Hlavní navigace

Atlas se stahuje ze Slovenska a Ukrajiny

23. 8. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Přestože Atlas ještě před rokem tvrdil, že návratnost investic do jeho ukrajinské mutace je do dvou let, nyní pobočku na Ukrajině de facto zrušil a Atlasua.net je provozován z České republiky. Velkého okleštění se dočká rovněž slovenská mutace, ze které zůstane zachováno pouze obchodní oddělení. Atlas zřejmě začal šetřit.

Dne 3.4.2001 vydal Atlas tiskovou zprávu následujícího znění: „Dne 3.4.2001 spustila společnost Atlas.cz na adrese www.atlasua.net nový internetový portál, který bude nabízet své služby obyvatelům Ukrajiny. Společnost Atlas.cz se rozhodla nabízet své prověřené služby na Ukrajině pro její vysoký a zatím neobjevený potenciál. Cílem expanze do zemí střední a východní Evropy je stát se největším východoevropským a středoevropským internetovým portálem.“ Dále se uvádělo, že: „Ukrajina byla zvolena k expanzi především pro svůj vysoký potenciál. Podle některých zdrojů žije na Ukrajině 52 milionů obyvatel, z toho tři miliony jsou studenti.“

Pokud pomineme mírně marketingový nádech celého sdělení, nelze mu upřít velká očekávání, která Atlas do ukrajinské pobočky vládal, což je například patrno i z tvrzení, že provozovatel portálu očekává návratnost vynaložených nákladů do dvou let. To byla poměrně odvážná představa, přihlédneme-li k tomu, že žádný český portál nemá s expanzí na východ právě nejlepší zkušenosti. Seznam se kdysi zavčasu zbavil své slovenské mutace Zoznam.sk a slovenským variacím Atlasu a Centra (které se nachází na sedmém, resp. desátém místě TNS iDot) se dle mého názoru nevede dvakrát dobře, protože Slovensko představuje oproti České republice poloviční trh.

V současné době se v doméně www.atlasua.net stále nachází ukrajinský Atlas, ovšem běžící z České republiky. Pavel Sodomka, ředitel Atlasu, k tomu uvádí: „Pozadí tohoto kroku je velice prosté. V ekonomice se tato záležitost nazývá úspory z rozsahu. Jedná se o připravovanou centralizaci nabízených služeb s předpokládaným využitím prvku technologie Microsoft .NET, jako je například práce s lokalizovatelnými zdroji (…). Navíc konektivita mezi Českou republikou, Slovenskem a Ukrajinou je na více než dobré úrovni.“ Dle informací ze dvou nezávislých zdrojů však Atlasu na Ukrajině zmizela účetní s penězi a obchodní výsledky v zemi se zanedbatelnou penetrací Internetu nestály za nic.

ICTZ23

V podobné situaci se však nachází i slovenská pobočka Atlasu. „K určité změně na Slovensku zajisté dojde, souvisí to s plánovaným centralizováním některých našich služeb. Chtěli bychom klást větší důraz na obchodní činnost a vývoj nových produktů řídit z Prahy s přihlédnutím k slovenským požadavkům a potřebám,“ říká Pavel Sodomka. To fakticky znamená stejný postup jako na Ukrajině s tím, že na Slovensku zůstane zachováno obchodní oddělení, tj. Atlas tento trh ještě tak docela neodepisuje. Slovensko má potíže s velkými sociálními rozdíly a existencí minimální střední vrstvy, která by Internet používala. To je další problém oproti České republice.

Atlas se očividně pouští do ořezávání nákladů. Vzhledem k jeho budoucnosti by bylo zajímavé zvědět, zda se tak děje na základě vnitřních procesů či na pokyn investora II. Epic Holding, který celé představení sponzoruje. Možná víte, že Atlas již tak, tak skončil v náručí Českého Telecomu (viz Koupí Český Telecom Atlas?), ovšem s překotnou výměnou managementu divize Imaginet byl prodej minimálně odložen, neboť nové vedení se trápí s nešťastnou investicí Českého Telecomu do Quicku. Atlas se zřejmě dlouhou dobu utěšoval představou, že II. Epic Holding v něm utopil příliš mnoho peněz, než aby jej prostě zavřel. Otázkou je, nakolik je tato filosofie po zrušení deníku Super ještě relevantní.

Má ještě Atlas šanci na prodej?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]