Hlavní navigace

Chovat se slušně ke spamerům? Ani náhodou

9. 11. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Svérázná iniciativa Den proti spamu si vytkla za cíl upozornit na problém spamu a nekonfliktním způsobem navázat kontakt mezi spamery a jejich oběťmi. Přes nejasný výsledek celé akce se snad podařilo alespoň přimět některé uživatele zamyslet se nad původem nevyžádané pošty. Proč by si však čeští spameři měli zasloužit slitování?

7. listopad je veledůležitým, ale vlastně již zapomenutým datem. Ti z nás, kteří ještě byli členy Pionýra, správně vědí, že právě ten den byla (slepým) výstřelem z křižníku Aurora zahájena Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR). Nenechejte se zmást tím, že vypukla v listopadu. 7. listopad je však významným dnem i z jiných důvodů, přičemž jedním z těch novějších má být také vyhlášení akce „Den proti spamu“, která si klade za cíl zajímavým a neotřelým způsobem bojovat proti českým spamerům.

Jak na to?

Organizátoři „Dne proti spamu“, tedy Petr Čaník ve spolupráci s komerční službou filtrování nevyžádané pošty, se rozhodli pro skutečně inovativní akci: totiž oslovit právě v den výročí VŘSR známé české spamery slušnou formou a pustit se s nimi do diskuze o tom, co činí. K témuž pak nabádají další uživatele Internetu. Že si dělám legraci? Nikoliv, bližší podmínky akce najdete na stránkách akce. Uživatelé mají spamery pozvat na limonádu, podělit se s nimi o svůj drahocenný čas, nevyvolávat konfrontace a – neinformovat o akci prostřednictvím nevyžádané pošty. Zkrátka a dobře je osobně (nikoliv elektronicky) kontaktovat a pohovořit si s nimi o problematice spamu. Nápad vypadá velice zajímavě, ještě zajímavější je ovšem otázka, kolik se autorům akce podařilo sehnat aktivistů ochotných ve svém volném čase otravovat spamery, a zda se jim podařilo tyto aktivisty udržet v intencích slušnosti, což byla jedna ze základních podmínek úspěchu celého happeningu. Samotná akce byla dle Petra Čaníka v podstatě zkušebním ročníkem. Dostalo se jí slušné popularity, hovořilo se o ní. Účast přislíbily desítky uživatelů Internetu, ale skutečný počet těch, kteří zvedli telefon a svému spamerovi zavolali, nelze zjistit. Organizátoři předpokládají, že to byla pouze malá část. Hlavním smyslem akce totiž nebylo, jak jsme již uvedli, reagovat na nevyžádanou poštu dalším spamem, ale prohloubit „lidský kontakt“ mezi odesílateli a příjemci.

Spam_CZ

Podívejme se na okamžik jiným směrem. Totiž jak je možné, že podobná akce v Česku vůbec mohla vzniknout. Odpověď je prostá, ale zato velmi nepříjemná. Není to dávno, co nevyžádaná pošta v českém jazyce a zacílená na českého uživatele byla v podstatě exotickým jevem. Naprostá většina spamu končícího ve zdejších e-mailových schránkách pocházela z různých končin světa a propagovala různé – našinci většinou buď nedostupné, či našince nezajímající – produkty (falešné Rolexky, investice v Kamerunu atd.). Pokud se v záplavě nevyžádané pošty, která byla sice hrozivá, ale na druhou stranu snadno odfiltrovatelná, objevil český spamer, pak šlo většinou o jednorázový amatérský pokus, na nějž postačovaly standardní prostředky sociální kontroly spíše než hrozby platnou legislativou a Úřadem pro ochranu osobních údajů. V případech, kdy neformální prostředky nestačily, pak obvykle přišlo ke slovu chápající pokývání hlavou nad tím, že nevyžádanou poštu rozesílá vyšinutý jedinec (tím narážím na svérázné politické názory jistého českého vysídlence, které jednu dobu trávily mnoho e-mailových schránek česky hovořících uživatelů Internetu).

Tyto doby jsou pryč. I když z Česka pocházejícího a českým lidem určeného spamu není ani zdaleka tolik co nabídek na zmíněné Rolexky či prostředky pro zvětšení potence, jejich množství i vychytralost utěšeně stoupá. Některé z typických spamerů představili i autoři zmiňované akce Dne proti spamu na svých stránkách. Ostatně svůj příspěvek můžete přidat i vy. Spam je zde. A akce Den proti spamu není nic jiného než demonstrace toho, že i u nás začíná jít o vážný problém.

Hotel u Lípy

Nevyžádaná pošta psaná v českém jazyce, propagující české služby a zacílená na české uživatele, se mimořádně špatně filtruje. Je mnohem obtížnější odlišit ji od regulérní komunikace, než je tomu u cizojazyčných, typicky anglicky psaných zpráv. Návyk adaptivního filtru na českou poštu má za následek nevyhnutelné zvýšení podílu nelegitimně vymazaných zpráv. V důsledku toho končí ve spamovém koši více regulérní komunikace. Právě to je největší nebezpečí plynoucí z české nevyžádané pošty, i když ze samotných spamerů si v podstatě můžeme dělat legraci.

Firma, jejíž název najdete nad tímto odstavcem, patří mezi zakladatele moderního českého spamu. Management tohoto jinak jistě malebného hotýlku si – obávám se – neuvědomuje, co pro své spoluobčany dělá. V každém případě dotyčné místo můžeme považovat za neformální centrum nevyžádané pošty. Bohužel se k němu postupně přidávají další centra a máme důvody obávat se, že hotýlek jednoho (brzkého) dne přerostou.

U Lípy

Hotel u Lípy, toužící po slávě v reálném světě, si na Internetu získal pověst zcela jinou.

Jak známo, v Česku již delší dobu existuje zákon, který rozesílání nevyžádané pošty zakazuje, a instituce (ÚOOU), která jej má vymáhat. Podle Petra Čaníka je ale možné tento zákon efektivně obcházet a v zásadě jde jen o šikovnost konkrétního spamera, jak účinnou cestu si k tomu najde.

Dočasnou předností českého spamu je, že ho prozatím není tak moc, aby problém s adaptivními filtry způsoboval ve velkém měřítku. Také je jednodušší (prozatím) odhalit v nevyžádaném e-mailu evidentní snahu o podvod. To jsou ovšem věci, kterými se můžeme holedbat jen po velmi krátkou dobu.

Buďme na ně milí

Den proti Spamu založený na milé a přátelské komunikaci se spamery je určitě dobrý nápad, ale osobně bych se před návštěvou kteréhokoliv z nich přece jen vypravil do army shopu. Škoda, kterou nám způsobují, nespočívá jen v těch několika (stovkách) otravných nevyžádaných zpráv, ale je potenciálně mnohonásobně větší. Autoři Dne proti spamu jej chtějí v podstatě zmapovat a o výsledky se podělit s příslušným úřadem. Kéž se jim to podaří a kéž bude ÚOOU v tomto případě fungovat až nebyrokraticky rychle. Kdyby se s hotelem, s realitkou a s dalšími notorickými spamery, nad nimiž už nelze blahosklonně pokyvovat hlavou, skutečně podařilo zatočit, možná, že by si další přece jen nějakou dobu nedovolili.

Cloud 22 temata

A tak nám nezbývá, než se těšit na další výročí VŘSR a s ním i další ročník Dne proti Spamu. Doufejme, že bude úspěšnější než letošní. Poznámka: pokud jste zvědaví na to, jak probíhaly rozhovory se spamery, bylo nám slíbeno, že se některé z nich objeví na webu akce www.denprotis­pamu.cz, případně na www.canik.cz.


9. listopadu, doplnění redakce: další komentář aktivity Den proti spamu najdete na blogu wiki* na Lupě v příspěvku Spameři proti spamerům

Anketa

Kontaktovali jste někdy už "svého" spamera?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.