Hlavní navigace

CZ.NIC rozdělil peníze na obecně prospěšné projekty

4. 10. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Přestože podporu obecně prospěšných projektů si správce národní domény, sdružení CZ.NIC, vytkl již ve svých stanovách z roku 1998, k naplnění tohoto úkolu dochází až nyní, se čtyřletým zpožděním. Jakým způsobem se naložilo s oněmi 2,8 miliony korun, jež byly vyčleněny z 166,517 milionu korun utržených za registrace domén?

Zlomový okamžik pro sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, pro mně nastal v polovině roku 2001, kdy se nově zřízené funkce výkonného ředitele ujal Jiří Dohnal. Jednak se podařilo ukončit interní válku mezi jeho členy a především se začali vymetat ze skříní kostlivci, kteří se tam nashromáždili od vzniku CZ.NIC v roce 1998 a na jejichž odklizení nebyli lidé. V březnu letošního roku došlo ke změně archaických pravidel a vytvoření speciální žádosti, v červnu následovalo schválení Pravidel pro poskytování příspěvků na obecně prospěšné projekty a činnosti, a hlavně byla v září vyhlášena veřejná soutěž na systém více registrátorů.

Zatímco na hodnocení posledně jmenovaného je zatím ještě brzy, neboť termín podání nabídek byl stanoven na 25.10.2002, první dvě jmenované úpravy již mají hmatatelné výstupy. Speciální žádosti jsme na Lupě hodnotili v článku Zpráva o stavu speciálních žádostí na českých tocích. Příspěvky na obecně prospěšné projekty byly rozděleny 30.9.2002, tedy v pondělí. Jedná se vůbec první peníze, které CZ.NIC tomuto sektoru věnuje, třebaže si to vytklo za cíl již ve stanovách z roku 1998: „Sdružení podporuje v souladu se schválenou koncepcí činnosti sdružení obecně prospěšné projekty a činnosti vztahující se k činnosti sdružení pod podmínkou, že se jedná o projekty otevřené všem zájemcům (…).“

V letošním příspěvkovém období bylo na veřejně prospěšné projekty vyčleněno 2,8 milionu korun. Jedná se o jakýsi „zbytek“ ze sumy 116,517 milionu korun, kterou CZ.NIC vybralo za registrace domén. Většina této částky končí v kapse společnosti KPNQwest (dříve EUnet, nyní GTS) či jejího subdodavatele softwarového řešení, firmy ICZ. Děje se tak na základě smlouvy, kterou s KPNQwest CZ.NIC uzavřelo před čtyřmi roky jako s vítězem veřejné soutěže o technického správce národní domény, jejímž byl jediným účastníkem a jen sotva ji lze označit za výhodnou pro CZ.NIC. Ovšem i 2,8 milionu korun jsou lepší než nic. Sešlo se na ně celkem 13 žadatelů, resp. 10 žadatelů s 13 projekty (viz stránky CZ.NIC).

Základní pravidlo stanoví, že CZ.NIC podporuje projekty rozvíjející pozitivní hodnoty Internetu, a to maximálně 50ti procenty do výše celkových nákladů, nejvýše však milion korun. Z tabulky je patrno, že magické hranice nedosáhl nikdo. Nejvíce, 570 tisíc korun, si odnesla společnost Zoner software, následována Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (500 tisíc korun) a sdružením BMI (485 tisíc korun). Příspěvek naopak nedostalo sdružení NIX.CZ, které žádalo o 950 tisíc korun na vybudování zálohy páteřní technologie nebo SPIR. Obé s odůvodněním, že hospodářský výsledek slouží ve prospěch provozovatelů. Studentská Unie ČVUT zfalšovala plnou moc a případ má státní zástupce.

ICTZ23

Pro mně osobně je asi největším překvapením žádost Zoner software. Jedná se o příspěvek na provoz serveru Interval.cz, který pojednává o tvorbě webu a e-komerci. Vždy jsem měl dojem, že si jej Zoner software vydává jako imageovou záležitost za účelem propagace vlastních služeb a výrobků, ale možná se to změní. Do samotné žádosti mě CZ.NIC nahlédnout nenechalo. Sečtete-li položky v levé části tabulky, dostanete se k částce 2,302 milionu korun. Zbývajících 500 tisíc korun mělo být dle pravidel převedeno jako jackpot do příštího roku, ovšem CZ.NIC je věnovalo na opravu vyplavené mateřské školky ve Štěchovicích, což je užitečnější jak pro mateřskou školku, tak pro image CZ.NIC. :-)

Jak již jsem naznačil, rozdělení příspěvků na obecně prospěšné projekty není vrcholem této sezóny. Tím bude rozlepení obálek s nabídkami na systém více registrátorů. 25.10.2002 ve 14:00 v sídle CZ.NIC. Zatím ovšem visí otazník nad tím, zda vůbec bude na místě množné číslo a nepůjde-li o obálku jedinou. Systémoví integrátoři zatím nadšením nehýří. Většina z nich tvrdí, že za současného složení představenstva, kdy tři z jeho pěti členů měli majetkový podíl v EUnetu a jeden pracuje v ICZ, nemá veřejná soutěž valného významu. Navíc tandem GTS a ICZ má na valné hromadě dohromady asi pět hlasů, protože členy CZ.NIC jsou i firmy, jež GTS za své existence absorbovala a nechala právně existovat.

Je správné, aby jedna firma měla v rámci CZ.NIC více hlasů?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]