Hlavní navigace

Ani sestříhání hororu nestačilo. Televize prohrála soud kvůli krvavému filmu

6. 12. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Dimension Films
Vysílání drastického hororu zaměstnalo úřady ve dvou státech. Televizní stanice AMC soud prohrála a nepomohlo jí ani to, že před vysíláním odstranila několik minut děje.

Americký horor Dracula 2000 při uvedení v kinech moc nevydělával a nelíbil se ani recenzentům. Pokus o moderní verzi klasického upírského románu vsadil na krvavou brutalitu. Postupně se z něj stal vcelku zapomenutelný film pro kabelové televize.

Loni v září doputoval do vysílání maďarské verze filmové stanice AMC. Ta patří do programového portfolia společnosti AMC Networks Central Europe se sídlem v pražském Karlíně. Do Maďarska vysílá díky české licenci, protože to umožňují evropské dohody.

Upírský příběh se v programu objevil od 19 hodin. Kvůli drastickým scénám potom přišly stížnosti maďarskému úřadu, který dohlíží na obsah televizního vysílání. Podobně jako u nás se ani v Maďarsku takové pořady nesmí vysílat před zákonem stanovenou hodinou, aby se na ně nemohly dívat děti.

Nejvýraznějším problémem odvysílaného pořadu bylo podle názoru maďarských úředníků zobrazování obětí vystavených násilí a realistické zobrazení agonie postav trpících krvavými zraněními a smrtelnými ranami. Ve filmu byly záběry na kusy těl a zohavené mrtvoly. Hrůzný dojem byl podpořený střihem a hudbou.

Maďaři se proto obrátili na českou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, ať záznam filmu posoudí a vyhodnotí, jestli držitel licence neporušil platné předpisy. Vysílací rada se hororem zabývala v prosinci 2020. Také podle její analýzy jde o děsivý film se znázorněním realistického utrpení. Popsala celkem deset nejbrutálnějších scén a usoudila, že násilné scény mohou ohrozit psychický vývoj dětí.

„Především u menších dětí mohly scény vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí,“ vysvětlil český úřad. V zahraničí má Dracula 2000 obvykle nejpřísnější omezení věkové přístupnosti. AMC už navíc v minulosti dostala upozornění kvůli jiným filmům.

Vždyť jsme to sestříhali

AMC se snažila českou vysílací radu přesvědčit, že je stanice určena „zejména pro dospělé“ a na satelitu je dostupná jenom těm, kdo si ji vyberou z nabídky. Úředníkům sdělila, že pečlivě hlídá, co se dostává do vysílání během dne. Z filmu Dracula 2000 sama vystřihla nevhodné scény v délce tří minut. Slíbila, že další reprízy už bude vysílat jen v noci.

Vysílací rada takovou obhajobu odmítla. Přístup k vysílání AMC není podmíněn žádným rodičovským zámkem a satelitní distribuce sama o sobě nemůže sloužit jako přístupový filtr. Zkrácení filmu televizi ve správním řízení naopak přitížilo. „Vzhledem k jeho sestříhání je zřejmé, že si byla dobře vědoma jeho nebezpečnosti pro dětské diváky. Jednalo se však o kosmetickou úpravu, rizikový dopad se jen snížil, nebyl odstraněn,“ podotkla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ohrožení psychického vývoje dětí patří podle názoru českých soudů mezi takzvané ohrožovací přestupky. Zjednodušeně řečeno není nutné prokázat, že odvysíláním filmu utrpělo nějaké konkrétní dítě. Odpovědností vysílatele totiž je vůbec nepřipustit, aby k tomu mohlo dojít.

Vysílací rada vzala v úvahu, že má maďarská verze AMC nižší sledovanost, na druhou stranu ale nejde o žádné začátečníky v oboru. Proto letos na jaře za odvysílání filmu nakonec uložila pokutu 200 tisíc korun. To jsou dvě procenta maximální možné zákonné sazby.

Děti si to přeberou

AMC se s pokutou nesmířila a rozhodla se proti ní bojovat u soudu. Právníci stanice přišli s argumentem, že „násilí je historickou součástí kultury“ a audiovizuální tvorby, a to včetně pohádek. Posouzení filmu českými úředníky označili za „subjektivně zkreslené hodnocení“. Scény se měly posuzovat v kontextu celého filmu.

„Nejsou-li děti a mladiství schopni jednotlivé scény zanalyzovat jako RRTV za použití analytických postupů, nemohou na ně dané scény mít tvrzený vliv. V rámci posuzovaní vhodnosti pro děti a mladistvé je nutno vzít v potaz dějový kontext, způsob zobrazení, případná poučení a vyústění děje,“ citoval soud z argumentace AMC.

Stanice se také tvářila, že vlastně neví, jaké snímky může podle názoru vysílací rady do programu zařazovat přes den a jaké ne. O tom, že je nějaký film problematický, se dozví až ve chvíli, kdy s ní začne správní řízení. Předběžná stanoviska neexistují, protože by se jednalo o cenzuru. AMC prý pokaždé ujistila vysílací radu, že sice s hodnocením nesouhlasí, ale konkrétní film už do vysílání přes den zařazovat nebude.

Úředníci na to namítli, že rozhodovací praxe vysílací rady je veřejná a každý provozovatel se s ní může seznámit na internetových stránkách úřadu. Tamtéž je k dispozici i dosavadní judikatura k různým paragrafům zákona o vysílání.

Právníci stanice však tvrdili, že scény, které byly shledány jako nevhodné, neobsahují vždy natolik shodné prvky, aby mohly být aplikovány na ostatní pořady. Znovu zdůraznili, že je filmový program AMC jednoznačně určen pro dospělé. „V licenčních podmínkách a dalších programových podmínkách není žádná zmínka o pořadech pro děti a mládež. Dětského diváka by programová nabídka tohoto kanálu zřejmě nezaujala a zvolil by spíše jiné programy,“ podotkla AMC.

Také dodala, že v sedm hodin večer už byli určitě doma rodiče, takže mohli ovlivnit, na co se děti dívají. Podle televize není jasné, z čeho vysílací rada usuzuje, že v té době děti a mladiství sledují televizi bez přítomnosti rodičů. „Skutečnost, že předmětná stanice není dostupná všem, ale jen těm, kteří si ji vyberou a zakoupí, je pro posouzení potenciálního negativního dopadu klíčová,“ zdůraznila AMC.

Předně se jí však nelíbilo, jak vysoká je pokuta. Vůči jiným stanicím, třeba programu Prima Cool nebo Nova Cinema, byla vysílací rada mírnější, i když mají větší dosah. Dala jim stejné nebo nižší pokuty, ale zohlednila při tom jejich sliby, že už pořady nebudou opakovat přes den, anebo celkový kontext díla.

Rodiče nemohou hlídat všechno

Stáhněte si: Rozsudek ve věci filmu Dracula 2000 (PDF)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání naopak u soudu argumentovala, že je mylné očekávat od dětského diváka analytický přístup a vyhodnocení děje. „Dětský divák není schopen katarze související s pozitivním koncem, vnímá děj útržkovitě a i zhlédnutí jediné scény může mít na jeho psychiku dopad,“ upozornila.

Za „bizarní a nelogickou“ poté označila obhajobu, že když není kanál primárně určený pro děti a mladistvé, tak se na něj nedívají. Zákonem jsou dětští diváci chráněni před negativním dopadem jakéhokoliv televizního programu, ať už má jakékoliv tematické nebo věkové zaměření. K výši pokuty uvedla, že se vyhodnocuje řada kritérií, konkrétně a individuálně, takže nejde srovnávat, jakou pokutu dostal jiný vysílatel.

Soud žalobu odmítl jako nedůvodnou, napadené rozhodnutí je dostatečně a srozumitelně odůvodněno. „Povinnost orgánů veřejné moci řádně odůvodnit svá rozhodnutí nelze interpretovat jako požadavek na detailní odpověď na každou námitku,“ uvedla soudkyně Karla Cháberová. Připomněla, že negativní dopad na dětského diváka by měl být schopen posoudit každý s běžnými znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými školním vzděláním, výchovou a životními prožitky.

WT100

Soudkyně také dala za pravdu úředníkům, že scény ve filmu jsou nebývale hrubé, plné intenzivního násilí, a navíc se prolínají celým dějem. Argument, že stanice není pro děti, odmítla s tím, že záleží na denní době vysílání snímku. Připomněla, že rodiče oprávněně spoléhají na to, že se přes den neobjeví ve vysílání něco nevhodného, a děti se tak mohou dívat na televizi i bez jejich dohledu. Pokud stanice sama vystřihla tři minuty závadných scén, ale pak přesto film pustila přes den, pak je otázkou, jestli její vnitřní hodnotitelský systém funguje efektivně.

„Pokud jde o výši uložené sankce, musí soud konstatovat, že žalobkyni byla uložena pokuta ve výši 2 % stanoveného zákonného rozmezí. Pohybuje se tedy na samotné dolní hranici. Takovouto sankci nelze v žádném případě vzhledem k okolnostem posuzovaného případu označit za nepřiměřenou,“ uzavřela soudkyně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).