Hlavní navigace

Co nám Telecom přichystal k 1.10.2002?

1. 10. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Český Telecom mocně zatřásl internetovým trhem. Zákazníky ISP s přístupovými čísly 971 2xx xxx převedl k dnešnímu dni na tarif Internet Plus, ostatní ponechal na Internetu2002 a všem poskytovatelům přestal vyplácet provize. Sám ale nestihl zavést nový model zpoplatnění a Internet Plus pro své služby Quick. To zvládne až k 1.11.2002.

Včerejší tisková konference Českého Telecomu doslova za pět minut dvanáct poodhalila, co a v jaké podobě tato firma dokázala vnutit českému Internetu od 1.10.2002. Celkový obrázek je dosti nepřehledný, a tak začnu tím, co považuji za klíč k pochopení celé situace – jak se Český Telecom vyrovnal s verdiktem regulátora.

Ještě včera jsem zde na Lupě tipoval, že Český Telecom bude respektovat tu část verdiktu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), která mu přikazuje dodržet stávající smlouvy s ISP, že zachová tarif Internet2002 v jeho stávající podobě a nový Internet Plus zavede „navíc“, jako nový prvek v nabídce. Můj odhad byl bohužel špatný.

Včera nám bylo na tiskové konferenci vysvětleno, že smluvní vztahy s poskytovateli mají tři úrovně, resp. tři části:

  1. základní smlouvu o propojení (lze si představit jako obecnou rámcovou smlouvu)
  2. smlouvu o směrování (její součástí je např. i přidělení přístupových čísel)
  3. smlouvu o provizích

U první části (u základní smlouvy) není žádný problém, na té není potřeba nic měnit. Druhou část (smlouvu o směrování) Český Telecom na základě rozhodnutí regulátora ponechal v platnosti. Jeho expertní tým ale dospěl k závěru, že rozhodnutí regulátora se již netýká třetí části (smluv o provizích), které mají výpovědní lhůtu jeden měsíc, a prý byly všem ISP včas vypovězeny.

Důsledek je následující: propojení mezi Českým Telecomem a poskytovateli bude dále existovat a fungovat jako doposud (je podepřeno stále platnými smlouvami z prvních dvou částí), a tak přístup k Internetu přes tyto ISP může běžet dále. Jelikož ale již neplatí třetí část smluv (resp. Český Telecom je považuje za už neplatné), nebude Český Telecom již od 1.10.2002 platit poskytovatelům žádné provize.

Současně s tím se Český Telecom rozhodl uvést do praxe, a to právě k dnešnímu dni (1.10.2002), také svou představu rozdělení tarifů podle přístupových čísel – ta, která začínají na 971 1, budou zpoplatněna tarifem Internet2002, a naopak ta, která začínají na 971 2 budou zpoplatněna tarifem Internet Plus. Již od dnešního dne. Tečka.

Co to znamená v praxi? Dnes, tak jako včera i dříve, se můžete nadále připojovat k Internetu stále stejným způsobem, na stejná přístupová čísla vámi zvolených ISP. Ta zůstávají beze změny. Půjde-li o přístupová čísla 971 1×x xxx (patřící větším poskytovatelům s celoplošným přístupem), bude vás Český Telecom nadále kasírovat podle dosavadní výše tarifu Internet2002 – neboť, jak sám uvádí, jeho podoba zůstala beze změny. To ale platí pouze z pohledu koncových zákazníků, nikoli již z pohledu ISP. Ti dříve dostávali z inkasované částky určité provize, z nichž financovali alespoň část svých nákladů. Nyní si celou inkasovanou částku, včetně dřívější provize, nechává Český Telecom sám. Rostou mu tak výnosy.

Pokud se připojujete ke svému poskytovateli přes číslo 971 2×x xxx (používají je ISP s místním přístupem, nikoli celoplošným), pak jste již ode dnešní půlnoci z rozhodnutí Českého Telecomu (nikoli vašeho providera) zpoplatňováni tarifem Internet Plus. Divíte se tomu? Jste tím překvapeni? Možná nebudete sami, pořádně překvapen tím může být i váš ISP.

Takže například ke Contactelu či k Tiscali se můžete i nadále připojovat a platit za to Českému Telecomu podle tarifu Internet2002 (protože nabízí celoplošný přístup a používají přístupová čísla 971 1×x xxx), zatímco například přístup ke službě VOLný bude zpoplatněn podle tarifu Internet Plus – z pohledu koncového zákazníka výhodněji, oproti Internetu2002, ale z pohledu poskytovatele za ideálních 0,– Kč. O Quicku viz dále.

Kdo je nyní na tahu?

Situace, kdy ISP poskytují služby a Český Telecom inkasuje výhradně do své kapsy, je samozřejmě dlouhodobě neudržitelná (o ostatních aspektech raději ani nemluvě). Bohužel tedy nejde o situaci, kterou jsem prorokoval včera – že Internet2002 s provizemi a nový Internet Plus bez provizí budou koexistovat vedle sebe, a nový model (se samostatným zpoplatněním služeb poskytovatelů) bude muset aktivně prokázat své přednosti.

Dopadlo to přesně opačně: Český Telecom navodil takovou situaci, v rámci které od 1.10.2002 každý uživatel a každá minuta připojení zvyšují tlak na ISP, aby co nejrychleji přistoupili na nový model a akceptovali podmínky stanovené Českým Telecomem. Chcete-li, Českému Telecomu se podařilo obrátit koncové uživatele proti svým konkurentům a učinit z nich své pěšáky na konkurenčním bitevním poli.

Domnívám se, že nastalo přesně to, před čím varoval regulátor, když ve svém předběžném opatření napsal:

(…) dochází k ohrožení konkurence při poskytování služby komutovaného přístupu ke službám sítě Internet, narušení rovnosti smluvních stran (…)

Regulátor se tomu snažil zabránit právě svým předběžným opatřením. Jsem opravdu zvědav, jak nyní zareaguje a jak zhodnotí to, kterak si jeho předběžné opatření Český Telecom vyložil.

Jaké jsou další podmínky?

K celkovému hodnocení nově vzniklé situace určitě bude ještě dost příležitostí. Pojďme se proto raději podívat na další aspekty, které se týkají přímo koncových uživatelů.

Pro zákazníky některých poskytovatelů (těch, kteří mají přístupová čísla 971 2×x xxx) může mít vynucený přechod na zpoplatnění přes Internet Plus zajímavé efekty. Pravdou je, že čistě nominálně přináší určité zlevnění oproti tarifu Internet2002. Na druhé straně ale nese i některé komplikace. Například definice současných cenových programů Českého Telecomu tarif Internet Plus nezná, a tudíž s ním ani nepočítá například pro využití volného kreditu (ať již v korunách či v hodinách u tarifu HOME INTERNET). Bude proto možné čerpat volný kredit na připojení s tarifikací podle Internet Plus? Když jsem se na to zeptal, odpověď byla taková, že v tomto ohledu by se měly na Internet Plus vztahovat stejné podmínky jako na Internet2002 (z hlediska čerpání volného kreditu). Ale takovéto konkrétní podmínky by se měl zákazník dozvědět přesně a hlavně včas – a ne až skrze novináře a tiskové konference.

Měsíc odkladu

Český Telecom si ze svého nového konceptu prosadil snad úplně vše, co hned od počátku avizoval. Výjimkou je zřejmě jen „penále“ za využití služeb alternativního providera – tedy již dříve popisované navýšení koncové ceny o propojovací poplatek 40 haléřů (resp. 15 haléřů), který Český Telecom musí platit jinému operátorovi při přístupu k Internetu přes propojovací bod (viz článek Zvrácená logika Telecomu). Ne že by Český Telecom ustoupil od záměru přenést tento poplatek na koncového zákazníka – pouze se rozhodl posečkat s tím ještě jeden měsíc.

V diskusi zaznělo, že je to jakési vykoupení dalšího měsíce jednání, během kterého by se měla vyřešit „situace“ s tím, že někteří ISP nejsou věrni Českému Telecomu a jsou připojeni k síti některého alternativního operátora. Podívejme se ale na celou věc z pohledu uživatele: Jak ten pozná, kterým konkrétním způsobem je připojen právě ten poskytovatel, jehož služeb zrovna využívá? Jak pozná, zda mu Český Telecom připočítá k minutové ceně 40 haléřů ve špičce a 15 mimo ni? To je sakramentsky důležitá informace a její neznalost se může pořádně prodražit.

Odpověď rozhodně není jednoduchá a vyžaduje znalost způsobu propojení. Když jsem se ptal na řešení této situace, odpověď byla taková, že Český Telecom poskytne tuto informaci skrze aplikaci, která běží na jeho WWW stránkách www.vas-internet.cz. Takováto aplikace tam funguje již dnes. Můžete jí zadat přístupové číslo na svého ISP a ona vám řekne, jakým způsobem bude toto připojení zpoplatněno na straně Českého Telecomu. Současně vám tato aplikace také řekne, zda na příslušném přístupovém čísle může být využit víkendový paušální tarif i-vikend či nikoli (což zřejmě také souvisí se způsobem připojení – například u dial-up služeb Contactelu vám řekne, že NE).

Měsíčním odkladem Český Telecom získal čas na to, aby do této aplikace zabudoval i odpovídání na otázku, zda si na konkrétním přístupovém čísle bude přirážet oněch 40 haléřů či nikoli. Raději nedomýšlím, co by se stalo, kdyby nedošlo k měsíčnímu odkladu – lidé by snad ani neměli šanci zjistit, zda za každou minutu zaplatí o 40 haléřů více či nikoli. A co bude za měsíc, až skončí onen odklad? Kdoví…

Quick nestíhá

Měsíční odklad si vzal sám Český Telecom i pro svou službu Quick. Buďto ji nestihl připravit na tarif Internet Plus včas, nebo k tomu má jiné důvody – ale faktem je, že služby Quick budou dostupné s tarifikací podle Internet Plus až od 1.11.2002.

V mezidobí, tedy v průběhu října, budou služby Quicku dostupné pouze přes přístupová čísla 981 1×x xxx a tedy s tarifikací podle Internet2002, a navíc stále jen za telefonní poplatek (tedy bez plateb za samotný přístup k Internetu, čili vlastně jako současný „Internet zdarma“). Takže ani Český Telecom sám nezavede k 1.10.2002 důs­ledně nový model, který tak vehementně vnucuje ostatním.

Od listopadu počínaje by služby Quicku měly být dostupné jak přes čísla 971 1×x xxx, tak i přes 971 2×x xxx, a tedy jak přes Internet2002, tak i přes Internet Plus (což podle mého názoru postrádá logiku, pokud bude Internet2002 jednoznačně dražší a zbavený všech dalších zvýhodnění). Stejně tak se bude od prvního listopadu za služby Quicku platit (navíc k telefonním poplatkům), a to pouze v minutové sazbě:

  • 15 haléřů za minutu ve špičce
  • 5 haléřů za minutu mimo špičku

Pro srovnání – společnost SkyNet, která je vedle Imaginetu, resp. Internet OnLine (IOL), jediným dalším ISP, který veřejně oznámil, že přistoupil na nový model Českého Telecomu a podepsal s ním příslušné smlouvy, si chce účtovat 19 haléřů ve špičce a 5 haléřů mimo špičku (viz včerejší článek Kolik stojí Internet Plus u SkyNetu).

MM socky3

Český Telecom však skrze svůj IOL nabízí již delší dobu také placené internetové služby, jako službu IOL Dial-Up. Ty jsou účtovány měsíčním paušálem, který by měl zůstat beze změny. Přitom tyto paušálně placené služby budou již od 1.10.2002 dostupné jak přes Internet2002 (na čísle 971 1 033 11), tak i přes InternetPlus (na čísle 971 2 033 11).

Od 1.11.2002 tak Český Telecom bude mít dvě skupiny placených internetových služeb – paušálně placené IOL Dial-Up a minutově placené služby Quick. Pokud jde o tolik propagovaný paušální program i-vikend, který si můžete přikoupit za 399 korun měsíčně, ten samozřejmě bude mít smysl pouze s paušálně placenými službami IOL Dial-Up.

Orientujete se v nové situaci?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.