Hlavní navigace

Digitalizaci povede Národní koordinační skupina

27. 4. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Chaosu v zavádění zemské digitální televize by mělo brzy odzvonit. Ministerstvo informatiky připravilo návrh statutu Národní koordinační skupiny (NKS) pro digitální vysílání v České republice, která sdruží zástupce státních institucí, regulačních orgánů a provozovatelů vysílacích sítí i programů. Skupina bude přímo podléhat vládě a zajistí pokud možno hladký a bezproblémový přechod od analogového k digitálnímu zemskému televiznímu vysílání.

Nový třináctičlenný superregulátor?

Skupina bude třináctičlenná, přičemž vedle předsedy a místopředsedy, které na návrh ministrů informatiky a kultury jmenuje přímo vláda, půjde o zástupce následujících jedenácti institucí: ministerstva informatiky, ministerstva kultury, ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva životního prostředí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a Úřadu vlády. Za člena NKS může být navržen zaměstnanec některé z těchto institucí, který je alespoň ředitelem odboru ministerstva, případně ministrovým náměstkem, náměstkem předsedy antimonopolního úřadu, člen Rady ČTÚ, předseda RRTV či vedoucí Úřadu vlády.

Jednotlivé členy skupiny jmenuje na návrh šéfa příslušné instituce předseda NKS. Po konzultaci s ním také může tohoto člena odvolat. Každý člen skupiny bude mít svého zástupce, který se bude moci účastnit všech zasedání NKS, ale hlasovat bude moci pouze v případě nepřítomnosti řádného člena skupiny. NKS je ustavena na dobu nezbytnou k ukončení přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Ministryně informatiky může i v průběhu funkčního období předložit vládě návrh na její zrušení, pokud bylo tohoto přechodu dosaženo nebo jej lze vhodněji dosáhnout jiným způsobem, píše se v návrhu ministerstva informatiky, kterým se bude začátkem května zabývat vláda.

První úkol: komunikační kampaň

Současně s návrhem statutu NKS poslalo ministerstvo informatiky na Úřad vlády také návrh zásad komunikační kampaně k zavádění zemského digitálního televizního vysílání. Tato kampaň bude prvním úkolem Národní koordinační skupiny. Zatímco skupina bude kampaň připravovat a koordinovat, její financování si alespoň pro první dva roky vzalo na starost samo ministerstvo informatiky. Kampaň začne letos v září a ještě do konce roku by za ni mělo ministerstvo utratit 82 milionů korun. Z toho 40 milionů už resort vyčlenil ze svého rozpočtu pro letošní rok a o dalších 45 milionů žádá ze státního rozpočtu. Tři miliony navíc nad hodnotu kampaně chce ministerstvo použít pro analýzy a průzkumy trhu.

Zákony

Jak bude vypadat kampaň k zavádění DVB-T?

Ministerstvo informatiky připravilo materiál, který řeší informační kampaň k zavádění zemského digitálního televizního vysílání v České republice. Dokument má na nejbližším zasedání projednat vláda. Součástí návrhu je i vyčlenění 45 milionů korun ze státního rozpočtu na letošní rok navíc pro potřeby ministerstva informatiky při první fázi propagace digitálního vysílání. Server DigiZone.cz má tento materiál k dispozici.

Kromě toho má NKS spolupracovat při vytváření právního rámce digitálního vysílání, a to jak zemského, tak kabelového a satelitního. Společně s ČTÚ se skupina bude podílet na aktualizaci harmonogramu přechodu na zemské digitální televizní vysílání (v podobě Technické plánu přechodu), dále ji čeká hledání možností podpory rozvoje digitálního vysílání v České republice z grantů Evropské unie a spolupráce na projektech různých mezinárodních organizací. NKS by měla rovněž stát za přípravou státní informační politiky a politiky resortů v oblasti digitálního vysílání, tedy určit, jak se to které ministerstvo bude podílet na procesu digitalizace a co bude spadat pod pravomoci jednotlivých resortů.

cif-tip-téma-foto

Vláda si vyžádá dvě zprávy ročně

Skupina bude o své činnosti dvakrát ročně informovat vládu. Její zpráva by měla mimo jiné obsahovat i informace o tom, jak NKS pomáhala jednotlivým subjektům při získávání finančních prostředků z fondů EU, podrobný přehled práce jejích pracovních skupiny a výsledky, průzkumy trhu, informace o spolupráci s výbory a komisemi obou komor parlamentu, průběžné vyhodnocování stavu přechodu na digitální vysílání a řešení otázek standardů pro vysílání interaktivních služeb na bázi MHP a také kompresního standardu zemského digitálního vysílání. Zpráva by měla být veřejně dostupná na Portálu veřejné správy (www.portal.gov­.cz).

DVB-T perex obecný

Vypínání analogu bude postupné po oblastech

Zavádění zemského digitálního televizního vysílání v České republice bude podobné jako v Německu. Analogové kmitočty se tedy budou vypínat po jednotlivých oblastech, kterých je deset a přibližně odpovídají někdejším krajům za federace. ČTÚ předběžně počítá s tím, že by se analogové vysílání nejprve vypnulo v severních Čechách a poté by šlo proti směru hodinových ručiček do západních a jižních Čech, na Moravu, do východních a severních Čech. Více v rozhovoru DigiZone.cz s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem.

NKS ale nenahradí jednotlivá ministerstva a regulační orgány. Jejich kompetence zůstanou zachovány, skupina bude pouze koordinovat jejich činnost v oblasti digitálního vysílání. Předseda NKS bude mít právo podávat prostřednictvím ministryně informatiky návrhy vládě. Zároveň jmenuje a odvolává vedoucí pracovních skupin NKS, které samy o sobě nebudou mít žádný statut. Budou tedy fungovat jako takové poradní orgány zaměřené na určité speciální oblasti. Externími členy pracovních skupin se mohou stát i nezávislí odborníci a další spolupracovníci, směrem k NKS ale nebudou mít žádnou pravomoc. Jejich hlas bude pouze poradní. Mohou se také účastnit jako přizvaní hosté zasedání celé NKS. Organizačně bude NKS spadat pod ministerstvo informatiky, pod kterým bude fungovat Organizační výbor NKS. Jeho šéfa jmenuje ministryně informatiky.

Kdy se podle vás podaří ustavit NKS?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.