Hlavní navigace

Česká televize byla minulý týden prozatím bez novinek, přesto zůstala lídrem

31. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

UVNITŘ TOP 10 POŘADŮ TÝDNE – Nova si meziročně pohoršila nejvíce nejen u diváků starších 15 let, ale i ve své skupině 15–54. Klesla jako samostatná televize i celá Nova Group.

Mezitýdenní vývoj (vs. 34. týden 2015)

Cílová skupina 15+

Minulý týden znamenal propad o téměř půl druhého procentního bodu pro Barrandov jako televizní skupinu. Ta si pohoršila z hodnoty 7,49 % na 6,02 %. Za touto skutečností stojí pochopitelně start novinek konkurenčních televizí, což lze poměrně jednoduše dokázat na výsledku skupiny Nova. Součet stanic TV Nova, Nova Cinema, Fanda, Smíchov a Telka dal dohromady hodnotu 29,4 %, což je v porovnání s minulým týdnem nárůst o téměř tři procentní body. Pokles o 0,66 procentního bodu zaznamenala Česká televize, což však vůbec nevadilo, protože v této kategorii zůstala lídrem. Naopak téměř vůbec se z místa nehnula Prima.

PŘEDMINULÝ TÝDEN: Poslední čistě letní týden bodovala ČT, podzimní novinky pomohly k dalšímu růstu Barrandovu

Nova odstartovala své tradiční seriálové formáty, tedy Ordinaci v růžové zahradě 2 a Ulice, prozatím bez účasti Doktorů z Počátků. V porovnání s minulým týdnem si stanice polepšila o téměř čtyři procentní body na hodnotu 21,59 %. V mezitýdenním srovnání si velice dobře vedl i kanál ČT Sport, který mohl sázet na zajímavé celodenní podíly díky atletickému šampionátu z Číny. Stanice si polepšila z průměrného celotýdenního podílu 3,52 % na 5,35 %. Naopak největšími padáky minulého týdne mezi stanicemi byly Jednička (pokles o 1,67 %) a TV Barrandov (ztráta 1,44 %).

Top 10 všechny stanice (35. týden 2015)

Cílová skupina 15–54

I když viditelného úspěchu u mladšího publika dosáhla v kategorii mladšího publika opět stanice ČT Sport, narostla z hodnoty 3,22 % na 4,86 %, nebyla největším skokanem minulého týdne. O vítězství se v této oblasti postarala opět Nova, pro niž je kategorie publika ve věku od 15 do 54 let důležitá obchodně i programově. Nova sice narostla tak, jako v kategorii publika staršího 15 let, ale nárůst o téměř 3 procentní body v kategorii 15–54 je pro ni velmi dobrým výsledkem. Naopak nejvíce – 1,15 procentního bodu – ztratila Jednička, podobný pád zažila i plnoformátová Televize Barrandov.

MINULÝ ROK: Prima minulý týden nad ČT 1, u publika od 15 do 54 let i jako celá skupina

Z pohledu televizních skupin je v kategorii publika od 15 do 54 let opět největším skokanem Nova. Součet všech jejích volně šířených programů jí vynesl souhrnný průměrný celotýdenní podíl 34,53 %, což je v porovnání s minulým týdnem nárůst o téměř půl druhého procentního bodu. O přibližně poloviční růst se postarala Prima. V součtu kanálů Prima, Prima Cool, Prima love a Prima Zoom se dostala na hodnotu 21,52 % (+0,77 %). Naopak největší pád zažila i v kategorii 15–54 jako skupina TV Barrandov, která si pohoršila o jeden procentní bod. Mírný pád o 0,17 % zažila jako skupina Česká televize.

Kanály – průměrné podíly (35. týden 2015)
Graf podílu kanálů (35. týden 2015)
Graf podílu skupin (35. týden 2015)

Meziroční vývoj (vs. 35. týden 2014)

Cílová skupina 15+

Největší pád v rámci meziročního srovnání v kategorii publika staršího 15 let zažila Nova. Ta si pohoršila z hodnoty 23,73 % v uplynulém roce na hodnotu 21,59 % v roce letošním. Jde tedy o ztrátu přibližně 2 procentních bodů. V kategorii staršího publika si pohoršila i Prima, jejíž pád byl zhruba poloviční. V kategorii publika staršího 15 let přišla o necelý jeden procentní bod a klesla na hodnotu 14,02 %. Naopak skokanem týdne je sportovní kanál České televize, který narostl o téměř 2,7 procentního bodu na hodnotu 5,35 %. Dařilo se i Jedničce, která narostla o více než půl druhého procentního bodu na hodnotu 15,06 %.

Česká televize může být s meziročním výsledkem v kategorii publika staršího 15 let spokojená, protože narostla o téměř čtyři procentní body, a to z hodnoty 26,92 % na 30,75 %. Naopak pád o více než tři a půl procentního bodu zažila v souhrnném součtu mediální skupina Nova. Ta si v kategorii diváků starších 15 let v meziročním srovnání pohoršila z hodnoty 32,95 % na 29,4 %. V kategorii 15+ klesaly meziročně všechny kanály Novy, a to bez výjimky. Poměrně velký pád – o 2,32 procentního bodu – zažila Prima, naopak o téměř dva procentní body si meziročně polepšila skupina Barrandov.

ICTZ23

Graf týdenních podílů kanálů (2015)

Cílová skupina 15–54

Největší meziroční pád, a to o 1,18 procentního bodu, zažil hlavní kanál Novy, pro něhož je právě kategorie publika od 15 do 54 let, jak již bylo řečeno, primární. Pohoršil si z hodnoty 25,92 % na 24,74 %. V kategorii mladšího publika ale klesala relativně hodně i Prima love, která poklesla meziročně o 0,74 procentního bodu na hodnotu 2,58 %. Naopak největším skokanem minulého týdne v meziročním srovnání byla opět ČT Sport, která si polepšila o 2,32 procentního bodu na hodnotu 4,86 %. Dařilo se i TV Barrandov, která meziročně narostla o osm desetin procentního bodu na hodnotu 3,61 %.

Novu můžeme vyhodnotit jako největší meziroční „padák“ i z pohledu skupin. Pohoršila si z hodnoty 37,4 % na 34,53 %, což je pokles o necelé tři procentní body. Pád o více než půl druhého procentního bodu pak zaznamenala u mladšího publika Prima. Tady se největší měrou na této skutečnosti, jak již bylo řečeno, podílela Prima love, hlavní kanál mediální skupiny poklesl o necelé čtyři desetiny procentního bodu. Meziročním skokanem u mladšího publika je z pohledu skupin Česká televize, která si polepšila o 2,47 procentního bodu na hodnotu 24,88 %. O 1,69 procentního bodu na hodnotu 4,49 % poskočil Barrandov.

Tabulka týdenních podílů kanálů (2015)

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.