majitele“ pevné linky. Takže v úvahu zřejmě mohou připadat i taková řešení, že někdo si nechá zřídit ADSL přípojku na telefonní lince svého souseda (samozřejmě s jeho vědomím a souhlasem).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).