Hlavní navigace

Anketa: Měly by se zrušit koncesionářské poplatky?

29. 5. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Vadí vám televizní a rozhlasové poplatky? Souhlasili byste s jejich zrušením? Diskusi na toto téma nedávno rozproudil kandidát do Evropského parlamentu Edvard Kožušník z ODS, který v horní komoře Parlamentu předložil návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Krátce na to se na internetové sociální síti Facebook objevila skupina „K.O. koncesionářským poplatkům“. Zrušení poplatků je také tématem naší dnešní ankety.

Jiří Janeček, generální ředitel České televize

Jiří Janeček

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Především je potřeba připomenout, že současná debata není diskusí odbornou, ale pouze populistickou, protože vznikla z popudu kandidáta do Evropského Parlamentu. Možná by veřejnost měla vědět, že pana Edvarda Kožušníka jsem pozval na Kavčí hory k diskusi na téma jeho návrhu a k mému překvapení sám připustil, že hlavním motivem otevření tématu placení televizních poplatků byla snaha se zviditelnit, a že jeho návrh je v praxi těžko představitelný. Přes tento upřímný postoj, který jsem velmi ocenil, pokračuje pan Kožušník v nesmyslné kampani, která poškozuje média veřejné služby a odvádí pozornost od významnějších problémů této země. Návrh je velmi nedbale připravený bez znalosti odborných kontextů a jeho autoři nikdy nepředpokládali, že by se dostal dále než do prvního čtení v Parlamentu. Návrh na zrušení systému televizních poplatků, který je tradičním, v mnoha zemích praktikovaným a ověřeným způsobem financování nezávislé veřejné služby, je jedním z nejhrubších útoků na mediální stabilitu v České republice od roku 1989. Velice rychle by se ukázalo, že velmi levná veřejná služba, kterou nabízejí Česká televize a Český rozhlas, je nenahraditelná­.(televizní poplatek v ČR je jeden z nejnižších v Evropě). Komerční média dnes říkají, že službu by dokázala převzít, ale už nedodávají, že jen některé komerčně zajímavé projekty (například publicistiku, zpravodajství a možná některé charitativní projekty), rozhodně ovšem nebudou věnovat drahý komerční prostor menšinám, menšinovým žánrům, handicapovaným, seniorům, vzdělávacím pořadům, uměleckým projektům, vážné hudbě, alternativním scénám, okrajovým sportům, atd. Pochopitelně s jedinou výjimkou, a to, že si stát komerční čas za komerční ceny koupí. Pak bude teprve jasné, jak levná byla služba ve specializovaných médiích typu České televize. Závěr je tedy jasný, jen člověk neznalý mediální problematiky může s populistickým návrhem na zrušení televizních a rozhlasových poplatků souhlasit.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Jsem přesvědčen, že poplatky placené přímo či zprostředkovaně občany musí zůstat základním pilířem financování veřejné služby, protože jen takový systém dává televizi dostatečnou nezávislost na politických i ekonomických vlivech, kterým podléhají všechna komerční média. Návrh na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu je naprosto absurdní a i poučený laik musí vědět, že by to byl konec nezávislosti médií veřejné služby. Neposlušnou televizi či rozhlas by politické síly každý rok při schvalování rozpočtu držely v hrsti. Ta debata ale není jen o ČT a ČRo, je o prostředí, ve kterém existujeme, o uvědomování si souvislostí. Cožpak politici opravdu chtějí ztratit jediná objektivní média zaznamenávající všechny důležité události, které komerční média do svých stručných zpravodajských relací ani nezařadí? Skutečně chtějí, aby o jejich práci nebyla nikde ani zmínka a místo toho se objevovaly jen negativní informace a kauzy? Opravdu chtějí dát soukromým vysílatelům tak obrovskou moc opanovat veřejné mínění, aniž by společnost mohla jejich počínání jakkoliv korigovat? Jsou umělci a tvůrci připraveni přijít o uměleckou svobodu, kterou například v České televizi mají? Skutečně chce většina občanů kvůli 135 korunám měsíčně podřezat jeden z pilířů demokracie? Já tomu nevěřím.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Tahle otázka je důsledkem neexistence systému mediální výchovy, kterou jsme měli mít všichni už dávno na základních školách. Pokud bychom médiím rozuměli, chápali jejich fungování, systém jakým pracují a ovlivňují náš život, tak bychom si stejně jako ve vyspělých zemích této služby vážili. Jsou stovky a tisíce projektů, které by komerční média nikdy nedělala, které by nikdy nevznikly bez existence veřejné služby. Kolik filmů, dokumentů, záznamů a různých sérií by dnes nepatřilo do zlatého fondu. Bez vlivu například televize veřejné služby by komerční stanice neměly důvod investovat alespoň do několika filmů ročně a netočily by se původní seriály. Která komerční stanice by si nechala vnutit velmi tvrdé podmínky a přísné normy pro vysílání, jako mají média veřejné služby. Kdo by donutil vysílat soukromá média nemalou část programu z regionů, kdo by vysílal pro menšiny, handicapované, kde by lidé viděli čistě zpravodajské informace bez různých manipulativních technik (hudební podkresy, zpomalování záběrů, komentování atd.). To všechno a ještě mnohem víc je služba veřejnosti. Služba, kterou by asi většina lidí docenila až ve chvíli, kdy by ji ztratila.
Eva Tichá, tisková mluvčí Českého rozhlasu

Eva Tichá

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Zásadně nesouhlasím. Stávající způsob financování funguje. Systém rozhlasových a televizních poplatků je stále nejobvyklejším řešením financování médií veřejné služby či jejich národních obdob. V současné Evropě jde o řešení převažující, neboť umožňuje dostatečnou nezávislost médií na státu, což ve svém stanovisku podtrhuje také Evropská vysílací unie. Financování by mělo být stabilní a bezpečné. Má vliv na to, jak je dodržováno poslání médií veřejnoprávní služby. Je jedním z hlavních způsobů, jak určovat „chování“ anebo „výkon“ vysílacích organizací. Poskytovatelé veřejnoprávních služeb by neměli být vystaveni politickým tlakům nebo ovládáni tržními silami a ekonomickými zájmy.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Znovu musím zopakovat to zásadní, že média veřejné služby musí být financována nezávisle na politickém tlaku, tržních silách a ekonomických zájmech, což financování ze státního rozpočtu nezaručuje.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Odpověď na tuto otázku se nabízí sama, pokud si uvědomíme zásadní rozdíl mezi médiem veřejné služby a médiem v soukromém vlastnictví. Český rozhlas jako médium veřejné služby musí naplňovat Zákon o Českém rozhlasu. Jeho základními pilíři jsou: poskytování objektivních, ověřených, vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky a vzdělávání. Slouží všem skupinám obyvatel. Je pečlivě sledován a kontrolován především svými posluchači, vůči kterým má v demokratické společnosti velkou odpovědnost.

Soukromá média se mohou řídit zájmy ekonomickými či politickými, případně některých skupin obyvatel. Mohou mít na zřeteli módní trendy či cíle svých vlastníků. Nemusí se zodpovídat svým posluchačům, čtenářům či divákům, zda jejich informace jsou objektivní. Domníváte se vy osobně, že soukromé subjekty mohou zaručit objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné informace, na které mají lidé v demokratické společnosti právo?
Martin Mrnka, generální ředitel televize Z1

Martin Mrnka

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Ano. Vzhledem k vývoji na televizním a rozhlasovém trhu by bylo účelné přenést financovaní veřejnoprávních médií přímo na stát. Tomu odpovídá také trend v mnoha evropských zemích.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Prostřednictvím státního rozpočtu.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Samozřejmě. Jsou oblasti, které komerční média z různých důvodů pokrývat nebudou.

Na druhé straně by ale veřejnoprávní média neměla za peníze občanů suplovat to, co komerční media dělají a dělají to dobře. Tedy třeba v případě ČT vyrábět nebo vysílat sitcomy, reality show, estrády, komerční produkci Hollywoodu a pod. Velkým otazníkem je, proč by veřejnoprávní média měla konkurovat soukromým v oblasti masového sportu.

Naopak, doménou ČT mají být podle mne přenosy z parlamentu, právní a vzdělávací poradny, informování o dění v regionech, nebo třeba pro komerční média drahá investigativní žurnalistika a nezávislý český film.

S postupující digitalizací a rozšiřováním počtu televizních stanic se ale tento prostor pro veřejnoprávní média stále zužuje. Typickým příkladem je například televizní služba pro menšiny – tuto přirozenou oblast zájmu ČT teď aktuálně v případě vietnamské menšiny obsadila soukromá Ethnic TV.

Proto si myslím, že nás v nejbližších letech čeká redefinice pojmu veřejné služby. Při ní by mělo být přesněji stanoveno, co si daňoví poplatníci nebo koncesionáři v podobě veřejnoprávních médií vlastně platí. Jsme v roce 2009 a definice veřejných médií z roku 1991 v době rychlého společenského a technickému pokroku zastarala.
Jiří Balvín, generální ředitel televize Óčko

Jiří Balvín

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Tak jednoznačně se v žádném případě odpovědět nedá!! Takový revoluční a radikální zásah do letitého zvyku financování těchto médií vyžaduje opravdu širokou a odbornou diskuzi, při které se přijde na tolik úskalí, která jsou potřeba řešit, že jednoduchá odpověď opravdu neexistuje.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Viz předchozí odpověď…

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Ale to je dobrá otázka! Tady se dá odpovědět jednodušeji – potřebujeme. Ale následuje další otázka – Jak postavená mají tato média být? A opět never ending story – stálá diskuze!


Zdeněk Duspiva, předseda Národní koordinační skupiny pro digitalizaci

Zdeněk Duspiva

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Domnívám se, že současný model financování je funkční a jsou vytvořeny mechanismy garantující plnění veřejnoprávní mediální služby. Pro případnou změnu dosavadního modelu financování, kterou v principu neodmítám, podle mého názoru chybí širší diskuze. Návrh tak radikální změny tímto potřebným procesem diskuze neprošel a je možná až příliš pod časovým tlakem i vlivem aktuálních evropských voleb. Případná změna financování by měla být úzce spojená i s vyjasněním obsahové funkce a definicí celé veřejnoprávní koncepce v éře konvergence služeb a radikální technologické změny. Perspektivně jsem pro jednozdrojové financování, tedy bez reklamy, což u nás nastane s koncem analogu.

Jinou otázkou je využití prostředků na zajištění veřejné služby, kde bych podpořil diskuzi podobnou úvahám v BBC, tedy možnost dílčího využití prostředků i pro realizaci veřejnoprávních projektů dalšími neziskovými i jinými subjekty.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Financování z veřejných rozpočtů by muselo obsahovat dostatečné „bezpečné“ mechanismy pro zajištění základních principů nezávislosti médií veřejné služby i garanci dostatečných finančních prostředků, zejména pro další rozvoj.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Samozřejmě, myslím, že i mě blízký proces digitalizace i díky aktivní roli ČT (a ČRo) potvrzuje odlišnost i potřebnost médií veřejné služby. Právě digitalizace je podle mne příležitostí pro média veřejné služby prokázat a potvrdit svůj význam a potřebnost.
Jaromír Glisník, výkonný ředitel TradeTec, provozovatele satelitní platformy Skylink

Jaromír Glisník

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Ano. Stát rozhoduje o výši koncesionářských poplatků, o pravidlech pro jejich placení a občanům ukládá povinnost je platit. Proto lze tyto poplatky považovat za určitý typ daně. Nevidím důvod, proč by měly mít zvláštní status.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Stejným způsobem jako jiné státem financované služby veřejnosti, tedy z prostředků státního rozpočtu.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Zcela jistě potřebujeme veřejné služby v oblasti médií podobně jako v jiných oblastech. Nejsem si však jist, že potřebujeme vysloveně veřejnoprávní média (rozhlasové a televizní stanice). Dovedu si představit, že by veřejnou službu mohla efektivněji poskytovat státu soukromá média. Oblastí, kde stát s výhodou využívá pro služby ve veřejném zájmu soukromého sektoru, je velmi mnoho. Nemyslím si, že občanům scházejí veřejnoprávní noviny a pokud by stát svěřil (na základě průhledného tendru) jednotlivé oblasti „veřejnoprávnosti“ soukromým médiím, nescházely by jim ani veřejnoprávní televize ani rozhlas.
Leoš Pohl, zástupce operátora DVB-T a DVB-S

Leoš Pohl

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Koncesionářskou strukturu financování České televize (a vůbec vysílání veřejných služeb) považuji za neefektivní a archaickou. Nejsem si však jist, zda běžná daň a státní rozpočet jsou nejlepším řešením. Za určitých okolností vedou k porušení jednak jedné ze tří priorit vysílání veřejné služby, kterou je nezávislost a jednak k případnému omezování jejího rozsahu.

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Nevěřím, že v současné době existuje shoda na jejich zrušení.

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Tuto nikdy neukončenou diskuzi o jejich rozsahu, obsahu a charakteru provází zneužívání Amsterodamského protokolu a Římských dohod, souboj varianty udržování rovnováhy duálního systému a ponechání samovolného vývoje tržních mechanismů. Nyní jsme však svědky, že stejně jako při rozjezdu komerčního rozhlasového vysílání nepřináší digitalizace televizního vysílání automaticky kvalitu. Myslím, že v období „zmnožování“ nabídky byl měl u nás existovat systém, který zajisti pluralitu (rozmanitost), integritu (soudržnost, rozumím tím společnosti) a nezávislost (pravdivost), které považuji za hlavní pilíře veřejného zájmu. To však neznamená, že to musí být na úkor efektivnosti fungování (včetně výběru poplatků) veřejné služby.
Petr Bratský, poslanec za ODS, člen stálé sněmovní komise pro sdělovací prostředky

Petr Bratský

Souhlasíte s názorem, že by se měly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušit?

Souhlasím, občané by měli být odbřemeněni od televizní a rozhlasové daně, která se maskuje a rozmlžuje názvem „koncesionářské poplatky“. Jejich paralelní výběr a vymáhání je nákladnější, než kdyby byla o podobnou částku navýšena jiná již existující daň, popřípadě pokud by část z výnosu jiných daňových příjmů státu byla zákonem alokována na ČT a ČRo. Ve výsledku jde vždy o státem nařízenou povinnost platit, takže nahlíženo z jakékoliv strany, jsou tyto instituce placeny vždy státem a vytváření dojmu, že si Českou televizi nebo český rozhlas platí „koncesionáři“, je nejen dražší, ale hlavně falešně matoucí. Kolik z nich by tak činilo dobrovolně, bez donucení zákonem?

Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, jakým způsobem by podle vás měla být financována média veřejné služby?

Efektivnější by bylo jasně stanovit pojem veřejné služby v oblasti médií a jeho konkrétní aplikaci. Stát by si objednával konkrétní služby, pořady, filmy, zpravodajství atd. a na to by se z rozpočtu vyčlenila adekvátní částka pro každý rok. O tu by se pak ucházela média, a výhledově by to nemusela být nutně jen média veřejné služby. Navíc, proč omezovat veřejnou službu jen na rozhlas a televizi? Pro neexistují třeba státní noviny veřejné služby? Reklamní agentury veřejné služby apod. Stát si již nyní objednává u různých mediálních subjektů nejrůznější „veřejné služby“, tak by se to mohlo sjednotit i v oblasti elektronických mé­dií.

KL22 hlasovani

Potřebujeme vůbec média veřejné služby?

Potřebujeme jasněji definovanou veřejnou službu, kterou mohou poskytovat jak současná média veřejné služby, tak i další subjekty, včetně soukromých.

A co vy? Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.