Hlavní navigace

DSL.cz: Nové ceny ADSL přinesou zvýšení rychlostí

7. 2. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Průměrné rychlosti ADSL budou za kabelovým Internetem výrazně zaostávat ještě dlouho. Český Telecom se snížením ceny ADSL s rychlostí 1 Mbit/s pokusil rozdíl v dosahovaných rychlostech u obou typů připojení zmírnit, ale na větší změny u ADSL v síti Českého Telecomu si musíme ještě počkat. Oproti CDMA však ADSL Českého Telecomu vychází dobře.

Sledované průměrné rychlosti u nejčastějších typů ADSL připojení stále zůstávají na přibližně dvou třetinách rychlostí uvedených v názvu služby. Stav u jednotlivých poskytovatelů ukazuje tabulka.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
leden 2005

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 404 N/A
Czech On Line (Volný) N/A 322 472
České Radiokomunikace 175 323 N/A
Český Bezdrát N/A N/A 769
Český Telecom (IOL) 160 346 684
GTS 183 298 621
IPEX N/A 313 N/A
Nextra 200 403 534
Tiscali N/A 391 472
Průměr všech měření 169 355 635
Procent z objednané rychlosti 66 69 62

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

Je třeba připomenout, že v praxi jsou maximálně dosahované rychlosti přibližně 15 procent pod úrovní uvedenou v názvech jednotlivých služeb. Důvodem je princip fungování přenosové technologie ATM používané v síti Českého Telecomu. Data se přenášejí prostřednictvím ATM buněk o velikosti 53 bytů, z nichž je pro přenos samotných informací využíváno pouze 48 bytů.

Relativně malé změny v dosahovaných průměrných rychlostech ADSL potvrzuje následující tabulka.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
Leden 2005 / prosinec 2004

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 6 % N/A
Czech On Line (Volný) N/A –9 % –11 %
České Radiokomunikace –5 % 6 % N/A
Český Bezdrát N/A N/A 18 %
Český Telecom (IOL) 0 % –4 % –1 %
GTS 9 % 18 % 7 %
IPEX N/A 17 % N/A
Nextra 6 % –1 % 3 %
Tiscali N/A 20 % N/A
Průměr všech měření 15 % 7 % 4 %

Ke zvýšení dosahovaných rychlostí ADSL zcela jistě pomůže lednové zvýhodnění cen služeb s rychlostí 1024/256 kbit/s ze strany Českého Telecomu. Zvýhodněná cena je pro nové zákazníky platná od 17. ledna 2005 a od 14. února 2005 budou moci stávající uživatelé Internet Expresu zdarma migrovat na rychlejší službu, pokud to bude technicky možné. Aby mohl Český Telecom svým zákazníkům lepší cenu nabídnout, musel snížit i ceny ve velkoobchodní nabídce ADSL pro alternativní poskytovatele. Nyní tedy Český Telecom nabízí nejen zákazníkům, ale i poskytovatelům shodné ceny za služby s rychlostmi 1024/256 a 512/128 při agregaci 1:50. Háček je v tom, že poskytovatelům jsou garantovány zvýhodněné ceny pouze na období 12 měsíců, a proto jsou poskytovatelé ve svých nabídkách koncovým zákazníkům velmi opatrní. Zatímco Český Telecom ve svém ceníku nabízí službu Internet Expres Optimal s rychlostí až 1024/256 kbit/s za 799 korun bez DPH měsíčně bez upozornění na riziko zvýšení ceny v budoucnu, ostatní poskytovatelé (například GTS a České Radiokomunikace) ve svých cenících uvádějí, že zvýhodněná cena služby s rychlostí 1024/256 kbit/s platí jen 12 měsíců. Mnozí uživatelé si tak nyní raději koupí dražší službu Českého Telecomu, než by riskovali zvýšení cen po 12 měsících. Takové jednání významně omezuje konkurenční prostředí v oblasti ADSL, což se přirozeně alternativním operátorům nelíbí.

Na druhou stranu snaha Českého Telecomu o zjednodušení nabídek ADSL je nesporně krok správným směrem. ADSL používá stále více lidí, kteří nemají zájem studovat detaily o rychlostech, datových limitech, způsobu zpoplatnění přenesených dat, agregacích apod. Tito uživatelé chtějí pouze stálé připojení k Internetu s co nejlepší rychlostí za slušnou cenu, a proto jim plně vyhovuje koncept nabídky Internet Expres Optimal, kdy za cenu 799 korun měsíčně lze získat nejrychlejší ADSL, jaké je v síti Českého Telecomu v místě přípojky technicky realizovatelné (s rychlostí downloadu 1024, 512 nebo 256 kbit/s). O tom, že orientace ve všech dostupných ADSL službách dnes není úplně snadnou záležitostí, svědčí například přehled všech nabídek ADSL na českém trhu, který je k dispozici zde. O moc jednodušší situaci nemají ani zájemci, kteří si chtějí vybrat z nabídky pouze jednoho poskytovatele. Například nabídka společnosti SkyNet v platném ceníku obsahuje 36 různých DSL služeb.

I přes doposud nízké pokrytí se začínají slibně rozvíjet ADSL služby v sítích alternativních operátorů. V našich měřeních se pravidelně objevují výsledky rychlostí služeb v síti Telenor Networks (nejčastěji provozovanými sesterskou Nextrou) a v lednu se objevila i měření ze sítě Českých Radiokomunikací. Zatím máme dostatek výsledků z měření služeb Nextra ADSLink Fun.

Průměrné rychlosti ADSL v síti Telenor Network
Leden 2005

Služba Agregace Rychlost % z objednané hodnoty
Nextra ADSLink Fun 512/128 1:40 475 93 %
Nextra ADSLink Fun 2048/384 1:40 1599 78 %

K velmi slušným hodnotám rychlostí pomáhá nižší agregace, odložení aplikace Fair Use Policy, ale i vyšší nastavené rychlosti oproti hodnotám uváděným v názvu služby. Například uživatelé služby Nextra ADSLink Fun 512/128 dosahují rychlostí až 536 kbit/s.

Průměrné rychlosti kabelového Internetu se po prosincovém nástupu ustálily na hodnotách výrazně přesahujících 1 Mbit/s, kdy v některých dnech dokonce překračují 1,5 Mbit/s. Srovnatelných průměrných rychlostí dosahují oba největší provozovatelé kabelových televizí UPC Česká republika a Karneval Media.

Dle lednových výsledků je průměrná rychlost populární služby Eurotel Data Expres stále větší než Eurotelem předpokládaných 256 kbit/s. O tom, že průměr nemusí vždy přesně ukazovat skutečnou situaci, svědčí graf rozdělení rychlostí.

1536

Průměr námi naměřených rychlostí je 272 kbit/s, ale medián (prostřední hodnota) je pouze 221 kbit/s. Znamená to, že 50 procent měření proběhlo s nižší rychlostí než 221 kbit/s. Vyšší průměr je způsoben rozdělením uvedeném v grafu. Nejvyšších rychlostí se u služby Eurotel Data Expres dosahuje v oblastech, které jsou nově pokryty, a základnové stanice jsou tedy zatíženy minimálně. Pro zajímavost, u ADSL od Českého Telecomu s rychlostí 512/128 kbit/s proběhne téměř 59 procent měření v intervalu 400 až 438 kbit/s. Pokud tedy zákazník nepožaduje mobilní připojení a má dostupné ADSL, pro většinu zákazníků je lepší volbou ADSL.

Důsledkem úspěchu služby Eurotel Data Expres u uživatelů mobilního internetového připojení je nižší ochota konkurenčního mobilního operátora investovat do technologie EDGE formou významnější marketingové podpory a rychlého rozšiřování doposud omezeného pokrytí. Podle počtu měření rychlostí si však tato služba nachází své klienty, a proto se budu rychlostmi všech dostupných možností mobilního internetového připojení (včetně GPRS) zabývat v příštím komentáři k únorovým rychlostem Internetu v ČR.

Jaké máte připojení k Internetu?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).