Hlavní navigace

Česká televize v prvním týdnu nového roku nad Novou: jak ČT 1, tak celá skupina

6. 1. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

UVNITŘ TABULKY A GRAFY – Jednička byla ale zároveň propadákem týdne, oproti předminulému týdnu si v průměrném celodenním podílu na publiku starším 15 let nejvíc pohoršila

Mezitýdenní vývoj (vs. 52. týden 2013)

Cílová skupina 15+

Pozici nejsledovanější televize na českém trhu si i v prvním týdnu nového roku podržela ČT 1 – tedy pokud se jedná o průměrný celodenní podíl na dospělém publiku starším 15 let. Podílem 20,45 procenta porazila hlavní kanál Novy o 0,69 procentního bodu (Nova dosáhla především kvůli špatnému Silvestru celodenního podílu 19,76 procenta), ale ani tak neodvrátila obrovský pokles oproti předchozímu vánočnímu týdnu. Jednička se tak zároveň stala „propadákem týdne“, když si pohoršila o rekodních 5,61 procentního bodu. Největší nárůst zaznamenala ČT Sport, která si polepšila o 1,43 procentního bodu na hodnotu 2,82 procenta.

AKTUALIZOVANÁ TABULKA: Vývoj týdenních podílů jednotlivých televizí v kategorii D15+ za rok 2013

Česká televize si udržela pozici lídra i v souhrnném celodenním podílu na dospělém publiku nad 15 let. Všech šest jejích kanálů oslovilo v průměru 33,27 procenta publika, což však znamenalo pokles o 2,32 procentního bodu oproti vánočnímu týdnu. Klesala i skupina Nova na druhé pozici, a to o 1,21 procentního bodu na hodnotu 28,68 procenta (nejvíce se na tom podílel hlavní kanál Novy, který si oproti vánočnímu týdnu pohoršil o 1,70 procentního bodu). Naopak jedinou velkou tuzemskou televizní skupinou, která rostla, byla Prima – polepšila si o 1,76 procentního bodu na hodnotu 18,15 procenta (z dlouhodobého hlediska však jde o podprůměrný výsledek).

Top 10 všechny stanice (1. týden 2014)

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let, na kterou programově i obchodní cílí skupina Nova, v prvním týdnu letošního roku nejvíce stoupaly „ostatní“ neměřené televize. Jejich podíl oproti vánočnímu týdnu vzrostl o 2,03 procentního bodu na hodnotu 11,89 procenta. Z jednotlivých televizních stanic si nejvíce polepšila ČT Sport, a to o 1,62 procentního bodu na podíl 2,97 procenta. Největší pokles zaznamenala ČT 1, která se propadla o 6,40 procentního bodu na hodnotu 16,67 procenta. Významně klesal i hlavní kanál Novy: pohoršil si o 2,35 procentního bodu na 23,25 procenta. „Velká“ Prima klesla o 0,67 procentního bodu na podíl 10,12 procenta.

PŘEDMINULÝ TÝDEN: ČT 1 o celém vánočním týdnu nad Novou, dosáhla nejlepších čísel za celý rok 2013

Souhrnné podíly tří největších televizních skupin v zemi v této divácké kategorii kopírovaly vývoj v širší cílové skupině diváků starších 15 let. S jedinou výjimkou: pozici lídra trhu s náskokem uhájila Nova, jejíchž pět volně šířených programů oslovilo v průměru 33,58 procenta publika. Oproti vánočnímu týdnu si ale pohoršila o 1,21 procentního bodu. Česká televize na druhé pozici klesla ještě významněji: o 3,62 procentního bodu na hodnotu 26,75 procenta. Jediná skupina Prima na třetím místě stoupala, konkrétně o 1,20 procentního bodu na hodnotu 18,54 procenta.

Kanály – průměrné podíly (1. týden 2014)
Graf podílu kanálů (1. týden 2014)
Graf podílu skupin (1. týden 2014)

Meziroční vývoj (vs. 1. týden 2013)

Cílová skupina 15+

V meziročním srovnání s prvním týdnem roku 2013 si v průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let nejvíce polepšily televize zastupované agenturou Atmedia. Jejich souhrnný podíl stoupl o 1,97 procentního bodu na hodnotu 4,70 procenta. Z jednotlivých televizních stanic meziročně nejvíce stoupala ČT Sport, a to o 0,49 procentního bodu na podíl 2,82 procenta. Naopak největší meziroční poklesl zaznamenal hlavní kanál Primy, který se propadl o 3,14 procentního bodu na 11,55 procenta. Významně klesla i ČT 1: o 2,30 procentního bodu na hodnotu 20,45 procenta. A pokles o 1,32 procentního bodu na podíl 19,76 procenta potkal i hlavní kanál Novy.

Z meziročního srovnání výkonu celých televizních skupin a jejich souhrnných celodenních podílů na dospělém publiku starším 15 let vyplývá, že jedinou rostoucí skupinou byla Nova: polepšila si o 1,55 procentního bodu na hodnotu 28,68 procenta. Pomohly jí zejména dva nové kanály SmíchovTelka, které loni v prvním lednovém týdnu buď ještě nevysílaly (Telka), nebo ještě nebyly v peoplemetrech (Smíchov). Česká televize si meziročně pohoršila o 1,55 procentního bodu na hodnotu 33,27 procenta a klesala i skupina Prima: konkrétně o 1,31 procentního bodu na podíl 18,15 procenta.

UXD

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let si meziročně v průměrném celodenním podílu na publiku nejvíce polepšila opět ČT Sport. Vzrostla o 0,42 procentního bodu na hodnotu 2,97 procenta. Ještě významněji rostl podíl televizí zastupovaných agenturou Atmedia, a to o 0,79 procentního bodu na souhrnných 4,11 procenta. Největší meziroční pokles v této divácké kategorii vykázal hlavní kanál Primy: pohoršil si o 2,61 procentního bodu na hodnotu 10,12 procenta. Obdobný pokles ale potkal i hlavní kanál Novy, který meziročně klesl o 2,13 procentního bodu na podíl 23,25 procenta.

V souhrnném celodenním podílu celých televizních skupin na publiku od 15 do 54 let si meziročně polepšila pouze Česká televize, i když jen minimálně. Její výkon vzrostl o dvě setiny procentního bodu na hodnotu 26,75 procenta. Mírný pokles vykázala skupina Nova, a to o 0,27 procentního bodu na hodnotu 33,58 procenta. Významněji klesala skupina Prima, která si meziročně pohoršila o 1,20 procentního bodu na podíl 18,54 procenta.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.