Hlavní navigace

Analytika ve virtuálních světech

18. 5. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Pokud znáte oblast webové analytiky a nebo jste s ní dokonce i spojeni, jistě by vám neměl uniknout následující článek. Měřit chování uživatelů a reklamních kampaní na webu je dnes standard, ale měřit a analyzovat tato data ve virtuálních světech je novinkou.

Představte si, že máte firmu, která vyrábí a distribuuje luxusní židle. Ve virtuálním světě máte jednotlivé typy židlí vystaveny a máte zde také odkaz na svůj internetový obchod. Díky analýze uživatelů, kteří si židle ve virtuálním světě prohlížejí, zjistíte, na kterou si avataři nejčastěji sedají, odkud reálně jsou, jak vypadají, nebo odkud přišli. Zjistíte také, jaký typ avatarů se proklikne na váš internetový obchod. Díky analýze těchto dat můžete zacílit vaši reálnou marketingovou strategii, přebudovat design židlí a tak zvýšit svůj reálný zisk.

Jaké konkrétní nástroje pro analýzu dat z virtuálního prostředí použít, se dozvíte v následujícím tex­tu.

analytika - obr. 1

Obrázek č. 1. Prezentace v prostředí SL.

Virtuální světy v poslední době lákají své uživatele díky novým možnostem komunikace, socializace, spolupráce nebo vzdělávání. Do sociálního virtuálního světa Second Life (SL) vstupují subjekty z veřejné i soukromé sféry. Jsou to knihovny, vzdělávací instituce, muzea, galerie i nejrůznější firmy a organizace (viz obrázek č. 1).

Firma může virtuální prostředí využít za prvé jako inovativní platformu pro interní potřeby komunikace a kolaboračních aktivit svých zaměstnanců, nebo za druhé jako marketingovou a PR platformu zacílenou na své zákazníky. V ideálním případě by mohl vzniknout prostor, který sdružuje oba výše uvedené body a přidává platformu, díky které firmy vylepšují své služby a produkty v závislosti na chování návštěvníků virtuálního světa a jejich zpětné vazby. V takovém prostředí by firma pořádala otevřené/uzavřené semináře, workshopy, porady projektových týmů, vzdělávala by své zaměstnance a zároveň dělala PR, marketing a představovala a propagovala své produkty a služby. Díky evaluaci reakcí a chování virtuálních uživatelů SL (tzv. avatarů) by firma mohla dál zacílit své portfolio také na reálného zákazníka v reálném světě.

Stejně tak, jako firmy sbírají, uchovávají a analyzují data na webových stránkách pomocí nástrojů webové analytiky, měly by myslet také na analýzu dat z virtuálních prostorů. Sledování a analýza dat a zpětných vazeb od avatarů pomůže firmě pochopit potenciální zákazníky v reálném světě. Na základě analýz dat z virtuálních prostředí lze upravovat služby a produkty, zvolit správné marketingové strategie, PR, a tak mnohem efektivněji vynaložit zdroje pro reálné kampaně.

analytika - obr. 2

Obrázek č. 2. Zaznamenaná data pomocí nástroje SLOGBASE. Zdroj: http://slogbase.com

Představuji tři nástroje pro trackování avatarů ve virtuálním sociálním světě Second Life, který je nejoblíbenějším a nejvyužívanějším virtuálním světem vůbec. Jedná se o produkty SLOGBASE, V-tracker a službu firmy Maya Realities.

Nástroj SLOGBASE umožňuje sledovat traffic uživatelů v daném regionu nebo ostrově. Nástroj vytváří databázi objektů, které jsou rozmístěny v prostředí SL a které pomocí speciálního programovacího jazyka Linden Scripting Language (LSL) zasílají nasbíraná data do externí PHP/MySQL databáze. Na obrázku č. 2 tak vidíme 3D prostor, kde červené tečky ukazují nejčastější výskyt avatarů na regionu. V levém sloupci nástroj ukazuje věk avatarů (věk je počítán od založení avatara), kteří se na regionu vyskytují. V pravém sloupci je zaznamenáno specifické chování avatarů. Víme tak, zda létali, odešli od PC, prohlíželi nějaký objekt pomocí myši nebo měli na sobě přidané nějaké předměty apod. SLOGBASE je poskytován pod licencí Open Source.

analytika - obr. 3

Obrázek č. 3. Graf návštěvnosti 3D prostředí vytvořený v nástroji V-tracker. Zdroj: http://www.co­de4software.com/VTrac­kerGallery.as­px

Dalším nástrojem je V-Tracker (viz obrázek č. 3) od firmy Code4Software. Nástroj umožňuje sledovat traffic avatarů a jejich další činnosti, jako je interakce s objekty, platba, zobrazení URL apod. Dále zaznamenává log hromadného veřejného chatu. Tyto metriky lze spojovat do kampaní, které lze porovnávat pomocí A-B testování. Celý nástroj pracuje na bázi speciálních senzorů, které jsou umístěny v daném 3D prostředí a odtud posílají data na webové rozhraní. Senzory v prostředí SL pracují na bázi LSL. Data jsou posílána na SQL Server 2005. Jako uživatelské prostředí nabízí V-tracker webovou aplikaci C# ASP.NET od Microsoftu. Data mohou být exportována ve formě PDF, Excelu, nebo XML.

Zajímavé je, že firma Code4Software poskytuje k V-Trackeru také nástroj AdSoft, který funguje podobně jako nástroj AdWords ve spojení s Google Analytics.

Třetím nástrojem je služba od firmy Maya Realities, která poskytuje sběr dat v daném prostředí a analyzuje je. Služba sbírá např. pozici, jméno, status a profilové informace avatara, chování avatara (sed/stání), zaznamenává komunikaci a jeho pohyb v lokalitě. Dále zaznamenává provedené platby, teleporty, vytváření objektů a jejich manipulaci, změny v inventářích avatarů, úpravu podoby, změnu vlastnictví objektů, změny na regionu, apod. Služba poskytuje také teplotní mapy (viz obrázek č. 4), hodinové a týdenní traffic, čas strávený v lokalitě (viz obrázek č. 5) atd.

analytika - obr. 4 analytika - obr. 5

Obrázek č.4. Teplotní mapa Maya Realities s vyznačenými vstupy a výstupy z lokality. Zdroj: http://www.ma­yarealities.com/ser­vices.php
Obrázek č. 5. Graf ukazuje dobu strávenou uživatelem v lokalitě. Zdroj: http://www.ma­yarealities.com/ser­vices.php

Nástroj nabízí také pokročilejší systém zjišťování míry konverze. Na obrázku č. 6 můžeme vidět rozdíl v počtu avatarů, kteří přichází na pláž, s množstvím počtu avatarů, kteří si jdou prohlédnout výstavu o tsunami, situovanou dál od pobřeží.

analytika - obr. 6

Obrázek č. 6. Měření konverze služby Maya Realities. Zdroj: http://www.ma­yarealities.com/ser­vices.php

Jedna z nejnovějších funkcí služby Maya Realities je zobrazení trafficu ve formě 3D v SL (viz Obrázek č. 7). Pokud si službu objednáte, zaplatíte přibližně 300 USD za 6 měsíců.

CIF - osobnosti

Všechny nástroje splňují standardní požadavky na sběr dat. Rozdílné jsou však v poskytování analýz. V rámci analýzy bych vyzdvihl službu firmy Maya Realities, kde lze zjišťovat konverze. Firmě, která by se zaměřovala výrazně na marketing a reklamní kampaně, bych doporučil nástroj V-tracker, který je možné propojit se zmíněnou službou AdSoft. U tohoto nástroje je sympatická funkce zaznamenávání veřejného chatu. Cenově nejdostupnější řešení je samozřejmě Open Source SLOGBASE. U nástroje V-trackeru se mi cenu zjistit nepodařilo.

analytika - obr. 7

Obrázek č. 7. 3D reprezentace traffic v SL. Zdroj: http://www.flic­kr.com/photos/hac­kshaven/43833179­10/in/set-72157600715612643/

Je pro vás důležité, jak se na vašem webu uživatel / klient chová?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je absolventem KISK FF MU Brno, kde připravuje nový kurz o HCI. Mimo to studuje druhým rokem doktorský program na ÚISK. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).