Hlavní navigace

Error 404 -- měřit či neměřit? Toť otázka.

18. 4. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Tahanice o nejrůznější čísla mezi portály jsou věčným evergreenem českého Internetu. Tentokráte upadl pro změnu do podezření Atlas, kterému v iDotu nebývale stoupl počet jedinečných návštěvníků, protože si do celkových čísel započítával část uživatelů freewebové služby MujWeb.

Tahanice o nejrůznější čísla mezi portály jsou věčným evergreenem českého Internetu. Tu si Seznam uměle zvyšuje návštěvnost svého chatu. Onde zase Centrum přesměrovává pornografie lačné uživatele ze zrušených stránek freewebové služby na vlastní homepage. Drobné podvádění, nesrovnalosti v logách a mimořádná zasedání metodologické komise jsou na denním pořádku. Za druhé a třetí místo jsou sice také medaile, ale prestiž je prestiž, a tak se s pravidly svádí boj o každé shlédnutí stránky. Tentokráte upadl pro změnu do podezření Atlas, kterému v iDotu nebývale stoupl počet jedinečných návštěvníků, protože si do celkových čísel započítával část uživatelů freewebové služby MujWeb.

Freewebové služby jsou u provozovatele online měření internetové návštěvnosti iDot, společnosti Taylor Nelson Sofres, na „černé listině“. Původně se započítávaly do celkové návštěvnosti portálů, ale v únoru loňského roku se metodologická komise (tehdy ještě iAuditu) usnesla na jejich vydělení. Jedná se totiž o stránky, kde není problém dosáhnout velmi vysoké návštěvnosti, protože vyjma bohulibého obsahu se zde nachází také pornografie, za kterou přichází zahraniční návštěvníci v celých hejnech a v jejímž potírání může být provozovatel portálu značně liberální. Sami jistě uznáte, že podobná čísla nemají v inzertních statistikách co pohledávat, protože pak by neměly žádný smysl.

Atlas však na to šel lišácky. Uživatele své freewebové služby si do celkové návštěvnosti portálu nemohl započítat přímo, a proto začal dotazy na zrušené weby MujWebu (sami si asi domyslíte, co na nich bylo) přesměrovávat na stránku Chyba 404 – stránka nebyla nalezena, se kterou se ovšem načetl i tzv. Přehled služeb, který na rozdíl od MujWebu v iDotu veden je. Tímto způsobem se část návštěvníků, kteří spěchali na svou oblíbenou pornografickou stránku – tj. přesně tu klientelu, díky níž byly freewebové služby postaveny „mimo zákon“ -, podařilo propašovat do celkových statistik Atlasu. V rámci chybové hlášky vyvolané požadavkem na „zakázaný“ MujWeb jim byla podsunuta odpověď z „povoleného“ serveru.

Atlas ovšem pouze využil mezery v chatrné metodice iDotu (viz zde). Přestože samo započítávaní chyb 4×x je velmi specifickou záležitostí, dokument ohledně této problematiky cudně mlčí. Měla by se taková stránka počítat, když vlastně uživatel nedostane regulérní obsah? Názory se liší. Metodika renomované společnosti I/PRO (viz zde) k tomu říká: „The 4×x errors are removed as part of the steps going from Raw Hits to Qualified Hits. Custom error web pages, on the other hand, are pages created by a website's designers to provide the user with information in the look-and-feel of the site. (…) The result of serving such a web page appears in the web log as a valid page and is tallied as a Qualified Page (…).“

Tuto podmínku Atlas nepochybně splňuje, decentně si však do výsledků jedné služby započítává chybové hlášky vygenerované službou jinou, která navíc byla ze statistik exkomunikována. Předevčírem se proto sešla metodologická komise, která se usnesla, že: „V případě, že zadavatel používá přesměrování uživatele na náhradní ‚platné strany‘ namísto použití standardní systémové hlásky 404 (HTTP/1.1 Protocol Status-Code 404 – Not Found – The server has not found anything matching the Request-URI), je nutné: a) aby tato strana byla součástí serveru stejné služby; b) označení této stránky tak, aby jí mohl TNS započítat do provozu serveru / služby, ze které(ho) uživatel stránku původně požadoval.“

KL22_nominace

Atlas se sice hájí tím, že stránka je v iDotu oddělena (atlas.cz – přehled služeb), ale do celkových statistik se samozřejmě započítává. Osobně zastávám názor, že přijmul-li Atlas jednou pravidlo, že návštěvníci freewebových služeb se do návštěvnosti portálů započítávat nebudou, měl by je dodržovat. Jinak by iDot postrádal smysl jako srovnání. I když ono je to celé trochu divoké… vezmete-li stejný kód iDotu a umístíte je na dvě různé služby, máte slušnou šanci, že vám to projde, protože URL se kontrolují pouze namátkově a ověření proti hůře falšovatelnému logu není povinné. Například Centru se kód titulní strany zatoulal na lištu Webparku. Věřme, že jde o nedopatření způsobené testovacím provozem. :-)


18.04.2002: V úvodu článku je použita formulace: „Tu si Seznam uměle zvyšuje návštěvnost svého chatu,“ ze které může vyplývat, že Seznam porušuje pravidla TNSI. Ve skutečnosti se jedná o statiky uživatelů, viz. Hra s čísly – tentokráte v podání Seznamu. Omluvám se všem, které jsem snad uvedl v omyl. – Mirek Zeman

Měly by se podle vás chybové hlášky 404 započítávat do výsledků iDotu?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]