Hlavní navigace

Alternativní operátoři odmítají nabídku ADSL

21. 1. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Český Telecom včera zveřejnil svou velkoobchodní nabídku ADSL služeb. Alternativní operátoři a ISP naopak vydali společné prohlášení, ve kterém uvádí, že tato podoba je pro ně nepřijatelná a odmítají ji. Co to fakticky znamená? Je to konec všem jednáním o ADSL s tím, že rozhodnout bude muset až regulátor? Nebo budou jednání pokračovat dále?

Včerejší den byl poměrně bohatý na události kolem služeb ADSL. Přesně v poledne rozeslal tiskový odbor Českého Telecomu novinářům informaci o tom, že jeho velkoobchodní nabídka už visí v plném znění na firemním webu. K samotnému textu pak Český Telecom připojil také obecnější povídání, ve formě otázek a odpovědí. V nich vysvětluje a obhajuje svou koncepci a celkovou filosofii nabídky.

Necelou půlhodinu po Českém Telecomu rozeslali své společné prohlášení k ADSL také alternativní operátoři. V něm uvádí konkrétní důvody svého postoje vůči nabídce (viz dále), včetně následujícího závěru:

Z výše uvedených důvodu považují alternativní operátoři předloženou nabídku za nevhodnou a nabídku v této podobě odmítají. Současně tvrdí, že by Český Telecom měl přestat svévolně zdržovat zavedení technologie xDSL na český telekomunikační trh a co nejdříve předložit novou nabídku, která nebude omezovat rozvoj trhu a ohrožovat spravedlivou hospodářskou soutěž.

Jaké konkrétní důvody vedly alternativní operátory a ISP k odmítnutí velkoobchodní nabídky ADSL služeb? Pokusím se vše osvětlit na srovnání obou doprovodných textů (tedy otázek a odpovědí za Český Telecom a prohlášení za alternativce), které podle mého názoru hezky ilustrují zásadní odlišnost pohledů a stanovisek obou táborů.

Kdo?

Společné prohlášení alternativních operátorů a ISP podepsalo následujících osm subjektů (v abecedním pořadí): Aliatel, Contactel, Czech On Line / Jet2Web, eTel, GTS, NEXTRA Czech Republic, TELE2 a Tiscali.

Český Telecom ve svém Q&A uvádí, že:

[ČTc]"Intenzivní jednání probíhají například se společnostmi Aliatel, BroadNet, Contactel, Czech On Line, GTS, IPEX, Nextra, SkyNet, TELE2, Tiscali a dalšími.

Pokud by dnes platilo (mělo právní účinky) rozhodnutí regulátora ohledně ADSL, musel by se Český Telecom nejprve dohodnout alespoň s jedním alternativním operátorem / ISP na poskytování velkoobchodních ADSL služeb, a teprve pak by mohl sám (resp. jeho Internet OnLine) začít nabízet svou retailovou variantu (tj. variantu pro koncové zákazníky). I kdyby se s ním nedohodl žádný z osmi signatářů výše uvedeného společného prohlášení, stále by se Český Telecom mohl dohodnout s někým jiným. Například se Skynetem, který již dříve oznámil, že s Českým Telecomem jedná, a k obsahu nabídky se vyjádřil takto:

[ČTc] "Navržené technické řešení odpovídá současným trendům v oblasti IT a budoucí masové rozšíření dané technologie je více než pravděpodobné.

Podle jakých not?

Jedním z argumentů alternativních operátorů a ISP je to, že se nabídka „neshoduje s jejich požadavky“, a také

[AO / ISP] "neodpovídá zásadám stanoveným Českým telekomunikačním úřadem s ohledem na zachování řádného tržního prostředí a ochranu práv koncových uživatelů.

Jak jsem se snažil rozebrat v předchozím článku, požadavkům regulátora ani odpovídat nemusí. Naopak, Český Telecom si sám položil otázku „Proč zveřejnil Český Telecom návrh Referenční nabídky později, než mu to ukládalo rozhodnutí ČTÚ?“, a sám si na ni také odpověděl takto:

[ČTc] "Český Telecom věnoval hodně času jednání s AO, ISP a dalšími subjekty a snažil se najít optimální řešení celé situace. Řada připomínek zainteresovaných stran byla do návrhu nabídky postupně doplňována a celý koncept byl zásadně předefinován – to byl hlavní důvod zpoždění.

Přístup nebo propojení?

Jak jsem již psal v předchozích článcích, původní rozhodnutí regulátora ukládalo Českému Telecomu koncipovat nabídku určitým způsobem (na principu propojení sítí). To se ale nestalo a Český Telecom předložil nabídku na principu přístupu, resp. připojení k síti. Alternativní operátoři / ISP mu to ve svém prohlášení samozřejmě vytýkají:

[AO / ISP] "Referenční nabídka, která měla představovat tolik očekávanou velkoobchodní nabídku propojení na využití širokopásmového přístupu s využitím technologie xDSL, obsahuje pouze nabídku na připojení a není v předložené podobě akceptovatelná, neboť brání plnému rozvoji a poskytování služeb založených na technologii ADSL v České republice, a v případě zavedení by znatelně poškozovala zájmy uživatelů telekomunikačních služeb.

Telecom má názor přesně opačný. Na otázku:

[ČTc] „Někteří AO a ISP upozorňují na to, že služby ADSL od Českého Telecomu se týkají více "připojení“ než „propojení“ sítí.

si odpověděl takto:

[ČTc] "Český Telecom navrhl takové řešení přístupu k Internetu s využitím technologie ADSL, které považuje za optimální z hledisek vývoje IP technologií (které jsou jednoznačně hlavním trendem), garance kvality služby, flexibility a možnosti volby různých variant ze strany koncového uživatele. V návrhu je poskytnut dostatečný prostor pro další služby konkrétních poskytovatelů připojení.

Máme zde tedy dva zásadně odlišné pohledy na to, jaké řešení je pro český telekomunikační trh a rozvoj ADSL služeb vhodnější:

  • přes propojení (domnívá se regulátor a alternativci)
  • přes přístup / připojení (domnívá se Český Telecom)

Větší sílu k prosazení svého stanoviska zatím vykazuje Český Telecom, který skrze žalobu vyřadil regulátora ze hry (viz článek Proč není nabídka ADSL?) a svou variantu nyní prosazuje i vůči alternativním operátorům / ISP, kteří ji odmítají.

Ceny, dostupnost, další služby…

Stanoviska alternativních operátorů / ISP a Českého Telecomu se samozřejmě liší i v dalších konkrétních aspektech. Například pokud jde o ceny, zde alternativci argumentují následovně:

[AO / ISP] "Nabídka zejména neumožňuje alternativním operátorům nabízet uživatelům nižší ceny než ceny stanovené Českým Telecomem, které jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s evropským standardem.

Český Telecom kontruje takto:

[ČTc] "Český Telecom, na rozdíl od ostatních firem na českém trhu, investuje do přípravy, zprovoznění a testování technologie ADSL v České republice již více než dva roky. Vynaložené prostředky se samozřejmě musí vrátit, byť v delším časovém horizontu, takže je logické, že zájemce o službu musí počítat s vyššími poplatky za zřízení služby a pronájem koncového zařízení, než je to obvyklé u některých starších variant připojení k Internetu.

Alternativní operátoři / ISP si stěžují také na to, že:

[AO / ISP] "Službu (…) nelze nabízet všem uživatelům v České republice, ale jen v určitých regionech a v nich pouze omezenému počtu zákazníků.

K této otázce Český Telecom na svém webu uvádí:

[ČTc] "Provoz ve třech velkých městech České republiky chceme zahájit v březnu. Pokud vše půjde podle předpokladů, dá se očekávat rychlé rozšiřování po celém území České republiky – ve Velké Británii trvalo kompletní pokrytí technologií ADSL přibližně dva roky. Záleží to samozřejmě na celé řadě faktorů včetně konstruktivního přístupu našich partnerů tj. AO a ISP a také to závisí na poptávce zákazníků po této službě.

Variabilita a kvalita

Osobně za velmi důležité považuji to, že řešení zvolené Českým Telecomem umožňuje, aby on volil různé varianty (např. co do přenosových rychlostí, stupně agregace neboli tzv. overbookingu), a alternativní operátoři a ISP naopak nemají možnost jeho volbu ovlivnit, doplnit, rozšířit atd. Ve svém stanovisku uvádí i to, že zvolená varianta připojení (přístup) jim neumožňuje garantovat kvalitu:

[AO/ ISP] "Režim nabídky navíc zabraňuje alternativním operátorům možnost zaručit kvalitu služby a diferenciaci nabídky pro své zákazníky.

Český Telecom argumentuje opačně: že při změně jím zvoleného řešení by musel na kvalitě slevit:

BRAND

[ČTc] "Na jedné straně máme snahu vyjít vstříc požadavkům ostatních operátorů i poskytovatelů připojení. Na straně druhé ale nemůžeme slevovat z toho, že služba, kterou nabízíme prostřednictvím našich partnerů, musí vykazovat vysokou kvalitu, a to ve všech fázích.

Jak dál?

Vraťme se nyní k samotné nabídce a včerejšímu společnému prohlášení alternativních operátorů, které tuto nabídku v její stávající podobě odmítá. Jak tomu rozumět? Znamená to konec jednání o velkoobchodní nabídce a sázku na to, že situaci nějak rozhodne regulátor? Bohužel dosavadní historie ukazuje, že k dohodě ani v jiných případech nedošlo a všechny významné aspekty musel nakonec rozhodovat regulátor. Ovšem regulátor je nyní vůči ADSL ve zvláštní pozici a pouze právníci by asi dokázali říci, zda a jak může jednat do vyřešení žaloby, kterou ho Český Telecom „odstavil ze hry“ (viz článek Proč není nabídka ADSL).

Nebo je celé „odmítnutí nabídky v její stávající podobě“ ze strany alternativních operátorů a ISP jenom součástí vyjednávací taktiky a snahy dopracovat se podstatnějších změn v nabídce (resp. úplně přepracované nabídky)? Doufám spíše v tuto druhou variantu.

Bude ADSL v přijatelné podobě do začátku prázdnin?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).