Hlavní navigace

Aukce mobilních kmitočtů: začínají přesvědčovací manévry. Jak silný je ČTÚ?

27. 5. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Mobilní operátoři sepsali velmi rozsáhlé připomínky k aukci mobilních kmitočtů. Nejvíce jim leží v žaludku vyhrazení bloku v pásmu 800 MHz pro nového hráče.

Minulý týden, konkrétně ve středu 22.5.2013, skončila lhůta pro podávání připomínek k podmínkám (opakované, druhé) aukce kmitočtů pro mobilní sítě. ČTÚ tyto podmínky zveřejnil 8.4.2013, a původně k nim připomínky očekával do měsíce, neboli do 8.5.2013. Pak ale vyhověl žádostem o prodloužení této lhůty, byť ne plném rozsahu, a místo požadovaného posunu o další měsíc posunul termín o dalších 14 dnů, tedy do již zmiňovaného 22.5.2013.

Podstatné je ale to, že zveřejněná podoba podmínek aukce je vlastně jen jejich návrhem ze strany ČTÚ, a následná fáze připomínkování (resp. veřejné konzultace) je od toho, aby zainteresované strany mohly do jejich podoby zasáhnout, skrze své připomínky. Protože ČTÚ musí všechny takovéto připomínky tzv. vypořádat, tedy buďto akceptovat nebo neakceptovat, a v každém případě zdůvodnit svou reakci na ně.

Teoreticky je tedy možné, že podmínky aukce získají v důsledku uplatněných a akceptovaných připomínek zcela jinou podobu, než jakou mají dnes. Nebo se také nemusí změnit „ani o milimetr“, pokud ČTÚ nebude akceptovat žádnou připomínku. Nejspíše to ale dopadne nějak „mezi“, kdy ČTÚ některým připomínkám vyhoví a jiným ne.

Začínají přesvědčovací manévry

Samozřejmě bude velmi záležet na tom, o jaké připomínky půjde. I jak budou prezentovány a podloženy věcnými argumenty. Včetně toho, jak velký tlak dokáží všechny strany na ČTÚ vyvinout a přesvědčit ho o svých pohledech na věc, postojích, argumentech, i požadavcích.

No a právě v tomto kontextu je třeba rozumět dění minulého týdne: už sama možnost ovlivnit výslednou podobu podmínek aukce jednoduše nemohla zůstat operátory nevyužita. Protože každá, i třeba drobná změna podmínek může znamenat podstatnou změnu průběhu a výsledku aukce, včetně sumy, na kterou se výsledné ceny nakonec vyšplhají. Z pohledu operátorů může jít o úsporu, klidně i v řádu miliard. Nebo změnu v tom, kdo nakonec vstoupí či nevstoupí na mobilní trh jako nový hráč. Či kdo získá jaké frekvence.

Takže se nelze vůbec divit, že stávající operátoři spustili celé „přesvědčovací manévry“, aby vyvinuli co možná největší tlak na změnu podmínek aukce více ve svůj prospěch. Kromě samotných připomínek, adresovaných ČTÚ (a nyní vyvěšených na jeho webu), se pochopitelně snaží přesvědčit o svých argumentech i širší veřejnost, skrze setkání s novináři (T-Mobile) a tiskové zprávy (Telefónica, Vodafone), a i tím vyvinout větší tlak na regulátora a na to, aby jejich připomínky akceptoval.

Pochopitelně nejinak se snaží působit i dosud jediný kandidát na nového hráče, PPF, jen jaksi „s opačným znaménkem“ směru své argumentace: jím vznášené připomínky jsou spíše opačného charakteru, než s jakými přichází trio stávajících operátorů.

Pro širší veřejnost, ale i pro novináře, ale není vůbec lehké hodnotit jednotlivé argumenty, vznášené na adresu nynější podoby podmínek aukce. Zejména proto, že jde o velmi složitou problematiku, která vyžaduje hluboké znalosti (nejenom) z oblasti práva, ale také značnou zkušenost s průběhem obdobných aukcí. Tu stávající operátoři, díky své příslušnosti do nadnárodních koncernů, mají. Ale ČTÚ ji nemá, protože takovouto aukci pořádá vlastně stále poprvé.

Při prvním pokusu si proto ČTÚ najal poradce – ale dnes již víme, že ani to nezabránilo krachu prvního pokusu o aukci. Nově nebylo žádné výběrové řízení na poradce pro druhý pokus vypsáno.

Budou se znovu opakovat předchozí chyby?

Jedním z kritických argumentů, které vznášejí stávající operátoři ve svých připomínkách, je to, že nebyl řádně vyhodnocen předchozí (neúspěšný) pokus o aukci a identifikovány jeho chyby – aby mohly být v nové aukci odstraněny a nedošlo k podobnému vývoji, jako při prvním pokusu. A tak varují před tím, že i nový pokus může „dopadnout špatně“.

Z tohoto pohledu je zajímavé, že ČTÚ určitou analýzu průběhu prvního pokusu o aukci provedl, a dokonce se ji zřejmě chystá i zveřejnit. Podle dostupných informací totiž ČTÚ vypracoval  

zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

kterou ještě v dubnu (konkrétně 26. 4. 2013) schválil tehdejší Předseda Rady ČTÚ (tedy ještě Pavel Dvořák). No a 29. 4. 2013 se na webu ČTÚ objevuje tisková zpráva o tom, že tato Zpráva ještě nebude zveřejněna – a mělo by se tak stát až poté, co vláda schválí jinou (ale obsahově úzce související) zprávu („souhrnnou informaci“) od ČTÚ o průběhu a výsledcích aukce:

Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje i informace, které ČTÚ zahrnul do materiálu, kterým na základě úkolu dle usnesení vlády č. 22 ze dne 9. ledna 2013 podává souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) vládě České republiky, bude zpráva zveřejněna bezprostředně po projednání uvedeného materiálu vládou České republiky.

Dosud se tak nestalo – vláda „souhrnnou informaci“ ještě neprojednala, ani nebyla „Zpráva o průběhu a výsledcích“ dosud zveřejněna. Přesto byl (a to již 8.4.2013, a tedy ještě před schválením „Zprávy o průběhu a výsledcích“ 26.4.2013) zveřejněn nový návrh podmínek druhé (opakované) aukce.  Ovšem s několika podstatnými změnami oproti podmínkám prvního (neúspěšného) pokusu.

Ale i případné zveřejnění slibované „Zprávy o průběhu a výsledcích“ nejspíše nebude ještě obsahovat to asi nejpodstatnější: co a jak který zájemce v aukci dělal a jak se choval. Protože to by prozradilo jeho strategii v aukci. To před skončením celé aukce určitě „ven nepůjde“.

Co leží stávajícím operátorům nejvíce v žaludku?

Podle očekávání leží stávajícímu triu mobilních operátorů nejvíce v žaludku přednostní vyhrazení jedné třetiny nabízených frekvencí v pásmu 800 MHz (konkrétně párový blok A3, o rozsahu 2× 10 MHz) pro nové hráče. Současně s patřičnou razancí využívají argumentu, že v prvním (neúspěšném) pokusu regulátor takovéto vyhrazení (v pásmu 800 MHz) sám rezolutně odmítnul – zatímco nyní, bez zdůvodnění toho, co tak zásadního se změnilo, najednou obrátil o 180 stupňů a pro nové hráče vyhrazení provedl (resp. zatím jen navrhl).

Jedno jednoduché vysvětlení se ale nabízí hned: pokud je pravdou to, co o průběhu první aukce říkají stávající operátoři – tedy že PPFka „přihazovala jako divá“ a tím cenu šroubovala nahoru (což je ale to, kvůli čemu se aukce pořádá) – mohlo by vyhrazení jednoho bloku jen pro ni cílit na to, aby se spokojila s jednou třetinou (vyhrazeným blokem A3) a už se nepouštěla do soutěže o zbývající dvě třetiny kmitočtů v pásmu 800 MHz.

S tím je ale ve sporu skutečnost, že PPFka se i nadále bude moci účastnit také soutěže o zbývající dvě třetiny kmitočtů z pásma 800 MHz. Dovolují jí to „spektrální limity“, které zůstaly beze změny – a které stávajícím operátorům dovolují „hrát“ v pásmu 800 MHz nejvýše o 2×10 MHz, zatímco nový hráč může soutěžit (celkem, včetně vyhrazeného bloku) až o dvojnásobek. A podle zcela neoficiálních informací o průběhu prvního neúspěšného pokusu o aukci to prý PPF také tak dělala, alespoň v určité fázi soutěže.

Možné je to díky tomu, že ony spektrální limity jsou počítány v součtu za pásma 800 a 900 MHz. V něm nový hráč žádné příděly nemá, ale stávající hráči ano – a proto ten rozdíl. Přitom záměr dát všem hráčům na mobilním trhu srovnatelné podmínky (i ve smyslu stejně velkých přídělů spektra) je jedním z hlavních záměrů a principů celé aukce, které odsouhlasila i vláda.

Nakolik je ale reálné, že PPF půjde i do soutěže o nevyhrazené bloky, je otázkou, na kterou dá odpověď až čas. Bude to záležet na její finanční kondici, na jejích strategických záměrech a řadě dalších okolností.

Stejně tak je zatím otevřenou otázkou, zda vyhrazený blok A3 v pásmu 800 MHz (i obdobně vyhrazený blok B1 v pásmu 1800 MHz) bude skutečně jen pro PPF, a tedy jen za vyvolávací cenu, nebo zda i o něj proběhne soutěž ve formě aukce. U obou bloků totiž jde o vyhrazení „pro nové hráče“, a nikoli pro PPF jako takovou.

Pokud by se tedy přihlásilo více zájemců o roli nového hráče, museli by se utkat (právě a pouze oni) v soutěži o oba vyhrazené bloky. Asi i na tuto eventualitu míří jedna z připomínek samotné PPF, která požaduje uskutečnit případnou soutěž (aukci) o vyhrazené bloky ještě před aukcí o bloky nevyhrazené. Zřejmě aby nemusela současně bojovat na dvou frontách, což by její strategii dále komplikovalo, ale měla po prvním kole jasněji ohledně toho, zda jít do další soutěže v pásmu 800 MHz či nikoli.

Jde o nedovolenou veřejnou podporu?

Těžko se asi můžeme divit tomu, že stávající operátoři ve svých připomínkách napadají jak samotné vyhrazení bloku A3 (2×10 MHz) ve zdaleka nejlukrativnějším pásmu celé aukce, tak i zachování původních spektrálních limitů. A že hledají všechny možné argumenty, kterými by podpořili svůj požadavek na změnu.

Kromě argumentu s předchozím postojem regulátora z první aukce (že vyhrazení bloku v pásmu 800 MHz nepřipadá v úvahu) a s neprovedenou analýzou přichází nyní trio stávajících operátorů s novým argumentem: že by se mohlo jednat o veřejnou podporu. Pokud jsem jejich argumentaci pochopil správně, zakládají tento svůj názor na tom, že v prvním kole měla být PPF ochotna zaplatit za příděl v pásmu 800 MHz více, než kolik nyní činí vyvolávací cena vyhrazeného bloku A3. No a rozdíl (mezi tím, kolik je/byl zájemce ochoten zaplatit, a kolik činí vyvolávací cena vyhrazeného bloku) pak má představovat veřejnou podporu.

To má ale dva zajímavé háčky. Například: jak ostatní operátoři vědí, kolik byla právě PPF ochotna zaplatit v první aukci (a za co), když celá aukce měla být anonymní? A hlavně: vyhrazené bloky nejsou vyhrazeny pro jeden konkrétní subjekt (ať již PPF, či kohokoli jiného), který by je nějak automaticky dostal jen za administrativně stanovenou vyvolávací cenu. Jsou vyhrazeny pro soutěž všech subjektů, které se přihlásí do aukce v roli nového hráče – a pak o tyto vyhrazené bloky budou soutěžit mezi sebou.

Dnes ještě nemůže být známo, zda kolik takových subjektů bude. Zda se o roli nového hráče bude ucházet jen společnost PPF, nebo i někdo další – nebo také nikdo (ani PPF). Poslední varianta, tedy celé aukce „jen ve třech“, bez žádného nového zájemce, by pro stávající operátory jistě byla nejvýhodnější. A tak se nedivme, že hledají všechny legální cesty, jak se k ní dopracovat. Včetně argumentu s veřejnou podporou, který by mohl celou přípravu aukce notně prodloužit – a tím dosáhnout toho, že by se společnost PPF rozhodla už déle nečekat a své prostředky, připravené pro vstup na náš mobilní trh, investovala někde jinde.

S veřejnou podporou je to totiž skutečně komplikované, protože o ní může rozhodnout až Evropská komise, které se musí příslušný záměr nejprve notifikovat. A to je pochopitelně „na dlouhé lokte“, asi nejenom časově.

Co dál?

Teď tedy bude velmi záležet na tom, jak silný bude ČTÚ a jak dobře dokáže ustát tlak stávajících operátorů. Jak dokáže obhájit již zveřejněné podmínky aukce, či zda (a v jaké míře) je bude ochoten změnit. Svůj význam přitom může mít i skutečnost, že návrh podmínek připravoval Úřad ještě pod vedením svého původního předsedy, zatímco nový předseda Rady ČTÚ může mít na některé věci přeci jen odlišný názor.

Cloud23

Za měsíc, během kterého by ČTÚ měl vypořádat všechny připomínky, budeme o něco moudřejší. Jenže tím celý „boj“ o frekvence, vedený i na argumentační a právní frontě, rozhodně nebude ještě u konce. Možná právě naopak. Protože jedna z možných variant další ho vývoje je i ta, že operátoři, jejichž připomínky nebyly akceptovány a reflektovány, půjdou cestou napadení podmínek či celé aukce jako takové u soudů. 

To by byla varianta, která by na jedné straně minimalizovala „újmu“ pro ně samotné, ale stejně tak by minimalizovala naděje na nějaký další pozitivní vývoj na našem mobilním trhu z pohledu uživatelů a zákazníků.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).